Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Opravy a úklid ve škole

19.08.2013

Opravy a úklid ve škole

26.08.2013

Uvítání žáků prvních tříd

02.09.2013   8:00 - 8:15

08:00 - 08:15

1.A, 1.B

zahájení školního roku s třídní učitelkou ve třídě v 8:00, společný odchod žáků s aktovkami do sakristie kostela v 8:15

Mše svatá v kostele sv. Voršily na Národní třídě

02.09.2013   8:30 - 9:30

08:30 - 09:30

Celebrují Mons. Karel Herbst, P. Antonín, P. Pio, P. Richard. Žáci prvních tříd jdou v průvodu, při mši jim budou žehnány aktovky. Ostatní žáci přicházejí na mši samostatně. Účast rodičů je vítána.

Zahájení činnosti ve škole

02.09.2013   9:30 - 10:30

09:30 - 10:30

hlášení ŘŠ k zahájení školního roku v 9:45

Informativní schůzka pro rodiče 1.A a 1.B

02.09.2013   10:00 - 11:00

10:00 - 11:00

Děti jsou hlídány vychovatelkami ŠD.

Zkrácený provoz školní družiny

02.09.2013   10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

Školní jídelna nevaří

02.09.2013

Vyučování pod vedením TU

03.09.2013

první třídy 8:00 - 10:00, ostatní třídy 1. stupně 8:00 - 11:30, třídy druhého stupně 8:00 - 12:00, náplň vyučování: aktivity stmelující třídní kolektiv, seznámení se školním řádem a řádem učebny, poučení o BOZP, pravidla třídy, třídní samospráva, třídnické práce

Zahájení provozu školní družiny pro přihlášené žáky

03.09.2013

Zahájení provozu školní jídelny

03.09.2013

Slavnostní otevření školní kuchyňky

03.09.2013   17:30 - 18:00

17:30 - 18:00

Rada rodičů

03.09.2013   18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

Zahájení výuky podle rozvrhu

04.09.2013

výuka v prvních třídách 8:00 - 10:45, úvodní hodiny: seznámení žáků s požadavky a pravidly hodnocení, rozdávání učebnic, poučení o BOZP

Zahájení pravidelného provozu školní knihovny

04.09.2013

Výuka podle rozvrhu

05.09.2013

výuka v prvních třídách 8:00 - 10:45

Výstava obrazů Jany Vašinové a fotografií Filipa Roubíčka

05.09.2013

Galerie Na schodech

Třídní schůzky

05.09.2013

první stupeň od 16:30 a druhý stupeň od 17:30

hlášení ŘŠ, představení vyučujících, volba zástupců RR aj.

Výuka podle rozvrhu

06.09.2013

výuka v prvních třídách 8:00 - 10:45

Kroužky na Vltavě

06.09.2013   8:00 - 13:30

08:00 - 13:30

Braník

8.A, 8.B

třídní akce

www.krouzkynavltave.cz

Společná modlitba

09.09.2013   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Školní mše pro druhý stupeň - připravují třídy 9.AB

10.09.2013   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

2. stupeň

Školní mše pro páté třídy

11.09.2013   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

5.AB

Bruslení

11.09.2013   9:00 - 11:40

09:00 - 11:40

Letná

4.A

Bruslení

12.09.2013   9:00 - 11:40

09:00 - 11:40

Letná

5.A

Spaní ve škole

12.09.2013   17:00 - 8:00

17:00 - 08:00

1. patro

3.AB, 5.AB

Vycházka

13.09.2013   8:00 - 12:30

08:00 - 12:30

3.AB

Adaptační pobyt pro šesté třídy

13.09.2013

Nové Hutě na Šumavě

6.AB

DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL - sv. Ludmila

16.09.2013

Vycházka na Petřín

16.09.2013   8:00 - 11:40

08:00 - 11:40

Petřín

1.AB

Pouť na Levý Hradec

16.09.2013   8:00 - 0:00

08:00 - 00:00

Levý Hradec

4.A

Pouť na Skalku

16.09.2013   8:00 - 14:00

08:00 - 14:00

Mníšek pod Brdy

5.A

Pouť pro 2. stupeň

16.09.2013   8:30 - 15:30

08:30 - 15:30

Svatý Jan pod Skalou

7.AB, 8.AB, 9.AB

Putujeme ke Svatému Janu pod Skalou, ke hrobu sv. Ivana. Nedaleko se nachází Tetín, na kterém žila svatá Ludmila.

Školní družina a kroužky v běžném režimu

16.09.2013

Školní mše pro druhý stupeň se uskuteční v pondělí 16. 9. v rámci poutě

17.09.2013

Školní mše pro čtvrté třídy

18.09.2013   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

4.AB

Bruslení

18.09.2013   9:00 - 11:40

09:00 - 11:40

Letná

5.B

Bruslení

19.09.2013   9:00 - 11:40

09:00 - 11:40

Letná

3.B

Společná modlitba

23.09.2013   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Školní mše pro druhý stupeň - připravují třídy 7.AB

24.09.2013   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

7.AB

Školní mše pro třetí třídy

25.09.2013   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

3.AB

Návštěva Národní galerie

27.09.2013   9:00 - 12:00

09:00 - 12:00

Veletrční palác

1.AB

Návštěva Městské knihovny

27.09.2013   9:30 - 11:30

09:30 - 11:30

MK

7.A

Rada starostů

30.09.2013   9:45 - 10:45

09:45 - 10:45

knihovna

2. - 9.

Školní mše pro 2. stupeň - připravují 6.AB

01.10.2013   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

6.AB

Školní mše pro druhé třídy

02.10.2013   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

2.AB

Rada rodičů

03.10.2013   18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

knihovna

Vycházka na Střelecký ostrov

07.10.2013   9:00 - 10:45

09:00 - 10:45

Střelecký ostrov

5.A

Testování Scio žáků 6. ročníku

08.10.2013   8:00 - 13:00

08:00 - 13:00

učebny 6.AB

6.AB

Školní mše pro první třídy a MŠ

09.10.2013   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

1.AB

Projekt 72 hodin - Návštěva u seniorů

10.10.2013   8:00 - 12:40

08:00 - 12:40

Armáda spásy

5.B

Projekt 72 hodin - Úklid kaštánkové zahrady

11.10.2013   9:00 - 12:00

09:00 - 12:00

3.A

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

15.10.2013   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

9.AB

Přednáška o hadech s živými ukázkami (pí Koderová)

15.10.2013   10:00 - 11:40

10:00 - 11:40

učebna Ch

7.AB

Školní mše pro páté třídy

16.10.2013   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

5.AB

O chytré princezně

16.10.2013   9:00 - 12:00

09:00 - 12:00

Divadlo Glans, Nové Butovice

2.AB

Přednáška o hadech s živými ukázkami (pí Koderová)

18.10.2013   10:00 - 11:40

10:00 - 11:40

učebna Ch

6.AB

Spaní ve škole

18.10.2013   16:30 - 0:00

16:30 - 00:00

8.B

Spaní ve škole

19.10.2013   0:01 - 14:00

00:01 - 14:00

8.B

Projektový den - svátek sv. Voršily

21.10.2013

1. stupeň - ZOO

2. stupeň - dílny

Zájmové kroužky od 14 hodin. Nekonají se Šachy I, Pohybové hry, Pro malé kuchtíky.

Školní mše pro celý druhý stupeň - připravují třídy 8.AB

22.10.2013   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

2. stupeň

u příležitosti svátku sv. Voršily (21. 10.)

Zeměpisná olympiáda

22.10.2013   14:30 - 16:30

14:30 - 16:30

učebna Z

2. stupeň

Školní mše pro celý první stupeň - připravují třídy 4.AB

23.10.2013   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

1. stupeň

u příležitosti svátku sv. Voršily (21. 10.)

Obvodní kolo ve stolním tenisu

23.10.2013   8:00 - 13:00

08:00 - 13:00

ZŠ Josefská

9.AB

6 chlapců podle soupisky

Obvodní kolo ve stolním tenisu

24.10.2013   8:00 - 13:00

08:00 - 13:00

ZŠ Josefská

7.A, 8.B, 9.AB

6 dívek podle soupisky

Návštěva Městské knihovny

25.10.2013   9:30 - 11:30

09:30 - 11:30

MK

7.A

Czech trip - projekt CIEE

25.10.2013

4.A, 6.AB

návštěva studentů v hodinách AJ

2. vyuč. h. 4.A (To)

5. vyuč. h. 6.AB (Brů, Vav, Žád)

Státní svátek

28.10.2013

Podzimní prázdniny

29.10.2013

Podzimní prázdniny

30.10.2013

Ředitelské volno

31.10.2013

Ředitelské volno - svátek všech svatých

01.11.2013

Společná modlitba

04.11.2013   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Rada starostů

04.11.2013   8:55 - 9:40

08:55 - 09:40

knihovna

2. - 9.

Zahájení evidence zájemců do prvního ročníku

04.11.2013

kancelář

Třídnické hodiny

05.11.2013   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

Testování Scio žáků 9. ročníku

05.11.2013   8:00 - 13:30

08:00 - 13:30

učebny M, D

9.AB

Školní mše pro třetí třídy

06.11.2013   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

3.AB

Rada rodičů

07.11.2013   18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

knihovna

Účast v muzikálu Lezu, lezu po žebříku

08.11.2013   8:00 - 13:00

08:00 - 13:00

Emauzský klášter

3.A

Návštěva Národní galerie

08.11.2013   9:00 - 12:00

09:00 - 12:00

NG - Veletržní palác

1.AB

Den otevřených dveří v Matematickém ústavu

08.11.2013   9:00 - 12:00

09:00 - 12:00

MÚ AVČR

4.AB, 5.A

skupinový program pro nadané žáky (viz seznam)

Krajské kolo Logické olympiády

08.11.2013   9:00 - 11:30

09:00 - 11:30

G Menza

5.A

Amálie Zemanová

Společná modlitba

11.11.2013   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

12.11.2013   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

7.AB

Školní mše pro druhé třídy

13.11.2013   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

2.AB

Návštěva NG - Slovanská epopej

13.11.2013   9:00 - 12:40

09:00 - 12:40

NG

4.A

Preventivní program KPPP - Závislosti

13.11.2013   8:55 - 12:40

08:55 - 12:40

5.A

Vlastivědná vycházka

13.11.2013   10:00 - 12:40

10:00 - 12:40

3.AB

Zdravý zoubek (přednáška s instruktáží správného čištění zubů)

15.11.2013   8:00 - 12:40

08:00 - 12:40

1.AB, 2.B, 4.B, 5.A

vede Jitka Kolumková

8.00 - 2.B, 8.55 - 1.A, 10.00 - 1.B, 10.55 - 4.B, 11.55 - 5.A

 

Preventivní program KPPP - Závislosti

15.11.2013   8:55 - 12:40

08:55 - 12:40

5.B

Hudební pořad s O. Tichým

15.11.2013   10:00 - 10:45

10:00 - 10:45

3.B

Výměnný pobyt žáků 2. stupně v Paříži

15.11.2013

Paříž

15. - 22. 11. 2013

účastníci: žáci 2. stupně - viz seznam ve sborovně

Spaní ve škole

15.11.2013

2.A

PÁ od 15:00 až SO do 11:30

Společná modlitba

18.11.2013   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Výměnný pobyt žáků 2. stupně v Paříži

18.11.2013

Paříž

15. až 22. 11. 2013

Program primární prevence - Koheze skupiny

18.11.2013   8:55 - 10:45

08:55 - 10:45

učebna 6.A

6.A

Návštěva mineralogického muzea

18.11.2013   10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

PřF UK

9.B

Projektový den

19.11.2013

1. stupeň - program v planetáriu

2. stupeň - pokračování dílen

Školní mše pro první třídy a MŠ

20.11.2013

kaple

1.AB

Preventivní program KPPP - Sebezpoznávání

20.11.2013   8:55 - 12:40

08:55 - 12:40

4.A

Podzimní bazar

20.11.2013   7:45 - 15:00

07:45 - 15:00

kuchyňka

Návštěva mineralogického muzea

21.11.2013   10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

PřF UK

9.A

Vernisáž výstavy Jak žijí naše sestry

21.11.2013   16:00 - 16:30

16:00 - 16:30

Galerie Na schodech

Schůzka rodičů němčinářů 4.A a 4.B

21.11.2013   16:15 - 16:30

16:15 - 16:30

učebna 4.B

Třídní schůzky

21.11.2013

16:30 - 1. stupeň

17:30 - 2. stupeň

charitativní sbírka

Podzimní bazar

21.11.2013   7:45 - 19:00

07:45 - 19:00

kuchyňka

Filmové představení Hořící keř

22.11.2013   8:00 - 13:00

08:00 - 13:00

CineStar Anděl

8.AB, 9.AB

Zdravý zoubek (přednáška s instruktáží správného čištění zubů)

22.11.2013   10:00 - 12:40

10:00 - 12:40

2.A, 3.B, 5.B

vede Jitka Kolumková

10.00 - 2.A, 10.55 - 3.B, 11.55 - 5.B

Podzimní bazar

22.11.2013   7:45 - 14:00

07:45 - 14:00

kuchyňka

Adventní dílny

22.11.2013   15:30 - 19:00

15:30 - 19:00

učebna 4.A

4.A

Spaní ve škole

22.11.2013

9.A

Společná modlitba

25.11.2013   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Školní mše pro 2. stupeň - připravují 6.AB

26.11.2013   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

2. st.

Program primární prevence KPPP

26.11.2013   9:00 - 13:00

09:00 - 13:00

učebna HV

7.A

Program MK - Staňte se hrdinou!

26.11.2013   9:30 - 11:30

09:30 - 11:30

MK

6.B

Hledáme skřivánka - pěvecká soutěž (školní kolo)

26.11.2013   10:45 - 12:40

10:45 - 12:40

gymnastický sál

4.AB, 5.AB

Školská rada

26.11.2013   17:00 - 19:00

17:00 - 19:00

knihovna

Školní mše pro páté třídy

27.11.2013   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

5.AB

Preventivní program KPPP -Sebezpoznávání

27.11.2013   8:55 - 12:40

08:55 - 12:40

4.B

Obvodní kolo v plavání

27.11.2013   11:00 - 14:00

11:00 - 14:00

Riegrovy sady

2. st.

viz soupiska žáků

Spaní ve škole a vyrábění na trhy

27.11.2013   17:00 - 0:00

17:00 - 00:00

učebna 7.A, bazén, TV

7.A

Obvodní kolo v basketbalu - chlapci

28.11.2013   7:30 - 15:00

07:30 - 15:00

ZŠ Truhlářská

8.B, 9.AB

viz soupiska žáků

Návštěva aquaparku

28.11.2013   9:00 - 13:30

09:00 - 13:30

Průhonice

6.B

Návštěva Městské knihovny

29.11.2013   9:00 - 11:00

09:00 - 11:00

MK

7.A

Rada starostů

29.11.2013   9:45 - 10:45

09:45 - 10:45

knihovna

2. - 9.

informace k organizaci DOD (5. 12.), návštěvy Mons. Václava Malého (12. 12.) a Vánočních trhů (13. 12.)

Výstava Vánoce u karla IV.

29.11.2013   9:00 - 11:00

09:00 - 11:00

NG Anežský Klášter

1.A

Výroba adventních věnců u Panny Marie Sněžné

30.11.2013   16:00 - 18:00

16:00 - 18:00

klášter františkánů

Zájemci hlaste se na e-mail: tompas987@gmail.com

První adventní neděle

01.12.2013

Společná modlitba - začátek adventní doby

02.12.2013   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Návštěva aquaparku

02.12.2013   9:00 - 13:50

09:00 - 13:50

Průhonice

6.A

Spaní ve škole

02.12.2013   17:30 - 0:00

17:30 - 00:00

7.B

Třídnické hodiny

03.12.2013   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

informace z RS

příprava na Vánoční trhy

Adventní věnce s rodiči

03.12.2013   9:00 - 11:40

09:00 - 11:40

1.A, 1.B

1.AB

Za tajemstvím archeologie

03.12.2013   9:00 - 10:45

09:00 - 10:45

Národopisné muzeum

6.A

Školní mše pro čtvrté třídy

04.12.2013   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

4.AB

Preventivní program - Autorita ve škole a v životě

04.12.2013   11:55 - 13:35

11:55 - 13:35

učebna 7.B

7.B

Vánoční vyrábění - keramika s paní ladovou

04.12.2013   9:00 - 11:00

09:00 - 11:00

učebna 4.B

4.B

Duchovní obnova pro učitele

04.12.2013   14:30 - 16:30

14:30 - 16:30

sál endo.

vede Kateřina Lachmanová

v 17 hodin mše v kostele

Roráty

05.12.2013   7:00 - 7:45

07:00 - 07:45

kaple

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

05.12.2013   8:00 - 17:00

08:00 - 17:00

8:00 - 12:00 možnost nahlédnout do výuky

15:00 - 17:00 prohlídka školy s průvodcem

viz pokyny na nástěnce

Za tajemstvím archeologie

05.12.2013   9:00 - 10:45

09:00 - 10:45

Národopisné muzeum

6.B

Výtvarná dílna s rodiči

05.12.2013   8:00 - 10:55

08:00 - 10:55

učebna 2.B

2.B

Výtvarná dílna s rodiči

05.12.2013   15:00 - 18:00

15:00 - 18:00

učebna 2.B

2.B

Bramborový salát s rodiči

06.12.2013   8:00 - 11:40

08:00 - 11:40

1.A, 1.B

1.AB

Školní kolo olympiády z ČJ

06.12.2013   11:55 - 13:35

11:55 - 13:35

učebna D

8.AB, 9.AB

Duchovní obnova pro rodiče

07.12.2013   9:00 - 14:00

09:00 - 14:00

sál endo.

Setkání rodičů IVz

07.12.2013   9:00 - 18:00

09:00 - 18:00

1. patro, TV areál

IVz

Druhá adventní neděle

08.12.2013

Společná modlitba - druhý adventní týden

09.12.2013   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Školní mše pro 2. stupeň - připravují 9.AB

10.12.2013   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

2. st.

Adventní setkání se seniory

10.12.2013   9:00 - 11:00

09:00 - 11:00

Komunitní centrum Armády spásy

3.B, 5.B

Vánoce v době Karla IV.

10.12.2013   8:00 - 11:40

08:00 - 11:40

NG Anežský klášter

1.B

Mladý Demosthenes

10.12.2013   14:15 - 16:00

14:15 - 16:00

učebna D

2. st.

Školní mše pro třetí třídy

11.12.2013   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

3.AB

Obvodní kolo ve florbalu

11.12.2013   8:00 - 15:00

08:00 - 15:00

Braník

2. st.

mladší žáci (6. a 7. ročník)

žákyně (6. až 9. ročník)

Duchovní obnova

11.12.2013   8:00 - 13:00

08:00 - 13:00

Klášter dominikánů

8.A

Soutěž Hledáme skřivánka

11.12.2013   14:15 - 15:15

14:15 - 15:15

učebna HV

2. st.

Roráty

12.12.2013   7:00 - 7:45

07:00 - 07:45

kaple

Duchovní obnova

12.12.2013   8:00 - 11:00

08:00 - 11:00

Klášter dominikánů

5.B

Duchovní obnova

12.12.2013   8:00 - 13:00

08:00 - 13:00

Klášter františkánů

6.B

NÁVŠTĚVA Mons. Václava Malého

12.12.2013   10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

Ozdobit girlandy nad dveřmi tříd.

10:00-11:30 program ve škole (hlášení v rozhlase, návštěva tříd, rozhovory s žáky, prohlídka výstavy)

11:30-12:00 oběd ve školní jídelně

12:00-13:00 návštěva školní družiny a setkání s katechety

13:00-14:00 setkání s učiteli v knihovně

Vyučování do 12:40

Obvodní kolo ve florbalu

13.12.2013   8:00 - 15:00

08:00 - 15:00

Braník

8.AB, 9.AB

VÁNOČNÍ TRHY

13.12.2013   15:00 - 18:00

15:00 - 18:00

14:00-15:00 příprava tříd

15:00-18:00 prodej - 20 až 50 % výtěžku věnováno na Adopci na dálku

18:00-19:00 úklid tříd

Školní družina je v provozu do 15:00.

Školní knihovna je mimo provoz.

Spaní ve škole

13.12.2013   19:00 - 0:00

19:00 - 00:00

Ch, TV, B, kuch

8.A

od pátku 19:00 do soboty 14:00

Třetí adventní neděle

15.12.2013

Společná modlitba - třetí adventní týden

16.12.2013   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Duchovní obnova

16.12.2013   8:00 - 11:40

08:00 - 11:40

učebna 3.B

3.B

vede V. Linka

Duchovní obnova

16.12.2013   8:00 - 12:40

08:00 - 12:40

učebna 4.B

4.B

Kroužky ŠK celý týden v běžném režimu

16.12.2013

Školní mše pro 2. stupeň - připravují 8.AB

17.12.2013   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

2. st.

Duchovní obnova

17.12.2013   9:00 - 11:40

09:00 - 11:40

Klášter dominikánů

1.AB

Divadelní představení Kocour Modroočko

17.12.2013   9:30 - 11:30

09:30 - 11:30

Švandovo divadlo

6.AB

Hudební workshop s O. Tichým

17.12.2013   10:55 - 11:40

10:55 - 11:40

učebna 4.B

4.B

Školní mše pro druhé třídy

18.12.2013   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

2.AB

Vánoční program pro obyvatele Domova pro seniory

18.12.2013   8:00 - 12:30

08:00 - 12:30

Malešice

2.A

Vánoční výstava a vycházka po Starém Městě

18.12.2013   8:30 - 12:30

08:30 - 12:30

3.B

Roráty

19.12.2013   7:00 - 7:45

07:00 - 07:45

kaple

Putování k betlému na Loretě

20.12.2013

Loreta

4.B

Návštěva betlémů

20.12.2013   10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

Kostel Panny Marie Sněžné

4.A

Čtvrtá adventní neděle

22.12.2013

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

23.12.2013

Školní mše k začátku nového roku pro 2. stupeň

06.01.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

2. stupeň

Rada starostů

06.01.2014   9:00 - 9:45

09:00 - 09:45

knihovna

2. - 9.

Školní mše k začátku školního roku pro 1. stupeň

06.01.2014   10:00 - 10:45

10:00 - 10:45

kostel

1. stupeň

Tříkrálové žehnání školy

06.01.2014   11:00 - 12:00

11:00 - 12:00

Tříkrálová sbírka (dle pokynů Olgy Lucinové)

06.01.2014

Třídnická hodina

07.01.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

2. stupeň

reflexe ke slovu na měsíc

sdělení z RS

třídnické práce

Zkouška sboru Knoflík

07.01.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

učebna 3.A

sbor

Rada rodičů

07.01.2014   18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

knihovna

Zkouška sborů a muzikantů

08.01.2014   9:00 - 10:00

09:00 - 10:00

kostel

Tříkrálový koncert pro 1. stupeň

08.01.2014   10:00 - 11:00

10:00 - 11:00

kostel

1. stupeň

Tříkrálový koncert pro veřejnost

08.01.2014   16:30 - 17:30

16:30 - 17:30

kostel

Konzultace pro rodiče k pololetní klasifikaci

09.01.2014   16:00 - 18:00

16:00 - 18:00

Zápis dětí do 1. ročníku

11.01.2014   8:00 - 16:00

08:00 - 16:00

viz pokyny

Společná modlitba

13.01.2014   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

14.01.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

2. stupeň

Olympiáda NJ

14.01.2014   11:00 - 13:00

11:00 - 13:00

učebna NJ

2. stupeň

Setkání s rodiči IVz

14.01.2014   18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

knihovna

Školní mše pro první třídy a MŠ

15.01.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

1.AB+MŠ

Uzávěrka klasifikace a docházky za 1. pololetí

17.01.2014

Společná modlitba

20.01.2014   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Exkurze do České televize

20.01.2014   9:15 - 12:40

09:15 - 12:40

3.B

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

21.01.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

2. stupeň

Olympiáda AJ - písemná část

21.01.2014   13:45 - 15:25

13:45 - 15:25

učebna VV

2. stupeň

přihlášení žáci dle seznamu

Olympiáda NJ - obvodní kolo

21.01.2014   14:00 - 16:00

14:00 - 16:00

ZŠ Kladská

6.B, 7.AB

žáci dle seznamu

Ukončeno odhlašování dětí ze zájmových kroužků ŠK

21.01.2014

Školní mše pro páté třídy

22.01.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

5.AB

Preventivní program Vztahy, soudružnost skupiny, modelové vztahy

22.01.2014   8:55 - 10:45

08:55 - 10:45

učebna 7.A

7.A

Preventivní program Vysílá radio Dobrá nálada

22.01.2014   11:55 - 13:35

11:55 - 13:35

učebna 7.B

7.B

Olympiáda AJ - ústní část

23.01.2014   8:00 - 9:40

08:00 - 09:40

učebna AJ

2. stupeň

nejlepší žáci z písemné části

Výroba budek (Lesy Praha)

23.01.2014   9:00 - 11:00

09:00 - 11:00

škola

3.B, 5.B

Preventivní program Respekt, nerespekt k autoritám

23.01.2014   10:00 - 11:40

10:00 - 11:40

učebna 6.B

6.B

Relace o sv. Anděle Merici

24.01.2014   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Návštěva Národní galerie

24.01.2014   9:00 - 12:30

09:00 - 12:30

Veletržní palác

1.AB

Divadelní představení Líná babička

24.01.2014   9:00 - 12:30

09:00 - 12:30

Divadlo v Dlouhé

7.AB

Vyučování v 9. ročníku do 11:40 (příprava na ples)

24.01.2014

9.AB

10. školní ples

24.01.2014   18:30 - 23:30

18:30 - 23:30

Hotel Belvedere

Svátek sv. Anděly Merici

27.01.2014

Projektový den na 1. stupni - První pomoc

27.01.2014   8:00 - 13:30

08:00 - 13:30

škola

1. stupeň

1. až 3. ročník (8:00 -11:40)

4. a 5. ročník (8:00 - 13:30)

Projektový den na 2. stupni - dílny

27.01.2014   8:00 - 15:00

08:00 - 15:00

2. stupeň

Program v dílnách dle pokynů vedoucích

Školní mše u příležitosti svátku sv. Anděly Merici pro celý druhý stupeň - připravují 9.AB

28.01.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

2. stupeň

Celebruje apoštolský nuncius Mons. Giuseppe Leanza

Fotografování tříd a TU do ročenky dle rozpisu

28.01.2014   8:00 - 14:30

08:00 - 14:30

knihovna

1. a 2. stupeň

Duchovní obnova (vede J. Slezák)

28.01.2014   9:00 - 13:00

09:00 - 13:00

Endo. sál

9.A

Návštěva apoštolského nuncia Mons. Giuseppe Leanza

28.01.2014   9:00 - 10:00

09:00 - 10:00

škola

Preventivní program - vztahy

28.01.2014   8:55 - 10:45

08:55 - 10:45

učebna 6.A

6.A

Dějepisná olympiáda - obvodní kolo

28.01.2014   8:00 - 11:00

08:00 - 11:00

ZŠ Curieových

8.A, 9.A

účastníci A. Suchánková, M. Šmidrkal, D. Eben

Vzdělávací program Gotika je, když...

28.01.2014   10:00 - 12:15

10:00 - 12:15

Národní galerie

7.B

Olympiáda NJ - obvodní kolo

28.01.2014   14:00 - 16:00

14:00 - 16:00

ZŠ Kladská

8.AB, 9.A

Spaní ve škole

28.01.2014   17:00 - 0:00

17:00 - 00:00

6.AB

Školní mše u příležitosti svátku sv. Anděly Merici pro celý první stupeň - připravují 4.AB

29.01.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

1. stupeň

Fotografování tříd a TU do ročenky dle rozpisu

29.01.2014   8:00 - 13:30

08:00 - 13:30

knihovna

1. a 2. stupeň

Prohlídka Pražského hradu

29.01.2014   9:00 - 12:40

09:00 - 12:40

Hradčany

4.A

Návštěva filmového představení

29.01.2014   9:00 - 12:00

09:00 - 12:00

Slovanský dům

6.AB

Preventivní program - Nárok a laskavost, pravidla třídního kolektivu

29.01.2014   10:55 - 11:40

10:55 - 11:40

učebna 7.A

7.A

Vyučování na 1. stupni do 11:40

30.01.2014   8:00 - 11:40

08:00 - 11:40

1. stupeň

Vyučování na 2. stupni do 12:40

30.01.2014   8:00 - 12:40

08:00 - 12:40

2. stupeň

Vydávání vysvědčení (výpisů z vysvědčení)

30.01.2014

1. stupeň - 4. vyučovací hodina

2. stupeň - 5. vyučovací hodina

Výdej obědů ve školní jídelně do 13:30

30.01.2014

Pololetní prázdniny

31.01.2014

Společná modlitba

03.02.2014   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Rada starostů

03.02.2014   8:45 - 9:45

08:45 - 09:45

knihovna

1. a 2. stupeň

Mladý Demosthenes - obvodní kolo

03.02.2014   8:00 - 13:00

08:00 - 13:00

VŠFS Praha 10

6.B, 9.A

soutěžící: K. Karlík (6.B), D. Eben (9.A)

Chemická olympiáda - školní kolo

03.02.2014   13:00 - 17:00

13:00 - 17:00

učebna Ch

8.AB, 9.AB

žáci dle seznamu

Třídnické hodiny

04.02.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

2. stupeň

reflexe ke slovu na měsíc

informace z RS

Poetické setkání - školní kolo recitační soutěže

04.02.2014   14:15 - 16:00

14:15 - 16:00

učebna D

2. - 9. roč.

Vernisáž výstavy - Ateliér NORA

04.02.2014   17:00 - 17:30

17:00 - 17:30

Galerie Na schodech

Školní mše pro třetí třídy

05.02.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

3.AB

Fotografování tříd a TU do ročenky dle rozpisu

05.02.2014   8:00 - 12:00

08:00 - 12:00

knihovna

Fotografování tříd a TU do ročenky dle rozpisu

06.02.2014   8:00 - 12:40

08:00 - 12:40

knihovna

Rada rodičů

06.02.2014   18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

knihovna

Olympiáda ČJ - obvodní kolo

07.02.2014   8:00 - 12:00

08:00 - 12:00

ZŠ Curieových

8.AB

soutěžící: G. Zuntová (8.A), J. Kunc (8.B)

Vzdělávací program Gotika je, když...

07.02.2014   9:45 - 12:15

09:45 - 12:15

Národní galerie

7.A

Masopustní rej

07.02.2014   16:00 - 20:30

16:00 - 20:30

TV, G

16:00 - 18:00 pro žáky 1. stupně

18:30 - 20:30 pro žáky 2. stupně

Spaní ve škole

08.02.2014   14:00 - 0:00

14:00 - 00:00

8.AB

Společná modlitba

10.02.2014   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Biologická olympiáda - školní kolo (kategorie D, C)

10.02.2014   8:00 - 18:00

08:00 - 18:00

učebna Ch

2. stupeň

přihlášení žáci podle seznamu

9:00 - 12:00 kategorie D (6. a 7. ročník)

13:00 - 16:30 kategorie C (8. a 9. ročník)

Olympiáda FJ - školní kolo

10.02.2014   14:15 - 15:30

14:15 - 15:30

učebna FJ

2. stupeň

přihlášení žáci podle seznamu

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

11.02.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

2. stupeň

Olympiáda AJ - obvodní kolo

11.02.2014   8:15 - 13:00

08:15 - 13:00

ZŠ Uhelný trh, P1

2. stupeň

S. Krautstenglová (6.B), Š. Doležal (7.A), D. Eben (9.A), V. Rakouš (9.B)

Provoz školní knihovny do 13:45

11.02.2014

Školní mše pro druhé třídy

12.02.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

2.AB

Olympijský park

12.02.2014   8:00 - 13:00

08:00 - 13:00

Letná

6.B, 8.B

Poetické setkání - obvodní kolo

12.02.2014   8:00 - 12:00

08:00 - 12:00

ZUŠ Biskupcova, P1

1. stupeň

žáci dle seznamu

Poetické setkání - obvodní kolo

13.02.2014   8:00 - 13:00

08:00 - 13:00

ZUŠ Biskupcova, P1

2. stupeň

žáci dle seznamu

Beseda se spisovatelkou V. Válkovou

14.02.2014   10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Městská knihovna

6.AB

JARNÍ PRÁZDNINY

17.02.2014

Společná modlitba

24.02.2014   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Divadelní představení Pán z Prasečkova

24.02.2014   19:00 - 20:45

19:00 - 20:45

Stavovské divadlo

6.AB

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

25.02.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

7.AB

Obvodní kolo v basketbalu

25.02.2014   8:00 - 14:00

08:00 - 14:00

TV

6.AB, 7.AB

dívky 6. a 7. ročníku dle soupisky na nástěnce

Školní mše pro první třídy a MŠ

26.02.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

1.AB

Obvodní kolo v basketbalu

26.02.2014   8:00 - 14:00

08:00 - 14:00

TV

6.AB, 7.AB

chlapci 6. a 7. ročníku dle soupisky na nástěnce

Duchovní obnova

27.02.2014   8:00 - 13:00

08:00 - 13:00

Klášter františkánů

6.A

Filmové představení Zlodějka knih

28.02.2014   8:00 - 13:00

08:00 - 13:00

CineStar Anděl

8.AB, 9.AB

Společná modlitba

03.03.2014   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Lyžařský výcvik pátých tříd

03.03.2014

Krkonoše

5.AB

SO 1. 3. až SO 8. 3.

Třídnické hodiny

04.03.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

2. stupeň

reflexe ke slovu na měsíc

třídnické práce

Preventivní program Závislosti

04.03.2014   8:00 - 9:40

08:00 - 09:40

učebna 6.A

6.A

Návštěva ZOO

04.03.2014   8:00 - 15:00

08:00 - 15:00

Troja

8.AB

Popeleční středa - začátek postní doby

05.03.2014

Školní mše pro celý první stupeň - připravují 4.AB

05.03.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

1. stupeň

Školní mše pro celý druhý stupeň - připravují 6.AB

05.03.2014   10:00 - 10:45

10:00 - 10:45

kostel

2. stupeň

Karlovarský skřivánek - krajské kolo

06.03.2014   8:00 - 13:30

08:00 - 13:30

ZUŠ Praha 5

1. stupeň: Sunková (3.B), Jílková (3.A), Kozáková (4.A)

2. stupeň: Strádalová (8.A), Rajnišová (7.B), Divoká (6.B)

Rada rodičů

06.03.2014   18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

Společná modlitba

10.03.2014   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Postní bohoslužba pro druhý stupeň - připravují 9.AB

11.03.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

2. stupeň

příležitost k přijetí svátosti smíření

Koncert P. Nose a J. Kryla - Vzpomínky na Karla Kryla

11.03.2014   18:00 - 19:00

18:00 - 19:00

TV

Výzkum PedF UK - čtenářská gramotnost

11.03.2014   8:00 - 10:00

08:00 - 10:00

učebna 4.B

4.B

Školní mše pro páté třídy

12.03.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

5.AB

Návštěva františkánské knihovny

13.03.2014

klášter františkánů

4.B

Preventivní program Závislosti

14.03.2014   10:00 - 10:45

10:00 - 10:45

učebna 6.B

6.B

Společná modlitba

17.03.2014   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Návštěva nunciatury

17.03.2014   11:00 - 11:45

11:00 - 11:45

Voršilská

4.A

Celostátní přehlídka zájmové činnosti scénický tanec Arabeska

17.03.2014   15:00 - 0:00

15:00 - 00:00

Odry

PO 17. 3. a ÚT 18. 3. (návrat ve 23:00, spaní ve ŠD)

Postní bohoslužba - připravují 8.AB

18.03.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

8.AB

Možnost přijetí svátosti smíření

Úrovňové testy A2 z FJ (2. CJ)

18.03.2014   8:55 - 9:40

08:55 - 09:40

učebna FJ

9.AB

Školní mše pro třetí třídy

19.03.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

3.AB

Olympiáda AJ - krajské kolo

19.03.2014   8:00 - 14:00

08:00 - 14:00

ZŠ Filosofská

9.B

Vojtěch Rakouš (9.B)

Úrovňové testy A2 z FJ (1. CJ)

19.03.2014   8:55 - 9:40

08:55 - 09:40

učebna FJ

9.AB

Návštěva ZOO

19.03.2014   9:00 - 13:00

09:00 - 13:00

Trója

6.AB

Vzdělávací pořad Národní obrození v souvislostech

19.03.2014   10:00 - 10:45

10:00 - 10:45

endo. sál

8.AB, 9.AB

Očima Františka Kupky - výstava a wokshop

19.03.2014   10:00 - 12:45

10:00 - 12:45

Muzeum Kampa

4.B

Beseda ve školní knihovně - bratři Čapkové

19.03.2014   10:55 - 11:40

10:55 - 11:40

knihovna

4.A

Chemická olympiáda - obvodní kolo

21.03.2014   8:00 - 14:00

08:00 - 14:00

učebna Ch

T. Chaloupková (9.B), P. Berkman (9.B)

Matematický klokan pro 1. stupeň

21.03.2014   8:00 - 11:00

08:00 - 11:00

1. stupeň

hodina dle dohody TU v ročníku

Matematický klokan pro IVz

21.03.2014   9:00 - 10:30

09:00 - 10:30

knihovna

Matematický klokan pro 2. stupeň

21.03.2014   8:45 - 10:00

08:45 - 10:00

učebna Fy, M, VV

2. stupeň

přihlášení žáci (viz seznam), změny v rozvrhu a obsazení učeben

Czech Trip - spolupráce s CIEE (AJ1)

21.03.2014   11:55 - 12:40

11:55 - 12:40

6.AB

Krajská přehlídka scénického tance

23.03.2014   13:00 - 18:00

13:00 - 18:00

Salesiánské divadlo

Společná modlitba

24.03.2014   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Karlovarský skřivánek - celostátní kolo pěvecké soutěže

24.03.2014

Karlovy Vary

soutěžící: Sunková (3.B), Kozáková (4.A)

Filmové představení Febiofest 2014

24.03.2014   9:00 - 13:00

09:00 - 13:00

Cinestar Anděl

6.AB

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

25.03.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

2. stupeň

Úrovňové testy AJ (1. a 2. CJ)

25.03.2014   7:55 - 9:40

07:55 - 09:40

učebna VV

9.A

Úrovňové testy AJ (1. a 2. CJ)

25.03.2014   10:50 - 12:40

10:50 - 12:40

učebna VV

9.B

Karlovarský skřivánek - celostátní kolo pěvecké soutěže

25.03.2014

Karlovy Vary

soutěžící: Strádalová (8.A)

Školní mše pro druhé třídy

26.03.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

2.AB

Třídní projekt Jím jako Ind

26.03.2014   9:00 - 12:40

09:00 - 12:40

učebna 4.A, kuchyňka

4.A

Biologická olympiáda - obvodní kolo (kategorie C)

26.03.2014   8:00 - 15:00

08:00 - 15:00

učebna Ch

8. a 9. roč.

