Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Aktuality

První svaté příjímání

sestra Veronika (26.06.2019)

Po roční intenzivní přípravě přišel „velký den“, který prožilo 32 dětí naší školy. Slavnosti předcházela duchovní obnova na faře u sv. Vojtěcha, kde děti přistoupily poprvé ke svátosti smíření. V neděli 23. června přijaly s čistým srdcem Tělo a Krev Pána Ježíše a čtyři z nich byly pokřtěné. Byl to den „díkůvzdání“ Bohu za velké dary, které rozdává. Mše svaté se s radostí zúčastnili nejen jejich rodiče, příbuzní, ale i někteří učitelé. Díky všem, kteří různými způsoby přispěli k dobrému průběhu slavnosti a doprovázejí tyto děti i jejich rodiny modlitbou.


bez popisku 1960

Zájezd do Švýcarska, Německa a Rakouska

Alžběta Šímová, Anežka Pokorná (8.AB) (21.06.2019)

bez popisku 1959 bez popisku 1958


Na tento zájezd jsme vyráželi z Prahy těsně po půlnoci 17. 6. 2019. Jeli jsme se skvělými  učiteli: panem učitelem Tolarem a s paními učitelkami Hojnou, Svobodovou a Hadrabovou. Také s námi jela průvodkyně (alias vévodkyně) Marie. Po dlouhé cestě jsme dorazili do Švýcarska k Rýnským vodopádům. U vodopádů jsme se vezli krásně růžovou loďkou a ocitli jsme se u nich velmi blízko, až na nás cákala voda. Poté jsme v Kostnici u Bodamského jezera navštívili dům Jana Husa. Velmi unaveni jsme v pozdním odpoledni odjeli do ubytovny (Jugendherberge) v Ottobeurenu. Druhý den byl na programu nejvyšší bod Německa – Zugspitze (2962 m.n.m.). Nejdříve jsme jeli zubačkou a pak lanovkou. Nahoře bylo jen 8 stupňů a ležela tam ještě dost vysoká vrstva sněhu.  Měli jsme krásný výhled na spoustu vrcholů. Odpoledne jsme se procházeli kolem jeskynních vodopádů v Garmisch-Partenkirchenu. Poté už nás čekala jen šestihodinová cesta do Prahy. A celkový dojem? Moc jsme si to užili, jen škoda, že to nebyl delší zájezd!

St Ursula’s Scrabble Cup - jubilejní 5. ročník

Věra Žádníková (21.06.2019)

bez popisku 1955 bez popisku 1956


Jak je již tradicí, proběhl 19.-21. června 2019 školní pohár v této anglické hře, samozřejmě anglicky. Letošními vítězi se po čtyřech letech usilovného snažení stali Prokop Karlík s Tomášem Potočkem se ziskem 342 za 2+1 hry. Na druhém místě se umístili sourozenci Anežka a Dominik Blažkovi a třetí místo obsadili Amálie Toperczerová a Alžběta Kosová, které se na tuto pozici vyšvihly rekordním výkonem 2. hry 175 bodů. The Best Go (nejlepší tah) překonal všechny předešlé, EXTRA za 60 bodů bylo z hlav Viktorie Kuthanové a Valerie Wolské. Gratulujeme VŠEM vítězům a velmi děkujeme všem účastníkům za odvahu jít do toho.

Korespondence ve francouzštině

Magdaléna Kolářová (10.06.2019)

bez popisku 1954 bez popisku 1950


I ve 2. pololetí pokračujeme v dopisování s francouzskými žáky z Normandie. Naši francouzštináři ze 7.AB1, 8.AB1 a 8.AB2 si píší s deváťáky z Rouenu. Jejich dopisy jsou nejen pečlivě napsané, ale často i krásné a velmi přátelské.


bez popisku 1953 bez popisku 1952


bez popisku 1951Páťáci na jazykové zkoušce DELF ve Francouzském institutu

Lenka Zemanová (30.05.2019)


bez popisku 1949


Ve čtvrtek 30. května se francouzštináři z 5.A a 5.B vydali do Francouzského institutu, aby zde složili svou první oficiální jazykovou zkoušku a získali mezinárodně uznávaný diplom DELF Prim A1. Čekal je písemný test, v němž prokázali své znalosti spojené s poslechem i porozuměním psanému textu, psali také vlastní krátký text na zadané téma. Následovala ještě individuální ústní zkouška s rodilým mluvčím. Čas mezi jednotlivými částmi zkoušky si děti krátily různými hrami a vládla mezi nimi radostná atmosféra.


bez popisku 1948 bez popisku 1946