Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Aktuality

Návštěva ZOO v Malé Chuchli

Pavla Tichá (21.09.2017)

ZOO v Malé Chuchli


Ve čtvrtek 21. září třída 3.A vystoupala do lesní ZOO v Malé Chuchli. Zkušení průvodci Marcel a Daniela, lektoři Lesů Praha, nás nejen seznámili s místními zvířaty, ale také nám o nich sdělili mnoho zajímavostí. Děti si mohly vyzkoušet nakrmit neposedné dančí a mufloní stádo. Na závěr si skupiny ověřily své znalosti v zábavném kvízu. Akce se nám líbila, oblíbencem se stal roztomilý mýval i spící liška. Vřele doporučujeme ostatním třídám.Spaní na faře místo ve škole

Sestra Magdalena (05.09.2017)

Začal školní rok a třída 7.B prožila hned druhý den společně při akci spaní ve škole - vlastně na faře u svatého Vojtěcha, protože ve škole probíhají stavební práce. Program začal v úterý 5. září v 19 hodin. Ve farním sále se děti navečeřely a pak přišlo slibované překvapení – mše svatá v kostele Matky Boží před Týnem jen pro naši třídu. Po mši svaté následovala prohlídka chrámu doprovázená poutavým komentářem Otce Benedikta. Vrcholem večerního programu byl výstup na ochoz chrámu a pohled na osvětlené Staroměstské náměstí.


Na faře u sv. Vojtěcha


Po návratu jsme se společně pomodlili venku před farou a pak se skupinky žáků rozešly do svých „pokojů“, děvčata měla k dispozici postele, kluci spali na karimatkách na zemi. Paní učitelka třídní Hana Svobodová a sestra Magdalena obešly jednotlivé skupinky, aby jim před spaním přečetly něco na zamyšlenou. Po ranní modlitbě a výborné snídani pokračoval program ve škole. Musíme ocenit, že si žáci po sobě uklidili, umyli nádobí a vůbec zanechali dobrý dojem. Kéž to vydrží po celý rok!


Slavnostní zahájení školního roku

Filip Roubíček (04.09.2017)

Celoškolní mše - průvod


V pondělí 4. září 2017 jsme společnou mší v kostele sv. Voršily zahájili nový školní rok - již 28. v historii naší školy. Celoškolní mši celebroval školní kaplan P. Benedikt Hudema. Otec vyzval všechny žáky, aby v nadcházejícím školním roce rozmnožili své hřivny, a prvňáčkům požehnal k jejich vstupu do školy. Bohoslužbu v přeplněném kostele doprovázela hudbou a zpěvem schola sestavená převážně z řad učitelů školy.


Celoškolní mše - žehnání


Školní rok 2017/2018

Filip Roubíček (24.08.2017)

Školní rok 2017/2018 zahájíme v pondělí 4. září 2017 v 8:30 mší svatou     v kostele sv. Voršily. Žáci prvních tříd s rodiči se sejdou v 8 hodin ve škole a pak předjdou do kostela. Ostatní žáci přijdou na mši samostatně. Dohled nad žáky během mše je zajištěn pouze v kostele. Po skončení mše v 9:30 následuje program s třídními učiteli ve škole, tento program skončí v 10:30. Od 10 hodin se koná informativní schůzka pro rodiče žáků 1.AB.


V úterý 5. září 2017 a ve středu 6. září 2017 budou mít žáci program pod vedením třídních učitelů - třídy 1. stupně do 11:30, třídy 2. stupně do 12:00. Od čtvrtka 7. září 2017 začíná výuka podle rozvrhu hodin (rozvrhy tříd najdete v nabídce Rozvrh hodin).


Školní družina - přihlášky je třeba odevzdat třídní učitelce do středy 6. září 2017. Provoz školní družiny bude v pondělí 4. září 2017 do 14 hodin, od úterý 5. září 2017 do 17:30.


Školní jídelna - informace a přihlášku ke stravování najdete v nabídce Školní jídelna. Kancelář ŠJ (Ostrovní 11) otevřena od pondělí 28. srpna 2017. Školní jídelna vaří od úterý 5. září 2017.


Školní klub - elektronické přihlašování na zájmové kroužky školního klubu (přehled zájmových kroužků najdete v nabídce Školní klub) bude probíhat od 4. září do 17. září 2017. Kroužky budou zahájeny v týdnu od 25. září 2017.


Další informace o školních akcích najdete v našem webovém kalendáři. Termíny prázdnin, třídních schůzek a jiných akcí najdete v nabídce Školní rok.Stavební ruch ve škole

Filip Roubíček (21.08.2017)

Rekonstrukce - střecha nad učebnou VV  Rekonstrukce - bývalá učebna AJ


Během letních prázdnin začala plánovaná rekonstrukce střechy, půdní vestavby a výtahu. Stavební práce budou pokračovat i v průběhu školního roku, což bude jednak znamenat prostorové omezení pro školní i mimoškolní aktivity, jednak rušnější prostředí. Ze školního hřiště je staveniště a téměř celé čtvrté patro a některé další prostory jsou nepřístupné. Je snaha zajistit vše tak, aby stavební práce omezovaly provoz školy co možná nejméně. Stavební ruch ve škole bude sice nepříjemný, ale zrekonstruované prostory nás na jaře 2018 jistě potěší.