Obvodní kolo v minifotbalu - hoši 6. a 7. ročníku

26.03.2014   8:00 - 15:00

08:00 - 15:00

ZŠ Curieových

6.A, 7.A

účast žáků dle soupisky

Vzdělávací program 50. léta v ČSR

26.03.2014   10:00 - 13:00

10:00 - 13:00

Národní muzeum

9.A

Obvodní kolo v minifotbalu - hoši 8. a 9. ročníku

27.03.2014   8:00 - 15:00

08:00 - 15:00

ZŠ Curieových

8.AB, 9.AB

účast žáků dle soupisky

Návštěva francouzských žáků z voršilské školy v Paříži

27.03.2014   11:00 - 0:00

11:00 - 00:00

pobyt v Praze ČT 27. 3. až ST 2. 4.

Duchovní obnova

28.03.2014   8:45 - 11:40

08:45 - 11:40

endo. sál

2.B

vede O. Pavel Budský

Rada starostů

28.03.2014   9:45 - 10:45

09:45 - 10:45

knihovna

2. až 9. roč.

Domácí škola ve škole

29.03.2014   9:00 - 17:00

09:00 - 17:00

Společná modlitba

31.03.2014   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Návštěva z Paříže - výlet do Olomouce

31.03.2014   8:00 - 19:00

08:00 - 19:00

Olomouc

spaní návštěvy z Olomouce ve ŠD (3 děti a 1 dospělý)

Výstava fotografií Lenky Zemanové Pozdrav z Paříže

31.03.2014

Galerie Na schodech

Projektový den na prvním stupni

01.04.2014   8:00 - 11:40

08:00 - 11:40

1. stupeň

1. ročník - divadelní představení "Zlatá rybka" v divadle DAMM

2. až 5. ročník - dílny podle rozpisu

Projektový den na druhém stupni

01.04.2014   8:00 - 15:00

08:00 - 15:00

2. stupeň

práce v dílnách dle pokynů vedoucích

Školní mše pro první třídy a MŠ

02.04.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

1.AB

Duchovní obnova

02.04.2014   8:00 - 12:00

08:00 - 12:00

endo. sál

8.B

vede P. Kuneš

Závislosti - preventivní program

02.04.2014   10:55 - 12:40

10:55 - 12:40

učebna 7.A

7.A

Závislosti - preventivní program

02.04.2014   12:50 - 13:35

12:50 - 13:35

učebna 7.B

7.B

Předání cen vítězům olympiád M a AJ

02.04.2014   15:00 - 16:30

15:00 - 16:30

DDM Praha 2

Amálie Zemanová (5.A), Vojtěch Rakouš (9.B)

Krajské kolo v minifotbale - mladší žáci

03.04.2014   8:00 - 14:00

08:00 - 14:00

Sport. areál Pražačka

7.AB

žáci dle soupisky

Obvodní kolo v přehazované - dívky

03.04.2014   8:00 - 14:00

08:00 - 14:00

TV areál

7.AB

žáci dle soupisky

Školení pro rodiče - Elektronická ŽK (Škola OnLine)

03.04.2014   17:00 - 18:00

17:00 - 18:00

PC učebna

Rada rodičů

03.04.2014   18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

knihovna

Noc s Andersenem - spaní ve škole

04.04.2014   16:00 - 0:00

16:00 - 00:00

1. patro, TV

3.B, 4.A

spaní ve škole z PÁ na SO (do 9 hodin)

Krajská přehlídka pěveckých sborů

05.04.2014   7:30 - 13:30

07:30 - 13:30

ZUŠ Modřany

Knoflíček, Knoflík

Celostátní přehlídka scénického tance

05.04.2014

Postní duchovní obnova pro rodiče i učitele

06.04.2014   9:00 - 14:00

09:00 - 14:00

endo. sál

"Hledání Boha v dnešní době, hledání smyslu života..."

vede O. kardinál Miloslav Vlk

Společná modlitba

07.04.2014   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Postní bohoslužba pro druhý stupeň - připravují 6.AB

08.04.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

2. stupeň

Možnost přijetí svátosti smíření

Duchovní obnova

08.04.2014   9:00 - 12:00

09:00 - 12:00

endo. sál

7.A

vede O. Marek

Biologická olympiáda - obvodní kolo (kategorie D)

08.04.2014   8:00 - 15:00

08:00 - 15:00

učebna Ch

6. a 7. roč.

Školní mše pro páté třídy

09.04.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

5.AB

Prohlídka benediktinského kláštera na Břevnově

10.04.2014   8:00 - 11:00

08:00 - 11:00

Břevnov

7.B

Preventivní program - rizikové formy chování

10.04.2014   10:00 - 10:45

10:00 - 10:45

učebna 6.B

6.B

Ročníkové testy z ČJ

10.04.2014

9.AB

Porada vedení

10.04.2014   9:45 - 10:45

09:45 - 10:45

ředitelna

Vyučování na 1. stupni do 11:40

10.04.2014

1. stupeň

Vyučování na 2. stupni do 12:40

10.04.2014

Prohlídka benediktinského kláštera na Břevnově

11.04.2014   8:00 - 11:00

08:00 - 11:00

Břevnov

7.A

Vzdělávací program Jazyk a řeč

11.04.2014   9:30 - 11:30

09:30 - 11:30

Městská knihovna

6.B

Společná modlitba

14.04.2014   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Turnaj v malé kopané McDonald´s Cup

14.04.2014

08:00 - 13:00

ZŠ Uhelný trh

1.-3. roč.

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

15.04.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

2. stupeň

Turnaj v malé kopané McDonald´s Cup

15.04.2014   8:00 - 13:00

08:00 - 13:00

ZŠ Uhelný trh

4.-5. roč.

Úrovňové testy A2 z NJ (2. CzJ)

15.04.2014   8:55 - 9:40

08:55 - 09:40

učebna NJ

9.AB

Duchovní obnova

15.04.2014   9:00 - 12:00

09:00 - 12:00

endo. sál

7.B

vede P. Marek Martiška, MIC

Školní mše pro čtvrté třídy

16.04.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

4.AB

Úrovňové testy A2 z NJ (1. CzJ)

16.04.2014   8:55 - 9:40

08:55 - 09:40

učebna NJ

9.AB

Křížová cesta

16.04.2014   12:50 - 13:35

12:50 - 13:35

kostel

2. stupeň

Vyučování na 2. stupni podle rozvrhu končí ve 12:40

Vyučování na 1. stupni podle rozvrhu beze změny

Zelený čtvrtek - velikonoční prázdniny

17.04.2014

Velký pátek - velikonoční prázdniny

18.04.2014

Velikonoční pondělí

21.04.2014

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

22.04.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

2. stupeň

Přijímací zkoušky na SŠ

22.04.2014

žáci 9.AB nemají výuku

Jarní školní bazar - příprava

22.04.2014   14:00 - 18:00

14:00 - 18:00

kuchyňka

Školní mše pro třetí třídy

23.04.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

3.AB

Přijímací zkoušky na SŠ

23.04.2014

žáci 9.AB nemají výuku

Jarní školní bazar - prodej

23.04.2014   7:45 - 15:00

07:45 - 15:00

kuchyňka

Třídní schůzky

24.04.2014   16:30 - 19:00

16:30 - 19:00

od 16:30 1. stupeň

od 17:30 2. stupeň

hlášení ZŘ

hodnocení prospěch a chování za 3. čtvrtletí

zjistit zájem o ŠD a ŠvP ve školním roce 2014/2015

Jarní školní bazar - prodej

24.04.2014   7:45 - 19:00

07:45 - 19:00

kuchyňka

Jarní školní bazar - prodej a úklid

25.04.2014   7:45 - 14:00

07:45 - 14:00

kuchyňka

Spaní ve škole

25.04.2014   16:30 - 0:00

16:30 - 00:00

škola

2.A

od PÁ 25. 4. 16:30 do SO 26. 4. 10:30

Společná modlitba

28.04.2014   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

29.04.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

2. stupeň

Školní mše pro druhé třídy

30.04.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

2.AB

Uzávěrka soutěže LOGO ŠKOLY

30.04.2014

Státní svátek

01.05.2014

Ředitelské volno

02.05.2014

Společná modlitba

05.05.2014   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Rada starostů

05.05.2014   8:55 - 9:40

08:55 - 09:40

knihovna

2.-9. roč.

Pražský hrad - exkurze

05.05.2014   13:45 - 16:00

13:45 - 16:00

Pražský hrad

9.B

Výměnný pobyt Německo

05.05.2014

Návštěva z Německa v Praze - viz program na nástěnce

NE 4. 5. až PÁ 9. 5.

PO 5. 5. setkání s ŘŠ v knihovně

PO 5. 5. a ST 7. 5. účast německých žáků ve výuce

Třídnické hodiny

06.05.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

2. stupeň

reflexe ke slovu na měsíc

sdělení z RS

Úrovňový test B1 z AJ

06.05.2014   14:40 - 16:20

14:40 - 16:20

učebna 6.B

9.AB

15 žáků 9. ročníku, kteří dosáhli hodnocení A v testu A2

Obvodní kolo v odbíjené

06.05.2014   8:00 - 14:00

08:00 - 14:00

ZŠ Uhelný trh

8.AB, 9.AB hoši

9 soutěžících dle soupisky

Rada rodičů

06.05.2014   18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

knihovna

Školní mše pro první třídy a MŠ

07.05.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

1.AB

Obvodní kolo v odbíjené

07.05.2014   8:00 - 14:00

08:00 - 14:00

ZŠ Uhelný trh

7.A, 8.B, 9.AB dívky

10 soutěžících dle soupisky

Pohostinný pobyt zájemců o přestup do 3. ročníku

07.05.2014   8:00 - 12:40

08:00 - 12:40

knihovna, učebny 2.AB

2.AB

Státní svátek

08.05.2014

Ředitelské volno

09.05.2014

Společná modlitba

12.05.2014   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Úrovňový test A2 z AJ

12.05.2014   11:55 - 13:35

11:55 - 13:35

učebna VV

8.B (AJ1)

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

13.05.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

2. stupeň

Archeologie na dosah

13.05.2014   9:00 - 10:45

09:00 - 10:45

Kinského zahrada

6.A

Divadelní vystoupení studentů DAMU

13.05.2014   9:00 - 14:00

09:00 - 14:00

Vyšehrad

7.A

Divadelní představení

13.05.2014   10:00 - 12:40

10:00 - 12:40

Divadlo Járy Cimrmana

3.AB, 4.AB, 5.B

Školní mše pro páté třídy

14.05.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

5.AB

Praha v pravěku

14.05.2014   10:00 - 12:40

10:00 - 12:40

Archeologické muzeum

3.A

Úrovňový test A2 z AJ

14.05.2014   11:55 - 13:35

11:55 - 13:35

učebna VV

8.A (AJ1)

Schůzka rodičů nastávajících prvních tříd

14.05.2014   16:00 - 17:00

16:00 - 17:00

učebna Ch

Knižní veletrh

15.05.2014   12:00 - 16:00

12:00 - 16:00

knihovna zavřena

Spaní ve škole

15.05.2014   17:00 - 0:00

17:00 - 00:00

bazén, tělocvična, učebna

5.A

Filmové představení Ať žijí duchové

16.05.2014   9:00 - 11:30

09:00 - 11:30

kino Ponrepo

1.AB

Pražské věže (komentovaná prohlídka)

16.05.2014   11:00 - 13:15

11:00 - 13:15

Staroměstská mostecká věž a okolí

9.B

Společná modlitba

19.05.2014   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Preventivní program KPPP

19.05.2014   8:00 - 11:40

08:00 - 11:40

učebna 5.A

5.A

Ročníkové testy z ČJ

19.05.2014   8:00 - 10:45

08:00 - 10:45

učebna D, 6.B

6.AB

Úrovňový test A1 z AJ

19.05.2014   10:55 - 11:40

10:55 - 11:40

učebna 5.B

5.B

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

20.05.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

2. stupeň

Úrovňový test A1 z AJ

20.05.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

učebna 6.B

5.A

Úrovňový test A1 z FJ

20.05.2014   11:55 - 12:40

11:55 - 12:40

5.AB

Ročníkový test z NJ - 2. část

20.05.2014   11:55 - 12:40

11:55 - 12:40

5.AB

Zkouška pěveckého sboru Knoflík

20.05.2014   10:55 - 11:40

10:55 - 11:40

učebna 3.A

3. až 7. r.

Vstupní testy pro zájemce o přestup do 6. ročníku

21.05.2014   8:00 - 12:00

08:00 - 12:00

knihovna, učebna VV, kuchyňka, učebna PC

info o škole, vstupní testy ČJ, VZ, AJ 8:30-11:00, pohovory s rodiči a žáky

Koncert sboru Knoflík

21.05.2014   9:00 - 9:45

09:00 - 09:45

endo. sál

3.AB, 4.AB, 5.AB

Koncert sboru Knoflíček

21.05.2014   10:05 - 10:50

10:05 - 10:50

endo. sál

MŠ, 1.AB, 2.AB

Divadelní vystoupení studentů DAMU

21.05.2014   9:00 - 12:40

09:00 - 12:40

Vyšehrad

7.B

Jarní koncert školního orchestru

21.05.2014   16:00 - 17:00

16:00 - 17:00

Galerie Na schodech

Výlet do Drážďan

22.05.2014   6:30 - 21:00

06:30 - 21:00

Muzeum těla

5.A

Ročníkové testy z ČJ

22.05.2014   8:00 - 10:45

08:00 - 10:45

učebna D

8.AB

Preventivní program Životní styl a vlivy kolektivu

22.05.2014   8:55 - 9:40

08:55 - 09:40

učebna 7.B

7.B

Ročníkové testy z ČJ

23.05.2014   8:00 - 10:45

08:00 - 10:45

učebny 7.A, 7.B

7.AB

Ročníkový test z NJ - 3. část

23.05.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

5.AB

Duchovní obnova u kapucínů

23.05.2014   9:00 - 12:40

09:00 - 12:40

Loreta

5.B

Pořad Královská cesta

23.05.2014   10:00 - 11:40

10:00 - 11:40

Městská knihovna

6.A

První svaté přijímání a křty našich žáků

25.05.2014   10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

kostel

Společná modlitba

26.05.2014   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Konec hlasování LOGO ŠKOLY

26.05.2014

Výměnný pobyt Německo

26.05.2014

Riedenburg

2. st.

NE 25.5. až PÁ 30. 5.

Škola v přírodě

26.05.2014

Žirovnice

2.A

PO 26.5. až PO 2.6.

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

27.05.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kostel

2. stupeň

Školní mše pro čtvrté třídy

28.05.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

4.AB

Generálka představení Joseph

28.05.2014   8:00 - 13:00

08:00 - 13:00

Salesiánské divadlo

učinkující žáci dle seznamu

Prohlídka nemocnice Na Františku

28.05.2014   10:00 - 12:40

10:00 - 12:40

Nemocnice Na Františku

5.B

Akademie - vystoupení zájmových kroužků ŠK

28.05.2014   16:30 - 18:45

16:30 - 18:45

Salesiánské divadlo

Spolek Joseph, Arabeska, Knoflík a Knoflíček

Rada starostů

30.05.2014   9:45 - 10:45

09:45 - 10:45

knihovna

2. - 9. r.

Společná modlitba

02.06.2014   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Vědohraní

02.06.2014   13:45 - 16:20

13:45 - 16:20

MFF UK Troja

9.B

Třídnické hodiny

03.06.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

2. st.

reflexe ke slovu na měsíc

sdělení z RS

Obvodní kolo ve vybíjené

03.06.2014   8:00 - 12:00

08:00 - 12:00

ZŠ Uhelný trh

6.AB

chlapci dle soupisky

Rada rodičů

03.06.2014   18:00 - 20:00

18:00 - 20:00

knihovna

Školní mše pro druhé třídy

04.06.2014   8:00 - 8:45

08:00 - 08:45

kaple

2.AB

Obvodní kolo ve vybíjené

04.06.2014   8:00 - 12:00

08:00 - 12:00

ZŠ Uhelný trh

6.AB

dívky dle soupisky

Výuka v přírodě

04.06.2014   8:00 - 12:40

08:00 - 12:40

Grébovka

3.B, 4.B

Program pro školy Lesy školy a komunitní centrum AS

05.06.2014   8:00 - 12:40

08:00 - 12:40

Malá Chuchle

5.B

Konzultace pro rodiče

05.06.2014   16:00 - 18:00

16:00 - 18:00

Zahraniční zájezd pátých tříd

06.06.2014

Chorvatsko

5.AB

PÁ 6. 6. až NE 15. 6.

Školy v přírodě

09.06.2014

2.B   9. 6. - 14. 6. 2014 Strážné v Krkonoších (Kop, Div, S.Ve)

3.A a 4.A   9. 6. - 13. 6. 2014 Doubravka u Chotěboře (Ti, Šaň, To, Leš)

3.B a 4.B   8. 6. - 16. 6. 2014 Nekoř, Ústí nad Orlicí (Svo1, Fen, S.Ben)

5.AB   6. 6. - 15. 6. Chorvatsko (Maso, Šil, Kuž, Bud, Pol)

6.B   9. 6. - 13. 6. 2014 Pec pod Sněžkou v Krkonoších (Gau)

8.AB   9. 6. - 14. 6. 2014 Žirovnice u Jindřichova Hradce (Ša, Wei, Leg, S.An)

9.AB   9. 6. - 13. 6. 2014 Šumperk v Jeseníkách (Ora, Kv, S.And)

Školní jídelna otevřena celý týden jen do 13 hodin

09.06.2014

Společná modlitba

16.06.2014   8:00 - 8:05

08:00 - 08:05

Výstava Tim Burton

18.06.2014   10:00 - 12:40

10:00 - 12:40

Dům U kamenného zvonu

5.B

Školní mše pro druhý stupeň - Slavnost Těla a krve Páně

19.06.2014   8:00 - 9:00

08:00 - 09:00

kostel

2. stupeň

Školní mše pro první stupeň - Slavnost Těla a krve Páně

19.06.2014   10:00 - 11:00

10:00 - 11:00

kostel

1. stupeň

Rozlučka s 1. stupněm + spaní ve škole

19.06.2014   18:00 - 0:00

18:00 - 00:00

kostel + endo. sál, uč. 5.AB

5.AB

Celodenní výlet

20.06.2014   8:30 - 17:00

08:30 - 17:00

Ostředek

2.B

Výsledky testů profesní orientace žáků 8. roč.

20.06.2014   8:00 - 16:00

08:00 - 16:00

kuchyňka

8.AB

Ukončení výuky podle rozvrhu

20.06.2014

Program pod vedením TU

23.06.2014

1. stupeň do 11:40

2. stupeň do 12:40

Akce tříd podle rozpisu na nástěnce

Provoz školní jídelny do 13:30

Poznávací zájezd do Osvětimi

23.06.2014

Osvětim

9.AB

PO 23. 6. a ÚT 24. 6.

Výsledky testů profesní orientace žáků 8. roč.

23.06.2014   13:00 - 16:00

13:00 - 16:00

učebna PC

8.AB

Program pod vedením TU

24.06.2014

1. stupeň do 11:40

2. stupeň do 12:40

Akce tříd podle rozpisu na nástěnce

Provoz školní jídelny do 13:30

Program pod vedením TU

25.06.2014

1. stupeň do 11:40

2. stupeň do 12:40

Akce tříd podle rozpisu na nástěnce

Provoz školní jídelny do 13:30

Společná bohoslužba církevních škol KATEDRÁLA 2014

25.06.2014   9:30 - 11:00

09:30 - 11:00

katedrála

Třídy a vyučující dle rozpisu

Sraz pořadatelské služby žáků 8. a 9. tříd v 8:30 před školou.

Sraz účastníků dle pokynů ped. doprovodu, nejpozději v 9:30 před katedrálou

Program pod vedením TU

26.06.2014

1. stupeň do 11:40

2. stupeň do 12:40

Akce tříd podle rozpisu na nástěnce

Provoz školní jídelny do 13:30

Celoškolní mše k ukončení školního roku

27.06.2014

08:15 - 09:15

kostel

1. a 2. stupeň

Celebruje P. Antonín Krasucki.

Žáci 9. tříd půjdou v průvodu, sraz v 8 hodin v sakristii.

Poslední zvonění pro žáky 9. tříd

27.06.2014   9:30 - 9:45

09:30 - 09:45

schodiště

1. a 2. stupeň

Žáci ostatních tříd vytvoří špalír na schodišti, přinesou si zvonečky.

Vydávání vysvědčení

27.06.2014   9:45 - 10:30

09:45 - 10:30

1. a 2. stupeň

Školní jídelna nevaří.

27.06.2014

Provoz školní družiny do 14 hodin.

27.06.2014

Uvítání žáků prvních tříd

01.09.2014

8:00 - 8:15

učebny 1.A, 1.B

1.A, 1.B

8:00 zahájení školního roku s třídní učitelkou ve třídě za účasti rodičů

8:15 společný odchod žáků s aktovkami do sakristie kostela

Slavnostní zahájení školního roku mší svatou

01.09.2014

8:30 - 9:30

kostel sv. Voršily

1. a 2. stupeň

Celebrují P. Vojtěch Eliáš, P. Pio Olah a P. Pavel Semela. Žáci prvních tříd půjdou v průvodu, ostatní žáci přicházejí samostatně. Účast rodičů je vítána.

Zahájení činnosti ve škole

01.09.2014

9:30 - 10:30

1. a 2. stupeň

Přivítání žáků, kontrola docházky podle seznamu

9:45 hlášení ŘŠ k zahájení 25. školního roku

Seznámení žáků s rozvrhem, informace k el. ŽK

Informativní schůzka pro rodiče žáků 1.A a 1.B

01.09.2014

10:00 - 11:00

učebny 1.A, 1.B

1.A, 1.B

Děti jsou hlídány vychovatelkami ŠD.

Zkrácený provoz školní družiny

01.09.2014

10:00 - 14:00

ŠD

1. - 4. roč.

Školní jídelna nevaří

01.09.2014

Zahájeno el. přihlašování na kroužky ŠK

01.09.2014

8:00

Vyučování pod vedením TU

02.09.2014

1. a 2. stupeň

8:00 - 10:00 vyučování v prvních třídách

8:00 - 11:30 vyučování ve třídách 2. až 5. ročníku

8:00 - 12:00 vyučování ve třídách 6. až 9. ročníku

Aktivity stmelující třídní kolektiv, seznámení s novým školním řádem a řádem učebny, poučení o BOZP, pravidla třídy, třídní samospráva, třídnické práce

Zahájení provozu školní družiny

02.09.2014

10:00 - 17:30

ŠD

1. až 4. roč.

Zahájení provozu školní jídelny

02.09.2014

nová vedoucí ŠJ Petra Ferencová

Rada rodičů

02.09.2014

18:00 - 19:00

knihovna

Zahájení vyučování podle rozvrhu

03.09.2014

1. a 2. stupeň

8:00 - 10:45 vyučování v prvních třídách

Na úvodních hodinách jednotlivých předmětů seznámit žáky s požadavky a pravidly hodnocení, rozdat učebnice, poučit o BOZP

Zahájení provozu školního klubu

03.09.2014

13:00-16:00

v provozu školní hřiště a Sutroš

Vyučování podle rozvrhu

04.09.2014

1. a 2. stupeň

8:00 - 10:45 vyučování v prvních třídách

Vernisáž výstavy Život 40+

04.09.2014

16:00 - 16:30

Galerie Na schodech

Třídní schůzky

04.09.2014

1. a 2. stupeň

16:30 třídy 1. stupně, 17:30 třídy 2. stupně

Hlášení ŘŠ (16:35, 17:35), představení vyučujících, volba zástupců RR, prezentace projektu Edison

Setkání s rodiči žáků přihlášených na zájezd do Anglie

04.09.2014

19:00

učebna Ch (9.A)

Vyučování podle rozvrhu

05.09.2014

1. a 2. stupeň

8:00 - 10:45 vyučování v prvních třídách

Společná modlitba

08.09.2014

8:00 - 8:05

Návštěva ŘŠ v prvních třídách

08.09.2014

8:00 - 8:45

učebny 1.A, 1.B

1.AB

Zahájení kroužků ŠK

08.09.2014

Školní mše pro 2. stupeň - připravují 9.AB

09.09.2014

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Školní mše pro páté třídy

10.09.2014

8:00 - 8:45

kaple

5.AB

Zkrácené vyučování do 12:40

10.09.2014

Výstava Hry a hlavolamy - přednáška a workshop

12.09.2014

8:40 - 12:30

Novoměstská radnice

7.B

Výstava Hry a hlavolamy

12.09.2014

10:30 - 13:30

Novoměstská radnice

9.AB

Společná modlitba a relace ke dni církevních škol

15.09.2014

8:00 - 8:05

Adaptační pobyt pro třídy 6.AB

15.09.2014

Ždírec nad Doubravou

6.AB

PO 15. 9. až PÁ 19. 9., odjezd v PO 8:00, příjezd v PÁ 14:30

DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL - poutě

16.09.2014

1. a 2. stupeň

1.AB     8:00 - 11:40 pouť k Panně Marii Sněžné (organizuje sestra Veronika, doprovod: M. Šilarová, B. Masopustová, M. Divoká, M. Hnátková, L. Poláková)

2.AB     8:00 - 11:40 pouť k Pražskému Jezulátku (organizuje Jana Odvárková, doprovod: B. Šemrová, J. Drtinová, M. Mládková, J. Sobotková)

3.AB     8:00 - 11:40 pouť na Loretu (připravuje sestra Veronika, doprovod: M. Navrátilová, I. Kopecká, M. Šimůnková, J. Vašinová, L. Kropáčková)

4.AB     8:00 - 12:40 pouť do Břevnova (doprovod: M. Fenclová, L. Zemanová, V. Tolar, D. Lešková, J. Píková, M. Vavreková)

5.AB       8:00 - 12:40 pouť do Břevnova (doprovod: P. Tichá, H. Svobodová, H. Kuželková, sestra Benedikta, T. Brůžková)

7.AB     8:00 - 14:00 pouť do Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi (organizuje O. Mrzílek, doprovod: I. Záhorská, K. Kotajná, V. Žádníková)

8.AB     8:00 - 14:00 pouť do Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi (organizuje O. Mrzílek, doprovod: H. Svobodová, M. Málková, P. Pio, E. Kučerová, M. Hojná)

9.AB     8:00 - 14:00 pouť do Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi (organizuje O. Mrzílek, doprovod: M. Weissová, J. Šafusová, F. Roubíček)

Návštěva Muzea Kampa - prohlídka a workshop

18.09.2014

11:40 - 13:45

Muzeum Kampa

7.A

Knihy Astrid Lindgrenové

19.09.2014

9:20 - 11:40

Městská knihovna

2.A

Společná modlitba

22.09.2014

8:00 - 8:05

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

23.09.2014

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Vycházka do okolí školy

23.09.2014

9:00 - 10:40

3.B

Školní mše pro čtvrté třídy

24.09.2014

8:00 - 8:45

kaple

4.AB

Knihy Astrid Lindgrenové

26.09.2014

9:30 - 11:40

Městská knihovna

2.B

Evropský den jazyků v Drážďanech

26.09.2014

6:30 - 21:00

Drážďany

4.AB

Evropský den jazyků - anglické divadlo "Jackie and the Giant"

26.09.2014

10:00 - 11:00

divadlo Reduta

5.AB, 6.AB

odchod ze školy v 9:45, návrat na 4. vyučovací hodinu

Evropský den jazyků - anglické divadlo "The History of Great Britain"

26.09.2014

12:00 - 13:00

divadlo Reduta

7.AB, 8.AB, 9.AB

odchod ze školy v 11:45, rozchod u divadla ve 13:00

Nezvedat židle - úklid umyje lavice

26.09.2014

1. a 2. stupeň

Svátek sv. Václava

28.09.2014

Společná modlitba

29.09.2014

8:00 - 8:05

Cizojazyčné hlášení ke dni jazyků 26. 9.

29.09.2014

10:00 -10:05

Hlásí žáci: Robin Passarini (2.A) - italština, Felix Riehle (7.A) - němčina, Chiara Garcia (7.B) - španělština, Klára Divoká (7.A) - slovenština, Pavlo Ivankiv (4.B) - ukrajinština, Yann Bernolle (5.A) - francouzština, Jonáš Dally (4.B) - angličtina, Anna Serédi (4.A) - maďarština

Školní mše pro 2. stupeň - připravují 7.AB

30.09.2014

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Školní mše pro třetí třídy

01.10.2014

8:00 - 8:45

kaple

3.AB

Zahájení projektu Tandemy - výuka fyziky

01.10.2014

8:55 - 12:40

6.AB, 9.AB

Spaní ve škole

01.10.2014

18:00 - 8:00

učebna 7.B a bazén

7.B

Zahájení projektu Tandemy - výuka fyziky

01.10.2014

8:55 - 12:40

učebna Fy

6.AB, 9.AB

Návštěva Národní galerie

02.10.2014

8:00 - 12:30

Anežský klášter

7.B

Interaktivní výstava "Naše cesta"

02.10.2014

9:00 - 13:00

Výstaviště Holešovice

6.AB

Koncert na schodech

02.10.2014

9:40 - 10:00

Galerie Na schodech

2. stupeň

Vystoupení Ten Singu Praha a norského Ten Singu Asker - hudebního kroužku a smíšeného sboru pro teenagery organizovaný křesťanským sdružením YMCA

Testování Stonožka - 6. ročník

02.10.2014

8:00 - 13:00

učebny 6.A, 6.B

6.AB

testy Scio - ČJ, M, OSP

Rada rodičů

02.10.2014

18:00 - 20:00

knihovna

Výlet do Bělče

03.10.2014

7:50 - 16:00

Běleč

3.B

Pečení pro lidi bez domova

03.10.2014

9:00 - 12:40

kuchyňka

5.B

Rada starostů

03.10.2014

9:45 - 10:45

knihovna

2. až 9. ročník

Energetická gramotnost

03.10.2014

10:00 - 12:40

učebna Ch

8.A, 9.B, 9.A

3. vyuč. h. (10:00 - 10:45) - třída 8.A

4. vyuč. h. (10:55 - 11:40) - třída 9.B

5. vyuč. h. (11:55 - 12:40) - třída 9.A

Společná modlitba

06.10.2014

8:00 - 8:05

Pohádka o továrně - proměna staré továrny v galerii

06.10.2014

9:00 - 12:00

DOX, Praha 7

1.A

Slovo na měsíc

07.10.2014

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

07.10.2014

8:00 - 8:45

2. stupeň

reflexe ke slovu na měsíc

navštěva školního kaplana ve třídách

informace z RS

třídnické práce

Testování Stonožka - 6. ročník

07.10.2014

8:00 - 13:00

učebny 6.A, 6.B

6.AB

testy SCIO - ČJ, M, OSP

Obvodní kolo v minifotbale - hoši

07.10.2014

8:00 - 13:30

hřiště Na Františku

8.AB, 9.AB

žáci dle soupisky na nástěnce

Interaktivní výstava "Naše cesta"

07.10.2014

13:00 - 16:00

Výstaviště Holešovice

9.A

Školní mše pro druhé třídy

08.10.2014

8:00 - 8:45

kaple

2.AB

Obvodní kolo v minifotbale - dívky

09.10.2014

8:00 - 13:30

hřiště Na Františku

8.AB, 9.AB

žákyně dle soupisky na nástěnce

Fotbalový turnaj Coca-Cola Cup - hoši

09.10.2014

8:00 - 13:00

Zličín

8.AB, 9.AB

žáci dle soupisky na nástěnce

Projekt 72 hodin - ZŠ s rozšířenou výukou jazyků seniorům otevřená

09.10.2014

9:00-11:00

4.B

setkání se seniory z komunitního centra Armády spásy ve škole

VOLBY

10.10.2014

10:00-22:00

knihovna+vestibul

Knihovna a PC klub mimo provoz.

Omezit pohyb žáků ve vestibulu a před školou po skončení vyučování (od 14 hodin).

Výuka podle rozvrhu bez omezení.

Výstava Hurá do školy!

10.10.2014

9:30 - 12:40

Pedagogické muzeum

2.A

VOLBY

11.10.2014

7:00 - 22:00

knihovna+vestibul

Společná modlitba

13.10.2014

8:00 - 8:05

Vycházka po Praze - baroko

13.10.2014

8:00 - 10:00

okolí školy

3.A

doprovází pí Novotná

Preventivní program

13.10.2014

10:55 - 12:40

učebna 7.A

7.A

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

14.10.2014

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Návštěva ZOO

14.10.2014

8:00 - 12:40

Troja

1.AB, 4.AB, 5.AB

Školní mše pro první třídy a MŠ

15.10.2014

8:00 - 8:45

kaple

1.AB

Spaní ve škole

15.10.2014

18:00 - 8:00

učebna 7.A, TV

7.A

Návštěva botanické zahrady

16.10.2014

8:00 - 12:30

Troja

7.A

Čelákovický kvíz - naučná stezka

17.10.2014

8:00 - 13:00

Čelákovice

5.B

společná akce se třídou Nadi Černé ze ZŠ Čelákovice

Výstava Hurá do školy!

17.10.2014

9:20 - 12:30

Pedagogické muzeum

2.B

VORŠILSKÝ TÝDEN

20.10.2014

Společná modlitba a relace o sv. Voršile

20.10.2014

8:00 - 8:05

Prezentace střední školy (Artekon)

20.10.2014

14:40 - 16:20

učebna Ch

9.AB

SVÁTEK SV. VORŠILY

21.10.2014

Školní mše pro celý druhý stupeň - připravují 9.AB

21.10.2014

8:00 - 8:45

kostel

6.AB, 7.AB, 8.AB, 9.AB

celebrují P. Karel Kočí a P. Pio Olah

Relace o sv. Voršile

21.10.2014

10:00 - 10:05

Komentovaná prohlídka Legiovlaku

21.10.2014

13:00 - 16:00

Nákladové nádraží Žižkov

9.B

Mše pro celý první stupeň - připravují 5.AB

22.10.2014

8:00 - 8:45

kostel

1.AB, 2.AB, 3.AB, 4.AB, 5.AB

celebruje P. Antonín Krasucki

Relace o sv. Voršile

22.10.2014

10:00 - 10:05

Matematická soutěž týmů pro 1. stupeň

22.10.2014

10:00 - 11:30

1. patro

3.AB, 4.AB, 5.AB

6 žákovských týmů

VORŠILSKÁ MOZAIKA

22.10.2014

17:00 - 19:00

endo. sál

setkání učitelů, rodičů a přátel školy u příležitosti oslav 25. školního roku

hudební program s voršilskou tematikou - vystoupení školního orchestru

vzpomínkové pásmo na školní léta - video z roku 1996, vzpomínky Jany Novákové, úryvku z Ostrovníku

poslání voršilské pedagogiky - SERVIAM

výstava o historii školy

malé pohoštění

Beseda o voršilských misiích v Senegalu se sestrou Janinou

23.10.2014

8:00 - 9:40

učebna M

6.A, 7.A

ČJ 7.A (1. vyuč. h.), ČJ 6.A (2. vyuč. h.)

