Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Aktuality

Slavnost křtu a první svaté přijímání

sestra Veronika (13.06.2018)

bez popisku 1800


Nedělní slavnosti křtu a prvního svatého přijímání předcházela minulý týden duchovní obnova 33 dětí z naší školy na faře u sv. Vojtěcha. Děti tam poprvé přistoupily ke svátosti smíření a prožily spolu se svými spolužáky a kamarády chvíle ztišení a přípravy na setkání s Pánem v eucharistii. Tuto velkou radost pak prožily v neděli 10. června v 11 hod. v kostele sv. Voršily. Tři děti byly pokřtěny a třicet jich přijalo Tělo a Krev Páně. Děti a jejich rodiny chceme nadále provázet svými modlitbami a popřát jim, aby jim Pán Ježíš byl posilou v jejich duchovním růstu.

3.B v botanické zahradě

Hana Svobodová (třídní učitelka 3.B) (12.06.2018)

bez popisku 1792 bez popisku 1791


Botanická zahrada na Albertově je ideální místo pro výuku přírodovědy. Cesta tramvají trvá od naší školy jen pár minut a můžete si vyzkoušet, že živá příroda je tou nejlepší učebnicí. Naše třída navštívila zahradu v poslední době hned dvakrát. Pod vedením zkušených přírodovědců jsme zkoumali společenstvo rybníka a navštívili právě probíhající Velkou výstavu bezobratlých. Neváhejte, výstavu můžete navštívit až do 17. června.


bez popisku 1799 bez popisku 1798


Jak jsme jeli do Rakouska

Madla Sobotová (7.B) a Klára Vošahlíková (9.B) (08.06.2018)

bez popisku 1788 bez popisku 1789


V pátek 8. června jsme odjeli do „Solnohradu“. Dle mého názoru to byl jeden z nejveselejších výjezdů za hodně dlouhou dobu. Samozřejmě to bylo velice zajímavé a poučné. Navíc Salzburg je opravdu krásné historické město. A co jsme viděli? Inu: pevnost, kde shromažďovali sůl, rodný dům jednoho z největších skladatelů hudby - W. A. Mozarta, dóm a  také jsme jeli lanovkou do pevnosti Hohensalzburg. A co jsme si ze Salzburgu odnesli? Někteří z nás si i něco hmotného nakoupili, ale především jsem si všichni odnesli nezapomenutelné zážitky. 


V 5:30 jsme vyrazili autobusem do Salzburgu. Cesta byla dlouhá, ale zpříjemnili jsme si ji hlasitým zpíváním. Viděli jsme zámek Mirabell s parkem, dům, kde se narodil W. A. Mozart, a také jsme měli prohlídku pevnosti Hohensalzburg, kam jsme se dostali zubačkou. Nejkrásnější byla vyhlídka z pevnosti na město a vysoké hory kolem. Nakonec jsme měli hodinový rozchod a pak jsme „pádili“ zpět do Prahy.

Zkoušky DELF Prim A1

Lenka Zemanová (01.06.2016)

bez popisku 1787


Ve středu 30. května se devět páťáků a jeden čtvrťák vydali do Francouzského institutu, aby prokázali své jazykové znalosti. Po třech letech výuky francouzštiny skládali mezinárodně uznávaný diplom DELF Prim na úrovni A1. Zkouška měla jak písemnou, tak ústní část a probíhala celá ve francouzštině.

Zájezd do Paříže

Terezie Brůžková (30.05.2018)

 bez popisku 1785 bez popisku 1786


Ve dnech 27. 5. - 30. 5. se 41 žáků 2. stupně zúčastnilo zájezdu do francouzského hlavního města. Děti tam vyjely do nejvyššího patra Eiffelovy věže, prošly se po Champs-Elysées i pod Vítězným obloukem. Dále se projely lodí po Seině, navštívily chrám Matky Boží i Sacré-Coeur, viděly Louvre a  Sorbonnu. Na rozloučenou se vyfotily na vyhlídkové terase věžáku Montparnasse, aby se s okouzlující Paříží do příští návštěvy rozloučily. Děti tímto výletem načerpaly novou motivaci k dalšímu studiu francouzštiny. Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů.