Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Aktuality

Setkání se sestrami v Jiřetíně

Filip Roubíček (24.04.2019)

Po velikonočních svátcích proběhlo setkání ředitelů voršilských škol z Prahy a Olomouce. Provinciální představená sestra Marie-Anna pozvala ředitele do Jiřetína pod Jedlovou, kde sídlí komunita nejstarších sester voršilek. Sestry rády zavzpomínaly na léta strávená ve školách v Praze a Olomouci a vyprávěly veselé i vážné příběhy ze svého bohatého života. I přes svůj pokročilý věk jsou stále aktivní - zastanou potřebné práce v kuchyni nebo na zahradě, praní prádla, řízení auta, práci na počítači... Děkujeme sestrám za vřelé přijetí a jejich modlitby a přejeme jim, aby si uchovaly svou radostnost a činorodost.


Komunita sester v JiřetíněSpolečné slavení Velikonoc u sv. Vojtěcha

Tomáš Potoček, 9.B (23.04.2019)

Společně jsme se sešli ve čtvrtek ráno v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Po mši se žehnáním olejů (tzv. Misse Chrismatis) jsme se přesunuli na faru u sv. Vojtěcha, kde jsme strávili velikonoční triduum. ,,To jste nemohli ani jednu hodinu se mnou bdít?" (Mt 36, 40b) V noci ze čtvrtka na pátek jsme se po hodinách střídali v nočním bdění před svatostánkem. Na Velký pátek si každý vybral jedno zastavení z křížové cesty a napsal k němu zamyšlení s modlitbou.


Vigilie 
Radost ze zmrtvýchvstalého Krista jsme prožívali po Velikonoční vigilii při agape, kdy jsme v krásném Foersterově sále slavili. Do svých domovů jsme se rozešli v neděli po mši svaté. Celé velikonoční triduum bylo provázeno rozjímáním a liturgií, jak bylo psáno na pozvánce, nicméně výhrůžka s ,méně spánku' se ukázala být planou. Těšíme se příště i na vás.


Oslava ve Foersterově sále
Radost ze zmrtvýchvstalého Krista ať vás provází po celou velikonoční dobu!


Požehnané Velikonoce

Filip Roubíček (17.04.2019)

Velikonoce


Křížová cesta

Filip Roubíček (17.04.2019)

Ve středu Svatého týdne se žáci druhého stupně společně s otcem Benediktem, sestrami a učiteli tradičně vydávají na křížovou cestu. Letos jsme rozjímali nad utrpením Pána Ježíše u čtrnácti zastavení křížové cesty na Petříně. Nechť přijmeme Ježíšovu oběť a prožijeme velikonoční radost. 


Křížová cesta 1  Křížová cesta 2


Putování ke sv. Jindřichovi

Ella Glass 2.B (12.04.2019)

V neděli 7. 4. jsme šli do kostela sv. Bartoloměje s otcem Benediktem a sestrou Veronikou. Ve skupině bylo 16 lidí. Pokračovali jsme do kostela sv. Jindřicha v Jindřišské ulici, kde jsme se setkali s místním farářem a ten nás provedl po kostele a ukázal i sklep. Pak jsme na zahradě opékali buřty a hráli hry. Moc se mi tam líbilo.


bez popisku 1923 bez popisku 1922