Soutěž Matematický proud

23.10.2014

8:30 - 12:00

Gymnázium Ch. Dopplera

3.AB, 4.AB, 5.AB

soutěžící: Tobiáš Matocha 5.B, Matěj Loub 5.A, Klára Klesnilová 3.B, Marie Horáková 3.A, Marie Husáková 4.B, Magdaléna Svobodová 4.B, Tadeáš Tichý 4.A, Kryštof Cyril Novák 4.A

Relace o sv. Voršile

23.10.2014

10:00 - 10:05

Czech Trip - projekt CIEE

24.10.2014

8:55 - 9:40

6.AB (AJ1)

Relace o sv. Voršile

24.10.2014

10:00 - 10:05

Komentovaná prohlídka Legiovlaku

24.10.2014

10:00 - 13:00

Nákladové nádraží Žižkov

6.AB

Vizitace pana biskupa Václava Malého

24.10.2014

10:00 - 13:00

1. a 2. stupeň

10:00 uvítání v ředitelně, relace o sv. Voršile a rozhovor s vedením školy

10:15 návštěva prvních tříd: 1.A M (Šil), 1.B Ná (S.Ve) - rozhovor s dětmi

10:45 prohlídka výstavy o historii školy v Galerii Na schodech, návštěva ve třídách druhého stupně: 8.AB AJ (Vav), 9.B Bi (Ša v učebně VV), 7.B Z (Gau+Leg) - rozhovor s žáky

11:30 oběd s vedením školy ve školní jídelně

12:00 setkání s učiteli ve sborovně (se všemi, kteří nemají výuku)

13:00 rozloučení s návštěvou

Beseda o voršilských misiích v Senegalu se sestrou Janinou

24.10.2014

10:00 - 11:40

učebna Ch

9.AB, 5.AB

9.AB (3. vyuč. h.) - dohled vyuč. jazyků (Žád, Svo2, Hoj, Brů); přesun výuky 8.A (Wei) do učebny VV

5.AB (4. vyuč. h.) - dohled Ti, Svo1, S.An; přesun výuky 9.B (Ša) do učebny VV

Přednáška o stylu učení aneb Jak na učení

24.10.2014

10:55 - 11.40

učebna 7.B

7.B

Prezentace střední školy (SOŠ gastronomická)

24.10.2014

11:55 - 13:35

učebna Ch

9.AB

9.A (5. vyuč. h.), 9.B (6. vyuč. h.)

Nezvedat židle - mytí lavic

24.10.2014

1. a 2. stupeň

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

27.10.2014

Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu

28.10.2014

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

29.10.2014

Ředitelské volno

30.10.2014

Ředitelské volno

31.10.2014

Svátek všech svatých

01.11.2014

Památka zesnulých

02.11.2014

Společná modlitba

03.11.2014

8:00 - 8:05

Rada starostů

03.11.2014

8:55 - 9:40

knihovna

2. až 9. ročník

Slovo na měsíc

04.11.2014

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

04.11.2014

8:00 - 8:45

2. stupeň

reflexe ke slovu na měsíc

informace z RS - Den otevřených dveří a příprava Vánočních trhů

třídnické práce

Testování Stonožka - 9. ročník

04.11.2014

8:00 - 13:00

učebny Ch, Fy

9.AB

testy SCIO - ČJ, M, OSP

Interaktivní výstava Naše cesta

04.11.2014

14:00 - 15:00

Výstaviště Holešovice

7.B

Rada rodičů

04.11.2014

18.00 - 20:00

knihovna

Školní mše pro čtvrté třídy

05.11.2014

8:00 - 8:45

kaple

4.AB

Návštěva ZOO

05.11.2014

8:00 - 12:30

Trója

3.AB, 8.AB

Školská rada

05.11.2014

17:00 -19:00

knihovna

Společná modlitba

10.11.2014

8:00 - 8:05

Dny vědy a techniky

10.11.2014

14:00 - 16:00

ČAV Praha

9.A

interaktivní expozice - doplnění učiva chemie

energie sportu, aerodynamika světla, teplo domova

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

11.11.2014

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Návštěva ZOO

11.11.2014

8:00 - 13:30

Trója

6.AB

program v rámci výuky biologie

Školní mše pro třetí třídy

12.11.2014

8:00 - 8:45

kaple

3.AB

Den otevřených dveří v AV ČR

12.11.2014

10:00 - 11:10

AV Národní tř.

4.B

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

13.11.2014

8:00 - 12:00 a 15:00 - 16:30

1. a 2. stupeň

organizace dle pokynů - učitelské a žákovské služby na chodbách

8:00 (7:55) - 12:00 možnost nahlédnout do výuky ve třídách

15:00 - 16:30 komentovaná prohlídka školy

informace k zápisu do 1. tříd a k přestupu do 3. a 6. ročníku

zahájena evidence zájemců do 1. tříd (v kanceláři školy)

Komiks - beseda s ilustrátorkou

13.11.2014

11:00 - 12:00

učebna 5.A

5.A

Třídní schůzky

13.11.2014

od 16:30 a 17:30

1. a 2. stupeň

od 16:30 ptřídy 1. stupně

od 17:30 třídy 2. stupně

16:35 a 17:35 hlášení ŘŠ

propagace výuky jazyků ve 2. třídách

informace o setkání Taizé v Praze

Preventivní program KPPP

14.11.2014

8:00 - 12:35

učebna 4.A

4.A

Sebepoznání, sebepřijetí, budování pozitivního přístupu k sobě

Beseda v knihovně

14.11.2014

10:00 - 11:30

Školská

3.B

Spaní ve škole

14.11.2014

16:00 - 12:00

TV, B, učebna Ch, 3. p.

9.A

od PÁ 16 hodin do SO 12 hodin

Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii

17.11.2014

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

18.11.2014

8:00- 8:45

kostel

2. stupeň

Preventivní program KPPP

18.11.2014

8:00 - 12:35

učebna 4.B

4.B

Sebepoznání, sebepřijetí, budování pozitivního přístupu k sobě

Školní mše pro druhé třídy

19.11.2014

8:00 - 8:45

kaple

2.AB

Obvodní kolo ve florbalu - mladší chlapci

19.11.2014

8:00 - 15:00

Braník

6.AB, 7.AB

žáci dle soupisky

Obvodní kolo ve florbalu - starší dívky

19.11.2014

8:00 - 15:00

Braník

8.AB, 9.AB

žákyně dle soupisky

Výstava Schola Pragensis

20.11.2014

9:00 - 14:00

Kongresové centrum

9.AB

prezentace středních škol (v rámci OEV)

Výstava Naše cesta

20.11.2014

11:40 - 13:45

Výstaviště Holešovice

7.A

Preventivní program - Kyberšikana (V. Vácha)

21.11.2014

8:55 - 10:45

učebna Ch

6.B

Preventivní program - Kyberšikana (V. Vácha)

21.11.2014

10:55 - 12:40

učebna Ch

6.A

Obvodní kolo ve florbalu - starší chlapci

21.11.2014

8:00 - 15:00

Braník

8.A, 9.AB

žáci dle soupisky

Předvánoční dílna s rodiči

21.11.2014

15:00 - 18:00

učebna 5.B

5.B

Společná modlitba

24.11.2014

8:00 - 8:05

Divadelní představení Princezna z Balíkova

24.11.2014

10:00 - 11:40

Rock Cafe

1.A

Preventivní program - Anorexie a bulimie (M. Nováková)

24.11.2014

10:00 - 11:40

učebna VV

8.AB

Preventivní program - Anorexie a bulimie (M. Nováková)

24.11.2014

11.55 - 13:35

učebna D

9.A

Preventivní program - Anorexie a bulimie (M. Nováková)

24.11.2014

13:45 - 15:25

učebna D

9.B

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

25.11.2014

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Výstava Naše cesta

25.11.2014

9:30 - 12:40

Veletržní palác

5.A

Školní mše pro první třídy a MŠ

26.11.2014

8:00 - 8:45

kaple

1.AB

Rada starostů - změna termínu

26.11.2014

8:55 - 9:40

knihovna

2. až 9. ročník

Vánoční dílna s rodiči

26.11.2014

9:00 - 11:40

učebna 1.B

1.B

Dílna tvořivosti s dětmi ze speciální školy

26.11.2014

9:00 - 11:30

učebna 3.A

3.A

ve spolupráci s pí Řeřichovou

Spaní ve škole

26.11.2014

18:00 - 8:00

učebna 8.A, Ná, TV, B, kuchyňka

8.A

od ST 18:00 do ČT 8:00

Divadlo Krakow

27.11.2014

8:00 - 11:15

Bohnice

8.AB

Preventivní program - Kyberšikana (V. Vácha)

27.11.2014

8:55 - 10:45

učebna Ch

7.B

Preventivní program - Zdravý zoubek

27.11.2014

10:00 - 10:45

učebna 1.A

1.A

Preventivní program - Kyberšikana (V. Vácha)

27.11.2014

10:55 - 12:40

učebna Ch

7.A

Dějepisná olympiáda - školní kolo

27.11.2014

12:50 - 13:35

učebna D

8.AB, 9.AB

účastní se pouze vybraní žáci dle soupisky

Přednáška o historii 20. st. (p. Fencl)

28.11.2014

8:00 - 9:00

učebna 4.A

4.A

Hudební pořad

28.11.2014

8:00 - 10:15

Divadlo U Hasičů

4.B, 5.A

Preventivní program KPPP

28.11.2014

8:00 - 12:00

učebna 5.B

5.B

Výroba adventních věnců

28.11.2014

8:00 - 9:30

učebny 2.A, 2.B

2.AB

Dílna tvořivosti s rodiči - příprava na vánoční trhy

28.11.2014

8:00 - 12:30

učebna 3.A

3.A

Preventivní program - Sex, AIDS a vztahy (V. Vácha)

28.11.2014

8:00 - 9:40

učebna Ch

9.A

Preventivní program - Sex, AIDS a vztahy (V. Vácha)

28.11.2014

10:00 - 11:40

učebna Ch

9.B

Divadlo DAMM - Dášenka

28.11.2014

10:00 - 11:40

endo. sál

1.AB, 2.AB

Sociometrie

28.11.2014

10:45 - 12:40

učebna 4.A

4.A

Výroba adventních věnců

29.11.2014

16:00 - 21:00

Klášter františkánů u Panny Marie Sněžné

Františkánský klášter a farnost u Panny Marie Sněžné pořádá jako každoročně v sobotu před první nedělí adventní společné vázání adventních věnců.

16:00 - 19:00 vázání věnců

17:00 - 19:00 občerstvení v refektáři

19:00 - 21:00 večerní promítání filmu v klubu

Pro dobrý odhad materiálu a rovněž pro přípravu občerstvení bratři františkáni uvítají, když svůj zájem projevíme předběžným přihlášením se na e-mail: tompas987@gmail.com.

První adventní neděle

30.11.2014

Společná modlitba - začátek adventu

01.12.2014

8:00 - 8:05

Poznávací zájezd do Drážďan

01.12.2014

7:30 - 20:00

Drážďany

7. až 9. ročník

žáci dle seznamu, odjezd z Vítězné ulice

Výuka na 2. stupni podle upraveného rozvrhu

01.12.2014

2. stupeň

Ve školní jídelně probíhá v tomto týdnu průzkum spokojenosti strávníků

01.12.2014

Slovo na měsíc

02.12.2014

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

02.12.2014

8:00 - 8:45

2. stupeň

reflexe ke slovu na měsíc, informace z RS, příprava na vánoční trhy

Duchovní obnova

02.12.2014

8:00 - 11:40

Ječná 2

4.B

vede S. Procházková

Preventivní program - Vztahy ve třídě (KPPP)

02.12.2014

9:00 - 11:40

učebna 5.A

5.A

Adventní dílna s rodiči

02.12.2014

14:00 - 17:30

učebna 3.B

3.B

Školní mše pro páté třídy

03.12.2014

8:00 - 8:05

kaple

5.AB

Vánoční dílna s rodiči

03.12.2014

10:00 - 12:40

učebna 4.A

4.A

Olympiáda ČJ - školní kolo

03.12.2014

11:55 - 13:35

učebna D

8.AB, 9.AB

přihlášení žáci dle seznamu

Roráty

04.12.2014

7:00 - 7:45

kaple

Vánoční dílna s rodiči

04.12.2014

8:00 - 11:40

učebna 1.A

1.A

Cesta do pravěku aneb pojďme se poznávat

04.12.2014

Brno

6.AB

odjezd ve ČT 8:00, návrat v PÁ 15:00

prohlídka muzea - doplnění učiva dějepisu, adventní duchovní obnova s P. Filipem

Rada rodičů

04.12.2014

18:00 - 20:00

knihovna

Mikulášská nadílka

05.12.2014

8:00 - 12:00

1. a 2. stupeň, MŠ

třídy dle rozpisu

Vánoční dílna s rodiči

05.12.2014

8:00 - 11:00

učebna 4.A

4.A

Národní galerie - Proč slavíme Vánoce?

05.12.2014

9:20 - 12:40

Šternberský palác

2.B

Pohádky pro začínající čtenáře

05.12.2014

9:30 - 12:40

Městská knihovna

2.A

Divadelní představení Putování ve větvích

05.12.2014

10:00 - 12:00

Divadlo Alta

1.A, 5.A

Beseda o knize Výři nesýčkují s autorkami M. Bergmannovou a L. Zemanovou

05.12.2014

10:55 - 12:30

učebna 3.A

3.AB

Předat vánoční hvězdu organizátorkám VT

05.12.2014

1. a 2. stupeň

Adventní duchovní obnova pro rodiče

06.12.2014

9:30 - 14:00

sál endo.

obnovu na téma Svatá rodina vede O. Pio

Druhá adventní neděle

07.12.2014

Společná modlitba

08.12.2014

8:00 - 8:05

Koncert Vánoční zvyky

08.12.2014

8:00 - 10:30

Salesiánské divadlo

3.B

organizuje folklorní soubor Kytice

Beseda s redaktorkou časopisu Sanquis Junior

08.12.2014

8:00 - 8:45

učebna 3.A

3.A

Preventivní program - Pozitivní klima třídy (M. Nováková)

08.12.2014

8:00 - 9:40

učebna M

6.A

Preventivní program - Návykové látky a závislostní chování (M. Nováková)

08.12.2014

10:00 - 11:40

učebna 7.B

7.B

Vyrábění na vánoční trhy s rodiči

08.12.2014

16:00 - 19:00

učebna 5.A

5.A

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

09.12.2014

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Mladý Demosthenes

09.12.2014

14:00 - 16:00

učebna D

5. až 9. ročník

přihlášení žáci dle seznamu

Školní mše pro čtvrté třídy

10.12.2014

8:00 - 8:45

kaple

4.AB

Krajské kolo ve florbale

10.12.2014

8:00 - 15:00

Stadion Mládeže

8.A, 9.AB

žáci dle soupisky

Roráty

11.12.2014

7:00 - 7:45

kaple

Porada vedení

11.12.2014

10:00 - 11:30

ředitelna

Preventivní program - Pozitivní klima třídy (M. Nováková)

11.12.2014

10:00 - 11:40

učebna D

6.B

Preventivní program - Návykové látky a závislostní chování (M. Nováková)

11.12.2014

11:55 - 13:35

učebna 7.A

7.A

Soutěž Němčina mě baví

11.12.2014

9:00 - 13:00

Praha 5 - Klamovka

8.AB, 9.AB

žáci dle seznamu

Duchovní obnova

12.12.2014

8:00 - 12:00

sál endo.

9.A

vede P. Josef Slezák

Národní galerie - Proč slavíme Vánoce?

12.12.2014

9:15 - 12:40

Šternberský palác

2.A

Pohádky pro začínající čtenáře

12.12.2014

9:40 - 12:40

Městská knihovna

2.B

Provoz školní družiny do 14:30

12.12.2014

1. až 4. ročník

Děti, které si rodiče nevyzvednou, budou převedeny do školy.

Zájmové kroužky ŠK (s výjimkou přípravy ke křtu) se nekonají

12.12.2014

VÁNOČNÍ TRHY

12.12.2014

15:00 - 19:00

škola

1. a 2. stupeň

organizace dle pokynů organizátorek VT (K. Oralová, I. Záhorská)

v každé učebně musí být dohled (učitel a rodič)

15:00 - 18:00 prodej

do 19:00 úklid učeben a chodeb

Třetí adventní neděle

14.12.2014

Společná modlitba

15.12.2014

8:00 - 8:05

Testy studijních předpokladů pro 5. ročník

15.12.2014

8:00 - 11:40

učebny 5.AB

5.AB

Preventivní program KPPP

15.12.2014

8:00 - 11:40

učebna 4.A

4.A

Lyžařský výcvikový kurz

15.12.2014

Hochzillertall - Rakousko

7.AB

žáci dle seznamu

odjezd v PO 15. 12. 2014 ve 23:30 z parkoviště u Hlavního nádraží

návrat v SO 20. 12. 2014 kolem půlnoci

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

16.12.2014

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Duchovní obnova

16.12.2014

9:00 - 12:00

sál endo.

5.A

vede P. Antonín

Výuka (ÚT až PÁ) v sedmých třídách podle rozvrhu 7.A

16.12.2014

7.AB

Školní mše pro třetí třídy

17.12.2014

8:00 - 8:45

kaple

3.AB

Duchovní obnova

17.12.2014

9:00 - 12:00

klášter dominikánů

5.B

vede P. Antonín

Návštěva redakce časopisu Sanquis Junior

17.12.2014

9:00 - 12:30

Španělská

3.A

Roráty

18.12.2014

7:00 - 7:45

kaple

Zdobení vánočního stromku v katedrále

18.12.2014

8:30 - 10:30

Pražský hrad

7.A

Návštěva apoštolského nuncia Mons. G. Leanzy

18.12.2014

11:30 - 12:30

nunciatura

Preventivní program - Antisemitismus a holokaust (V. Vácha)

18.12.2014

9:00 - 10:45

učebna Ch

8.B

Preventivní program - Antisemitismus a holokaust (V. Vácha)

18.12.2014

10:55 - 12:40

učebna Ch

8.A

Porada vedení

18.12.2014

10:00 - 11:30

ředitelna

Vyučování na prvním stupni pod vedením TU do 11:40

19.12.2014

8:00 - 11:40

1. stupeň

Vyučování na druhém stupni do 12:40

19.12.2014

8:00 - 11:40

2. stupeň

1. až 4. vyuč. hodina - výuka podle rozvrhu

5. vyuč. hodina - program pod vedením TU (vánoční besídky)

Bruslení Na Františku

19.12.2014

8:00 - 13:00

Na Františku

6.AB

Vánoční rozjímání

19.12.2014

8:00 - 12:00

Pražský hrad

9.A

Duchovní obnova

19.12.2014

9:00 - 13:00

sál endo.

9.B

vede Josef Slezák

Školní družina a školní klub v běžném provozu beze změny

19.12.2014

Čtvrtá adventní neděle

21.12.2014

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

22.12.2014

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

29.12.2014

TAIZÉ 2014 - Evropské setkání mladých v Praze

29.12.2014

NE 28. 12. informativní schůzka s dobrovolníky, kteří budou pomáhat ve škole

PO 29. 12. příjezd účastníků setkání

PO 29. 12. 2014 až PÁ 2. 1. 2015 ubytování skupiny dívek v tělocvičně gymnastickém sále

7:30 snídaně, 8:30 modlitba v kostele sv. Voršily, do 10:30 diskusní skupiny ve škole, poté program v Letňanech

PÁ 2. 1. 2015 po ranní modlitbě úklid prostor a odjezd účastníků

Společná modlitba - Požehnaný rok 2015

05.01.2015

8:00 - 8:05

Rada starostů

05.01.2015

9:00 - 10:00

knihovna

2. až 9. ročník

Tříkrálová sbírka

05.01.2015

Školní mše pro celý druhý stupeň k novému roku - připravují 7.AB

06.01.2015

8:00 - 8:45

kostel

celý 2. stupeň

Povánoční besídka

06.01.2015

8:30 - 11:00

Komunitní centrum AS

4.B

Školní mše pro celý 1. stupeň k novému roku - připravují 2.AB

07.01.2015

8:00 - 8:45

kostel

celý 1. stupeň

Tříkrálové žehnání školy

07.01.2015

9:00 - 12.00

Rada rodičů

08.01.2015

18:00 - 20:00

knihovna

Společná modlitba

12.01.2015

8:00 - 8:05

Slovo na měsíc

13.01.2015

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

13.01.2015

8:00 - 8:45

2. stupeň

reflexe ke slovu na měsíc, informace z RS

Setkání rodičů IVz

13.01.2015

18:00 - 20:00

knihovna

Pololetní test z ČJ pro 5. ročník

14.01.2015

8:00 - 8:45

učebny 5.AB

5.AB

Školní mše pro první třídy a MŠ

14.01.2015

8:00 - 8:45

kaple

1.AB

Efektivní učení - Dílna pro rodiče s O. Tichým

14.01.2015

17:00 - 19:00

učebna 1.B

poplatek 170 Kč

Pololetní test z M pro 5. ročník

15.01.2015

8:55 - 10.45

učebny 5.AB

5.AB

Uzávěrka klasifikace a docházky za 1. pololetí

16.01.2015

ZÁPIS dětí do 1. ročníku

17.01.2015

8:00 - 16:00

Zkouška předtančení

18.01.2015

14:00 - 16:00

TV

9.A

Společná modlitba - Týden modliteb za jednotu křesťanů

19.01.2015

8:00 - 8:05

Obvodní kolo dějepisné olympiády

19.01.2015

8:00 - 11:00

ZŠ Curie

Jan Kunc (9.B), Mikuláš Zich (8.A), Robert Nikolla (8.B)

Školní kolo olympiády NJ

19.01.2015

12:00 - 14:00

učebna NJ

6. až 9. ročník

5. vyuč. hodina 6.AB, 7.AB

6. vyuč. hodina 8.AB, 9.AB

Klub mladého diváka

19.01.2015

15:00 - 16:45

Divadlo v Dlouhé

8.AB

představení pro členy KMD

Zahájení pololetního přezkoušení žáků IVz

19.01.2015

Sutroš, kuchyňka

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

20.01.2015

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Hudební pořad s O. Tichým

20.01.2015

9:00 - 10:00

učebna 3.B

3.B

Hudební pořad s O. Tichým

20.01.2015

10:00 - 11:00

učebna 1.B

1.B

Školní mše pro páté třídy

21.01.2015

8.00 - 8:45

kaple

5.AB

Obvodní kolo matematické olympiády

21.01.2015

8:00 - 12:00

Uhelný trh

postupující žáci kategorie Z5 a Z9

Zveřejnění seznamu přijatých dětí do 1. ročníku (2015/2016)

21.01.2015

Nácvik nástupu na ples

22.01.2015

7:00 - 8:45

TV

9.AB

Školní ples

23.01.2015

18:30

Hotel Belvedere

Společná modlitba a relace ke svátku patronky naší školy sv. Anděly Merici

26.01.2015

8:00 - 8:10

Výsledky profitestů

26.01.2015

8:00 - 13:00

kuchyňka

5.B

Možnost koupit si svačinu o první velké přestávce ve vestibulu

26.01.2015

9:40 - 10:00

Nabídka svačin od Scolarestu (včetně cen a složení) je vyvěšena ve sborovně.

Prodává vedoucí ŠJ paní Ferencová.

Olympiáda AJ - písemná část

26.01.2015

učebna VV

2. stupeň

8:00 - 8:45  žáci 8. a 9. ročníku

12:50 - 13:35  žáci 6. a 7. ročníku

Divočiny - divadelní spol. DAMM

26.01.2015

10:00 - 12:00

sál endo.

1.AB

Školní mše pro celý 2. stupeň u příležitosti svátku sv. Anděly Merici

27.01.2015

8:00 - 8:45

kostel

celý 2. stupeň

Celebruje apoštolský nuncius Mons. Giuseppe Leanza.

Olympiáda FJ (ústní část)

27.01.2015

8:00 - 9:40

2. stupeň

1. vyuč. h. 6.AB a 7.AB

2. vyuč. h. 8.AB a 9.AB

Divadelní představení Taková divná doba

27.01.2015

9:00 - 13:30

Divadlo D21

8.AB, 9.AB

Duchovní obnova

27.01.2015

8:00 - 12:00

Chrám Matky Boží před Týnem

8.B

Návštěva aquaparku

27.01.2015

9:00 - 15:00

Čestlice

7.B

Školní mše pro celý 1. stupeň u příležitosti svátku sv. Anděly Merici

28.01.2015

8:00 - 8:45

kostel

1. stupeň

Celebruje apoštolský nuncius Mons. Giuseppe Leanza.

Filmové představení Medvídek Paddington

28.01.2015

9:20 - 12:00

kino Lucerna

3.AB, 4.AB, 5.AB, 7.A

Olympiáda AJ - ústní část

28.01.2015

učebna AJ

2. stupeň

pro 3-5 nejlepších z písemné části

8:00 - 8:45  žáci 6. a 7. ročníku

8:55 - 9:40  žáci 8. a 9. ročníku

POLOLETNÍ VYSVĚDČENÍ

29.01.2015

Výuka podle rozvrhu a vydávání vysvědčení poslední hodinu:

4. vyuč. h.   1.AB, 2.AB, 5.A  

5. vyuč. h.   3.AB, 4.AB, 5.B, 7.B  

6. vyuč. h.   6.AB, 7.A, 8.AB, 9.AB  

Výsledky profitestů

29.01.2015

8:00 - 13:30

kuchyňka

5.A

Provoz školní jídelny, školní družiny a školního klubu beze změn

29.01.2015

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

30.01.2015

Společná modlitba

02.02.2015

8:00 - 8:05

Kurz první pomoci ČK

02.02.2015

8:00 - 11:00

učebny 1.AB

1.AB

vede pí Bernatová

Rada starostů

02.02.2015

8:55 - 9:40

knihovna

2. až 9. ročník

Slovo na měsíc

03.02.2015

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

03.02.2015

8:00 - 8:45

2. stupeň

Zkouška sboru Knoflík

03.02.2015

11:55 - 12:40

učebna 4.A

členové sboru

ŠKOLNÍ AKADEMIE

04.02.2015

Salesiánské divadlo

1. a 2. stupeň

9:00 - 13:00 generálka dle rozpisu

Třídy 1. stupně odcházejí do divadla během 1. vyučovací hodiny (dodržet rozpis zkoušek) a asi v 10:45 se vracejí do školy.

Třídy 2. stupně mají první dvě hodiny výuku podle rozvrhu; do divadla odcházejí po 2. vyučovací hodině a vracejí se asi ve 12 hodin (odchod na oběd bez další výuky).

Kroužky školního klubu do 15 hodin beze změny.

Školní družina je v provozu do 15:30, poté budou všechny děti odvedeny do divadla.

Začátek první části akademie v 16:36, druhé části v 18:18, předpokládaný konec v 19:30

Obvodní kolo olympiády z českého jazyka

05.02.2015

8:00 - 12:00

DDM Praha 2

Jan Krátký (9.B), Monika Berková (9.B)

Rada rodičů

05.02.2015

18:00 - 20:00

knihovna

Společná modlitba

09.02.2015

8:00 - 8:05

Školní kolo biologické olympiády

09.02.2015

9:00 - 13:00

učebna Ch

6.AB, 7.AB

Přihlášení žáci dle seznamu

Školní kolo biologické olympiády

09.02.2015

14:00 - 17:00

učebna Ch

8.AB, 9.AB

Přihlášení žáci dle seznamu

Poetické setkání

09.02.2015

14:15 - 16:00

učebna D

1. - 9. ročník

Přihlášení žáci dle seznamu

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

10.02.2015

8.00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Mimořádná třídnická hodina 7.A

10.02.2015

8:00 - 8:45

učebna 7.A

7.A

Školní kolo chemické olympiády

10.02.2015

14:00 - 17:00

učebna Ch

8.AB, 9.AB

Přihlášení žáci dle seznamu

Školní mše pro třetí třídy

11.02.2015

8:00 - 8:45

kaple

3.AB

Fotografování žáků 2. stupně do ročenky

11.02.2015

8:00 - 12:00

knihovna

6.AB, 8.A, 9.A

Fotografuje p. Šilar.

Pořadí tříd dle rozpisu:

1. vyuč. h. 6.A (Ora)

2. vyuč. h. 6.B (Ora)

3. vyuč. h. 9.A (Wei)

4. vyuč. h. 8.A (Svo2)

Fotografování žáků 2. stupně do ročenky

12.02.2015

8:00 - 12:00

knihovna

7.AB, 8.B, 9.B

Fotografuje p. Šilar.

Pořadí tříd dle rozpisu:

1. vyuč. h. 9.B (supl.)

2. vyuč. h. 7.B (Mach)

3. vyuč. h. 7.A (Kuč)

4. vyuč. h. 8.B (Kuč)

Projekt EDISON

15.02.2015

Příjezd stážistek - ubytování v rodinách

Společná modlitba

16.02.2015

8:00 - 8:05

PROJEKT EDISON - zahájení v tělocvičně a prezentace ve třídách

16.02.2015

8:55 - 11:40

kmenové učebny

2. stupeň

Program projektu a výuka podle rozpisu a pokynů

Celý týden jsou třídy ve svých kmenových učebnách.

Obvodní kolo olympiády AJ

17.02.2015

8:00 - 14:00

DDM Praha 2

Účastní se žáci, kteří se umístili ve školním kole na 1. a 2. místě.

Obvodní kolo turnaje v basketbalu - hoši

17.02.2015

8:00 - 13:30

Truhlářská

9.AB

žáci dle soupisky

PROJEKT EDISON - prezentace ve třídách

17.02.2015

8:55 - 12:40

kmenové učebny

2. stupeň

Porada ředitelů CŠ k rozpočtu 2015

17.02.2015

9:00 - 14:00

Holečkova

POPELEČNÍ STŘEDA - začátek postní doby

18.02.2015

Školní mše pro celý druhý stupeň - připravují 7.AB

18.02.2015

8:00 - 9:00

kostel

2. stupeň

Školní mše pro celý první stupeň - připravují 2.AB

18.02.2015

10:00 - 11:00

kostel

1. stupeň

Obvodní kolo recitační soutěže Poetické setkání

18.02.2015

8:00 - 13:00

ZUŠ Biskupská

1. stupeň

V. Kuthanová (3.B), Fr. Bratrych (3.A), K. Mišejková (5.A), A. Brázdová (4.B)

Obvodní kolo v turnaje v basketbale - dívky

18.02.2015

8:00 - 13:30

Truhlářská

8.AB, 9.AB

žákyně dle soupisky

PROJEKT EDISON - prezentace ve třídách

18.02.2015

9:10 - 12:40

kmenové učebny

2. stupeň

Obvodní kolo recitační soutěže Poetické setkání

19.02.2015

8:00 - 14:00

ZUŠ Biskupská

2. stupeň

T. Ulovec (8.A), K. Ludvíková (8.A), M. Květák (6.B), A. Křížková (7.B)

PROJEKT EDISON - prezentace ve třídách

19.02.2015

8:55 - 12:40

kmenové učebny

2. stupeň

Divadelní představení A cirkus bude!

20.02.2015

9:00 - 11:40

Divadlo Minor

1.AB

Duchovní obnova pro druhé třídy

20.02.2015

8:00 - 12:00

U Panny Marie Sněžné

2.AB

PROJEKT EDISON - prezentace ve třídách a zakončení v tělocvičně

20.02.2015

8:55 - 11:40

kmenové učebny, TV

2. stupeň

Vzpomínka na sestru Reconciliatrix Věru Špringlerovou (1928-2013)

21.02.2015

JARNÍ PRÁZDNINY

23.02.2015

JARNÍ PRÁZDNINY

24.02.2015

JARNÍ PRÁZDNINY

25.02.2015

JARNÍ PRÁZDNINY

26.02.2015

JARNÍ PRÁZDNINY

27.02.2015

Společná modlitba

02.03.2015

8:00 - 8:05

Rada starostů

02.03.2015

8:55 - 9:40

knihovna

2. až 9. ročník

Duchovní obnova

02.03.2015

8:00 - 11:40

učebna 1.A

1.A

vede P. Antonín Krasucki

Návštěva ZOO

02.03.2015

8:00 - 13:00

Trója

7.A

Jeden svět - filmové představení

02.03.2015

10:45 - 13:15

kino Světozor

8.B

Slovo na měsíc

03.03.2015

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

03.03.2015

8:00 - 8:45

2. stupeň

informace z RS

hodnocení projektu Edison

Duchovní obnova

03.03.2015

8:00 - 11:40

učebna 1.B

1.B

vede P. Antonín Krasucki

Školní mše pro první třídy a MŠ

04.03.2015

8:00 - 8:45

kaple

1.AB

Rada rodičů

05.03.2015

18:00 - 20:00

knihovna

Jeden svět - filmové představení Thule Tuvatu

06.03.2015

10:45 - 13:15

kino Světozor

8.A

Jeden svět - filmové představení

06.03.2015

10:45 - 13:15

kino Světozor

9.AB

Společná modlitba

09.03.2015

8:00 - 8:05

Obvodní kolo chemické olympiády - kategorie D

09.03.2015

8:00 - 15:00

učebna Ch

8. a 9. ročník

za naši školu se účastní Jan Kunc (9.B)

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

10.03.2015

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Hudební pořad s Ondřejem Tichým

10.03.2015

10:00 - 11:00

učebna 1.B

1.B

Školní mše pro páté třídy

11.03.2015

8:00 - 8:45

kaple

5.AB

Výstava Matka a syn

13.03.2015

10.30 - 11:30

Pražský hrad

2.AB

Dětská scéna - divadelní přehlídka

13.03.2015

10:00 - 12:00

DDM Klamovka

4.B

Postní duchovní obnova pro rodiče

14.03.2015

9:00 - 14:00

sál endo.

téma DO "Boží pozvání k proměně srdce"

vede P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce ČBK

9.00    Ranní chvály

9.20    Přednáška

10.00 – 10.30    Přestávka na čaj

10.30 – 11.45    Adorace + svátost smíření 

12.00 – 12.30    Oběd

12.30 – 13.30    Konference + diskuze

13.30    Mše sv. + homilie

Společná modlitba

16.03.2015

8:00 - 8:05

Vyučování ve třídě 6.B do 11:40

16.03.2015

6.B

Školní knihovna mimo provoz

16.03.2015

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

17.03.2015

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Divadelní představení Krabat

17.03.2015

8:30 - 11:30

Divadlo Alta Holešovice

5.A

Celostátní přehlídka zájmové umělecké činnosti církevních škol

17.03.2015

Odry

6.B, Arabeska (4.B, 5.A, 7.A)

třída 6.B - odjezd v PO odpoledne, návrat v ÚT večer

Arabeska - odjezd v PO odpoledne, návrat v PÁ během dne

účastníci dle seznamu

Školní knihovna mimo provoz

17.03.2015

Školní mše pro čtvrté třídy

18.03.2015

8:00 - 8:45

kaple

4.AB

Soutěž Matematický klokan 2015

20.03.2015

1. - 9. ročník

1. stupeň - dle domluvy TU

IVz - v knihovně (Chlou)

2. stupeň - přihlášení žáci od 8:55 do 10:00 v učebně HV (Wei), VV (ŘŠ)

Juniorfest - filmové představení Rebarbora

20.03.2015

9:00 - 12:00

CineStar

6.AB

Czech Trip - návštěva amerických studentů v hodinách AJ

20.03.2015

11:55 - 12:40

7.AB

Krajská postupová přehlídka dětského scénického tance

22.03.2015

8:00 - 19:00

Salesiánské divadlo

Arabeska

Společná modlitba

23.03.2015

8:00 - 8:05

Postní duchovní obnova

23.03.2015

8:00 - 13:00

sál endo.

7.B

vede S. Klára, OSU a P. Evžen Rakovský, SDB

Postní duchovní obnova

23.03.2015

9:00 - 12:00

klášter františkánů

5.B

vede O. Jan Hladík, OFMCap

Úrovňové testy z AJ (A2)

23.03.2015

10:55 - 12:40

učebna VV

9.B

změna rozvrhu tříd 9.A a 9.B:

9.A Ch (3. vyuč. h.), TV (4. vyuč. h.)

9.B TV (3. vyuč. h.)

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

24.03.2015

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Obvodní kolo v přehazované - dívky

24.03.2015

8:00 - 13:00

TV areál

7.A

žákyně dle soupisky

Postní duchovní obnova

24.03.2015

8:00 - 11:40

sál endo.

8.AB

vede P. Cyril Molnár

Postní duchovní obnova

24.03.2015

10:00 - 12:40

učebna 4.B

4.B

vede p. Fencl

Školní mše pro 3.B

25.03.2015

8:55 - 9:40

kaple

3.B

Postní duchovní obnova

25.03.2015

9:00 - 12:40

sál endo.

3.A

vede P. Pavel Budský

Úrovňové testy z AJ (A2)

25.03.2015

8:00 - 9:40

učebna VV

9.A

Exkurze se skřítky

25.03.2015

10:00 - 11:40

Městská knihovna

1.A

Krajské kolo olympiády ve FJ

25.03.2015

8:00 - 15:00

ZŠ Suchdol

účastní se Šárka Fiřtová (6.B)

Obvodní kolo v přehazované - chlapci

27.03.2015

8:00 - 13:00

TV areál

7.AB

žáci dle soupisky

Rada starostů

27.03.2015

10:00 - 10:45

knihovna

2. až 9. ročník

Soutěž školních sborů

29.03.2015

12:45 - 17:00

ZUŠ Botevova

Knoflík, Knoflíček

Květná neděle

29.03.2015

Společná modlitba

30.03.2015

8:00 - 8:05

Postní duchovní obnova

30.03.2015

8:00 - 13:00

klášter františkánů

4.A

vede P. Jakub Sadílek, OFM

Evidence zájemců o přestup do 3. a 6. ročníku

30.03.2015

kancelář

Slovo na měsíc

31.03.2015

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

31.03.2015

8:00 - 8:45

2. stupeň

reflexe ke slovu na měsíc

informace z RS

Velikonoční dílna

31.03.2015

8:00 - 11:40

Komunitní centrum AS

4.B

Neviditelná výstava

31.03.2015

13:30 - 15:30

Novoměstská radnice

7.B

Školní mše pro druhé třídy

01.04.2015

8:00 - 8:45

kaple

2.AB

Preventivní program Zdravý zoubek

01.04.2015

8:00 - 11:40

kmenové učebny

4.B, 1.B, 2.A, 2.B

Zelený čtvrtek - velikonoční prázdniny

02.04.2015

Velký pátek - velikonoční prázdniny

03.04.2015

Bílá sobota

04.04.2015

Velikonoční neděle

05.04.2015

Velikonoční pondělí

06.04.2015

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

07.04.2015

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Duchovní obnova

07.04.2015

9:00 - 13:30

sál endo.

7.A

Školní mše pro první třídy a MŠ

08.04.2015

8:00 - 8:45

kaple

1.AB

Obvodní kolo ve vybíjené

08.04.2015

7:50 - 12:40

Klimentská 38, Praha 1

5.AB

žáci dle soupisky

Duchovní obnova

08.04.2015

9:00 - 11:45

sál endo.

3.B

vede O. Pavel Budský

Rada rodičů

09.04.2015

18:00 - 20:00

knihovna

Celostátní přehlídka dětského scénického tance

11.04.2015

8:00 - 18:00

Saleziánské divadlo

Arabeska

Společná modlitba

13.04.2015

8:00 - 8:05

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

14.04.2015

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Setkání účastníků zájezdu do Anglie

14.04.2015

8:00 - 8:45

učebna Fy

viz seznam účastníků

Prohlídka Pražského hradu

14.04.2015

8:00 - 11:40

Pražský hrad

4.A

Vystoupení pro děti MŠ - pohádka O zlaté rybce

14.04.2015

9:00 - 10:30

sál endo.

3.B

Školní mše pro páté třídy

15.04.2015

8:00 - 8:45

kaple

5.AB

Jarní školní bazar

15.04.2015

7:45 - 15:00

kuchyňka

Vzdělávací program První čtení

16.04.2015

8:00 - 10:00

Městská knihovna

1.A

Třídní schůzky

16.04.2015

od 16:30 a 17:30

od 16:30 třídy 1. stupně

od 17:30 třídy 2. stupně

v 16:35 a 17:35 hlášení ŘŠ

provoz školní družiny do 18:30

Jarní školní bazar

16.04.2015

7:45 - 19:00

kuchyňka

McDonald´s Cup - turnaj v malé kopané

16.04.2015

8:00 - 13:00

Na Františku

3.AB

McDonald´s Cup - turnaj v malé kopané

17.04.2015

8:00 - 13:00

Na Františku

4.AB, 5.AB

žáci dle soupisky

Jarní škoní bazar

17.04.2015

7:45 - 14:00

kuchyňka

Společná modlitba

20.04.2015

8:00 - 8:05

Duchovní obnova

20.04.2015

8:00 - 12:00

sál endo.

5.A

vede fr. Josef, OFMCap

Obvodní kolo olympiády AJ

20.04.2015

8:30 - 13:30

DDM Praha 2, Slezská

7.B

účastní se Eliška Lipková a Anička Vavrušková (7.B)

Třídy 9.AB mají zkrácené vyučování do 11:40 - příprava na přijímací zkoušky

20.04.2015

9.AB

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

21.04.2015

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Třídy 9.AB mají zkrácené vyučování do 11:40 - příprava na přijímací zkoušky

21.04.2015

9.AB

Školní mše pro čtvrté třídy

22.04.2015

8:00 - 8:45

kaple

4.AB

Přijímací zkoušky na střední školy

22.04.2015

5., 7. a 9. roč.

V době přijímacích zkoušek 22. 4. až 24. 4. nemají třídy 9.AB výuku.

Obvodní kolo biologické olympiáda

23.04.2015

8:00 - 17:00

učebna Ch

6. a 7. roč.

Mše svatá v kostele sv. Voršily

26.04.2015

17:00

od 16 hodin možnost uctění ostatků sv. Vojtěcha

Společná modlitba

27.04.2015

8:00 - 8:05

Obvodní kolo biologické olympiády

27.04.2015

8:00 - 17:00

učebna Ch

8. a 9. roč.

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

28.04.2015

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Preventivní program KPPP - Závislosti

28.04.2015

9:00 - 11:40

učebna 5.A

5.A

Školní mše pro třetí třídy

29.04.2015

8:55 - 9:40

kaple

3.AB

Společná modlitba

04.05.2015

8:00 - 8:05

Rada starostů

04.05.2015

8:55 - 9:40

knihovna

2. - 9. ročník

Archa Noemova - zoologická expozice

04.05.2015

9:00 - 12:00

Národní muzeum

1.AB, 2.AB, 4.B

Zahájen zkušební režim NEPŘEZOUVÁNÍ

04.05.2015

2. stupeň

Žáci druhého stupně mohou být nepřezutí v budově školy s výjimkou TV areálu a knihovny.

Žáci prvního stupně se nadále přezouvají.

Slovo na měsíc

05.05.2015

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

05.05.2015

8:00 - 8:45

2. stupeň

Divadelní představení František blázen

05.05.2015

9:00 - 11:00

sál endo.

3.B, 4.AB, 5.AB

JARNÍ KONCERT pěveckých sborů Knoflík a Knoflíček pro rodiče

05.05.2015

17:00

Divadlo Na Prádle

Školní mše pro druhé třídy

06.05.2015

8:00 - 8:45

kaple

2.AB

Lékaři bez hranic

06.05.2015

8:30

Václavské nám.

9.A

Generálka vystoupení pěveckého sboru Knoflík

07.05.2015

8:55 - 9:40

sál endo.

Knoflík

sraz v 8:55 u vrátnice

Koncert pěveckého sboru Knoflík pro žáky

07.05.2015

10:00 - 10:45

sál endo.

3.AB, 4.AB, 5.AB

Koncert pěveckého sboru Knoflíček pro žáky

07.05.2015

11:00 - 11:40

sál endo.

1.AB, 2.AB

Státní svátek

08.05.2015

Společná modlitba

11.05.2015

8:00 - 8:05

Zahájeno testování ČŠI žáků 9. ročníku

11.05.2015

PC učebna

9.AB

od PO 11. 5. do PÁ 22. 5. podle aktuálních pokynů ZŘ

Škola v přírodě

11.05.2015

Janov nad Nisou

2.AB

PO 11. 5. až PÁ 15. 5.

Zahájena sbírka na MŠ v Kolomyji

11.05.2015

vestibul

kasička na stole vrátné služby

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

12.05.2015

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Školní mše pro první třídy a MŠ

13.05.2015

8:00 - 8:45

kaple

1.AB

Vzdělávací program Hrajeme si se slovy

14.05.2015

8:00 - 10:00

Městská knihovna

1.A

Konzultační den Dr. Bernardové

14.05.2015

8:00 - 10:45

Testy profesní orientace pro žáky 8. ročníku

14.05.2015

10:55 - 13:35

učebna Z

8.AB

účastní se 24 přihlášených žáků

ostatní končí vyučování 4. vyuč. h.

Rada rodičů

14.05.2015

17:00 - 20:00

knihovna

Poznávací zájezd do Berlína

15.05.2015

5:00 - 23:00

Berlín

9.AB

přihlášení žáci dle seznamu

odjezd 5:00 z Vítězné ulice

příjezd po 23:00 do Vítězné ulice

Společná modlitba

18.05.2015

8:00 - 8:05

Hřiště Gutovka

18.05.2015

8:00 - 12:00

1.AB

Strašnice

Školy v přírodě - 1. stupeň

18.05.2015

3.A   SO 16. 5. až PÁ 22. 5. Dolní Rejdice (Nav, Šim, Til)

3.B   PO 18. 5. až SO 23. 5. Plavy (Kop, Vaš, S.Ver)

4.A   PO 18. 5. až PÁ 22. 5. Špindlerův Mlýn (Šaň, Leš)

4.B, 5.B   NE 17. 5. až SO 23. 5. Černý Důl (Fen, Svo1, S.An, S.Ben)

5.A   NE 17. 5. až SO 23. 5. Černý Důl (Ti, To, Pol)

Pohostinný pobyt - Milan Roman-Hauduroy

18.05.2015

2.A

chlapec mluví jen francouzsky

Provoz školního klubu omezen - sledujte vývěsku na dveřích

18.05.2015

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

19.05.2015

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Divadlo DAMM - představení Kvak a Žbluňk na jaře

19.05.2015

10:00 - 12:00

sál endo.

1.AB, 2.AB

Po stopách sametové revoluce

19.05.2015

14:30 - 16:00

okolí školy

9.A

Krajské kolo biologické olympiády

20.05.2015

8:30 - 12:00

Smíchov

účastní se M. Merklová, E. Lipková, A. Vavrušková (7.B)

Ročníkové testy z M

20.05.2015

8:00, 10:00

8.AB

Česká filharmonie - Vláčkem s Dvořá(č)kem

20.05.2015

8:00 - 12:00

Rudolfinum

1.AB

Úrovňové testy z FJ2 (A2)

20.05.2015

8:55 - 10:45

učebna FJ

9.AB

Úrovňové testy z NJ2 (A2)

20.05.2015

8:55 - 10:45

9.AB

Sjíždění řeky Vltavy

20.05.2015

Vyšší Brod - Český Krumlov

7.B

odjezd ve ST 20. 5. odpoledne, návrat v SO 23. 5. večer

Program NG - Barevný svět

21.05.2015

8:00 - 12:00

Anežský klášter

1.A

Představení Duch Martina MacDonalda, Kolovrat

21.05.2015

8:00 - 12:00 (13:30)

Divadlo Metro

1.B, 6.AB

Porada vedení

21.05.2015

10:00 - 11:30

ředitelna

Úrovňové testy z FJ1 (A2)

21.05.2015

10:55 - 12:40

9.AB

Úrovňové testy z NJ1 (A2)

21.05.2015

10:55 - 12:40

učebna NJ

9.AB

Spaní ve škole

21.05.2015

17:00 - 8:00

1. patro, TV

1.AB

Vycházka do Stromovky

22.05.2015

8:00 - 12:00

Stromovka

1.A

Program NG Barevný svět

22.05.2015

8:00 - 12:00

Anežský klášter

1.B

Beseda o EU (Dominik Zunt)

22.05.2015

10:00 - 13:35

8.AB, 9.AB

3. vyuč. h. 8.B, 4. vyuč. h. 9.B, 5. vyuč. h. 9.A, 6. vyuč. h. 8.A

Ročníkové testy z M

22.05.2015

6.AB

Slavnost Seslání Ducha sv.

24.05.2015

Společná modlitba

25.05.2015

8:00 - 8:05

Ročníkové testy z M

25.05.2015

8:55, 10:00

7.AB

Divadelní představení Naše rodina

25.05.2015

8:45 - 12:00

Divadlo Minor

1.AB

Nekoná se skupinový program pro nadané

25.05.2015

1. stupeň

PO 25. 5. a ÚT 26. 5.

Příprava SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ A PŘÁTEL ŠKOLY 30. 5. 2015

25.05.2015

celá škola

UKLIDIT a VYZDOBIT všechny učebny a chodby do PÁ 29. 5.

Nejpozději ve středu předat složené vlaštovky na výzdobu, v pátek připravit tabule v učebnách na instalaci fototabla absolventů, srovnat lavice, nezvedat židle - umýt desky lavic (uklízečky), vytáhnout žaluzie (horní stačí pootočit)

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

26.05.2015

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Vernisáž výstavy prací žáků 9. tříd

26.05.2015

14:00 - 15:00

Galerie Na schodech

2. stupeň

pozvání pro všechny učitele a žáky 2. stupně (6.A, 8.B)

Po stopách sametové revoluce

26.05.2015

15:00 - 16:00

okolí školy

9.B

Školní mše pro páté třídy

27.05.2015

8:00 - 8:45

kaple

5.AB

Schůzka účastníků zájezdu do Anglie

27.05.2015

9:40 - 10:00

učebna Fy

7. - 9. roč.

Informativní schůzka pro rodiče nastávajících 1. třída

27.05.2015

16:00 - 17:00

učebna Ch

hlídání dětí - vychovatelky ŠD

úvodní slovo ŘŠ, představení TU, informacek výuce v prvních třídách, o ŠJ, ŠD, ŠK, organizace prvního školního dne a týdne, organizační záležitosti, dotazy rodičů

Kavárna bez obsluhy - pořad o efektivním čtení

27.05.2015

16:30 - 18:00

učebna 1.B

rodiče 1.B

Rada starostů

28.05.2015

8:55 - 9:40

knihovna

2. - 9. roč.

Vědohraní

28.05.2015

9:45, 10:15

MFF UK v Tróji

6.B, 6.A

Ročníkové testy z ČJ

28.05.2015

8.AB

Ročníkové testy z ČJ

29.05.2015

6.AB, 7.AB

Program NG Stavby kolem nás

29.05.2015

9:00 - 12:40

NG

4.B

Vystoupení školního orchestru pod vedením O. Tichého

29.05.2015

17:30

Galerie Na schodech

NOC KOSTELŮ

29.05.2015

19:30

kostel sv. Voršily

vystoupení školního orchestru

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ A PŘÁTEL ŠKOLY

30.05.2015

14:00 - 18:00

škola

14:00 - 15:00   Slavnostní zahájení v tělocvičně

15:00 - 16:00   Prohlídka školy

Zpřístupnění učeben a dalších prostor školy, možnost posezení ve třídách – setkání učitelů, spolužáků a přátel, tabla tříd, film o škole, drobné občerstvení.

16:00    Divadelní představení Popelka v podání učitelského sboru v prostorách tělocvičny

17:00    Mše svatá v kostele sv. Voršily

Během setkání bude možnost zakoupit ALMANACH 1990 – 2015 a odznak SERVIAM.

Poznávací zájezd do Anglie

31.05.2015

Anglie

2. stupeň

NE 31. 5. až PÁ 5. 6.

Společná modlitba (Dny víry)

01.06.2015

8:00 - 8:05

Třídy 9.A a 9.B spojeny - výuka celý týden podle rozvrhu 9.A

01.06.2015

9.AB

v PO a ÚT bez odpoledního vyučování

Poznávací zájezd do Anglie

01.06.2015

2. stupeň

NE 31. 5. až PÁ 5. 6. Londýn, Oxford, Portsmouth, Portchester, Winchester, Warwick - přihlášení žáci dle seznamu

Slovo na měsíc

02.06.2015

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

02.06.2015

8:00 - 8:45

2. stupeň

reflexe ke slovu na měsíc, informace z RS

Dny víry - dílny pro děti

02.06.2015

9:00 - 11:00

Františkánský klášter

1.B

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže žáků náboženství

02.06.2015

15:00 - 16:00

Arcibiskupský palác

2.A, 3.B, 7.B

Martin David Rehák (2.A) - 3. místo, Amálie Toperczerová (3.B) - 1. místo

hudební program během předávání - žáci 7.B (odchod od školy ve 14 hodin)

Dny víry - modlitba chvály s písněmi

02.06.2015

18:45 - 20:30

kostel sv. Kříže

Společná modlitba (Dny víry)

03.06.2015

8:00 - 8:05

Dny víry - setkání v církvi bratrské

03.06.2015

8:45 - 11:30

Soukenická

3.AB

Dny víry - zpívání s dětmi

03.06.2015

10:00 - 12:40

Praha 1, 2

4.AB

Společná modlitba učitelů na naše úmysly

03.06.2015

14:00 - 14:30

oratoř

Dny víry - fotbal s řádovou sestrou

03.06.2015

16:00 - 17:00

školní hřiště

zájemci

Slavnost Těla a krve Páně - školní mše pro celý druhý stupeň

04.06.2015

8:00 - 9:00

kostel

2. stupeň

Slavnost Těla a krve Páně - školní mše pro celý první stupeň

04.06.2015

10:00 - 11:00

kostel

1. stupeň

Dny víry - zpívání sboru Knoflík

04.06.2015

13:45 - 15:30

Palackého nám.

sbor Knoflík

Dny víry - fotbal s řádovou sestrou

04.06.2015

16:00 - 17:00

školní hřiště

zájemci

Slavnost Těla a krve Páně v Katedrále - průvod družiček

04.06.2015

16:45

Katedrála sv. Víta

1. stupeň

Společná modlitba (Dny víry)

05.06.2015

8:00 - 8:05

Program NG Stavby kolem nás

05.06.2015

9:00 - 12:40

NG

4.A

Setkání rodin IVz

06.06.2015

10:00 - 18:00

TV areál, 1. patro

První svaté přijímání

07.06.2015

10:00 - 11:00

kostel sv. Voršily

1. stupeň

Společná modlitba

08.06.2015

8:00 - 8:05

Rozloučení s učiteli

08.06.2015

14:00 - 15:00

sál endo.

9.AB

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

09.06.2015

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Návštěva ČRo

09.06.2015

8:00 - 12:00

Český rozhlas

1.B, 2.AB

Rada rodičů

09.06.2015

18:00

knihovna

Školní mše pro třetí třídy

10.06.2015

8:55 - 9:40

kaple

3.AB

Aquapark

10.06.2015

8:00 - 14:00

Čestlice

6.A

Zkrácené vyučování do 11:40

10.06.2015

2.AB, 3.A, 4.AB

Zkrácené vyučování do 12:40

10.06.2015

2. stupeň

ORL vyšetření

12.06.2015

8:00 - 11:40

knihovna

1. stupeň

provádí MUDr. Gisela Veselá - info ve zprávách ze školy

Úrovňový test AJN (A1)

12.06.2015

12:50 - 13:35

učebna VV

5.AB

Spaní ve škole

12.06.2015

17:00

TV, Fy, Ch

9.AB

Společná modlitba

15.06.2015

8:00 - 8:05

Poznávací zájezd do Osvětimi

15.06.2015

Osvětim

9.AB

PO 15. 6. a ÚT 16. 6.

Sjíždění řeky Sázavy

15.06.2015

Čerčany - Pikovice

8.B

PO 15. 6. a ÚT 16. 6.

Zkrácené vyučování bez odpolední výuky

15.06.2015

2. stupeň

Zahájen prodej školní ročenky

15.06.2015

u vrátné služby, cena 80,- Kč

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

16.06.2015

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Dílna středověkého malíře

16.06.2015

8:00 - 12:00

NG Anežský klášter

1.B

Charita Praha - přednáška o Kongu

16.06.2015

10:00 - 11:30

učebna 5.A

5.AB

Zkrácené vyučování bez odpolední výuky

16.06.2015

2. stupeň

Školní mše pro druhé třídy

17.06.2015

8:00 - 8:45

kaple

2.AB

Školní turnaj ve fotbale pro 1. stupeň

17.06.2015

8:00 - 12:40

hřiště

1. stupeň

Školní turnaj St Ursula's Scrabble Cup

17.06.2015

8:00 - 11:40

učebna AJ

2. stupeň

ST 17. 6. až PÁ 19. 6.

Pro přihlášené dvojice žáků (viz rozpis)

Aquapark

17.06.2015

8:00 - 14:00

Čestlice

6.B

Výlet na hrad Karlštejn

17.06.2015

7:30 - 13:30

Karlštejn

4.A

Školní turnaj St Ursula's Scrabble Cup

18.06.2015

8:00 - 13:35

učebna AJ

2. stupeň

Vzdělávací program Český lev se probouzí

18.06.2015

9:00 - 12:00

Národní památník Vítkov

5.A

Divadelní představení František blázen

18.06.2015

9:00 - 11:00

sál

2. stupeň

Rozlučkový výjezd 5.B

18.06.2015

Běleč, Koněprusy

5.B

ČT 18. 6. (do 8:00) do PÁ 19. 6. (do 16:00)

Školní turnaj St Ursula's Scrabble Cup

19.06.2015

8:00 - 10:45

učebna AJ, knihovna

2. stupeň

předání cen v 11:40 v knihovně

Ukončení výuky podle rozvrhu

19.06.2015

Společný víkend rodičů a dětí

19.06.2015

Třeboňsko

5.A

PÁ 19. 6. až NE 21. 6.

Školy v přírodě 2. stupeň

22.06.2015

7.AB, 8.AB, 9.AB

7.A (Kuč) - Dobřív (PO 22. 6. až PÁ 26. 6.)

7.B (Gau, Záh) - Stará Živohošť (PO 22. 6. až PÁ 26. 6.)

8.AB (Svo2, Mál, To, Hoj) - Polesí, Liberec (PO 22. 6. až PÁ 26. 6.)

9.AB (Wei, Šaf) - Desná, Jablonec nad Nisou (NE 21. 6. až PÁ 26. 6.)

Program pod vedením TU

22.06.2015

1.AB (Šil, Maso) - Program ve škole

2.AB (Šem, Drt) - Program ve škole

3.AB (Nav, Kop) - Program ve škole

4.AB (Šaň, Fen, Hoj) - Program ve škole

5.AB (Ti, Svo1) - Program ve škole

6.A (Nov, Žád) - Program ve škole

6.B (S.An) - Dopoledne se sestrou Andělou (9:00 - 11:40 učebna D)

ŠKOLNÍ JÍDELNA - provoz jídelny celý týden do 13:15

22.06.2015

ŠKOLNÍ KLUB - poslední týden provozu kroužků

22.06.2015

Program pod vedením TU

23.06.2015

1.A (Šil) - Program ve škole

1.B (Maso) - Vyzvednutí odměn a program knihovny (9:00 - 12:00 Polský institut)

2.AB (Šem, Drt, Žád) - Program ve škole

3.A (Nav) - Vycházka po Praze (8:00 - 9:40)

3.B (Kop) - Hudební dílna s O. Tichým (8:55 - 9:40), vycházka po Praze (10:00 - 11:30)

4.AB (Šaň, Fen, S.Ben, Leš) - Letná - koloběžky, hřiště (8:00 - 11:40)

5.A (Ti) - Program ve škole

5.B (Svo1) - Hřiště Gutovka ve Strašnicích (8:00 - 11:40)

Formační pobyt s duchovní obnovou

23.06.2015

Hájek u Prahy

6.AB

od ÚT 9:00 do ST 14:00

Spaní ve škole

23.06.2015

od 16:00

1. patro, TV areál

4.B, 5.A

Program pro žáky 4.B - Kruhy na vodě

Setkání žáků 5.A - 18:00 děkovná mše v kapli, 19:00 program pro rodiče a učitele v sále endo.

Setkání rodičů začínajících IVz

23.06.2015

18:00 - 20:00

knihovna

Školní mše pro první třídy a MŠ

24.06.2015

8:00 - 8:45

kaple

1.AB

Program pod vedením TU

24.06.2015

1.A (Šil) - Program ve škole

1.B, 5.A (Maso, Ti) - Sportovní dopoledne (9:00 - 12:00 Gutovka ve Strašnicích)

2.AB (Šem, Drt) - Výstava Velká Morava a počátky křesťanství (Pražský hrad 11:00)

3.A (Nav) - Roztoky u Prahy (od 8:00)

3.B (Kop, S.Ve) - Muzeum Kampa - výtvarná dílna (8:30 - 11:00)

4.AB (Šaň, Fen) - Výstava Velká Morava a počátky křesťanství (Pražský hrad 8:00 - 11:40)

5.B (Svo1) - Program ve škole

Program pod vedením TU

25.06.2015

1.AB (Šil, Maso) - Sportovní dopoledne (8:00 - 12:00)

2.AB (Šem, Drt) - Program ve škole

3.A (Nav) - Náprstkovo muzeum (9:30 - 11:40)

3.B (Kop) - Program ve škole

4.A (Šaň) - Hřiště Gutovka ve Strašnicích (8:00 - 11:40)

4.B, 5.A (Fen, Ti, S.Be, Pol) - Výlet do Koněpruských jeskyní

5.B (Svo1) - Putování za památkami Prahy (8:00 - 11:40)

6.AB (Nov, Ora, Žád) - Hřiště Gutovka ve Strašnicích (9:00 - 12:00)

Mše svatá a rozlučkový večer

25.06.2015

16:00 - 19:00

kaple, sál endo.

5.B

Program pod vedením TU

26.06.2015

1.AB (Šil, Maso, S.Ve) - Putování po Petříně (8:00 - 12:00)

2.AB (Šem, Drt) - Program ve škole

3.A (Nav) - Program ve škole

3.B (Kop) - Náprstkovo muzeum (8:30 - 11:30)

4.A  (Šaň) - Výlet do Kutné Hory (7:30 - 16:00)

4.B (Fen) - Program ve škole

5.A (Ti) - Program ve škole

5.B (Svo1) - Putování za památkami Prahy (8:00 - 11:40)

6.AB (Nov, Ora, Žád) - Snídaně v trávě (Stromovka 9:00 - 12:00)

Návštěva absolventů (1988, 1965)

26.06.2015

17:00 - 19:00

Školní jídelna do 13:15

29.06.2015

Činnost školního klubu ukončena

29.06.2015

Celoškolní mše k ukončení školního roku

30.06.2015

8:15 - 9:15

kostel

1. a 2. stupeň

Celebruje P. Cyril Molnár, žáci 9. tříd půjdou v průvodci (sraz v 8:00 v sakristii), čtení a obětní dary - žáci 9.AB, přímluvy - jeden žák za každý ročník, učitelská kapela

Poslední zvonění pro žáky 9. tříd

30.06.2015

9:30 - 9:45

schodiště

1. a 2. stupeň

Žáci ostatních tříd vytvoří špalír na schodišti od přízemí do 3. patra (nestojí na chodbách), přinesou si zvonečky.

Vydávání vysvědčení

30.06.2015

9:45 - 10:30

1. a 2. stupeň

Školní jídelna nevaří

30.06.2015

Provoz školní družiny do 12 hodin

30.06.2015

PRÁZDNINY

01.07.2015

Úklid školy

24.08.2015

ŠKOLNÍ JÍDELNA - přihlašování ke stravování

31.08.2015

9:00 - 14:00

kancelář ŠJ (vstup z Ostrovní 11)

informace na webových stránkách školy

Uvítání žáků prvních tříd

01.09.2015

8:00 - 8:15

učebny 1.A, 1.B

1.A, 1.B

8:00 zahájení školního roku s třídní učitelkou ve třídě za účasti rodičů

8:15 společný odchod žáků s aktovkami do sakristie kostela

Slavnostní zahájení školního roku mší svatou

01.09.2015

8:30 - 9:30

kostel sv. Voršily

1. a 2. stupeň

Celebruje P. Benedikt Hudema. Žáci prvních tříd půjdou v průvodu, ostatní žáci přicházejí samostatně. Dohled nad žáky zajištěn pouze v kostele. Účast rodičů je vítána.

Zahájení činnosti ve škole

01.09.2015

9:30 - 10:30

1. a 2. stupeň

Přivítání žáků, kontrola docházky podle seznamu

9:45 hlášení ŘŠ k zahájení školního roku

Seznámení žáků s rozvrhem hodin a týdenním plánem

Pohostinný pobyt - Milan Roman-Hauduroy (2.AB), Matyáš Moučka (4.A), Růžena Kasalová (7.A)

Informativní schůzka pro rodiče žáků 1.A a 1.B

01.09.2015

10:00 - 11:00

učebny 1.A, 1.B

1.A, 1.B

Děti jsou hlídány vychovatelkami ŠD.

Zkrácený provoz školní družiny

01.09.2015

10:00 - 14:00

1. - 4. roč.

ŠKOLNÍ JÍDELNA - nevaří, přihlašování ke stravování

01.09.2015

7:00 - 15:00

kancelář ŠJ (vstup z Ostrovní 11)

Zahájeno elektronické přihlašování na kroužky ŠK

01.09.2015

od 16:00

Vyučování pod vedením TU

02.09.2015

8:00

1. a 2. stupeň

8:00 - 10:00 vyučování v prvních třídách, po vyučování budou děti převedeny do družiny, oběd v 11:15

8:00 - 11:30 vyučování ve třídách 2. až 5. ročníku

8:00 - 12:00 vyučování ve třídách 6. až 9. ročníku

Aktivity stmelující třídní kolektiv, seznámení se školním řádem a řádem učebny, poučení o BOZP, pravidla třídy, třídní samospráva, třídnické práce

Zahájení provozu školní družiny

02.09.2015

10:00 - 17:30

1. - 4. roč.

ŠKOLNÍ JÍDELNA - zahájení provozu, přihlašování ke stravování

02.09.2015

11:15 - 13:00

nový provozovatel ADEVA - zařízení školního stravování, s.r.o.

nová vedoucí ŠJ Hana Nováková

přihlašování ke stravování v kanceláři ŠJ (vstup z Ostrovní 11) 7:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00

nabídka dvou jídel - objednat na www.e-jidelnicek.cz

Zahájení výuky podle rozvrhu

03.09.2015

8:00

1. a 2. stupeň

8:00 - 10:45 vyučování v prvních třídách

Třídy 6.A, 6.B mají program mimo školu

Na úvodních hodinách jednotlivých předmětů seznámit žáky s požadavky a pravidly hodnocení, rozdat učebnice, poučit o BOZP

Preventivní program KPPP

03.09.2015

8:00 - 11:40

učebna 5.B

5.B

Zahájení provozu školního klubu

03.09.2015

13:00 - 16:00

v provozu školní hřiště, školní knihovna, PC klub a Sutroš

ŠKOLNÍ JÍDELNA - přihlašování ke stravování

03.09.2015

7:00 - 11:00 a 14:00 - 15:00

kancelář ŠJ (vstup z Ostrovní 11)

Rada rodičů

03.09.2015

18:00 - 20:00

knihovna

Vyučování podle rozvrhu

04.09.2015

8:00

1. a 2. stupeň

8:00 - 10:45 vyučování v prvních třídách

Preventivní program KPPP

04.09.2015

8:00 - 11:40

učebna 5.A

5.A

ŠKOLNÍ JÍDELNA - přihlašování ke stravování

04.09.2015

7:00 - 11:00 a 14:00 - 15:00

kancelář ŠJ (vstup z Ostrovní 11)

Společná modlitba

07.09.2015

8:00 - 8:05

Návštěva ředitele v prvních třídách

07.09.2015

8:55, 10:00

učebny 1.A, 1.B

1.A, 1.B

Adaptační pobyt šestých tříd

07.09.2015

Desná v Jizerských Horách

6.A, 6.B

odjezd PO 7. 9. v 8:30 (ul. Vítězná), návrat PÁ 11. 9. v 13:30 (ul. Vítězná)

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

08.09.2015

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Možnost ke svátosti smíření a rozhovoru se školním kaplanem

08.09.2015

kabinet 3. p.

1. stupeň během vyučování po domluvě s TU nebo po vyučování (ÚT od 11:00 do 15:00, ČT od 12:00 do 14:00)

2. stupeň v době polední přestávky nebo v rámci výuky NV a výchovných předmětů po domluvě s vyučujícím (ÚT od 11:00 do 15:00)

učitelé dle domluvy

Vědecký jarmark

09.09.2015

9:00 - 12:40

Vítězné náměstí, P6

7.A

Modlitba za školu

09.09.2015

14:30 - 15:00

oratoř

Všichni učitelé a sestry jsou srdečně zváni ke společné modlitbě za naši školu

Společná modlitba

14.09.2015

8:00 - 8:05

Divadelní představení Hodně malá čarodějnice

14.09.2015

9:00 - 11:00

Alta Holešovice

1.A

Zahájení prodeje svačin - housky, bagety

14.09.2015

9:40 - 10:00

vestibul

DEN CÍRKEVNÍCH ŠKOL - svátek sv. Ludmily

16.09.2015

1. a 2. stupeň

Poutě tříd - organizace dle pokynů TU

1. stupeň - 8:00 až12:00 (13:00), návrat na oběd do ŠJ

1.AB Františkáni - U Panny Marie Sněžné, P. Antonín Klaret Dabrowski, OFM, doprovod Ti, Svo, 1, S.Ben, Vaš, Miš

2.AB Petřín - křížová cesta, doprovod Šil, Div, Hná, Pol

3.AB U sv. Antonína - Holešovice, P. Pavel Semela, doprovod Šem, Drt, Zem

4.AB Karmelitáni - Liboc, P. Jan Vianney, OCarm, doprovod Nav, Kop, S.Ve, Kro

5.AB Hájek, P. Vianney, OFM, doprovod Šaň, Fen, To

2. stupeň - 8:00 až 14:00 (15:00) pouť na Tetín, oběd z vlastních zásob (nutno odhlásit oběd ve ŠJ), sraz a rozchod na Smíchovském nádraží

6.AB, 7.AB - odjezd vlakem v 8:27 ze Smíchovského nádraží do Srbska, pěšky 4 km na Tetín, v 11:00 mše, prohlídka s průvodcem, plnění úkolů, ve 12:30 odchod do Berouna (2,5 km), návrat vlakem z Berouna ve 13:17, doprovod 6.A S.An, Vav, 6.B Ša, P.Ben, 7.A Nov, Záh, 7.B Mrz, OTi

8.AB, 9.AB - odjezd vlakem v 8:57 ze Smíchovského nádraží do Srbska, pěšky 4 km na Tetín, prohlídka s průvodcem, plnění úkolů, ve 12:00 mše, ve 13:00 odchod do Berouna (2,5 km), návrat vlakem z Berouna ve 13:47, doprovod 8.A Str, Žád, Kot, 8.B Šim, Rou, 9.A Hoj, Mich, 9.B Mál, Brů

Návštěva pana biskupa Václava Malého ve škole

17.09.2015

9:00 - 12:00

1. a 2. stupeň

9:00  přivítání v ředitelně

9:15  návštěva hodiny NV 6.A (P.Ben) v učebně VV

9:30  vernisáž učitelské výstavy NEJ...FOTO z prázdnin v Galerii Na schodech s průvodním slovem, hudebním doprovodem a malým občerstvením

účast žáků 6.A (NV), 6.B, 8.A, 8.B a učitelů Kuč, S.Ve, P.Ben, Chlou, Kot, Nov, Str, Šp, To, Wei

10:00  setkání učitelů náboženství (P.Ben, S.An, S.Ve, Mrz) v učebně Ná

10:15  debata na téma Pomoc uprchlíkům s žáky 7.A, 7.B (Nov, Ora, Mich, Str) v učebně 6.A

10:45  nahlédnutí do výuky tříd prvního stupně 4.B ČaS (Kop), 3.A VV (Šem), 2.A ČaP (Šil), 1.A VV (Ti), 1.B M (Svo1)

11:30  oběd ve školní jídelně

12:00  rozloučení

Třídní schůzky

17.09.2015

16:30, 17:30

hlášení ŘŠ (16:35, 17:35)

představení školního kaplana a učitelů ve třídách (spolupráce, pravidla hodnocení)

volba zástupců do RR

Divadelní představení Myška z bříška

18.09.2015

10:00 - 12:00

Divadlo V Dlouhé

2.AB

Společná modlitba

21.09.2015

8:00 - 8:05

Přírodovědný program

21.09.2015

8:00 - 11:40

Botanická zahrada a MŠ Rybička Albertov

1.B

Zahájení činnosti zájmových kroužků ŠK

21.09.2015

SBĚR - shromažďování starého papíru na schodišti

21.09.2015

od PO do ST

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

22.09.2015

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Preventivní program - Pozitivní klima třídy (Marie Nováková)

22.09.2015

8:55 - 10:45

učebna 6.A

6.A

Cestou uměleckých slohů

23.09.2015

10:00 - 12:50

NM Lapidárium, Výstaviště

Třída 8.A

Interaktivní hra Milionář

24.09.2015

9:00 - 11:00

Goethe institut

6.AB (NJ)

akce němčinářů v rámci Dne jazyků

The Bear Educational Theatre

25.09.2015

Divadlo Reduta

4. až 9. ročník

anglické divadlo v rámci Dne jazyků

9:15 Jackie and the Horrible Family

(odchod po 1. v.h., návrat během 3. v.h.)

4.AB (pouze AJ) To, Vav

5.AB Šaň, Fen

6.AB Žád, Ša

11:15 The Case of Present Perfect

(odchod po 3. v.h., bez návratu do školy)

7.AB Nov, Ora

8.AB Žád, Vav

9.AB Brů, Pík

Výtvarná dílna a výstava

25.09.2015

9:30 - 11:40

Topičův salon

1.B

Den české státnosti - sv. Václav

28.09.2015

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

29.09.2015

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Školní mše pro páté třídy

30.09.2015

8:00 - 8:45

kaple

5.AB

Školní matematicko-logická soutěž Koruna sv. Voršily

30.09.2015

8:55 - 9:40

gym

3. až 5. roč.

účastní se žáci, ktří postoupili z třídního kola nebo byli nominováni TU

Muzeum voskových figurín

30.09.2015

11:45 - 13:35

Grevin Celetná

8.A

Logická olympiáda - online nominační kolo

01.10.2015

1. stupeň

www.logickaolympiada.cz

ČT 1. 10. až ST 7. 10.

Spaní ve škole

01.10.2015

od 18:00

učebna Z a HV, kuch.

9.AB

příprava předtančení, 21:30 - večerní bohoslužba s P. Benediktem v kostele Panny Marie před Týnem

Rada rodičů

01.10.2015

18:00 - 20:00

knihovna

Rada starostů

02.10.2015

9:45 - 10:45

knihovna

2. až 9. ročník

Společný výlet rodičů a dětí do Brd

03.10.2015

10:00 - 18:00

Brdy

2.A

Společná modlitba

05.10.2015

8:00 - 8:05

Exkurze Brno a Moravský kras

05.10.2015

Brno

5.A

odjezd v PO 5. 10. v 8:00 z Florence

ubytování ve skautské klubovně Trybotova, Brno

návrat ve ST 7. 10. ve 19:30 na Florenc

Slovo na měsíc

06.10.2015

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

06.10.2015

8:00 - 8:45

7. až 9. ročník

reflexe ke slovu na měsíc

návštěva školního kaplana ve třídách

informace z RS

třídnické práce

Testování SCIO Stonožka - 6. ročník

06.10.2015

8:00 - 13:35

učebny 6.A, Fy

6.AB

testy z ČJ, M, OSP - dle pokynů ZŘ

žáci nemají výuku podle rozvrhu, celý den ve své kmenové učebně

Školní mše pro čtvrté třídy

07.10.2015

8:00 - 8:45

kaple

4.AB

Návštěva ZOO

07.10.2015

8:00 - 13:00

Troja

7.AB

Konzultační den dr. Bernardové (KPPP)

08.10.2015

8:00 - 12:00

dát zpracované IVP k podpisu

Projekt 72 hodin - Podzim na poslech, dotek i k ochutnání

08.10.2015

8:30 - 11:30

Komunitní centrum Armády spásy, Biskupcova

5.B

Preventivní program - Antisemitismus a holocaust (ACET ČR - Vácha)

08.10.2015

učebna D

8.A

Logická olympiáda - online nominační kolo

08.10.2015

2. stupeň

www.logickaolympiada.cz

ČT 8. 10. až ST 14. 10.

Spaní ve škole

08.10.2015

od 17:00

2. patro, hřiště, bazén od 21:00

4.B

mše s P. Benediktem

Divadelní představení Zahrada

09.10.2015

9:00 - 12:00

Divadlo Minor

2.AB

Divadelní představení Putování ve větvích

09.10.2015

10:00 - 12:40

Studio Alta Holešovice

5.AB

Společná modlitba

12.10.2015

8:00 - 8:05

Návštěva ZOO

12.10.2015

8:00 - 13:30

Troja

6.AB

Obvodní kolo v minifotbalu

12.10.2015

8:00 - 13:30

Hřiště na Františku

8.AB, 9.AB

chlapci podle soupisky

Beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou - Na hradě Bradě

12.10.2015

9:00 - 10:00

učebna 1.A

1.A

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

13.10.2015

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Obvodní kolo v minifotbale

13.10.2015

8:00 - 13:30

Na Františku

6.AB, 7.AB

chlapci dle soupisky

Stáž francouzských studentů (PedF UK)

15.10.2015

1. a 2. stupeň

ČT 15. 10. až PÁ 23. 10. 2015

studenti Manuela Alidina a Alexandre Bellier

náslechy a účast v hodinách FJ

Preventivní program - Pozitivní klima třídy (Marie Nováková)

16.10.2015

8:55 - 10:45

učebna 6.B

6.B

Vzdělávací program Pravěk

16.10.2015

8:40 - 10:40

Muzeum hl. m. Prahy

4.A

Společná modlitba a relace o sv. Voršily - Voršilský týden

19.10.2015

8:00 - 8:10

Setkání rodičů dětí připravujících se na první svaté přijímání

19.10.2015

19:00 - 20:00

knihovna

Školní mše pro celý druhý stupeň u příležitosti svátku sv. Voršily- připravují 9.AB

20.10.2015

8:00 - 8:45

kostel

celý 2. stupeň

Relace o sv. Voršile

20.10.2015

10:00 - 10:05

Ukázková lekce taneční skupiny Feel the bounce

20.10.2015

13:45 - 14:30

učebna HV, gym

9.A

Zeměpisná soutěž Pražský globus

20.10.2015

14:40 - 16:20

učebna Z

6. - 9. ročník

účastníci dle seznamu

Školní mše pro celý první stupeň u příležitosti svátku sv. Voršily - připravují 3.AB

21.10.2015

8:00 - 8:45

kostel

celý 1. stupeň

Relace o sv. Voršile

21.10.2015

10:00 - 10:05

Relace o sv. Voršile

22.10.2015

8:00 - 8:05

Školní soutěž Matematický proud

22.10.2015

8:00 - 12:00

Gymnázium Ch. Dopplera

učastní se vítězný tým z Koruny sv. Voršily: K. Novák 5.A, M. Zemanová 4.A, K. Klesnilová 4.B, J. Hošek 3.A

Exkurze - Pražský hrad

22.10.2015

9:00 - 12:30

Pražský hrad

3.AB

Relace o sv. Voršile

23.10.2015

8:00 - 8:05

Czech Trip - návštěva amerických studentů (CIEE)

23.10.2015

8:55 - 9:40

7.AB (AJ1)

Informace o SOŠ Gastronomické

23.10.2015

10:00 - 10:20

učebna Ch

9.AB

Czech Trip - návštěva amerických studentů (CIEE)

23.10.2015

11:55 - 12:40

6.AB (AJ1)

Společná modlitba

26.10.2015

8:00 - 8:05

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

27.10.2015

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Výlet do Prokopského údolí

27.10.2015

8:45 - 13:50

Prokopské údolí

8.B

botanické a geologické zajímavosti, čištění údolí (sběr odpadků a jejich odevzdání TS), hry, občerstvení u Kavalů

Preventivní program - Sex, AIDS a drogy (ACET ČR - Vácha)

27.10.2015

10:00 - 11:40

učebna Ch

9.AB

Preventivní program - Antisemitismus a holocaust (ACET ČR - Vácha)

27.10.2015

11:55 - 13:35

učebna Ch

8.A

Preventivní program - Antisemitismus a holocaust (ACET ČR - Vácha)

27.10.2015

14:40 - 16:20

učebna Ch

8.B

Státní svátek

28.10.2015

Podzimní prázdniny

29.10.2015

Podzimní prázdniny

30.10.2015

Svátek všech svatých

01.11.2015

Společná modlitba

02.11.2015

8:00 - 8:05

Rada starostů

02.11.2015

9:45 - 10:45

knihovna

2. - 9. ročník

Školní soutěž Tangramiáda 2015

02.11.2015

12:50 - 13:35

učebna M

5.AB, 6.AB

přihlášení žáci dle seznamu

Slovo na měsíc

03.11.2015

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

03.11.2015

8:00 - 8:45

6. - 8. roč.

reflexe ke slovu na měsíc

informace z RS

třídnické práce

Testování SCIO Stonožka - 9. ročník

03.11.2015

8:00 - 13:35

učebny HV, Z

9.AB

testy z ČJ, M, OSP - dle pokynů ZŘ

žáci nemají výuku podle rozvrhu, celý den ve své kmenové učebně

Výstava Archa Noemova - zvířata nad Prahou

03.11.2015

9:45 - 11:40

Národní muzeum

1.B

Školní soutěž Tangramiáda 2015

03.11.2015

15:35 - 16:20

učebna M

7.AB, 8.AB

přihlášení žáci dle seznamu

Přednáška Nechci dělat úkoly (Mgr. Hana Imlaufová)

03.11.2015

19:30 - 21:00

knihovna (učebna Ch)

Školní mše pro druhé třídy

04.11.2015

8:00 - 8:45

kaple

2.AB

Obvodní kolo ve florbalu - mladší žáci a žákyně

04.11.2015

7:00 - 14:30

Hamrsport Braník

6. - 9. ročník

žáci dle soupisky

Stavíme klášter se sv. Anežkou Českou

05.11.2015

9:15 - 12:30

Anežský klášter

4.B

Návštěva hvězdárny

05.11.2015

8:30 - 12:40

Štefánikova hvězdárna

3.AB

Rada rodičů

05.11.2015

18:00 - 20:00

knihovna

Řízení dopravy ve městě

06.11.2015

8:00 - 11:40

UTIA AVČR

2.AB

Připomínáme si 360 let příchodu sester voršilek do Prahy

09.11.2015

Společná modlitba

09.11.2015

8:00 - 8:05

Zimní režim přezouvání - všichni žáci se přezouvají v šatnách do domácí obuvi, vstup do učeben ve venkovní obuvi není povolen

09.11.2015

2. stupeň

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

10.11.2015

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Školní mše pro první třídy a MŠ

11.11.2015

8:00 - 8:45

kaple

1.AB

Filmové představení Kulička a Tomík

11.11.2015

10:00 - 11:40

Goethe Institut

8.AB

Podzimní školní bazar

11.11.2015

7:45 - 15:00

kuchyňka, vestibul

Praha v pravěku

12.11.2015

8:30 - 11:00

Muzeum hl. m. Prahy

4.B

Preventivní program Agrese mezi vrstevníky (Marie Nováková)

12.11.2015

8:55 - 11:40

učebna 8.A

8.A

Vernisáž výstavy Černobílé rozhovory

12.11.2015

16:00

Galerie Na schodech

výstava kreseb sestry Benedikty, fotografií Šimona Přikryla (8.B) a linorytů žáků devátých tříd

Třídní schůzky

12.11.2015

16:30, 17:30

1. st., 2. st.

16:35, 17:35 hlášení ŘŠ

propagace výuky cizích jazyků (2.AB)

pozvání rodičů na duchovní obnovu 5. 12. (P.Ben)

Podzimní školní bazar

12.11.2015

7:45 - 19:00

kuchyňka, vestibul

Přírodovědný program Vodní ptáci

13.11.2015

8:00 - 12:40

učebna 2.B

1. stupeň

1. vyuč. hodina 1.A a 2.B

2. vyuč. hodina 1.B a 4.B

3. vyuč. hodina 3.A a 3.B

4. vyuč. hodina 5.A a 2.A

5. vyuč. hodina 5.B a 4.A

Podzimní školní bazar

13.11.2015

7:45 - 14:00

kuchyňka, vestibul

Ředitelské volno

16.11.2015

Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii

17.11.2015

Školní mše pro páté třídy

18.11.2015

8:00 - 8:45

kaple

5.AB

Beseda Jak vzniká knížka a výtvarná dílna

18.11.2015

8:00 - 10:00

učebna 1.B

1.B

Exkurze do ZOO

18.11.2015

8:00 - 13:35

Trója

8.A

KyberFEST - Ovládni svůj mobil

20.11.2015

10:30 - 12:30

Městská knihovna Mariánské náměstí

7.AB

Vyrábění na vánoční trhy (dílna i s rodiči)

20.11.2015

14:30 - 17:00

učebna 6.A

6.A

Společná modlitba

23.11.2015

8:00 - 8:05

Školská rada

23.11.2015

16:00 - 18:00

knihovna

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

24.11.2015

8:00 - 8:05

kostel

2. stupeň

Divadelní představení Hodně malá čarodějnice

24.11.2015

8:00 - 11:40

Divadlo Alta

2.A

Exkurze (Expozice 1914 - 1945)

24.11.2015

10:55 - 13:30

Armádní muzeum Žižkov

9.B

Školní mše pro čtvrté třídy

25.11.2015

8:00 - 8:45

kaple

4.AB

Připomínáme si 480 let od založení Společnosti sv. Voršily svatou Andělou Merici - děkovná mše

25.11.2015

17:00

kostel

Sestry voršilky srdečně zvou na děkovnou mši sv., která se uskuteční od 17 hodin v kostele sv. Voršily. Hlavním celebrantem bude apoštolský nuncius v ČR Msgr. Giuseppe Leanza.

Program EVVO Tonda Obal na cestách (EKO-KOM)

25.11.2015

8:00 - 13:35

učebna VV

1. a 2. stupeň

1. v. h. 9.B (Šim)

2. v. h. 4.A (Nav)

3. v. h. 8.B (supl)

4. v. h. 5.B (Fen)

5. v. h. 2.B (Maso)

6. v. h. 7.A (Záh)

Dance at school

25.11.2015

11:55 - 12:40

TV

5.B

změna rozvrhu (TV 2.B ve ČT 26. 11. 4. vyuč. h.)

Školní kolo dějepisné olympiády

25.11.2015

12:50 - 13:35

učebna 8.A

8.AB, 9.AB

přihlášení žáci dle seznamu: Pěnkavová, Procházková (8.A), Jůzová, Karlík, Kokaislová, Merklová (8.B), Jonczyová, Ludvíková, Sirovátka (9.A), Nikolla (9.B)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

26.11.2015

8:00 - 12:00, 15:00 - 17:00

škola

1. a 2. stupeň

organizace dle pokynů - učitelská a žákovská služba na chodbách

dopoledne (7:55 - 12:00) možnost nahlédnout do výuky ve třídách

odpoledne (15:00 - 17:00) komentovaná prohlídka školy

informace k zápisu do 1. tříd a k přestupu do 3. a 6. ročníku

zahájena evidence zájemců do 1. tříd (v kanceláři školy)

Program EVVO Tonda Obal na cestách (EKO-KOM)

26.11.2015

8:00 - 13:35

učebna VV

1. a 2. stupeň

1. v. h. 9.A (Šim)

2. v. h. 8.A (Wei)

3. v. h. 3.B (Drt)

4. v. h. 2.A (Šil)

5. v. h. 3.A (Šem)

6. v. h. 6.B (Ša)

Rada starostů

27.11.2015

08:00 - 08:45

knihovna

2. až 9. ročník

změna termínu

Program EVVO Tonda Obal na cestách (EKO-KOM)

27.11.2015

8:00 - 13:35

učebna VV

1. a 2. stupeň

1. v. h. 7.B (Nov)

2. v. h. 4.B (Kop)

3. v. h. 1.B (Svo1)

4. v. h. 1.A (Ti)

5. v. h. 5.A (Šaň)

6. v. h. 6.A (Ša)

Výstava Schola Pragensis

27.11.2015

9:40 - 12:40

Kongresový palác

9.AB

Pronájem - folklórní skupina ze Skoronic

27.11.2015

13:00

učebna HV, kuch, sprchy

příjezd v PÁ ve 13:00, odjezd v NE ve 13:00

skupina 14 lidí

Spaní ve škole

27.11.2015

16:30

učebna 6.B, TV, B, G, kuch

6.B

ukončení akce v SO ve 12:30

Připomínáme si 115 let od založení Římské unie, jejíž součástí jsou také sestry voršilky

28.11.2015

Adventní věnce u Panny Marie Sněžné

28.11.2015

16:00

První adventní neděle

29.11.2015

Začátek adventní doby

30.11.2015

Společná modlitba

30.11.2015

8:00 - 8:05

Žehnání adventních věnců

30.11.2015

8:10, 8:25, 9:40

1., 2., 3. patro

1. a 2. stupeň

první stupeň - během 1. vyučovací hodiny na 1. patře a na 2. patře

druhý stupeň - během velké přestávky na 3. patře

Vyrábění na vánoční trhy s rodiči

30.11.2015

8:00 - 13:00

učebna 2.B

2.B

Slovo na měsíc

01.12.2015

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

01.12.2015

8:00 - 8:45

2. stupeň

reflexe ke slovu na měsíc

informace z RS

příprava na vánoční trhy

Preventivní program - sociometrie (KPPP)

01.12.2015

8:00 - 12:40

učebna 5.B

5.B

Adventní duchovní obnova

01.12.2015

18:00

"Nazaret", Praha 4 - Kunratice

6.B

ÚT 1. 12. od 18:00 až ST 2. 12. do 12.00

Školní mše pro třetí třídy

02.12.2015

8:00 - 8:45

kaple

3.AB

Adventní duchovní obnova (pokračování)

02.12.2015

do 12:00

"Nazaret", Praha 4 - Kunratice

6.B

Němčina hrou

02.12.2015

8:50 - 9:55

Goethe Institut

8.AB

účastní se Chiara García, Michaela Kokaislová, Eliška Lipková, Markéta Merklová, David Rakouš

Lunapark filmových vynálezů

02.12.2015

8:30 - 12:00

Kino Ponrepo

1.AB

projekce s komentářem a následnou dílnou

Operní představení Jeníček a Mařenka

02.12.2015

10:00 - 14:00

Státní opera

2. až 5. ročník

odchod během 3. vyuč. hodiny, návrat na oběd (výdej do 14:30)

poučit děti, jak se mají chovat v opeře (slavnostní oblečení, společenská pravidla)

Zájmové kroužky ŠK (kromě kroužku klavíru a florbalu II) se nekonají.

02.12.2015

Roráty

03.12.2015

7:00 - 7:45

kaple

Profitesty (KPPP)

03.12.2015

8:55 - 10:45

učebna 5.B

5.AB

Porada vedení

03.12.2015

10:00 - 11:30

ředitelna

Školní kolo olympiády z českého jazyka

03.12.2015

11:55 - 13:30

učebna D

2. stupeň

přihlášení žáci dle seznamu

Rada rodičů

03.12.2015

18:00 - 20:00

knihovna

Preventivní program (KPPP)

04.12.2015

8:00 - 12:40

učebna 4.B

4.B

Poznávací zájezd do Linze v Rakousku

04.12.2015

5:20 - 21:00

Rakousko

7. až 9. ročník

přihlášení žáci dle seznamu

odjezd v 5:45 z Vítězné ulice, návrat v pozdních večerních hodinách tamtéž

Adventní dílna s rodiči

04.12.2015

15:00 - 17:30

učebna 4.B

4.B

Vyrábění na vánoční trhy s rodiči

04.12.2015

16:00 - 18:30

učebna 1.A

1.A

Adventní duchovní obnova pro rodiče

05.12.2015

7:00 - 12:00

kostel, klášter, škola

Téma: Přijde? Přijde! Jak se připravit na Jeho příchod 
Program: 

7.00 mše sv. s rorátními zpěvy v kostele sv. Voršily, 7.45 snídaněv klášteře
8.45 I. rozjímání v kostele
příležitost ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru
10.00 II. promluva, příležitost ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru
11.00 modlitba růžence
11.30 občerstvení (oběd), cca 12.00 ukončení

Setkání rodičů a dětí IVz ve škole

05.12.2015

9:00 - 18:00

1. patro, TV areál, kuch

Druhá adventní neděle

06.12.2015

Společná modlitba

07.12.2015

8:00 - 8:05

Školní kolo olympiády v německém jazyce

07.12.2015

11:55 - 13:35

učebna NJ

6.AB1,7.AB1, 7.AB2,9.AB2

přihlášení žáci dle seznamu na nástěnce

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

08.12.2015

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Adventní duchovní obnova

08.12.2015

8:00 - 12:40

učebna 5.B

5.B

Adventní duchovní obnova

08.12.2015

8:00 - 12:00

Klášter šedých sester, Bartolomějská

9.A

Adventní duchovní obnova

08.12.2015

9:00 - 12:00

Klášter kapucínů - Loreta

1.B

Školní mše pro druhé třídy

09.12.2015

8:00 - 8:45

kaple

2.AB

Adventní duchovní obnova

09.12.2015

8:00 - 12:00

Klášter františkánů

9.B

Vyrábění na vánoční trhy a spaní ve škole

09.12.2015

17:30

učebna 8.A, 9.B, VV, kuch

8.A

Roráty

10.12.2015

7:00 - 7:45

kaple

Adventní duchovní obnova

10.12.2015

8:00 - 12:00

Klášter dominikánů, Husova

8.A

Preventivní program (KPPP)

10.12.2015

8:00 - 12:40

učebna 4.A

4.A

Preventivní program Agrese mezi vrstevníky (Marie Nováková)

10.12.2015

8:55 - 11:40

učebna 7.A

7.A

Adventní duchovní obnova

10.12.2015

9:00 - 12:00

Klášter františkánů

3.AB

Obvodní kolo ve florbalu (starší žáci)

11.12.2015

7:00 - 14:00

Braník

8.AB, 9.AB

žáci dle soupisky

Vánoční florbalový turnaj pro 1. stupeň

11.12.2015

8:00 - 13:00

Sportovní hala Barandov

3.AB, 4.A

družstva (3+1) - vybraní žáci (kroužek florbalu)

Divadelní představení Vánoce

11.12.2015

9:00 - 11:00

Divadlo Minor

4.B

Miniprojekt AJ "Co už umíme?"

11.12.2015

10:00 - 10:45

učebna AJ

6.AB, 3.A

Divadelní představení Pohádkové nepohádky

11.12.2015

9:00 - 11:40

Divadlo v Dlouhé

2.AB

Návštěva galerie a výtvarná dílna

11.12.2015

10:00 - 11:40

Topičův salon, Národní

1.B

Výstava betlémů

11.12.2015

9:00 - 11:40

U P. Marie Sněžné

1.A

Výuka podle rozvrhu, zájmové kroužky ŠK se nekonají, provoz školní družiny do 14:30

11.12.2015

Děti, které si rodiče nevyzvednou, budou převedeny do školy.

VÁNOČNÍ TRHY

11.12.2015

15:00 - 18:00

škola

1. a 2. stupeň

organizace dle pokynů na nástěnce (Maso, Ora, Záh)

od 13:30 příprava stánků v učebnách a rozvěšení plakátů

od 15:00 prodej (v učebnách)

do 19:00 úklid učeben a chodeb

Třetí adventní neděle

13.12.2015

Společná modlitba

14.12.2015

8:00 - 8:05

Beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou - Jak vzniká komiks Na hradě Bradě

14.12.2015

9:00 - 11:00

učebna 1.B

1.B

Školní kolo olympiády v německém jazyce

14.12.2015

11:55 - 13:35

učebna NJ

přihlášení žáci dle seznamu na nástěnce

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

15.12.2015

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Pedagogická praxe PedF UK - prvopočáteční čtení a psaní

15.12.2015

8:55 - 9:40

učebny 1.AB

1.AB

skupinu 20. studentů vede dr. Ronková

Adventní duchovní obnova

15.12.2015

9:00 - 12:00

učebna 2.A

2.A

Návštěva nunciatury

15.12.2015

10:00 - 10:45

Voršilská, Praha 1

2.B, 5.B

Možnost zpovědi pro žáky

15.12.2015

11:00 - 15:00

učebna Ná, oratoř

1. a 2. stupeň

Adventní duchovní obnova

15.12.2015

17:00

"Nazaret", Praha 4 - Kunratice

6.A

ÚT 15. 12. od 17:00 až ST 16. 12. do 12:00

Školní knihovna mimo provoz

15.12.2015

Školní mše pro první třídy a MŠ

16.12.2015

8:00 - 8:45

kaple

1.AB

Adventní duchovní obnova (pokračování)

16.12.2015

do 12:00

"Nazaret", Praha 4 - Kunratice

6.A

Zdobení vánočního stromku v katedrále

16.12.2015

11:00 - 13:30

Pražský Hrad

7.B

VÁNOČNÍ BESÍDKA - Zvoneček, stromeček, dáreček, řízeček, dortíček...

16.12.2015

14:30 - 17:00

sál endo.

Školní knihovna mimo provoz

16.12.2015

Roráty

17.12.2015

7:00 - 7:45

kaple

Poznej svého rodiče - exkurze do Ordinace psychosomatické medicíny (pí Kafkové)

17.12.2015

9:40 - 12:40

Vodičkova, Praha 1

5.B

KONZULTACE PRO RODIČE

17.12.2015

16:00 - 18:00

Vánoční besídky tříd

18.12.2015

Vyučování na 1. stupni do 11:40

Vyučování na 2. stupni do 12:40 (1. až 4. vyuč. hodina výuka podle rozvrhu, 5. vyuč. hodina pod vedením TU)

Adventní duchovní obnova

18.12.2015

9:00 - 12:00

učebna 5.A

5.A

vede P. Jean Philippe Huyet

Adventní Praha - Betlém u kapucínů

18.12.2015

9:00 - 11:00

Hradčany

5.B

Výstava Vánoční zvonění

18.12.2015

10:00 - 12:00

Betlémská kaple

8.B

Školní družina školní klub v běžném provozu beze změny

18.12.2015

Čtvrtá adventní neděle

20.12.2015

Ředitelské volno

21.12.2015

Ředitelské volno

22.12.2015

Vánoční prázdniny

23.12.2015

Vánoční prázdniny - Štědrý den

24.12.2015

Vánoční prázdniny - Boží hod vánoční

25.12.2015

Vánoční prázdniny

28.12.2015

Vánoční prázdniny

29.12.2015

Vánoční prázdniny

30.12.2015

Vánoční prázdniny

31.12.2015

Vánoční prázdniny - Nový rok

01.01.2016

Společná modlitba - POŽEHNANÝ ROK 2016

04.01.2016

8:00 - 8:05

Tříkrálová sbírka

04.01.2016

PO 4. 1. až PÁ 8. 1. 2016

skupinky koledníků dle rozpisu

Preventivní program Nebezpečí v kyberprostoru (ACET ČR)

04.01.2016

8:00 - 13:35

učebna D

5.A, 5.B, 6.A

1. a 2. vyuč. h. 5.A (Šaň)

3. a 4. vyuč. h. 5.B (Fen)

5. a 6. vyuč. h. 6.A (S.An)

Školní mše pro celý druhý stupeň k novému roku - připravují 7.AB

05.01.2016

8:00 - 9:00

kostel

6.AB, 7.AB, 8.AB, 9.AB

Tříkrálové žehnání školy

05.01.2016

11:00 - 13:00

škola

Školní mše pro celý první stupeň k novému roku - připravují 5.AB

06.01.2016

8:00 - 9:00

kostel

1.AB, 2.AB, 3.AB, 4.AB, 5.AB

Rada starostů

07.01.2016

8:45 - 9:45

knihovna

2. až 9. ročník

Výsledky profistestů žáků pátých tříd (KPPP)

07.01.2016

13:00 - 17:00

kuchyňka

5.AB

Rada rodičů

07.01.2016

18:00 - 20:00

knihovna

Výsledky profistestů žáků pátých tříd (KPPP)

08.01.2016

13:00 - 17:00

kuchyňka

5.AB

Společná modlitba

11.01.2016

8:00 - 8:05

Škola v přírodě - výjezd na hory

11.01.2016

Pec pod Sněžkou

2.AB

PO 11. 1. až PÁ 15. 1. 2016

Slovo na měsíc

12.01.2016

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

12.01.2016

8:00 - 8:45

2. stupeň

reflexe ke slovu na měsíc

informace z RS

zhodnocení 1. pololetí

Novoroční setkání se seniory

12.01.2016

8:40 - 12:40

Komunitní centrum AS

5.B

Ukončení evidence zájemců o přijetí do 1. ročníku (2016/2017)

12.01.2016

kancelář

Setkání předškoláků ve škole - program "Hrajeme si na školu"

13.01.2016

14:00 - 16:00

učebny 1. st.

Bruslení Na Františku

14.01.2016

10:55 - 13:35

hřiště Na Františku

6.AB

Preventivní program Nebezpečí v kyberprostoru (ACET ČR - V. Vácha)

15.01.2016

8:00 - 9:40

učebna D

6.B

Preventivní program Bolest - nemoc jménem šikana (ACET ČR - V. Vácha)

15.01.2016

10:00 - 11:40

učebna D

7.A

Preventivní program Bolest - nemoc jménem šikana (ACET ČR - V. Vácha)

15.01.2016

11:55 - 13:35

učebna D

7.B

Uzávěrka klasifikace a docházky za 1. pololetí

15.01.2016

ZÁPIS dětí do 1. ročníku

16.01.2016

8:00 - 16:00

škola

Společná modlitba - Týden modliteb za jednotu křesťanů

18.01.2016

8:00 - 8:05

Inspekční návštěva školy ČŠI

18.01.2016

9:00

1. a 2. stupeň, ŠD, IVz

PO 18. 1. až ČT 21. 1. (PÁ 22. 1.)

místnost pro inspekční tým - školní kuchyňka (výuka a jiné aktivity přesunuty do náhradních prostor)

hospitace ve třídách 1. a 2. stupně, ve ŠD a účast při přezkoušení žáků IVz dle pokynů inspektora

v ÚT kontrola ekonomiky školy

Škola v přírodě - výjezd na hory

18.01.2016

5.AB

PO 18. 1. až PÁ 22. 1.

Obvodní kolo olympiády z dějepisu

18.01.2016

8:00 - 13:00

ZŠ Curie

8.B

účastní se Konrád Karlík a Michaela Kokaislová (8.B)

Školní kolo olympiády AJ - písemná část

18.01.2016

8:55 - 9:40

učebna VV

6.AB, 7.AB

přihlášení žáci dle seznamu

Školní kolo olympiády AJ - písemná část

18.01.2016

13:45 - 14:30

učebna VV

8.AB, 9.AB

přihlášení žáci dle seznamu

Exkurze Smetana a klavír (HV)

18.01.2016

14:40 - 16:20

Muzeum Bedřicha Smetany

8.A

Společná modlitba

19.01.2016

8:00 - 8:05

1. stupeň

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

19.01.2016

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Společná modlitba

20.01.2016

8:00 - 8:05

Společná modlitba

21.01.2016

8:00 - 8:05

Školní kolo olympiády AJ - ústní část

21.01.2016

8:00 - 8:45

učebna AJ

6.AB, 7.AB

4-5 nejúspěšnějších žáků z písemné části

Školní kolo olympiády AJ - ústní část

21.01.2016

8:55 - 9:40

učebna AJ

8.AB, 9.AB

4-5 nejúspěšnějších žáků z písemné části

Zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých dětí do 1. ročníku (2016/2017)

21.01.2016

Společná modlitba

22.01.2016

8:00 - 8:05

Preventivní program Jak se učit, jak si pamatovat, jak organizovat čas (Marie Nováková)

22.01.2016

8:55 - 10:45

učebna VV

8.B

Preventivní program Pozitivní klima třídy (Marie Nováková)

22.01.2016

10:55 - 12:40

učebna D

7.B

Spaní ve škole

22.01.2016

15:30

2. patro, TV

4.A

PÁ 15:30 až So 10:00

12. školní ples

22.01.2016

19:00

Hotel Belveder

Společná modlitba - sv. Anděla Merici

25.01.2016

8:00 - 8:05

Preventivní program Jak zvládnout cestu životem bez průšvihů a proher (Marie Nováková)

25.01.2016

8:55 - 10:45

učebna M

9.B

Preventivní program Jak zvládnout cestu životem bez průšvihů a proher (Marie Nováková)

25.01.2016

10:55 - 12:40

učebna M

9.A

Školní mše pro celý druhý stupeň u příležitosti svátku sv. Anděly Merici - připravují 9.AB

26.01.2016

8:00 - 9:00

kostel

2. stupeň

Třídní akce (bruslení, zimní radovánky, hry)

26.01.2016

9:00 - 13:30

8.B

Obvodní kolo olympiády NJ

26.01.2016

14:00

ZŠ Kladská

7.B, 6.A

učastní se V. Bulla (7.B), M. Deodati (7.B), J. Fischer (6.A)

Školní mše pro celý první stupeň u příležitosti zítřejšího svátku sv. Anděly Merici - připravují 4.AB

27.01.2016

8:00 - 9:00

kostel

1. stupeň

Duchovní obnova

27.01.2016

8:00 - 13:00

klášter františkánů

8.B

Vydávání vysvědčení

28.01.2016

1. stupeň

výuka podle rozvrhu, rozdávání vysvědčení poslední vyučovací hodinu

Vydávání vysvědčení a návštěva kina

28.01.2016

8:00 - 12:30

Anděl

2. stupeň

vydávání vysvědčení během 1. a 2. vyučovací hodiny

od 9:30 odchod do kina Cine Star Anděl, projekce filmu Marťan a Star Wars od 10:30

Provoz ŠJ, ŠD, ŠK bez omezení

28.01.2016

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

29.01.2016

Společná modlitba

01.02.2016

8:00 - 8:05

Rada starostů

01.02.2016

10:00 - 10:45

knihovna

2. - 9. ročník

Slovo na měsíc

02.02.2016

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

02.02.2016

8:00 - 8:45

2. stupeň

reflexe ke slovu na měsíc

informace z RS

Obvodní kolo v basketbalu

02.02.2016

7:15 - 15:00

ZŠ Truhlářská

8.AB, 9.B

žáci dle soupisky

Hudební dílna s O. Tichým

02.02.2016

10:00 - 10:45

učebna 1.B

1.B

Obvodní kolo olympiády NJ

02.02.2016

14:00

ZŠ Kladská

8.AB

účastní se E. Lipková, M. Kokaislová, B. Vopařilová

Karneval školní družiny

02.02.2016

14:00 - 15:30

ŠD

ŠD 1.AB, 2.B

Školní mše pro třetí třídy

04.02.2016

8:00 - 8:45

kaple

3.AB

Mimořádná třídní schůzka rodičů 5.A

04.02.2016

17:00 - 18:00

učebna 5.A

5.A

Rada rodičů

04.02.2016

18:00 - 20:00

knihovna

Masopustní rej

05.02.2016

18:00 - 20:30

TV areál

1. a 2. stupeň

1. stupeň 16:00 - 18:00

2. stupeň 18:30 - 20:30

Společná modlitba

08.02.2016

8:00 - 8:05

Obvodní kolo olympiády z českého jazyka

08.02.2016

8:00 - 13:00

DDM Praha 2

9.A, 8.B

účastní se Tobiáš Ulovec (9.A) a Michaela Kokaislová (8.B)

Školní kolo biologické olympiády - kategorie D

08.02.2016

9:00 - 12:30

učebna Ch

6.AB, 7.AB

přihlášení žáci dle seznamu

Školní kolo biologické olympiády - kategorie C

08.02.2016

13:50 - 16:00

učebna Ch

8.AB, 9.AB

přihlášení žáci dle seznamu

Školní kolo chemické olympiády

09.02.2016

8:00 - 12:00

učebna Ch

8.AB, 9.AB

přihlášení žáci dle seznamu

Výuka na 2. stupni od druhé vyučovací hodiny

09.02.2016

2. stupeň

Masopust - koncert sboru Bruncvík

09.02.2016

8:30 - 10:30

Hlahol

1.A

Vzdělávací program Kanisterapie (asistenční pes)

09.02.2016

10:55 - 11:40

učebna 1.B

1.B

Poetické setkání

09.02.2016

14:15 - 16:00

učebna D

1. a 2. stupeň

Popeleční středa - začátek postní doby

10.02.2016

Školní mše pro celý druhý stupeň

10.02.2016

8:00 - 9:00

kostel

2. stupeň

Školní mše pro celý první stupeň

10.02.2016

10:00 - 11:00

kostel

1. stupeň

Společná modlitba

15.02.2016

8:00 - 8:05

Bruslení

15.02.2016

10:00 - 13:35

hřiště Na Františku

6.AB

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

16.02.2016

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Rodilá mluvčí Katja Zenker v hodinách NJ

16.02.2016

8:00 - 12:40

5.AB, 6.AB, 7.AB, 8.AB

Obvodní kolo olympiády AJ

16.02.2016

8:00 - 14:00

DDM Praha 2

8.B

účastní se E. Lipková a J. Pfefferová (8.B)

50. léta v ČSR

16.02.2016

13:30 - 16:20

Národní památník na Vítkově

9.A

Výstava Středověká Praha

18.02.2016

10:00 - 12:30

Muzeum hl. m. Prahy

4.B

Návštěva Poštovního muzea

19.02.2016

8:30 - 11:40

Nové mlýny, Praha 1

1.A

Výtvarná dílna v galerii

19.02.2016

10:00 - 12:00

Topičův salon

1.B

Postní duchovní obnova pro rodiče a přátele školy

21.02.2016

15:00 - 18:00

kostel sv. Voršily, klášter sester voršilek

Téma: Oběť a sebezápor, nejen nepříliš oblíbená slova

Společná modlitba

22.02.2016

8:00 - 8:05

Preventivní program Etika I (Marie Nováková)

22.02.2016

8:55 - 10:45

učebna 6.A

6.A

Preventivní program Etika I (Marie Nováková)

22.02.2016

10:55 - 12:40

učebna 7.B

6.B

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

23.02.2016

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Postní duchovní obnova třídy 1.B

23.02.2016

9:00 - 11:30

u sv. Vojtěcha

1.B

Školní mše pro třetí třídy

24.02.2016

8:00 - 8:45

kaple

3.AB

Postní duchovní obnova třídy 2.B

24.02.2016

9:00 - 11:30

u sv. Vojtěcha

2.B

Obvodní kolo recitační soutěže Poetické setkání

24.02.2016

8:00 - 14:00

ZUŠ Biskupská

1. stupeň

účastní se Tereza Hrušková (2.B), Magda Kokaislová (2.B), Kryštof Bergman (5.B), Eva Bryndová (4.A)

Duchovně-formační pobyt

24.02.2016

Brno

7.AB

odjezd ve ST 24. 2. v 10 a 11 hodin z Florence

návrat v PÁ 26. 2. v 16:30 hodin na Florenc

Obvodní kolo recitační soutěže Poetické setkání

25.02.2016

8:00 - 14:00

ZUŠ Biskupská

2. stupeň

účastní se Katarína Mišejková (6.A), Konrád Karlík (8.B), Kristof Zahradník (9.B), Tobiáš Ulovec (9.A)

Bruslení Na Františku

25.02.2016

10:00 - 12:40

hřiště Na Františku

4.B

Slovosledi: Zrezivělé dětství (projekt Men Tekel)

26.02.2016

9:35 - 11:05

kino Ponrepo, Bartolomějská

8.A, 9.AB

Výstava a výtvarná dílna Materiálový experiment

26.02.2016

10:00 - 11:40

Topičův salon

2.A

Divadelní představení Demokracie

28.02.2016

9:00 - 12:40

Divadlo Minor

3.AB

JARNÍ PRÁZDNINY

29.02.2016

JARNÍ PRÁZDNINY

01.03.2016

JARNÍ PRÁZDNINY

02.03.2016

JARNÍ PRÁZDNINY

03.03.2016

JARNÍ PRÁZDNINY

04.03.2016

Společná modlitba

07.03.2016

8:00 - 8:05

Obvodní kolo chemické olympiády

07.03.2016

8:00 - 14:00

učebna Ch

Rada starostů

07.03.2016

10:00 - 10:45

knihovna

2. až 9. ročník

Rodilý mluvčí FJ Benoit Beuzon

07.03.2016

13:45 - 14:30

učebna FJ

8.AB

Návštěva výstavy Hate free?

07.03.2016

13:45 - 16:20

Centrum DOX

9.A

Slovo na měsíc

08.03.2016

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

08.03.2016

8:00 - 8:45

2. stupeň

Festival Jeden svět: Co se nenosí

08.03.2016

8:30 - 11:00

kino Lucerna

9.A

Konference o rodině

08.03.2016

9:00

UK

Školní mše pro první třídy a MŠ

09.03.2016

8:00 - 8:45

kaple

1.AB

Výstava Můj stát

09.03.2016

8:00 - 10:45

Hrzánský palác

6.B

Festival Jeden svět: Co se nenosí

09.03.2016

10:00 - 13:00

kino Atlas

9.B

Výstava Můj stát

09.03.2016

10:45 - 13:30

Hrzánský palác

6.A

Preventivní program První pomoc (Městská policie)

10.03.2016

8:00 - 8:55

učebna 4.A

4.AB

Postní duchovní obnova třídy 8.A

10.03.2016

8:00 - 11:40

U sv. Vojtěcha

8.A

Rada rodičů

10.03.2016

18:00 - 20:00

knihovna

Soustředění na celostátní přehlídku zájmové činnosti (Odry)

11.03.2016

16:30 - 10:00

učebna 5.B

účastníci přehlídky

PÁ 11. 3. až SO 12. 3.

Nacvičování vystoupení na celostátní přehlídku zájmové činnosti (Odry)

12.03.2016

9:00 - 15:30

Gym

Arabeska

Setkání rodin IVz

12.03.2016

9:30 - 17:30

1. patro, TV areál, kuch

Společná modlitba

14.03.2016

8:00 - 8:05

Obvodní kolo turnaje v basketbalu

14.03.2016

9:00 - 12:00

TV areál

6.AB, 7.AB

dívky dle soupisky

Úrovňové testy AJ (A2)

14.03.2016

11:55 - 13:35

učebna VV

9.B

Celostátní přehlídka zájmové činnosti církevních škol

14.03.2016

Odry

5.B, 6.A, 8.A

účastní se členky Arabesky a žáci 5.B (viz seznam - 19 žáků)

odjezd v PO 14. 3. v 16 hodin

návrat v PÁ 18. 3. ve 13:30 hodin

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

15.03.2016

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Obvodní kolo turnaje v basketbalu

15.03.2016

9:00 - 12:00

TV areál

6.AB, 7.AB

chlapci dle soupisky

Divadelní představení Jola

15.03.2016

8:55 - 11:40

Divadlo v Celetné

6.AB

Postní duchovní obnova s přespáním

15.03.2016

18:00

Kunratice (Nazaret)

8.B

od ÚT 18 hodin do ST 13 hodin

Školní mše pro čtvrté třídy

16.03.2016

8:00 - 8:45

kaple

4.AB

Postní duchovní obnova pro žáky 8.B

16.03.2016

8:00 - 13:00

Kunratice (Nazaret)

8.B

Úrovňové testy AJ (A2)

16.03.2016

11:55 - 13:35

učebna VV

9.A

Krajské kolo olympiády FJ

16.03.2016

9:00 - 16:00

Suchdol

7.A, 9.B

účastní se Klára Brožková (7.A), Daniel Trlifaj (9.B)

Krajské kolo soutěže AJ

16.03.2016

8:00 - 14:00

ZŠ Filosofská, Praha 4

9.A

účastní se Monika Jonczyová (9.A)

Matematický klokan 2016 (1. stupeň)

18.03.2016

1. stupeň

podle domluveného harmonogramu pod vedením TU

žákovská řešení odevzdat do ŘŠ do 12 hodin

Matematický klokan 2016 (2. stupeň)

18.03.2016

9:45 - 10:55

učebny Fy, Ch, VV

2. stupeň

přihlášení žáci podle seznamu

Czech Trip - návštěva amerických studentů v hodině AJ

18.03.2016

8:55 - 9:40

7.AB

Czech Trip - návštěva amerických studentů v hodině AJ

18.03.2016

11:55 - 12:40

6.AB

Společná modlitba

21.03.2016

8:00 - 8:05

Duchovní obnova třídy 1.A

21.03.2016

8:30 - 11:30

U sv. Vojtěcha (mariáni)

1.A

vede P. Antonín Krasucki

Duchovní obnova třídy 5.A

21.03.2016

8:30 - 11:30

(jezuiti)

5.A

vede Eduard Kastner

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

22.03.2016

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Duchovní obnova třídy 2.A

22.03.2016

8:00 - 11:30

učebna 2.A

2.A

vede P. Antonín Krasucki

Návštěva ZOO

22.03.2016

8:30 - 12:30

Troja

1.A, 5.B

Krajské kolo dějepisné olympiády

22.03.2016

8:00 - 13:00

DDM Praha 4

8.B

účastní se Michaela Kokaislová a Konrád Karlík

Školní mše pro páté třídy

23.03.2016

8:00 - 8:45

kaple

5.AB

Duchovní obnova třídy 5.B

23.03.2016

8:00 - 12:40

Petřín

5.B

Návštěva ZOO

23.03.2016

8:00 - 13:00

Troja

1.B

Křížová cesta pro třídy 2. stupně

23.03.2016

11:55 - 12:40

kostel

2. stupeň

vyučování podle rozvrhu do 11:40

Radio Junior - vysílání o Velikonocích

23.03.2016

16:45 - 18:00

ČRo Vinohradská

do vysílání se zapojí: Marie Horáková (4.A), Petr Kokaisl, Magdalena Mazurová a Kryštof Bergman (5.B)

Velikonoční prázdniny - Zelený čtvrtek

24.03.2016

Velikonoční prázdniny - Velký pátek

25.03.2016

Velikonoční vigilie

26.03.2016

Velikonoční neděle

27.03.2016

Velikonoční pondělí

28.03.2016

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

29.03.2016

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Školní mše pro třetí třídy

30.03.2016

8:00 - 8:45

kaple

3.AB

Divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký

30.03.2016

10:00 - 11:40

Divadlo v Dlouhé

2.AB

Preventivní program Návykové látky a závislostní chování (Marie Nováková)

30.03.2016

8:55 - 10:45

učebna D

7.A

Preventivní program Návykové látky a závislostní chování (Marie Nováková)

30.03.2016

10:55 - 12:40

učebna D

7.B

Návštěva ZOO

31.03.2016

8:00 - 12:40

Troja

4.B

Rada starostů

31.03.2016

8:55 - 8:40

knihovna

2. - 9. roč.

Zahájení evidence zájemců o přestup do 3. a 6. ročníku

01.04.2016

kancelář

Noc s Andersenem (spaní ve škole)

01.04.2016

16:00 - 10:00

1. patro, TV areál, kuch

5.B, 1.A

5.B   PÁ 16:00 až SO 10:00

1.A   PÁ 16:00 - 18:00

Společná modlitba

04.04.2016

8:00 - 8:05

Divadelní představení Hodně malá čarodějnice

04.04.2016

8:00 - 12:00

Divadlo Alta

1.B

Slovo na měsíc

05.04.2016

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

05.04.2016

8:00 - 8:45

2. stupeň

reflexe ke slovu na měsíc

informace z rady starostů

Obvodní kolo matematické olympiády (kategorie Z6, Z7, Z8)

05.04.2016

8:30

ZŠ Uhelný trh

6.A, 7.B

účastní se Martin Vejpustek (6.A), Ester Lokkenová (7.B), Prokop Stodola (7.B)

odchod v 8:00

Příprava středověkého pokrmu

05.04.2016

11:00 - 14:30

kuch

7.AB

Duchovní obnova třídy 6.B

05.04.2016

19:00

Kunratice

6.B

Školní mše pro druhé třídy

06.04.2016

8:00 - 8:45

kaple

2.AB

Duchovní obnova třídy 6.B

06.04.2016

8:00 - 12:00

Kunratice

6.B

Obvodní kolo olympiády AJ

06.04.2016

8:00 - 14:00

DDM Praha 2

7.A

účastní se Sandra Schmidtová a Terezie Holíková

Rada rodičů

07.04.2016

18:00 - 20:00

knihovna

fotografování do ročenky

Divadelní představení Tam, kde žijí divočiny

08.04.2016

9:00 - 11:00

klášter dominikánů

1.AB

Společná modlitba

11.04.2016

8:00 - 8:05

Preventivní program Sebepoškozování (Marie Nováková)

11.04.2016

8:00 - 9:40

učebna 8.A

8.B

Preventivní program Sebepoškozování (Marie Nováková)

11.04.2016

10:00 - 11:40

učebna 8.A

8.A

Ročníkové testy z ČJ

11.04.2016

10:00, 10:55

učebna M, HV

9.AB

3. vyuč. h. 9.B

4. vyuč. h. 9.A

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

12.04.2016

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Ekologický program Lesní království

12.04.2016

8:00 - 12:00

Toulcův dvůr

1.A

Literární dílna - setkání se spisovatelkou P.S. Krátkou

12.04.2016

8:00 - 9:40

učebna 1.B

1.B

Literární dílna - setkání se spisovatelkou P.S. Krátkou

12.04.2016

10:00 - 11:40

učebna 5.B

5.B

Příprava školního bazaru

12.04.2016

14:00 - 20:00

kuch

Školní mše pro první třídy a MŠ

13.04.2016

8:00 - 8:45

kaple

1.AB

Obvodní kolo biologické olympiády (kategorie C)

13.04.2016

8:00 - 16:00

učebna Ch

8.B

účastní se Eliška Lipková, Markéta Merklová, Anna Vavrušková (8.B)

Jarní školní bazar

13.04.2016

7:45 - 15:00

kuchyňka, vestibul

Duchovní obnova pro třetí třídy

14.04.2016

8:30 - 12:00

Klášter františkánů

3.AB

vede P. Eliáš

Zahájení školní výstavy Fast Fashion

14.04.2016

9:35 - 10:00

Galerie Na schodech

1. a 2. stupeň

Žáci sedmých a osmých tříd vystavují své originální módní artefakty z netradičních materiálů.

9:35 - hlášení ve školním rozhlasu - Anežka Pěnkavová a Kateřina Štefková (8.A)

9:40 - prohlídka výstavy v Galerii Na schodech

Třídní schůzky

14.04.2016

od 16:30 a od 17:30

od 16:30 třídy 1. stupně

od 17:30 třídy 2. stupně

v 16:35 a 17:35 hlášení ŘŠ

provoz školní družiny do 18:30

Jarní školní bazar

14.04.2016

7:45 - 19:00

kuchyňka, vestibul

Přijímací zkoušky na střední školy

15.04.2016

5.AB, 7.AB, 9.AB

Třídy 9.A a 9.B nemají výuku - všichni žáci jsou uvolněni na přijímací zkoušky. V následujícím týdnu budou žáci uvolňováni na přijímací zkoušky individuálně.

Žáci 5.AB, 7.AB jsou uvolněni individuálně. Pokud nedělají zkoušky, mají výuku.

Jarní školní bazar

15.04.2016

7:45 - 14:00

kuchyňka, vestibul

Společná modlitba

18.04.2016

8:00 - 8:05

Obvodní kolo v přehazované (dívky)

18.04.2016

8:00 - 13:00

TV areál

6.AB, 7.AB

žákyně dle soupisky

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

19.04.2016

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Školní mše pro páté třídy

20.04.2016

8:00 - 8:45

kaple

5.AB

Přednáška o Filipínách pro učitele a rodiče

20.04.2016

14:30 - 16:30

učebna Fy

Promítání obrázků s hudbou a vyprávěním P. Jana Linharta

Schůzka rodičů dětí připravujících se k prvnímu sv. přijímání

20.04.2016

20:00 - 21:00

knihovna

1. stupeň

Obvodní kolo ve volejbale (dívky)

21.04.2016

8:00 - 13:00

ZŠ Uhelný trh

2. stupeň

žákyně dle soupisky

Obvodní kolo biologické olympiády - kategorie C

21.04.2016

8:00 - 16:00

učebna Ch

6.B, 7.B

účastní se Šárka Fiřtová (7.B), Tomáš Potoček, Tomáš Kotek (6.B)

Obvodní kolo ve vybíjené (1. stupeň)

22.04.2016

8:00 - 13:00

ZŠ Uhelný trh

4.A, 5.AB

Společná modlitba

25.04.2016

8:00 - 8:05

Biologická exkurze do Třeboně

25.04.2016

Sportkemp Doubí u Třeboně

6.B, 8.B

SO 23. 4. až PO 25. 4

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

26.04.2016

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Školní mše pro čtvrté třídy

27.04.2016

8:00 - 8:45

kaple

4.AB

Divadelní představení Cirkus Kuskus (DAMM)

27.04.2016

9:00 - 11:00

Gym

2.AB

Vzdělávací program F. Palacký a F. L. Rieger - život za časů českého národního obrození

27.04.2016

10:55 - 13:45

Památník F. Palackého a F. L. Riegra

8.A

Obvodní kolo v přehazované (chlapci)

29.04.2016

8:00 -13:00

TV areál

6.AB, 7.AB

žáci dle soupisky

Rada starostů

29.04.2016

10:00 - 10:45

knihovna

2. - 9. ročník

Společná modlitba

02.05.2016

8:00 - 8:05

Sportovní program "Pískování"

02.05.2016

8:00 - 11:40

beachkurty Strahov

1.AB

Návštěva sestry Beatrice z Anglie

02.05.2016

3. - 9. roč.

od 2. 5. do 27. 5. - návštěvy v hodinách AJ podle rozpisu

Slovo na měsíc

03.05.2016

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

03.05.2016

8:00 - 8:45

2. stupeň

Obvodní kolo ve fotbalu McDonald´s Cup

03.05.2016

8:00 - 13:00

hřiště Na Františku

1. - 3. roč.

žáci dle soupisky

Hudební dílna s Ondřejem Tichým

03.05.2016

10:00 - 10:45

učebna 1.B

1.B

Dějepisná vycházka Po stopách Karla IV.

03.05.2016

13:45 - 16:00

Praha 1

7.A

Školní mše pro třetí třídy

04.05.2016

8:00 - 8:05

kaple

3.AB

Obvodní kolo ve fotbalu McDonald´s Cup

04.05.2016

8:00 - 13:00

hřiště Na Františku

4.AB, 5.AB

žáci dle soupisky

Májové spaní ve škole

05.05.2016

17:30

1. patro

5.B

Rada rodičů

05.05.2016

18:00 - 20:00

knihovna

Vyučování podle upraveného rozvrhu (viz rozpis)

06.05.2016

8:00 - 11:40

1. stupeň

Vyučování podle upraveného rozvrhu (viz rozpis)

06.05.2016

8:00 - 12:40

2. stupeň

Polní nemocnice Lékařů bez hranic 2016

06.05.2016

8:00 - 13:00

Nám. Míru

7.AB, 9.A

Přehlídka scénického tance

07.05.2016

12:00

Arabeska

Výměnný pobyt v Německu (NE až PÁ)

08.05.2016

Riedenburg

8.AB, 9.AB

pobytu se účastní 13 žáků dle seznamu

Společná modlitba

09.05.2016

8:00 - 8:05

Škola v přírodě

09.05.2016

Janov nad Nisou

3.AB

PO 9. 5. až PÁ 13. 5.

Výměnný pobyt v Německu (NE až PÁ)

09.05.2016

Riedenburg

8.AB, 9.AB

přihlášení žáci dle seznamu

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

10.05.2016

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Výstava Doba Karla IV.

10.05.2016

14:40 - 16:00

Štěpánská, P1

7.B

Školní mše pro druhé třídy

11.05.2016

8:00 - 8:45

kaple

2.AB

mše se účastní i zájemci o přestup do 3. ročníku

Ústřední kolo konverzační soutěže v AJ

11.05.2016

8:00 - 17.00

NIDV, Senovážné nám., P1

9.A

účastní se Monika Jonczyová (9.A)

Návštěva polní nemocnice Lékařů bez hranic

11.05.2016

9:45 - 11:40

nám. Míru

8.B

Návštěva polní nemocnice Lékařů bez hranic

12.05.2016

8:00 - 11:40

nám. Míru

5.A

Školní aukce židliček - obálková metoda

13.05.2016

8:00 - 20:00

vestibul

nabídka a pravidla na webu školy

Školní knihovna mimo provoz

13.05.2016

Slavnost Seslání Ducha svatého

15.05.2016

Společná modlitba

16.05.2016

8:00 - 8:05

Výstava Karel IV. Jaký byl?

16.05.2016

14:40 - 16:20

Kampa

8.A

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

17.05.2016

8:00 - 8:45

kostel

6.AB

Úrovňové testy AJ (A1)

17.05.2016

8:00 - 8:45

učebna 7.A=M

5.B

Úrovňové testy AJ (A1)

17.05.2016

10:55 - 11:40

učebna 9.A=HV

5.A

Hudební dílna s Ondřejem Tichým

17.05.2016

9:00 - 10:00

kostel

1.B

Návštěva Národní galerie

17.05.2016

9:00 - 12:30

NG

9.AB

Konzultace pro rodiče

19.05.2016

16:00 - 18:00

rezervace konzultace e-mailem do ST

Duchovní obnova a svátost smíření pro děti a rodiče (příprava k prvnímu svatému přijímání)

22.05.2016

15:00 - 18:00

kostel sv. Bartoloměje

Společná modlitba

23.05.2016

8:00 - 8:05

Ročníkové testy z matematiky

23.05.2016

7.AB

Školní mše pro celý druhý stupeň k slavnosti Těla a Krve Páně - připravují 9.AB

24.05.2016

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Hudební pořad pro MŠ sv. Voršily

24.05.2016

9:00 - 11:00

učebna 2.B a MŠ

2.B

Hra na Robina Hooda (studio KAMPAK)

25.05.2016

9:40 - 11:40

sál Unitaria

2.AB, 5.B, 7.AB

Preventivní program Bezpečný kontakt se psy (Policie ČR)

25.05.2016

10:00 - 11:40

učebny 1.AB

1.AB

Ročníkové testy z ČJ

25.05.2016

5.AB

Ročníkové testy z M

25.05.2016

8.AB

Školní mše pro celý první stupeň - Slavnost Těla a Krve Páně

26.05.2016

8:00 - 9:00

kostel

1. stupeň

Profitesty pro žáky osmých tříd (KPPP)

26.05.2016

8:00 - 10:45

učebna VV

8.AB

Program MK Čeští spisovatelé, jak je možná neznáme

26.05.2016

8:00 - 10:15

MK Mariánské nám., P1

9.AB

Ročníkové testy z ČJ

26.05.2016

3.AB, 4.AB

Přírodovědný program Včelí království

27.05.2016

8:00 - 11:00

MŠ Rybička, Botanická zahrada Albertov

1.B

Duchovní obnova třídy 9.A

27.05.2016

8:00 - 12:00

???

9.A

Ročníkové testy z M

27.05.2016

4.AB

První svaté přijímání a spaní ve škole

27.05.2016

17:00

3. patro, TV areál

6.A

ukončení akce v SO v 11:30

První svaté přijímání

29.05.2016

10:00

kostel sv. Voršily

1. stupeň

25 dětí z naší školy

Výměnný pobyt - příjezd návštěvy z Německa

29.05.2016

Společná modlitba

30.05.2016

8:00 - 8:05

Výměnný pobyt (Německo) - návštěva školy

30.05.2016

knihovna

Účastníci výměnného pobytu jsou uvolněni z vyučování dle programu výměnného pobytu a potřeb organizátorů. Respektujte prosím, že žáci doprovázejí skupinu z Německa.

7:55 - 8:15 přivítání v knihovně (čeští a němečtí žáci)

8:15 prohlídka školy

8:55 - 9:40 účast německých žáků ve výuce

10:00 vycházka po Praze

12:45 oběd ve ŠJ

společný program s našimi žáky

Vzdělávací program Zajímá tě, co je uvnitř

30.05.2016

8:45 - 12:00

ČVUT Karlovo nám.

9.AB

Ročníkové testy z M

30.05.2016

6.AB

Ročníkové testy z M

30.05.2016

3.AB

Oslava 25. výročí MŠ sv. Voršily v Praze

30.05.2016

15:00

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

31.05.2016

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Výměnný pobyt (Německo) - celodenní výlet do Mělníka společně s našimi žáky

31.05.2016

Sportovní den na Letné

31.05.2016

8:00 - 11:40

Letná

1.A

Testování z FJ (A1) - DELF Prim A1

31.05.2016

8:00 - 13:00

Francouzský institut, Štěpánská

5.AB

přihlášení žáci dle seznamu (10 žáků)

Návštěva Národní galerie

31.05.2016

9:00 - 12:30

NG

9.AB

Vzdělávací program Zajímá tě, co je uvnitř

31.05.2016

13:30 - 16:30

ČVUT Karlovo nám.

7.B

Prodej školní ročenky 2015/2016

01.06.2016

vestibul

dárek k MDD - ročenka za 50 Kč (bude-li včas dodána z tiskárny)

další dny za 80 Kč

Výměnný pobyt (Německo) - výlet na Petřín a plavba do ZOO

01.06.2016

odchod v 11:15 společně s našimi žáky

Vycházka na Petřín

01.06.2016

8:30 - 11:30

Petřín

9.AB

Muzikoterapie

01.06.2016

8:30 - 12:00

České muzeum hudby

8.A

Snídaně v zahradě a film Příběh lesa

01.06.2016

8:00 - 12:00

Zahrada Kinských, kino Světozor

8.B

Návštěva kina - Jak jsme hráli čáru

01.06.2016

9:00 - 13:00

Cinestar Anděl

6.AB, 7.AB

Divadelní autobus (Divadlo Minor)

01.06.2016

9:00 - 12:00

náplavka, Smíchov

2.AB

Výměnný pobyt (Německo) - prohlídka Pražského hradu a odpolední program v rodinách

02.06.2016

ve 12:45 sraz před ŠJ - odpolední program s našimi žáky

Rada starostů

02.06.2016

8:55 - 9:40

knihovna

2. - 9. roč.

Výlet do Malé Chuchle

02.06.2016

8:00 - 12:00

Malá Chuchle

1.A

Vzdělávací přehlídka Tanambourée (ČT až NE)

02.06.2016

Varnsdorf

Arabeska

účastní se Lenka Kozáková (6.A), Anna Negodujko (6.A), Natálie Trantinová (6.A), Katarína Mišejková (6.A), Barbora Vopařilová (8.A), Mária Mišejková (8.A)

Rada rodičů

02.06.2016

18:00 - 20:00

knihovna

Výměnný pobyt (Německo) - program ve škole

03.06.2016

8:00 - 8:45 účast německých žáků ve výuce

8:55 - 9:40 předtančení žáků 9.AB v TV

11:40 sraz před ŠJ, společný odjezd na nádraží

Program k MDD - Černí koně

03.06.2016

10:00 - 12:00

Rudolfinum

3.AB

Společná modlitba

06.06.2016

8:00 - 8:05

Sportovní program "Pískování"

06.06.2016

8:00 - 11:40

beachkurty Strahov

1.AB

Školy v přírodě

06.06.2016

1. stupeň

2.AB, 5.B   NE 5. 6. až PÁ 10. 6. Vesmír, Deštné v Orlických horách (Šil, Pol, Maso, Hná, Fen, S.Ben, To)

4.A   SO 4. 6. až PÁ 10. 6. Krásná, Jizerské hory (Nav, Mich)

4.B   SO 4. 6. až PÁ 10. 6. Harrachov (Kop, Vaš, S.Ve)

Předání cen vítězům soutěže FJ

06.06.2016

9:00 - 9:45

knihovna

6.AB (FJ1), 7.AB (FJ1,FJ2)

ve spolupráci s Francouzským institutem a za účasti pí Roman-Haudoroy a pí Saint-Ygnan

Třídy 9.AB bez odpoledního vyučování

06.06.2016

9.AB

Slovo na měsíc

07.06.2016

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

07.06.2016

8:00 - 8:45

2. stupeň

Obvodní kolo ve vybíjené - dívky

07.06.2016

8:00 - 13:00

ZŠ Uhelný trh

6.AB

žákyně podle soupisky

Film Páni kluci a doprovodný program

07.06.2016

10:00 - 12:40

Kino Ponrepo

3.AB

Přírodovědecká exkurze do Vlčí rokle a vodácké splutí Sázavy (Týnec - Pikovice)

07.06.2016

Vlčí rokle u Prosečnice, kemp Týnec nad Sázavou

9.AB

účastní se žáci podle seznamu

odjezd v PO 6. 6. v 17 hodin z nadraží Braník

návrat v ÚT 7. 6. v 16 hodin na nádraží Braník

Slavnostní mše u příležitosti oslav 25. výročí MŠ sv. Voršily v Praze

08.06.2016

8:00 - 9:00

kaple

1.A

Obvodní kolo ve vybíjené - chlapci

09.06.2016

8:00 - 13:00

ZŠ Uhelný trh

6.AB

účastní se žáci podle soupisky

Školní výlet na letiště

09.06.2016

8:00 - 13:30

Mladá Boleslav

3.AB

Ročníkové testy ČJ

09.06.2016

8.AB

Literární program Sourozenci Čapkovi - život a dílo

09.06.2016

9:40 - 11:20

MK

8.A

Návštěva Poštovního muzea

10.06.2016

8:00 - 13:30

Dlouhá tř.

5.A

Setkání mladších ministrantů

11.06.2016

9:30 - 16:00

kostel, TV areál, kuch

Společná modlitba

13.06.2016

8:00 - 8:05

Poznávací zájezd do Osvětimi (PO a ÚT)

13.06.2016

Osvětim

9.AB

účastníci dle seznamu

odjezd v PO v 8 hodin z Vítězné ul., návrat v ÚT 19-20 hodin tamtéž

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

14.06.2016

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

V zákopech 1. světové války

14.06.2016

13:30 - 16:00

Armádní muzeum Žižkov

8.A

Voršilský TEÁTR na prádle

14.06.2016

17:00 - 18:30

Divadlo Na Prádle

Přehlídka zájmvé činnosti: tanec (Arabeska), divadlo, zpěv (Knoflíček a Knoflík), recitace

Vstupenky (50 Kč) u vrátné služby

Školní mše pro páté třídy

15.06.2016

8:00 - 8:45

kaple

5.AB

poděkování P. Pavlu Semelovi za celoroční vedení školních mší

Výstava Retro - Jak si děti hrály před x lety

15.06.2016

8:00 - 11:40

Národní muzeum

1.AB

Exkurze do divadla

15.06.2016

9:00 - 12:40

Divadlo Na Zábradlí

2.AB

St Ursula´s Scrabble Cup (ST až PÁ)

15.06.2016

učebna AJ

2. stupeň

24 dvojic žáků 2. stupně podle seznamu

Sportovní program

15.06.2016

9:00 - 13:00

Nové Butovice

7.B

Školní turnaj ve fotbalu

16.06.2016

8:00 - 10:45

hřiště

1.AB, 2.AB, 3.AB

Vyhodnocení profitestů (8. ročník)

16.06.2016

13:00 - 17:00

kuch

8.AB

Přespávání ve škole

16.06.2016

18:00 

Smíchov, 2. patro

5.A

Ukončení výuky podle rozvrhu

17.06.2016

1. a 2. stupeň

dokončit vybírání učebnic

Duchovní obnova třídy 9.B

17.06.2016

8:00 - 12:00

sv. Vojtěch

9.B

Petřínská rozhledna a Strahovský klášter

17.06.2016

9:00 - 13:00

Petřín, Strahov

7.B

Setkání rodin žáků IVz

18.06.2016

9:30 - 17:00

TV areál, 1. patro, kuch

Školní turnaj v malé kopané

20.06.2016

8:00 - 12:00

hřiště, TV

4.AB, 5.AB

Představení Malý princ

20.06.2016

8:00 - 11:00

Divadlo Kampa

1.B

Výlet za kocourem Mikešem

20.06.2016

8:00 - 15:30

Hrusice

1.A

Školy v přírodě (PO až PÁ)

20.06.2016

7.AB, 8.AB, 9.AB

7.AB - Albrechtice v Jizerských horách (Nov, Ora, P.Fil)

8.A - Masarykův tábor YMCA, Soběšín (Str)

8.B - Kemp Na Špici, Radošov (Šim, Záh)

9.AB - Penzion Sportturia, Rynoltice (Mál, Svo2, Hoj, To)

ŠKOLNÍ KLUB - poslední týden zájmových kroužků, činnost kroužků bude ukončena v PÁ

20.06.2016

Spaní ve škole

20.06.2016

17:00

učebna 6.B, TV areál, kuch

6.B

Výlet do Minizoo

21.06.2016

8:00 - 12:30

Malá Chuchle

4.B

Sportovní dopoledne

21.06.2016

8:00 - 12:00

TV areál

6.B

Komentovaná prohlídka (projekt "Práce mých rodičů")

21.06.2016

9:00 - 12:00

Náprstkovo muzeum

2.B

Výlet do Kroměříže s duchovní obnovou (ÚT, ST, ČT)

21.06.2016

Kroměříž

6.A

odjezd v ÚT v 8:40, návrat ve ČT v 15:30

Spaní na patře

21.06.2016

16:00

1. patro, TV areál

1.A, 2.AB, 5.B

Celodenní výlet Botanicus

22.06.2016

8:00 - 16:00

Ostrá

1.B

Výstava o Karlu IV.

22.06.2016

8:00 - 12:00

Valdštejnská jízdárna

4.B

Rozlučka třídy 5.A - žáci a rodiče

22.06.2016

17:00

Kampa (škola)

5.A

Seminář pro žadatele šablon pro MŠ a ZŠ (MŠMT)

22.06.2016

8:00 - 15:00

Harfa, Praha 9

Setkání speciálních pedagogů (PPP)

22.06.2016

9:00

PPP Francouzská

Ze zákulisí rodičovských povolání - okénko do biochemie

23.06.2016

8:00 - 9:00

učebna 1.B

1.B

Jak viry způsobují nemoci (RNDr. M. lepšík, Ph.D.)

Sportovní dopoledne

23.06.2016

8:00 - 12:00

TV areál

5.B, 6.B

Návštěva ZOO

23.06.2016

8:00 - 12:00

Trója

5.A

Program v Náprstkově muzeu

23.06.2016

8:00 - 12:00

Náprstkovo muzeum

4.B

Spaní ve škole

24.06.2016

17:00

1. patro, TV areál

1.B

ukončení akce v SO v 10 hodin

Program pod vedením TU - třídnické práce , úklid

27.06.2016

8:00 - 11:40

1. a 2. stupeň

Spaní ve škole

27.06.2016

16:00

2. patro, bazén

4.B

Školní turnaj v přehazované

27.06.2016

9:00 - 12:00

TV areál

6.AB, 7.AB

Návštěva ZOO

27.06.2016

8:00 - 12:00

Trója

1.A, 5.B

Školní družina a školní klub (hřiště, knihovna, PC klub) v běžném provozu

27.06.2016

Výdej obědů ve školní jídelně do 13:15

27.06.2016

Program pod vedením TU - třídnické práce, úklid

28.06.2016

8:00 - 11:40

1. a 2. stupeň

Sportovní dopoledne

28.06.2016

8:00 - 12:00

hřiště Gutovka, P10

1.B (doprovází 9.B)

KATEDRÁLA - společná bohoslužba církevních škol AP

28.06.2016

9:30 - 11:30

Katedrála sv. Víta

1. a 2. stupeň

celebruje Mons. Václav Malý

koordinuje Kateřina Oralová (program, zpěvníky, dary)

8:00 - sraz ministrantů (žáci 6.AB) u katedrály (P. Benedikt Hudema)

čtení Michal Květák (7.B), obětní průvod žáci 4.B a sestra Veronika, přímluva Magdalena Rybová (6.B)

9:30 - sraz před katedrálou

10:00 - začátek bohoslužby

11:00 - konec bohoslužby

Školní družina a školní klub (hřiště, knihovna, PC klub) v běžném provozu

28.06.2016

Slavnostní předání diplomů a cen oceněným v arcidiecézní soutěži

28.06.2016

12:00 - 13:00

Arcibiskupský palác (sál kardinála Berana)

3.A, 5.B, 7.B

Ocenění žáci:

Magdalena Mazurová (5.B) - 1. místo

Kristýna Hocková (3.A) - 3. místo

Ema Zamojska (3.A) - uznání

Terezie Suchlová (7.B) - 1. místo

Výdej obědů ve školní jídelně do 13:15

28.06.2016

Spaní ve škole

28.06.2016

15:00

3. patro

7.B

Program pod vedením TU - dokončit třídnické práce a úklid

29.06.2016

8:00 - 11:40

1. a 2. stupeň

Školní družina v provozu do 14 hodin

29.06.2016

Školní turnaj v přehazované

29.06.2016

9:00 - 12:00

TV areál

8.AB, 9.AB

Sportovní dopoledne

29.06.2016

8:00 - 12:00

hřiště Gutovka, P10

1.A

Činnost školního klubu ukončena

29.06.2016

Výdej obědů ve školní jídelně do 13:15

29.06.2016

Celoškolní mše k ukončení školního roku 2015/2016

30.06.2016

8:15 - 9:15

kostel

1. a 2. stupeň

Celebruje P. Benedikt Hudema, žáci 1. a 9. tříd půjdou v průvodu (sraz v 8 hodin v sakristii), čtení a obětní dary - žáci, přímluvy - jeden žák za každý ročník, učitelská kapela

Poslední zvonění pro žáky devátých tříd

30.06.2016

9:30 - 9:45

schodiště

1. a 2. stupeň

Žáci ostatních tříd vytvoří špalír na schodišti od přízemí do 3. patra (nestojí na chodbách) přinesou si zvonečky.

Vydávání vysvědčení

30.06.2016

9:45 - 10:30

1. a 2. stupeň

Poděkování žáků vyučujícím 9.AB

30.06.2016

10:15 - 10:45

učebna HV

9.AB

Výdej objednaných obědů ve školní jídelně od 10 do 12 hodin

30.06.2016

10:00 - 12:00

menu: zeleninový vývar, kynuté plněné buchty (možno odnést domů)

Školní družina v provozu do 12 hodin

30.06.2016

PRÁZDNINY

01.07.2016

Přihlašování ke stravování ve školní jídelně

29.08.2016

9:00 - 12:00

kancelář ŠJ (Ostrovní 11)

PO až ČT 9:00 - 12:00

PÁ 9:00 - 13:00

Uvítání žáků prvních tříd

01.09.2016

8:00 - 8:15

učebny 1.A, 1.B

1.AB

8:00 zahájení školního roku s třídními učitelkami ve třídě za účasti rodičů

8:15 společný odchod žáků s aktovkami do sakristie kostela

Slavnostní zahájení školního roku mší svatou

01.09.2016

8:30 - 9:30

kostel sv. Voršily

1. a 2. stupeň

Celebruje školní kaplan P. Benedikt Hudema. Žáci prvních tříd půjdou v průvodu, ostatní žáci přicháuejí samostatně. Dohled nad žáky zajištěn pouze v kostele. Účast rodičů je vítána.

Zahájení činnosti ve škole

01.09.2016

9:30 - 10:30

1. a 2. stupeň

Přivítání žáků, kontrola docházky podle seznamu

9:45 hlášení ŘŠ k zahájení školního roku

Seznámení žáků s rozvrhem hodin a týdenním plánem

Informativní schůzka pro rodiče žáků 1.A a 1.B

01.09.2016

10:00 - 11:00

učebny 1.A, 1.B

1.AB

Dohled dětí zajišťují vychovatelky ŠD.

Zkrácený provoz školní družiny

01.09.2016

10:00 - 14:00

1. až 4. roč.

Školní jídelna nevaří

01.09.2016

Školní klub - zahájeno elektronické přihlašování na zájmové kroužky

01.09.2016

od 16:00

Vyučování pod vedením TU

02.09.2016

8:00

1. a 2. stupeň

8:00 - 10:00 vyučování v prvních třídách, po vyučování budou děti převedeny do družiny, oběd v 11:15

8:00 - 11:30 vyučování ve třídách 2. až 5. ročníku

8:00 - 12:00 vyučování ve třídách 6. až 9. ročníku

Aktivity stmelující třídní kolektiv, seznámení se školním řádem a řádem učebny, poučení o BOZP, pravidla třídy, třídní samospráva, třídnické práce

Zahájení plného provozu školní družiny

02.09.2016

10:00 - 17:30

1. až 4. roč.

Zahájení provozu školní jídelny

02.09.2016

11:00 - 13:00

Oběd nutno objednat na www.e-jidelnicek.cz

Pro žáky prvních tříd oběd zajištěn.

Preventivní program - beseda o anorexii

02.09.2016

10:00 - 11:00

učebna D

8.AB dívky

Preventivní program - beseda o anorexii

02.09.2016

11:00 - 12:00

učebna D

9.AB dívky

Společná modlitba

05.09.2016

Zahájení výuky podle rozvrhu

05.09.2016

1. a 2. stupeň

výuka v prvních třídách do 10:45

Adaptační pobyt šestých tříd (PO až PÁ)

05.09.2016

Janov nad Nisou

6.AB

Zahájení provozu školního klubu

05.09.2016

13:00 - 16:00

v provozu je školní hřiště a školní knihovna

Po dobu příznivého počasí platí režim nepřezouvání pro žáky 2. stupně.

05.09.2016

2. stupeň

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

06.09.2016

8:00 - 8:45

kostel

9.AB

Školní mše pro páté třídy

07.09.2016

8:00 - 8:45

kaple

5.AB

Festival vědy

07.09.2016

8:00 - 13:00

Vítězné náměstí, P6

8.AB

Seminář Očima Romů

07.09.2016

8:30 - 10:45

Výtoň

9.A

Rada rodičů

08.09.2016

18:00 - 20:00

knihovna

Spaní ve škole (PÁ a SO)

09.09.2016

17:00 - 12:00

TV, B, učebna Fy, kuch.

7.B

Společná modlitba

12.09.2016

8:00 - 8:05

Školní knihovna mimo provoz

12.09.2016

Školní poutě u příležitosti Dne církevních škol

13.09.2016

8:00 - 12:00

1. stupeň

1.AB - kostel sv. Voršily

2.AB - Vyšehrad

3.AB - Mníšek pod Brdy

4.AB - Katedrála sv. Víta

5.AB - Strahov (mše)

doprovod podle rozpisu na nástěnce

1.AB, 2.AB - oběd po 4. vyuč. hodině

4.AB, 5.AB - oběd po 5. vyuč. hodině

Školní pouť na Levý Hradec u příležitosti Dne církevních škol

13.09.2016

8:00 - 15:30

Levý Hradec

2. stupeň

6.AB - sraz v 7:45 na Dejvické, autobusem do Sedlce, mše ve 12:45, návrat autobusem z Levého Hradce

7.AB - sraz v 7:45 na Dejvické, autobusem na Výhledy, mše ve 12:00, návrat autobusem z Levého Hradce

8.AB - sraz v 7:45 před školou, vlakem do Roztok, mše v 10:30, návrat vlakem z Roztok

9.AB - sraz v 7:45 na Dejvické, mše v 11:15, návrat vlakem z Roztok

po mši se žáci zúčastní výkladu a vyplní pracovní listy

bez obědu ve ŠJ (jídlo a pití vzít s sebou), nutná turistická obuv

doporovod dle rozpisu

Školní mše pro čtvrté třídy

14.09.2016

8:00 - 8:45

kostel

4.AB

Výstava Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.

15.09.2016

8:00 - 12:00

NTM Letná, P7

8.A

Preventivní program Posilování pozitivních vztahů ve třídě (Marie Nováková)

15.09.2016

8:55 - 11:40

učebna 6.A

6.A

Vernisáž výstavy Ohlédnutí za Scrabble Cup

15.09.2016

9:40 - 10:00

Galerie Na schodech

2. stupeň

Třídní schůzka pro rodiče žáků FJ 3.AB

15.09.2016

16:00 - 16:30

učebna FJ

3.AB

Třídní schůzka pro rodiče žáků AJ 4.A

15.09.2016

16:00 - 16:25

učebna AJ

4.A

Třídní schůzky

15.09.2016

1. stupeň od 16:30

2. stupeň od 17:30

hlášení ŘŠ (16:35, 17:35)

představení nových učitelů (vyučujících ve třídě)

volba zástupců tříd do RR

Preventivní program Posilování pozitivních vztahů ve třídě (Marie Nováková)

16.09.2016

8:55 - 11:40

učebna 6.B

6.B

Výstava Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.

16.09.2016

9:00 - 13:00

NTM Letná, P7

8.B

Spaní ve škole (z PÁ na SO)

16.09.2016

17:00 - 10:00

2. patro, TV, B

5.A

Společná modlitba

19.09.2016

8:00 - 8:05

Návštěva prvních tříd

19.09.2016

1.AB

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

20.09.2016

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Školní knihovna mimo provoz

20.09.2016

Školní mše pro třetí třídy

21.09.2016

8:00 - 8:45

kaple

3.AB

Mezinárodní den míru - společná modlitba

21.09.2016

10:00 - 10:05

Beseda v městské knihovně - knížky Astrid Lingrenové

22.09.2016

9:00 - 11:30

Mariánské nám., P1

2.A

Den jazyků - anglické divadlo Jackie and the Giant

23.09.2016

8:55 - 10:45

divadlo Reduta

4.AB (AJ), 5.AB, 6.AB

Den jazyků - anglické divadlo Murder at Wimbledon

23.09.2016

10:55 - 13:00

divadlo Reduta

7.AB, 8.AB, 9.AB

návrat na oběd do ŠJ

Výstava a výtvarná dílna

23.09.2016

10:00 - 12:00

Topičův salon

2.B

Společná modlitba

26.09.2016

8:00 - 8:05

Zahájení činnosti zájmových kroužků ŠK

26.09.2016

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

27.09.2016

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Vzdělávací program Novinky literatury

27.09.2016

9:40 - 11:55

MK Mariánské nám., P1

6.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

27.09.2016

10:00 - 10:45

učebna 1.A

1.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

27.09.2016

10:55 - 11:40

učebna 1.B

1.B

Výstava Lustr - festival ilustrace

27.09.2016

14:30 - 16:30

Cihelná, P1

9.AB

Státní svátek - sv. Václav

28.09.2016

Preventivní program Moderní je nekouřit (ACET ČR - Vladimír Vácha)

29.09.2016

8:00 - 9:40

učebna Ch

7.B

Preventivní program Sex, AIDS a vztahy (ACET ČR - Vladimír Vácha)

29.09.2016

10:00 - 11:40

učebna Ch

9.A

Preventivní program Sex, AIDS a vztahy (ACET ČR - Vladimír Vácha)

29.09.2016

11:55 - 13:35

učebna Ch

9.B

Zahájení Klubu deskových her

29.09.2016

14:00 - 15:30

kuch

Prezentace SŠ gastronomické

30.09.2016

8:55 - 9:40

učebna Ch

9.B

Prezentace SŠ gastronomické

30.09.2016

10:00 - 10:45

učebna Ch

9.A

Vzdělávací program Novinky literatury

30.09.2016

9:40 - 11:55

MK Mariánské nám., P1

7.B

Zahájení Klubu MLHA (matematicko-logicko-herních aktivit)

30.09.2016

14:00 - 15:30

učebna M

5. - 9. roč.

Společná modlitba

03.10.2016

8:00 - 8:05

Rada starostů

03.10.2016

8:55 - 9:40

knihovna

2. až 9. roč.

Výtvarná dílna Kreslení s Petrem Niklem

03.10.2016

10:30 - 12:40

Špálova galerie

2.B

Ukončen letní režim nepřezouvání

03.10.2016

Všichni žáci jsou povinni se přezovat dle pravidel školního řádu (viz 2.3.5).

Slovo na měsíc

04.10.2016

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

04.10.2016

8:00 - 8:45

6. až 9. ročník

informace z RS, třídnické práce

Návštěva Pedagogického muzea J. A. Komenského

04.10.2016

13:45 - 16:00

Valdštejnská, P1

8.B

Školní mše pro druhé třídy

05.10.2016

8:00 - 8:45

kostel

2.AB

Školní soutěž Koruna sv. Voršily

05.10.2016

10:00 - 11:40

hřiště/učebna VV

3. až 5. roč.

Preventivní program Malý kriminalista (Městská policie)

06.10.2016

10:00 - 10:45

učebna 5.A, učebna 5.B

5.A, 5.B

Rada rodičů

06.10.2016

18:00 - 20:00

knihovna

Vzdělávací program Český lev se probouzí

07.10.2016

8:55 - 11:40

Národní památník na Vítkově

6.B

Výstava a výtvarná dílna

07.10.2016

10:00 - 12:00

Topičův salon

2.B

Společná modlitba

10.10.2016

8:00 - 8:05

Obvodní kolo v minifotbale (mladší chlapci)

10.10.2016

8:00 - 13:00

hřiště Na Františku

6.B, 7.AB

žáci podle soupisky na nástěnce

Obvodní kolo v minifotbale (dívky)

10.10.2016

8:00 - 13:00

hřiště Na Františku

7.A, 8.A

žákyně podle soupisky na nástěnce

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

11.10.2016

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

11.10.2016

8:00 - 8:45

učebna 4.A

4.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

11.10.2016

8:55 - 9:40

učebna 4.B

4.B

Beseda Severští autoři dětských knih

11.10.2016

9:00 - 12:40

knihovna Korunní, P3

3.A

Školní mše pro první třídy a MŠ

12.10.2016

8:00 - 8:45

kostel

1.AB

Obvodní kolo v minifotbale (starší chlapci)

12.10.2016

8:00 - 13:00

hřiště Na Františku

8.AB, 9.AB

žáci podle soupisky na nástěnce

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

12.10.2016

8:55 - 9:40

učebna 5.A

5.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

12.10.2016

10:00 - 10:45

učebna 5.B

5.B

Vzdělávací program Škola mladých archeologů

13.10.2016

10:30 - 13:35

Muzeum hl. m. Prahy

6.A

Vzdělávací program Do lesa s lesníkem - lesní zvěř (Lesy Praha)

13.10.2016

8:00 - 12:40

Divoká Šárka

2.A

Vzdělávací program Škola mladých archeologů

14.10.2016

8:55 - 11:40

Muzeum hl. m. Prahy

6.B

Výlet s rodiči

15.10.2016

Roztocké údolí

3.A

Společná modlitba - VORŠILSKÝ TÝDEN

17.10.2016

8:00 - 8:05

Preventivní program Bolest jménem šikana (ACET ČR - Vladimír Vácha)

17.10.2016

8:00 - 9:40

učebna Ch

6.A

Preventivní program Bolest jménem šikana (ACET ČR - Vladimír Vácha)

17.10.2016

10:00 - 11:40

učebna Ch

6.B

Slavnostní předání diplomů DELF

17.10.2016

11:00

FI, Štěpánská, P1

6.AB (FJ1)

Adamec, Bergman, Černá, Gruberová, Kop, Lišková, Macek, Radkovská

Školní mše pro celý druhý stupeň ke cti sv. Lukáše a sv. Voršily - připravují 9.AB

18.10.2016

8:00 - 9:00

kostel

2. stupeň

Exkurze v letohrádku Hvězda

18.10.2016

9:00 - 13:30

Letohrádek Hvězda

5.B

Školní mše pro celý první stupeň u příležitosti svátku sv. Voršily - připravují 5.AB

19.10.2016

8:00 - 9:00

kostel

1. stupeň

Návštěva ZOO

19.10.2016

8:00 - 13:30

Trója

6.AB

tříba 6.B od 10 hodin

Soutěž Matematický proud

20.10.2016

8:45 - 12:00

G Ch. Dopplera, P5

3.-5. roč.

Matouš Borecký, Saimon Sakmn, Tobiáš Gabrík, Vojtěch Hudlička

Svátek sv. Voršily

21.10.2016

Czech Trip (CIEE)

21.10.2016

8:55 - 9:40

7.AB (AJ1)

Czech Trip (CIEE)

21.10.2016

11:55 - 12:40

6.AB (AJ1)

Návštěva galerie

21.10.2016

10:00 - 13:00

Rudolfinum

9.B

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ

21.10.2016

15:00 - 19:00

škola, kostel

15:00 setkání s učiteli ve škole

15:15 pozdrav ŘŠ

16:45 pozvání na mši

17:00 slavnostní mše svatá v kostele sv. Voršily

18:00 občerstvení ve škole

Společná modlitba

24.10.2016

8:00 - 8:05

Školní kolo zeměpisné olympiády Pražský globus 2016

24.10.2016

10:00 - 11:40

učebna VV

7.AB, 8.AB, 9.AB

účastní se žáci dle seznamu na nástěnce

3. vyučovací hodina: 8.AB, 9.B

4. vyučovací hodina: 7.AB, 9.A

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

25.10.2016

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

25.10.2016

8:00 - 8:45

učebna 2.B

2.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

25.10.2016

8:55 - 9:40

učebna 3.B

3.B

Návštěva kina - film Anthropoid

25.10.2016

10:00 - 13:35

CinemaCity Nový Smíchov

8.B, 9.AB

bez odpolední výuky

Podzimní prázdniny

26.10.2016

Podzimní prázdniny

27.10.2016

Státní svátek

28.10.2016

Společná modlitba

31.10.2016

8:00 - 8:05

Návštěva ZOO

31.10.2016

8:00 - 14:00

Troja

9.AB

třída 9.B se vrací na odpolední vyučování

Výstava Designblok

31.10.2016

9:30 - 12:40

Výstaviště Holešovice

3.B

Preventivní program Sebepoškozování (Marie Nováková)

31.10.2016

8:55 - 10:45

učebna 8.A

8.A

Preventivní program Jak si nenechat ublížit (Městská policie)

31.10.2016

10:00 - 11:40

učebna 5.A, učebna 5.B

5.A, 5.B

Preventivní program Zvládání emocí (Marie Nováková)

31.10.2016

10:55 - 12:40

učebna 7.A

7.A

Slavnost Všech svatých

01.11.2016

Školní mše pro celý druhý stupeň - připravují 7.AB

01.11.2016

8:00 - 9:00

kostel

2. stupeň

Návštěva sestry Beatrice z Velké Británie - výuka AJ

01.11.2016

listopad

7.AB, 8.AB, 9.AB

Návštěva galerie

01.11.2016

12:00 - 16:00

Rudolfinum

9.A

Školní mše pro celý první stupeň - připravují 4.AB

02.11.2016

8:00 - 9:00

kostel

1. stupeň

Rada rodičů

03.11.2016

18:00 - 20:00

knihovna

Společná modlitba

07.11.2016

8:00 - 8:05

Rada starostů

07.11.2016

8:55 - 9:40

knihovna

2. až 9. roč.

Vernisáž výstavy Jany Vašinové a sestry Benedikty Nálady nejen v přírodě

07.11.2016

9:40 - 10:00

Galerie na schodech

1. a 2. stupeň

Probíhá testování žáků 9. ročníku (SCIO)

07.11.2016

učebna PC

9.AB

dle pokynů ZŘ

Slovo na měsíc

08.11.2016

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

08.11.2016

8:00 - 8:45

2. stupeň

reflexe ke slovu na měsíc

informace z RS - příprava na vánoční trhy

třídnické práce

Podzimní školní bazar - příprava

08.11.2016

14:00 - 18:00

kuchyňka, vestibul

Školní mše pro třetí třídy

09.11.2016

8:00 - 8:45

kostel

3.AB

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

09.11.2016

8:55 - 9:40

učebna HV

7.A

Divadelní představení Karafiátovi broučci

09.11.2016

9:30 - 12:00

ZŠ TGM, Ortenovo nám.

1.AB

Týden vědy

09.11.2016

10:55 - 11:40

AV ČR, Národní

skupinky 2.AB

účastní se Fiřtová, Brož, Heller, Matoušová, Srb

Podzimní školní bazar

09.11.2016

7:45 - 15:00

kuchyňka, vestibul

Návštěva ZOO

10.11.2016

8:00 - 14:00

Troja

7.A, 8.A

Třídní schůzky

10.11.2016

16:30, 17:30

1. stupeň, 2. stupeň

16:35, 17:35 hlášení ŘŠ

Podzimní školní bazar

10.11.2016

7:45 - 19:00

kuchyňka, vestibul

Podzimní školní bazar

11.11.2016

7:45 - 14:00

kuchyňka, vestibul

Slavnostní předání cen v soutěži Vícejazyčnost je bohatství

11.11.2016

14:00 - 15:30

Clan-Gallasův palác, P1

4.AB, 5.AB (žáci FJ)

Společná modlitba

14.11.2016

8:00 - 8:05

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

15.11.2016

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Divadelní představení Čtyřlístek v pohádce

15.11.2016

8:00 - 10:30

Divadlo U Hasičů, P2

1.AB, 2.AB

Dílna Středověká škola

15.11.2016

9:30 - 12:30

Muzeum JAK

3.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

15.11.2016

10:00 - 10:45

učebna 5.B

5.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

15.11.2016

10:55 - 11:40

učebna 3.A

3.A

Školní mše pro druhé třídy a MŠ

16.11.2016

8:00 - 8:45

kostel

2.A

Filmové představení Obr Dobr

16.11.2016

8:30 - 11:30

Kino Lucerna

1.AB, 2.B, 3.AB

Státní svátek

17.11.2016

Ředitelské volno

18.11.2016

Společná modlitba

21.11.2016

8:00 - 8:05

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

22.11.2016

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Školní kolo olympiády z dějepisu

22.11.2016

11:55 - 12:40

učebna D

8.AB, 9.AB

přihlášení žáci podle seznamu

Reformace všemi smysly

22.11.2016

14:00 - 16:00

nám. Jana Palacha

8.B

Příprava na vánoční trhy

22.11.2016

14:00 - 15:30

učebna 7.A

7.A

Školní knihovna mimo provoz

22.11.2016

12:00 - 16:00

Školní mše pro první třídy

23.11.2016

8:00 - 8:45

kostel

1.AB, 2.B

Profitesty pro žáky 5. ročníku (KPPP)

23.11.2016

8:55 - 10:45

učebna 5.B

5.AB

Spaní ve škole

23.11.2016

16:30

2. patro

5.B

Výstava Život našich praprapra

24.11.2016

9:00 - 12:00

NM Musaion

2.A

Výstava Schola Pragensis

24.11.2016

9:00 - 12:40

Kongresové centrum Vyšehrad

9.A

Preventivní program Sebepoškozování (Marie Nováková)

24.11.2016

8:55 - 10:45

učebna 8.B

8.B

Preventivní program Zvládání emocí (Marie Nováková)

24.11.2016

10:55 - 12:40

učebna 7.B

7.B

Výstava Schola Pragensis

25.11.2016

10:50 - 13:20

Kongresové centrum Vyšehrad

9.B

Hra o Korunu

25.11.2016

13:00 - 14:30

Valdštejnská jízdárna

7.AB

Vyrábění s vánoční trhy s rodiči

25.11.2016

14:00 - 18:00

učebna 2.A

2.A

Poznávací hra

25.11.2016

16:00 - 17:00

okolí školy (Můstek, Havelský trh)

zájemci ze 7.A

Spaní ve škole (nácvik předtančení a příprava na vánoční trhy)

25.11.2016

18:00 - 10:00

učebna 9.A, Z, VV, Gym/TV, kuch

9.A

Seminář Spolupráce školy a OSPOD (JABOK)

25.11.2016

8:00 - 16:00

VOŠ Jabok, Salmovská, P2

Výroba adventních věnců

26.11.2016

16:00 - 18:00

klášter františkánů Panny Marie Sněžné

Společná modlitba - první adventní týden

28.11.2016

8:00 - 8:05

Žehnání adventních věnců

28.11.2016

8:00 - 10:00

8:00 - 2. patro, následně 1. patro (1. stupeň)

9:40 - 3. patro (2. stupeň)

Návštěva ZOO s komentovanou prohlídkou

28.11.2016

8:00 - 13:00 (14:30)

Trója

2.A, 2.B, 7.B

2.A návrat ve 12:00

2.B návrat ve 13:00

7.B bez odpoledního vyučování

Výroba adventních věnců

28.11.2016

8:00 - 10:45

učebna 4.A, 4.B

4.AB

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

28.11.2016

10:55 - 11:40

učebna HV

6.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

28.11.2016

11:55 - 12:40

učebna HV

3.A

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

29.11.2016

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Adventní duchovní obnova v Centru Nazaret

29.11.2016

8:00 - 12:00

Kunratice

7.A

zahájení v pondělí v 19 hodin, ukončení v úterý ve 12 hodin

Vánoční dílna s rodiči

29.11.2016

8:00 - 11:40

učebna 1.A

1.A

Beseda v Městské knihovně

29.11.2016

9:00 - 11:40

Mariánské nám.

4.AB

Preventivní program Bezpečně v dětském kolektivu (Městská policie)

29.11.2016

10.00 - 11:40

učebna 5.A, učebna 5.B

5.AB

Street art

29.11.2016

14:15 - 16:20

Muzeum hl. m. Prahy

9.A

Školní mše pro páté třídy

30.11.2016

8:00 - 8:45

kostel

5.AB

Adventní duchovní obnova v Centru Nazaret

30.11.2016

Kunratice

6.A

zahájení v úterý v 19 hodin a ukončení ve středu ve 12 hodin

Adventní duchovní obnova

30.11.2016

8:00 - 11:40

Salesiánské středisko Kobylisy

1.A

Roráty

01.12.2016

7:00 - 7:45

kostel sv. Voršily

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

01.12.2016

8:55 - 9:40

učebna 2.A

2.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

01.12.2016

10:00 - 10:45

učebna 2.B

2.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

01.12.2016

10:55 - 11:40

učebna 3.B

3.B

Rada rodičů

01.12.2016

18:00 - 20:00

knihovna

Přednáška o Karlu IV. (Jana Čalkovská)

02.12.2016

8:55 - 13:35

3.AB, 5.A, 7.A

Adventní výtvarná dílna s rodiči

02.12.2016

14:00 - 17:00

učebna 2.B

2.B

Spaní ve škole (příprava na vánoční trhy)

02.12.2016

18:00 - 10:00

učebna 9.B, Gym/TV, kuch

9.B

Adventní duchovní obnova pro rodiče

04.12.2016

16:00

kostel sv. Voršily

Tříkrálové žehnání školy

04.12.2016

11:15 - 12:30

škola

Společná modlitba - druhý adventní týden

05.12.2016

8:00 - 8:05

Rada starostů

05.12.2016

8:55 - 9:40

knihovna

2. až 9. roč.

Školní kolo olympiády NJ

05.12.2016

10:55 - 12:40

učebna NJ

6.AB, 7.AB

přihlášení žáci podle seznamu na nástěnce

4. vyučovací hodina: 6.AB (3 žáci) + 7.AB

5. vyučovací hodina: 7.AB (15 žáků)

Školní soutěž Tangramiáda 2016

05.12.2016

11:45 - 13:45

učebna M

5. - 8. ročník

přihlášené týmy podle seznamu na nástěnce

5. vyuč. hodina - týmy 5.AB, 6.AB

6. vyuč. hodina - týmy 7.AB, 8.AB

Slovo na měsíc

06.12.2016

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

06.12.2016

8:00 - 8:45

2. stupeň

informace z RS

příprava na vánoční trhy

Návštěva divadelního představení Dark horse + dílna

06.12.2016

8:00 - 12:00

Divadlo Alta

kroužek Arabeska (3.AB, 4.A, 6.B, 7.A)

Ozdobit girlandy ozdobami z novinového papíru

06.12.2016

1. a 2. stupeň

Školní mše pro čtvrté třídy

07.12.2016

8:00 - 8:45

kaple

4.AB

Adventní duchovní obnova v Centru Nazaret

07.12.2016

8:00 - 12:00

Kunratice

7.B

zahájení v ponděí v 19 hodin, ukončení v úterý ve 12 hodin

Vizitace pana biskupa Václava Malého

07.12.2016

9:30 - 12:30

9:30 uvítání panem zástupcem v ředitelně

9:35 zdravice pana biskupa ve školním rozhlase

9:40 - 10:00 prohlídka školy (fotbal v TV, hovory s žáky na chodbách)

10:00 - 10:30 návštěva 1.A (Jana Smítalová) a 1.B (Magdalena Fenclová)

10:30 - 11:00 setkání s učiteli ve sborovně - povídání o pouti do Říma s prezentací fotografií (ŘŠ, S.Ve, SŠim, To, Vaš)

11:00 - 11:30 setkání s učiteli ve sborovně - diskuse na téma integrace iráckých žáků (Maso, Fran, Nem, Drt, Bar, To, Ště, Ora, Pík)

11:30 oběd ve školní jídelně

12:00 rozloučení s panem biskupem v ředitelně

Vánoční dílna s rodiči

07.12.2016

8:00 - 12:30

učebna 5.A

5.A

Představení loutkového divadla

07.12.2016

10:00 - 12:00

Žižkovské divadlo

2.B

Školní kolo olympiády NJ

07.12.2016

10:00 - 11:40

učebna NJ

8.AB, 9.AB

přihlášení žáci podle seznamu na nástěnce

3. vyučovací hodina: 9.AB (9 žáků)

4. vyučovací hodina: 8.AB (11 žáků)

Příprava na vánoční trhy s rodiči

07.12.2016

15:00 - 18:00

učebna 7.A

7.A

Roráty

08.12.2016

7:00 - 7:45

kostel

Adventní duchovní obnova

08.12.2016

8:00 - 12:00

klášter františkánů

9.A

vede P. Benedikt

Němčina nás baví - reálie zábavnou formou

08.12.2016

8:00 - 14:00

Gymnázium MVV

9.B

účastní se García, Kokaislová, Lipková, Merklová

Seminář Supervize a sdílení zkušeností (JABOK)

08.12.2016

15:30 - 17:00

VOŠ Jabok, Salmovská, P2

Divadelní představení Vánoční příběh

09.12.2016

8:00 - 11:00

Divadlo Kampa

2.B

Generálka na vánoční trhy (sbor Knoflíček, dramatický kroužek)

09.12.2016

10:55 - 11:40

Gym

1. - 6. roč.

žáci podle seznamu na nástěnce

Výuka podle rozvrhu, zájmové kroužky a ostatní aktivity školního klubu se nekonají, provoz školní družiny do 14:30

09.12.2016

Žáci mají výuku podle rozvrhu (nezkrácené vyučování, nemají volno).

Děti, které si rodiče nevyzvednou, budou převedeny do školy.

Vychovatelky ŠD převedou děti do školy ve 14:30 a pohlídají je do 15:30.

VÁNOČNÍ TRHY

09.12.2016

15:00 - 18:00

škola

organizace dle pokynů na nástěnce (Maso, Ora, Záh)

Třídy 1. stupně mají možnost připravit stánky a rozvěsit plakáty během poslední vyučovací hodiny před odchodem do družiny (zajistit klid na chodbách, nerušit výuku jiných tříd).

Třídy 2. stupně připraví stánky a rozvěsí plakáty až po skončení vyučování (tj. od 13:30).

Prodej (v učebnách) od 15 do 18 hodin

Úklid učeben a chodeb do 19 hodin

od 13:30

Společná modlitba - třetí adventní týden

12.12.2016

8:00 - 8:05

Vzdělávací program Šplhavci (Ornita)

12.12.2016

8:00 - 12:40

učebna 3.B

1. - 5. roč

účast tříd podle rozpisu

Lyžařský výcvik žáků 7. a 8. tříd

12.12.2016

7.AB, 8.AB

NE 11. 12. až SO 17. 12.

účastní se žáci dle seznamu na nástěnce (52 žáků)

Úprava výuky v 7. a 8. třídách

12.12.2016

PO až PÁ

7.A  a 7.B spojeny - výuka podle rozvrhu 7.B

8.A a 8.B spojeny - výuka podle rozvrhu 8.B

zapisovat do třídnic obou tříd

Vzdělávací program Street art

12.12.2016

14:30 - 16:20

učebna VV a 9.A

9.A

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

13.12.2016

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Adventní duchovní obnova

13.12.2016

8:00 - 12:00

klášter františkánů

4.AB

vede P. Antonín

Beseda v knihovně - Pražské pověsti

13.12.2016

9:00 - 11:40

Korunní, P10

3.A

Bruslení

13.12.2016

10:55 - 13:55

Ovocný trh

7.AB

Adventní duchovní obnova v Centru Nazaret

13.12.2016

19:00

Kunratice

9.B

záhájení v pondělí v 19 hodin, ukončení v úterý ve 12 hodin

Školní mše pro třetí třídy

14.12.2016

8:00 - 8:45

kaple

3.AB

Adventní duchovní obnova

14.12.2016

8:00 - 12:00

Kanonická 5, Hradčany

2.B

vede vojenský kaplan Mgr. Hudoušek

Architektura pro Korunu

14.12.2016

9:30 - 12:40

Valdštejnská jízdárna

4.AB

Preventivní program Komunikace ve ztížených podmínkách (Marie Nováková)

14.12.2016

10:00 - 11:40

učebna 9.A

9.A

Roráty

15.12.2016

7:00 - 7:45

kostel

Ovoce do škol - prezentační akce Bovýsek ve třídách

15.12.2016

8:00 - 11:00

1. stupeň

Program v Galerii hl. m. Prahy jako odměna za soutěž Vícejazyčnost je bohatství

15.12.2016

9:30 - 12:30

Bílkova vila

4.AB, 5.AB (FJ1)

žáci podle seznamu

Adventní duchovní obnova

16.12.2016

8:00 - 12:00

klášter kapucínů

1.B, 2.A

vede P. Benedikt

Společná modlitba - čtvrtý adventní týden

19.12.2016

8:00 - 8:05

Výroba bramborového salátu

19.12.2016

8:00 - 12:40

učebny 4.A, 4.B

4.AB

Výsledky profitestů žáků 5. tříd (KPPP)

19.12.2016

13:00 - 18:00

5.AB

Zdobení vánočního stromku v Katedrále

19.12.2016

15:00 - 16:00

Katedrála sv. Víta

9.A

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

20.12.2016

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Adventní duchovní obnova

20.12.2016

8:00 - 12:00

klášter františkánů

3.A

vede P. Antonín

Hudební pořad

20.12.2016

8:55 - 10:45

učebna 1.B

1.AB

Návštěva Městské knihovny

20.12.2016

9:30 - 12:40

Mariánské nám., P1

4.B

Expozice 1939-1945 v Armádním muzeu Žižkov

20.12.2016

14:20 - 16:20

U Památníku, P3

9.A

Školní mše pro druhé třídy

21.12.2016

8:00 - 8:45

kaple

2.AB

Christmas Meeting

21.12.2016

8:00 - 8:45

učebna AJ

4.A (AJ), 7.AB (AJ)

Návštěva Městské knihovny

21.12.2016

9:30 - 12:40

Mariánské nám., P1

4.A

Možnost přijetí svátosti smíření pro žáky

21.12.2016

12:50 - 14:30

oratoř

1. a 2. stupeň

Roráty

22.12.2016

7:00 - 7:45

kostel

Vánoční besídky tříd

22.12.2016

1. a 2. stupeň

vyučování podle rozvrhu

besídky na 1. stupni podle programu TU (nenarušit výuku jazyků a plavání)

besídky na 2. stupni pod domluvě s vyučujícími poslední vyučovací hodinu

Školní družina v běžném provozu

22.12.2016

Školní klub v omezeném provozu (sledujte vývěsku)

22.12.2016

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

23.12.2016

Štědrý den

24.12.2016

Boží hod vánoční

25.12.2016

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

26.12.2016

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

27.12.2016

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

28.12.2016

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

29.12.2016

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

30.12.2016

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

02.01.2017

Vánoční prázdniny - ředitelské volno

03.01.2017

POŽEHNANÝ ROK 2017

04.01.2017

Školní mše pro celý první stupeň - Zjevení Páně

04.01.2017

8:00 - 9:00

kostel

1. stupeň

Školní mše pro celý druhý stupeň - Zjevení Páně

04.01.2017

10:00 - 11:00

kostel

2. stupeň

Tříkrálové žehnání školy

04.01.2017

11:15 - 12:30

škola

Tříkrálová sbírka (ST 4. 1. až PO 9. 1.)

04.01.2017

Rada starostů

05.01.2017

8:55 - 9:40

knihovna

2. až 9. roč.

Společná modlitba

09.01.2017

8:00 - 8:05

Nápojový automat ve vestibulu školy je povoleno používat pouze dospělým osobám. (nařízení ŘŠ podle vyhlášky č. 282/2016 Sb.)

09.01.2017

Slovo na měsíc

10.01.2017

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

10.01.2017

8:00 - 8:45

2. stupeň

informace z RS

třídnické práce

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

10.01.2017

10:00 - 10:45

učebna 2.A

2.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

10.01.2017

10:55 - 11:40

učebna 5.B

5.B

Školní mše pro páté třídy

11.01.2017

8:00 - 8:45

kaple

5.AB

Výstava obrazů M. Mouchy a výtvarná dílna

12.01.2017

10:00 - 12:00

Topičův salon

2.B

Rada rodičů

12.01.2017

18:00 - 20:00

knihovna

Setkání mladších ministrantů

14.01.2017

9:30 - 16:00

kostel, TV, kuch

Společná modlitba

16.01.2017

8:00 - 8:05

Obvodní kolo dějepisné olympiády

16.01.2017

8:00 - 12:00

ZŠ nám. Curieových

8.B, 9.B

účastní se M. Kokaislová (9.B), M. Anderová (8.B), E. Kocourková (9.B)

Výjezd na hory (NE až PÁ)

16.01.2017

DCŽM Křižovatka Příchovice (Kořenov)

1.B, 2.A

odjezd v NE 15. 1. 2017 v 16:30 z Černého Mostu

příjezd v PÁ 20. 1. 2017 v 16:30 na Černý Most

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

17.01.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Duchovní obnova

17.01.2017

8:00 - 12:00

sál endo.

5.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

17.01.2017

10:00 - 10:45

učebna 3.A

3.A

Obvodní kolo olympiády NJ

17.01.2017

13:00 - 16:00

ZŠ Kladská

7.B

účastní se Dominik Blažek, Vojtěch Bořek Dohalský, Denisa Maxová

Duchovní obnova

19.01.2017

8:00 - 12:00

sál endo.

6.B

Nácvik předtančení na školní ples a přespání ve škole

19.01.2017

17:30

učebny 9.A, Z, VV, kuch, (G, TV)

9.A

Uzávěrka klasifikace a docházky za 1. pololetí

20.01.2017

1. a 2. stupeň

Společná modlitba - týden modliteb za jednotu křesťanů

23.01.2017

8:00 - 8:05

Školní kolo olympiády AJ - písemná část

23.01.2017

8:00 - 8:45

učebna AJ

6.AB, 7.AB

Výjezd na hory (NE až ČT)

23.01.2017

Richterovy boudy, Pec pod Sněžkou

3.AB

odjezd v NE 22. 1. v 9 hodin z Vítězné

příjezd ve ČT 26. 1. v 18:30 do Vítězné

Školní kolo omlypiády AJ - písemná část

23.01.2017

12:50 - 13:35

učenba AJ

8.AB, 9.AB

Školní mše pro celý druhý stupeň ke cti sv. Anděly Merici - připravují 7.AB

24.01.2017

8:00 - 9:00

kostel

2. stupeň

Obvodní kolo matematické olympiády (kategorie Z5)

24.01.2017

8:00 - 10:00

ZŠ Uhelný trh

4.AB

účastní se Dusová Alžběta, Menšíková Veronika, Radkovský Adam, Rehák Martin David, Sedláček Marek, Suchánek Jiří

Beseda se studenty AG (Rada starostů)

24.01.2017

10:00 - 10:45

knihovna

4. - 9. roč.

Obvodní kolo olympiády NJ

24.01.2017

13:00 - 16:00

ZŠ Kladská

9.AB

účastní se Eliška Lipková, Michaela Kokaislová, Markéta Merklová, Magdaléna Brázdová

Dokončit zápis klasifikace do Škola OnLine

24.01.2017

do 16:00

Školní mše pro celý první stupeň ke cti sv. Anděly Merici

25.01.2017

8:00 - 8:45

kostel

1. stupeň

Pedagogická rada (1. pololetí)

25.01.2017

14:15 - 17:00

učebna Ch

14:15 - 15:00 vyplňování prohlášení k ani z příjmu (mzdová účetní H. Komínková)

Pedagogické záležitosti: hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí, pravidla hodnocení chování a klasifikace, průběžné zhodnocení motivačního programu, řešení výchovných a vzdělávacích problémů, setkání předmětových komisí

Diskuse k návrhu koncepce společného vzdělávání v naší škole

Organizační záležitosti: probíhající a plánované projekty, příprava školního roku 2017/2018, podatelna, evidence majetku, příprava ročenky

Školní kolo olympiády AJ - ústní část

26.01.2017

8:55 - 9:40

učebna AJ

8.AB, 9.AB

Školní kolo olympiády AJ - ústní část

26.01.2017

8:00 - 8:45

učebna AJ

6.AB, 7.AB

Squash do škol s nafukovacím kurtem

26.01.2017

7:00 - 12:40

TV

2.B, 4.A, 4.B, 1.B

Společná modlitba - sv. Anděla Merici

27.01.2017

8:00 - 8:05

Bruslení Na Františku

27.01.2017

11:00 - 13:30

Na Františku, P1

7.AB

Zkrácené vyučování pro žáky 9. ročníku - příprava na ples

27.01.2017

do 11:40

9.AB

Školní ples

27.01.2017

18:30

hotel Belveder

Společná modlitba

30.01.2017

8:00 - 8:05

Divadelní představení Shakespeare: Zkrocení zlé ženy

30.01.2017

10:00 - 12:40

Divadlo Ta Fantastika

9.A

Školní mše pro celý druhý stupeň k ukončení prvního pololetí - připravují 6.AB

31.01.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

31.01.2017

8:00 - 8:45

učebna 2.B

2.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

31.01.2017

8:55 - 9:40

učebna 3.B

3.B

Filmové představení Lichožrouti

31.01.2017

8:30 - 11:00

Cinema City Nový Smíchov

1.AB, 2.A

Středověk - doba Karla IV.

31.01.2017

8:30 - 12:30

Galerie U zlatého prstenu

4.AB

Vydávání vysvědčení (výpis z vysvědčení za 1. pololetí)

31.01.2017

1. až 4. ročník - poslední vyučovací hodinu podle rozvrhu

5. až 9. ročník - druhou vyučovací hodinu (8:55 - 9:40)

Filmové představení Obr Dobr

31.01.2017

10:00 - 13:00

Cinestar Anděl

5. - 9. roč.

přesun do kina na 10:15
10:45 začátek projekce
cca 12:45 ukončení projekce a ukončení výuky

Školní mše pro druhé třídy

01.02.2017

8:00 - 8:45

kaple

2.AB

Obvodní kolo olympiády z ČJ

01.02.2017

8:00 - 12:00

DDM Praha 2

9.AB

účastní se M. Brázdová, M. Kokaislová

Bruslení Na Františku

01.02.2017

9:00 - 11:40

hřiště Na Františku

5.B

Školní kolo olympiády FJ - písemná část

02.02.2017

8:00 - 8:45

učebna FJ

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

03.02.2017

Společná modlitba

06.02.2017

8:00 - 8:05

Školní kolo biologické olympiády - kategorie D

06.02.2017

9:00 - 11:00

učebna Ch

6.AB, 7.AB

přihlášení účastníci

Školní kolo biologické olympiády - kategorie C

06.02.2017

9:00 - 11:00

učebna Ch

8.AB, 9.AB

přihlášení účastníci

Rada starostů

06.02.2017

10:00 -10:45

knihovna

2. až 9. ročník

Slovo na měsíc

07.02.2017

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

07.02.2017

8:00 - 8:45

Stavitelství doby Karla IV.

07.02.2017

8:15 - 12:40

Národní technické muzeum

4.AB

Školní kolo chemické olympiády

07.02.2017

10:00 - 13:00

učebna Ch

8.AB, 9.AB

přihlášení žáci dle seznamu

Školní mše pro první třídy a MŠ

08.02.2017

8:00 - 8:45

kaple

1.AB

Zkrácené vyučování

08.02.2017

1. stupeň do 11:40

2. stupeň do 12:40

Seminář Jiné dítě - problémový žák (Mgr. Veselá)

08.02.2017

13:30 - 17:00

učebna Ch

Školní kolo olympiády FJ - ústní část

09.02.2017

8:00 - 8:45

učebna FJ

Návštěva výstavy Ať žije Hurvínek!

09.02.2017

9:30 - 12:00

Muzeum hl. m. Prahy

2.A

Rada rodičů

09.02.2017

18:00 - 20:00

Preventivní program Městské policie - drogy

10.02.2017

10:00 - 10:45

učebny 5.A, 5.B

5.AB

Společná modlitba

13.02.2017

8:00 - 8:05

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

14.02.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Duchovní obnova

14.02.2017

8:00 - 12:00

sál endo.

5.A

Prohlídka Pražského hradu s průvodcem

14.02.2017

8:00 - 12:00

Hradčany

5.B

Obvodní kolo olympiády AJ

14.02.2017

8:30 - 13:30

DDM Praha 2

9.A

účastní se M. Brázdová (9.A) a J. Trávníčková (9.A)

Školní mše pro páté třídy

15.02.2017

8:00 - 8:45

kaple

5.AB

Bruslení Na Františku

15.02.2017

8:00 - 10:45

hřiště Na Františku

9.A

Neviditelná výstava

16.02.2017

10:00 - 13:00

Novoměstská radnice

9.A

Návštěva galerie a výtvarná dílna

17.02.2017

10:00 - 12:00

Galerie Topičův salon

2.B

Setkání ministrantů

18.02.2017

14:00 - 16:00

TV

Společná modlitba

20.02.2017

8:00 - 8:05

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

21.02.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Vycházka na Pražský hrad s průvodcem

21.02.2017

8:00 - 12:00

Pražský hrad

5.B

Obvodní kolo turnaje v basketbalu (hoši)

21.02.2017

8:00 - 13:00

ZŠ Truhlářská

8. a 9. ročník

účastní se žáci podle soupisky

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

21.02.2017

8:55 - 9:40

učebna 1.B

1.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

21.02.2017

10:00 - 10:45

učebna 1.A

1.A

Vzdělávací program Městské knihovny - Báje a pověsti

21.02.2017

9:40 - 11:25

MK Školská, P1

6.B

Školní kolo soutěže Poetické setkání

21.02.2017

14:00 - 17:00

učebna D

1. - 9. roč.

vybraní žáci podle seznamu

Školní mše pro čtvrté třídy

22.02.2017

8:00 - 8:45

kaple

4.AB

Obvodní kolo turnaje v basketbalu (dívky)

22.02.2017

8:00 - 13:00

ZŠ Truhlářská

8. a 9. ročník

účastní se žákyně podle soupisky

Návštěva ředitelů církevních ZŠ

23.02.2017

15:00

knihovna

Masopustní rej

24.02.2017

16:00 - 20:30

TV areál

1. a 2. stupeň

1. stupeň 16:00 - 18:00

2. stupeň 18:30 - 20:30

Společná modlitba

27.02.2017

8:00 - 8:05

Změna rozvrhu hodin tříd 6.A, 6.B (s platností do konce školního roku)

27.02.2017

Fotografování žáků do školní ročenky (p. Šilar)

27.02.2017

8:00 - 12:40

knihovna

třídy podle rozpisu

Obvodní kolo turnaje v basketbalu (hoši)

27.02.2017

8:00 - 13:00

TV areál

6.AB, 7.AB

účastní se žáci podle soupisky

Duchovní obnova + spaní ve škole

27.02.2017

17:00

klášter františkánů, učebny D, M

8.AB

Obvodní kolo turnaje v basketbalu (dívky)

28.02.2017

8:00 - 13:00

TV areál

6.AB, 7.AB

účastní se žáci dle soupisky

Fotografování žáků do školní ročenky (p. Šilar)

28.02.2017

8:00 - 12:40

knihovna

třídy podle rozpisu

Preventivní program Jak přežít dospívání (Vladimír Vácha, ACET)

28.02.2017

8:00 - 9:40

učebna 8.B

8.B

Preventivní program Jak přežít dospívání (Vladimír Vácha, ACET)

28.02.2017

10:00 - 11:40

učebna 8.A

8.A

Preventivní program Moderní je nekouřit (Vladimír Vácha, ACET)

28.02.2017

11:55 - 13:35

učebna 7.A

7.A

Příprava žáků na obvodní kolo recitační soutěže Poetické setkání

28.02.2017

10:00 - 11:40

postupující žáci (viz ST a ČT)

Bruslení Na Františku

28.02.2017

12:00 - 14:00

Na Františku

8.AB

bez odpoledního vyučování

Karneval ve školní družině

28.02.2017

14:00 - 16:00

ŠD

1. - 4. roč.

Popeleční středa - začátek postní doby

01.03.2017

Školní mše pro celý první stupeň - připravují 3.AB

01.03.2017

8:00 - 9:00

kostel

1. stupeň

Recitační soutěž Pražské poetické setkání 2017

01.03.2017

8:00 - 13:00

ZŠ Biskupská

1. stupeň

účastní se E. Bryndová (5.A), T. Hrušková (3.B), M. Kokaislová (3.B), V. Kuthanová (5.B), B. Lepšíková (2.B), P. Svoboda (5.A)

Školní mše pro celý druhý stupeň - připravují 7.AB

01.03.2017

10:00 - 11:00

kostel

2. stupeň

Squash do škol

02.03.2017

7:00 - 12:00

TV

1.A, 5.AB

Recitační soutěž Pražské poetické setkání 2017

02.03.2017

8:00 - 13:00

ZŠ Biskupská

2. stupeň

účastní se K. Karlík (9.B), P. Kokaisl (6.B), M. Květák (8.B), K. Mišejková (7.A), M. Mišejková (9.A), M. Nováková (7.B)

Rada starostů

02.03.2017

8:55 - 9:40

knihovna

2. - 9. ročník

Rada rodičů

02.03.2017

18:00 - 20:00

knihovna

Preventivní program Etika (Marie Nováková)

03.03.2017

8:55 - 11:40

učebna Z

6.A

Spaní ve škole (PÁ a SO)

03.03.2017

16:30 - 12:30

škola, Strahov

7.AB

Společná modlitba

06.03.2017

8:00 - 8:05

Postní duchovní obnova

06.03.2017

8:00 - 12:00

kostel, klášter františkánů

9.B

Obvodní kolo chemické olympiády

06.03.2017

8:00 - 15:00

učebna Ch

žáci dle seznamu

Filmový festival Jeden svět

06.03.2017

8:00 - 11:40

kino Ponrepo

7.B

Slovo na měsíc

07.03.2017

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

07.03.2017

8:00 - 8:45

2. stupeň

reflexe ke slovu na měsíc

informace z RS

třídnické práce

Krajské kolo olympiády v německém jazyce

07.03.2017

8:00 - 13:00

Gymnázium Nad Alejí, P6

účastní se Michaela Kokaislová (9.B)

Postní duchovní obnova

07.03.2017

8:00 - 12:00

kostel, klášter františkánů

7.A

Fotografování žáků do školní ročenky (p. Šilar)

07.03.2017

8:00 - 12:40

knihovna

třídy podle rozpisu

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

07.03.2017

10:00 - 10:45

učebna 5.A

5.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

07.03.2017

10:55 - 11:40

učebna 5.B

5.B

Školní mše pro druhé třídy

08.03.2017

8:00 - 8:45

kaple

2.AB

Postní duchovní obnova

08.03.2017

9:00 - 12:00

klášter

2.A

Vycházka po Praze - historické slohy (průvodkyně pí Novotná)

08.03.2017

8:00 - 10:00

okolí školy

5.A

Úrovňový test FJ

08.03.2017

12:50 - 13:35

učebna FJ

9.AB

Postní duchovní obnova pro učitele

08.03.2017

14:30

kostel sv. Havla

Téma: Svoboda nebo otrctví? Nebojte se, nezemřete, budete jako Bůh...

vede P. Benedikt Hudema

14:30 Rozjímání

15:30 Promluva

16:15 Mše sv.

Příležitost ke Svátosti smíření

Úrovňový test FJ

09.03.2017

8:00 - 8:45

učebna FJ

9.AB

Návštěva Poštovního muzea

09.03.2017

9:00 - 12:30

Nové mlýny, P1

2.A

Úrovňový test FJ

10.03.2017

8:00 - 8:45

učebna 9.A

9.AB

Jeden svět - filmové představení

10.03.2017

8:30 - 10:30

kino Ponrepo

6.B

Návštěva ZOO

10.03.2017

8:00 - 13:00

Trója

8.AB, (3.B)

Vzdělávací program 50. léta v ČSR

10.03.2017

10:55 - 13:15

Národní památník na Vítkově

9.A

Zahájena elektronická registrace zájemců do 1. tříd

10.03.2017

8:00

JARNÍ PRÁZDNINY

13.03.2017

JARNÍ PRÁZDNINY

14.03.2017

JARNÍ PRÁZDNINY

15.03.2017

JARNÍ PRÁZDNINY

16.03.2017

JARNÍ PRÁZDNINY

17.03.2017

Společná modlitba

20.03.2017

8:00 - 8:05

Krajské kolo dějepisné olympiády

20.03.2017

8:00 - 13:00

DDM Jižní Město

9.B

účastní se Michaela Kokaislová (9.B)

Matematický klokan 2017

20.03.2017

8:45 - 10:00

učebna VV, HV, knihovna

1. a 2. stupeň

1. stupeň - organizace pod vedením TU

9:00 - 10:30 v knihovně pro žáky IVz (zadává Chlou)

8:45 - 10:00 v učebně VV pro přihlášené žáky 6.A, 7.A, 8.A, 9.A (zadává ŘŠ)

8:45 - 10:00 v učebně HV pro přihlášené žáky 6.B, 7.B, 8.B, 9.B (zadává ZŘ)

Přehlídka zájmové činnosti CŠ (PO - PÁ)

20.03.2017

Odry

odjezd v PO odpoledne, příjezd v PÁ v poledne

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

21.03.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Postní duchovní obnova

21.03.2017

8:00 - 12:00

klášter františkánů

6.B

Akce Bovýsek - návštěva tříd prvního stupně

21.03.2017

dopoledne

1. stupeň

Školní mše pro první třídy

22.03.2017

8:00 - 8:45

kaple

1.AB

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

23.03.2017

7:55 - 11:55, 15:00 - 17:00

škola

1. a 2. stupeň

organizace dle pokynů - učitelská a žákovská služba na chodbách

dopoledne (7:55 - 11:55) - možnost nahlédnout do výuky ve třídách

odpoledne (15:00 - 17:00) - komentovaná prohlídka školy

informace k zápisu do 1. tříd a k přestupu do 6. ročníku

Návštěva ZOO

23.03.2017

10:00 - 13:30

Trója

5.A

Vzdělávací program Komiks

23.03.2017

10:55 - 13:15

MK Korunní, P10

6.B

Vzdělávací program Komiks

24.03.2017

8:55 - 11:55

MK Korunní, P10

6.A

Postní duchovní obnova pro rodiče a přátele školy

25.03.2017

9:00 - 12:30

kostel, škola

9:00 Mše svatá v kostele

10:00 Občerstvení

10:30 Rozjímání

Příležitost ke Svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru

11:30 Promluva

Příležitost ke Svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru

12:00 Modlitba růžence

12:30 Ukončení

Setkání rodin IVz

25.03.2017

10:00 - 17:00

1. patro, TV areál

IVz

Soutěžní přehlídka tanečních souborů

26.03.2017

Arabeska

Společná modlitba

27.03.2017

8:00 - 8:05

Obvodní kolo turnaje v přehazované (chlapci)

27.03.2017

8:45 - 13:00

TV areál

7.AB

Výstava Magičtí Lucemburkové

27.03.2017

9:00 - 12:00

Karolinum

4.AB

Preventivní program Malý Péťa sám doma (Městská policie)

27.03.2017

10:00 - 10:45

učebna 1.A, 1.B

1.AB

Preventivní program Bezpečné chování - sám venku (Městská policie)

27.03.2017

10:00 - 10:45

učebna 2.A, 2.B

2.AB

Zkouška DELF A1

27.03.2017

8:00

FI Štěpánská, P1

účastní se Tomáš Potoček (7.B)

Den učitelů

28.03.2017

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

28.03.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Obvodní kolo turnaje v přehazované (dívky)

28.03.2017

8:45 - 13:00

TV areál

7.AB

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

28.03.2017

8:00 - 8:45

učebna 2.B

2.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

28.03.2017

8:55 - 9:40

učebna 3.B

3.B

Preventivní program Nebezpečné situace (Městská policie)

28.03.2017

10:00 - 10:45

učebny 3.A, 3.B

3.AB

Preventivní program Bezpečné chování (Městská policie)

28.03.2017

10:00 - 10:45

učebny 4.A, 4.B

4.AB

Zkouška DELF A2

28.03.2017

8:00

FI Štěpánská, P1

účastní se Agáta Kubínková (8.A), Barbora Lisá (9.A), Jana Trávníčková (9.A)

Školní mše pro páté třídy

29.03.2017

8:00 - 8:45

kaple

5.AB

Postní duchovní obnova

29.03.2017

8:00 - 11:40

SDB Kobylisy

1.A

Postní duchovní obnova

29.03.2017

9:00 - 11:30

škola

1.B

Ročníkový test z matematiky

29.03.2017

8:00, 8:55

učebna M

9.AB

Krajské kolo konverzační soutěže FJ

29.03.2017

8:00

účastní se Magdalena Sirovátková (7.B), Agáta Kubínková (8.A)

Preventivní program Etika (Marie Nováková)

29.03.2017

učebna 6.B

6.B

Preventivní program Bezpečné chování v elektronickém světě (Městská policie)

29.03.2017

10:00 - 10:45

učebny 5.A, 5.B

5.AB

Třídní akce Laser game

30.03.2017

9:50 - 12:15

Galerie Nové Butovice

9.A

Noc s Andersenem - spaní ve škole

30.03.2017

16:00

1. patro

1.B, 2.A

Rada rodičů

30.03.2017

18:00 - 20:00

knihovna

ZÁPIS dětí do 1. ročníku (2017-2018)

01.04.2017

8:00 - 16:00

škola

organizace podle pokynů na nástěnce

Společná modlitba

03.04.2017

8:00 - 8:05

Duchovní obnova

03.04.2017

8:00 - 12:00

kostel, klášter františkánů

7.B

Rada starostů

03.04.2017

8:55 - 9:40

knihovna

2. - 9. ročník

Slovo na měsíc

04.04.2017

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

04.04.2017

8:00 - 8:45

2. stupeň

reflexe ke slovu na měsíc, informace z rady starostů, aktivity se třídou

Duchovní obnova

04.04.2017

9:00 - 11:30

učebna 3.B

3.B

Duchovní obnova

04.04.2017

9:00 - 11:30

klášter františkánů

4.AB

vede P. Antonín Krasucki

Obvodní kolo matematické olympiády

04.04.2017

8:00 - 11:00

ZŠ Uhlený trh

6.AB, 7.A, 8.AB

účastní se tito žáci: Sámer Sakmn (6.A), Filip Bobek (6.B), Ella Knaislová (6.B), Martin Vejpustek (7.A), Daniel Iliev (8.A), Benedikt Matocha (8.A), Ester Lokkenová (8.B)

Obvodní kolo olympiády v AJ

04.04.2017

8:00 - 12:40

DDM Praha 2

účastní se Pavla Kudláčková, Jonáš Novotný (7.B)

Ročníkový test z českého jazyka

04.04.2017

10:55, 11:55

učebna D

9.AB

Příprava školního bazaru

04.04.2017

14:00 - 20:00

kuchyňka

Správní řízení (zápis) - nahlížení do spisu

04.04.2017

13:00 - 17:00

ředitelna

Školní mše pro čtvrté třídy

05.04.2017

8:00 - 8:45

kaple

4.AB

Obvodní kolo turnaje v odbíjené (dívky)

05.04.2017

8:00 - 13:00

ZŠ Uhelný trh

8. a 9. roč.

žákyně dle soupisky

Jarní školní bazar

05.04.2017

7:45 - 15:00

kuchyňka, vestibul

Společenství žáků - spaní ve škole

05.04.2017

18:00

kostel Panny Marie Vítězné

6.B

Obvodní kolo turnaje v odbíjené (chlapci)

06.04.2017

8:00 - 13:00

ZŠ Uhelný trh

8. a 9. roč.

žáci dle soupisky

Porada vedení

06.04.2017

10:00 - 12:00

ředitelna

Správní řízení (zápis) - nahlížení do spisu

06.04.2017

13:00 - 16:00

ředitelna

Třídní schůzky

06.04.2017

16:30 - 17:30

od 16:00 setkání rodičů 2.AB v učebně Ch - výuka cizích jazyků

od 16:40 setkání rodičů 1.AB v učebně Ch - výuka cizích jazyků

od 16:30 třídy 1. stupně

od 17:30 třídy 2. stupně

v 16:35 a 17:35 hlášení ŘŠ

provoz školní družiny do 18:30

Setkání rodičů dětí připravujících se na první svaté přijímání

06.04.2017

17:30 - 18:30

knihovna

1. stupeň

Jarní školní bazar

06.04.2017

7:45 - 19:00

kuchyňka, vestibul

Exkurze do úpravny vody a spaní ve škole (PÁ-SO)

07.04.2017

8:00 - 16:00, od 17:00

Káraný, škola

6.A

odjezd v 8:15 z Masarykova nádraží

Program městské policie - dopravní výchova

07.04.2017

8:55 - 10:45

kmenové učebny

3. - 5. ročník

2. vyuč. hodina 3.A

3. vyuč. hodina 3.B

2. a 3. vyučovací hodina 4.A, 4.B, 5.A

Jarní školní bazar

07.04.2017

7:45 - 14:00

kuchyňka, vestibul

Společná modlitba - SVATÝ TÝDEN

10.04.2017

8:00 - 8:05

Duchovní obnova

10.04.2017

8:00 - 12:00

kostel, klášter františkánů

5.A

Obvodní kolo biologické olympiády (kategorie D)

10.04.2017

8:00 - 17:00

učebna Ch

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

10.04.2017

10:55 - 11:40

učebna HV

6.B

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

11.04.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Duchovní obnova

11.04.2017

8:00 - 12:00

kostel, klášter františkánů

6.A

Mobilní zookoutek

11.04.2017

8:00 - 11:40

učebny 2.B, 3.A, 4.A, 1.B

2.B, 3.A, 4.A, 1.B

1. vyuč. h. ve 2.B, 2. vyuč. h. ve 3.A, 3. vyuč. h. ve 4.A, (4. vyuč. h. v 1.B)

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

11.04.2017

10:55 - 11:40

učebna 2.A

2.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

11.04.2017

11:55 - 12:40

učebna 3.A

3.A

Setkání s nevidomou paní a vodícím psem

11.04.2017

12:50 - 13:35

učebna 7.A

7.A

Zkrácené vyučování pro žáky 9. ročníku - bez odpoledního vyučování

11.04.2017

9.AB

Školní mše pro třetí třídy

12.04.2017

8:00 - 8:45

kaple

3.AB

Přijímací zkoušky na SŠ pro žáky 9. ročníku

12.04.2017

9.AB

Všichni žáci 9. ročníku jsou uvolněni na přijímací zkoušky - nemají výuku.

Křížová cesta pro druhý stupeň

12.04.2017

10:00 - 12:30

Petřín

6.AB, 7.AB, 8.AB

10:00 odchod ze školy

10:45 sraz u prvního zastavení na Petříně

do 12:00 ukončení akce

rozchod podle pokynů TU

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY - Zelený čtvrtek

13.04.2017

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY - Velký pátek

14.04.2017

Bílá sobota

15.04.2017

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

16.04.2017

Velikonoční pondělí

17.04.2017

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

18.04.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Přijímací zkoušky na osmiletá a šestiletá gymnázia pro žáky 5. a 7. ročníku

18.04.2017

5.AB, 7.AB

Individuálně uvolněni žáci, kteří konají přijímací zkoušku, ostatní mají výuku podle rozvrhu.

Studijní volno pro žáky 9. ročníku

18.04.2017

9.AB

den bez výuky - individuální příprava na přijímací zkoušky

Školní mše pro druhé třídy

19.04.2017

8:00 - 8:45

kaple

2.AB

Přijímací zkoušky na SŠ pro žáky 9. ročníku

19.04.2017

9.AB

Všichni žáci 9. ročníku jsou uvolněni na přijímací zkoušky - nemají výuku.

Přijímací zkoušky na osmiletá a šestiletá gymnázia pro žáky 5. a 7. ročníku

20.04.2017

5.AB, 7.AB

Individuálně uvolněni žáci, kteří konají přijímací zkoušku, ostatní mají výuku podle rozvrhu.

Obvodní kolo biologické olympiády (kategorie C)

20.04.2017

8:00 - 18:00

učebna Ch

účastní se postupující soutěžící škol Prahy 1 a 2

Obvodní kolo turnaje ve vybíjené

20.04.2017

8:00 - 12:00

ZŠ Uhlený trh

4.AB

Výstava Jindřicha Růžičky a výtvarná dílna

20.04.2017

10:00 - 12:00

Topičův salon

2.B

Kresby a fotografie Jindřicha Růžičky - výstava a výtvarná dílna

21.04.2017

10:00 - 11:40

Topičův salon

3.A

Akce ke Dni Země v Toulcově dvoře

21.04.2017

12:45 - 16:00

Toulcův dvůr

účastníci (podle seznamu) uvolněni z 6. vyuč. hodiny

Společná modlitba

24.04.2017

8:00 - 8:05

Duchovní obnova

24.04.2017

8:00 - 12:00

kostel, klášter františkánů

9.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

24.04.2017

8:00 - 8:45

učebna HV

6.A

Den Země a Laser Game

24.04.2017

8:00 - 13:30

Letenské sady

9.B

žáci mají odpolední výuku (8. a 9. vyuč. hod.)

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

25.04.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Duchovní obnova

25.04.2017

8:00 - 12:00

kostel, klášter františkánů

5.B

Obvodní kolo turnaje ve vybíjené

25.04.2017

8:00 - 13:00

ZŠ Truhlářská, P1

4.AB

Okno do Afriky

25.04.2017

10:00 - 11:40

učebna 9.A, VV, kuch

9.A

McDonald Cup turnaj v malé kopané

25.04.2017

9:00 - 13:00

hřiště Na Františku

1. až 3. ročník

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

25.04.2017

10:00 - 10:45

učebna 4.A

4.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

25.04.2017

10:55 - 11:40

učebna 4.B

4.B

Přednáška o Ekvádoru (P. Linhart)

25.04.2017

10:55 - 12:40

učebna Ch

8.AB

Školní mše pro první třídy

26.04.2017

8:00 - 8:45

kaple

1.AB

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

26.04.2017

8:55 - 9:40

učebna HV

7.A

McDonald Cup turnaj v malé kopané

26.04.2017

9:00 - 13:00

hřiště Na Františku

4. a 5. roč.

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

27.04.2017

10:00 - 10:45

učebna HV

7.B

Rada starostů

28.04.2017

10:00 - 10:45

knihovna

2. - 9. ročník

Okno do Afriky

28.04.2017

10:00 - 11:40

učebna 9.A, VV, kuch

9.A

Státní svátek

01.05.2017

Slovo na měsíc

02.05.2017

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

02.05.2017

8:00 - 8:45

2. stupeň

reflexe ke slovu na měsíc, informace z RS, aktivity se třídou

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

02.05.2017

10:00 - 10:45

učebna 5.B

5.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

02.05.2017

10:55 - 11:40

učebna 5.A

5.A

Úrovňové testy AJ (A2)

02.05.2017

11:55 - 13:35

učebna VV

9.A

Duchovně formační pobyt osmých tříd (ÚT a ST)

02.05.2017

8:00 - 17:00

Hájek u Prahy

8.AB

odjezd v pondělí 1. 5. odpoledne, příp. v úterý 2. 5. ráno ze Zličína

návrat ve středu 3. 5. kolem 15:00

Školní mše pro páté třídy

03.05.2017

8:00 - 8:45

kaple

5.AB

Beseda s pamětníkem panem Fenclem

03.05.2017

9:00 - 12:40

učebny 3.A, 3.B

3.AB

Úrovňové testy AJ (A2)

03.05.2017

11:55 - 13:35

učebna VV

9.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

04.05.2017

8:55 - 9:40

učebna 2.B

2.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

04.05.2017

10:00 - 10:45

učebna 3.B

3.B

Hudební pořad pro děti z MŠ

04.05.2017

9:00 - 11:00

MŠ sv. Voršily

3.B

Rada rodičů

04.05.2017

18:00 - 20:00

knihovna

Spaní ve škole (PÁ a SO) - společenství žáků

05.05.2017

16:30 - 9:00

učebna 1.B

Státní svátek

08.05.2017

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

09.05.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Krajské kolo turnaje v malé kopané McDonald´s Cup

09.05.2017

8:00 - 14:00

Sportovní areál Pražačka

2.AB, 3.AB

žáci podle soupisky

Sportovní akce na beachkurtech "Pískování"

09.05.2017

8:00 - 12:00

Beachclub Strahov

2.AB

Testování ČŠI žáků 9. ročníku (ÚT, ST, ČT, PÁ)

09.05.2017

PC učebna

elektronické testy z ČJ, M, Z podle pokynů ZŘ - rozpis na nástěnce

Zahájen prodej vstupenek na školní akademii

09.05.2017

Školní mše pro čtvrté třídy

10.05.2017

8:00 - 8:45

kaple

4.AB

Hudební dína s Ondřejem Tichým

10.05.2017

8:00 - 11:40

učebna 1.B, kostel

1.B

Vzdělávací program Pohyby Země

10.05.2017

9:00 - 12:00

Planetárium Praha

5.B

Úrovňové testy NJ1

11.05.2017

8:00 - 8:45

učebna NJ

9.AB

Preventivní program Učení, pamět a čas (Marie Nováková)

11.05.2017

8:00 - 10:45

učebna M

8.A

Preventivní program Učení, pamět a čas (Marie Nováková)

11.05.2017

10:55 - 13:35

učebna D

8.B

Exkurze do botanické zahrady

12.05.2017

8:30 - 11:30

Na Slupi, P2

1.B

Veletrh Svět knihy - program s knihou Strasti zkoušeného Standy

12.05.2017

11:00 - 12:00

Výstaviště Holešovice

5.AB

Společná modlitba

15.05.2017

8:00 - 8:05

Školy v přírodě (PO až PÁ)

15.05.2017

2.A, 3.AB, 4.AB, 7.AB, 9.AB

2.A, 3.A, 3.B - DCŽM Vesmír v Orlických horách (Ti, Vaš, Šil, Pol, Maso, Hná, Šká, JNov)

4.A, 4.B - Svatý Petr v Krkonoších - Špindlerův Mlýn (Šem, Drt, S.Ma, S.Ber, Koníčková, Kovačka)

7.A - Sklárna na Plzeňsku (Hoj, Pel)

7.B - Žirovnice (Ša, Ora, VŠu)

9.A - Strážné v Krkonoších (Str, Záh)

9.B - Ostaš na Broumovsku (Šim, Krá)

Úrovňové testy AJ (A1)

15.05.2017

8:55 - 9:40

učebna Z

5.B

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

16.05.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Pražské finále fotbalového turnaje McDonald´s Cup

16.05.2017

7:45 - 14:00

Strahov

2.AB, 3.AB

Úrovňové testy AJ (A2)

16.05.2017

8:55 - 9:40

učebna Z

5.A

Školní mše pro páté třídy

17.05.2017

8:00 - 8:45

kaple

5.AB

Soutěž Matematické putování (PedF UK)

17.05.2017

8:00 - 13:00

PedF UK

5.AB

účastní se M. Horáková, M. Zemanová (5.A), K. Klesnilová, B. Slavický (5.B)

Ornitologická exkurze

18.05.2017

8:00 - 12:00

Petřín

2.B

Úrovňový test FJ1 (A1)

18.05.2017

10:55 - 11:40

učebna FJ

5.AB

Spaní ve škole (ČT-PÁ)

18.05.2017

učebna 1.A

1.A

Stmelovací program 6.A (PÁ a SO)

19.05.2017

Hájek u Černého Újezdu

6.A

sraz v 7:45 na Zličíně, návrat v sobotu dopoledne

na programu se podílí dr. Marušková (PPP) a P. Jan Maria Dohnal

Celostátní soutěžní přehlídka scénického tance

20.05.2017

Salesiánské divadlo

účastní se Malá Arabeska a Velká Arabeska

Společná modlitba

22.05.2017

8:00 - 8:05

Anglický muzikál Cinderella

22.05.2017

8:00 - 12:00

Divadlo Hybernia

6.AB

V muzikálu vystupuje žákyně A. Sunková.

Testování ČŠI žáků 9. ročníku

22.05.2017

učebna PC

9.AB

elektronické testy z ČJ, M, Z podle pokynů ZŘ - rozpis na nástěnce

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

23.05.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Vzdělávací program Podnebné pásy

23.05.2017

8:00 - 11:30

Botanická zahrada v Tróji

5.B

Školní mše pro druhé třídy

24.05.2017

8:00 - 8:45

kaple

2.AB

Vstupní testy pro zájemce o přestup do 6. ročníku

24.05.2017

8:00 - 12:30

knihovna, kuchyňka, TV, učebna VV a HV

organizace dle pokynů na nástěnce

Přírodovědná exkurze do botanické zahrady

24.05.2017

9:00 - 12:40

Albertov

2.B

Zkouška divadelního vystoupení Bratři tři

24.05.2017

16:00 - 18:00

Gym

2.A, 3.B, 7.A

Projekt "Práce mých rodičů" - prohlídka Rudolfina

25.05.2017

8:00 - 12:40

Rudolfinum

3.B

Ornitologická exkurze na Petřín

25.05.2017

8:00 - 10:45

Petřín

7.B

Profitesty pro žáky osmých tříd (KPPP)

26.05.2017

8:00 - 10:45

učebna 9.A

8.AB

Krajské kolo turnaje v přehazované

26.05.2017

8:00 - 13:00

7.AB

žákyně dle soupisky

Společná modlitba

29.05.2017

8:00 - 8:05

Pohádka Šípková Růženka

29.05.2017

8:00 - 12:40

Skautský institut

2.B

Preventivní program Sebepoškozování (Marie Nováková)

29.05.2017

8:55 - 10:45

učebna 7.A

7.B

Preventivní program Sebepoškozování (Marie Nováková)

29.05.2017

10:55 - 12:40

učebna 7.A

7.A

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

30.05.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Zkoušky DELF Prim A1

30.05.2017

8:30 - 12:00

FI Štěpánská, P1

5.AB

účastní se E. Bryndová, A. Bernolle, M. Horáková, M. Novotná, L. Pavlů, M. Zemanová

Vzdělávací program MK Vltava a pražské mosty

30.05.2017

9:30 - 12:30

Městská knihovna

4.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

30.05.2017

10:55 - 11:40

učebna 2.A

2.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (Ondřej Tichý)

30.05.2017

11:55 - 12:40

učebna 3.A

3.A

Školní mše pro první třídy a MŠ

31.05.2017

8:00 - 8:45

kaple

1.AB

Ročníkový test z českého jazyka

31.05.2017

8:00 - 9:40

učebna D

8.AB

Informativní schůzka pro rodiče žáků budoucích prvních tříd

31.05.2017

16:00 - 17:00

učebna Ch

hlídání dětí (vychovatelky)

úvodní slovo ŘŠ, rozřazení do tříd a představení TU, informace k výuce v prvních třídách, informace o ŠD, ŠK, ŠJ, organizace prvního školního dne a týdne, organizační záležitosti, dotazy rodičů

Mezinárodní den dětí

01.06.2017

Zahájen prodej školní ročenky (2016/2017)

01.06.2017

prodej na školní akademii a u vrátné služby

1. června za zvýhodněnou cenu 60 Kč, další dny za plnou cenu 100 Kč

ŠKOLNÍ AKADEMIE

01.06.2017

16:17, 19:00

Salesiánské divadlo v Kobylisích

1. a 2. stupeň

9:00 - 13:00 generálka dle rozpisu - nutno přijít včas a dodržet rozpis zkoušek

Na doprovodu žáků do divadla a do školy po generálce a na dohledech nad žáky v divadle během generálky a odpoledního/večerního představení se podílejí všichni třídní i netřídní učitelé, vychovatelky a asistenti pedagoga.

Třídy 1. stupně odcházejí ze školy do divadla během 1. vyučovací hodiny a vracejí se z divadla do školy (na oběd) asi v 10:45.

Třídy 2. stupně mají od 8:00 do 9:40 výuku podle rozvrhu, po 2. vyučovací hodině odcházejí ze školy do divadla a vracejí se do školy (na oběd bez další výuky) asi ve 12:30.

Školní družina je v provozu do 15 hodin - děti, které nevystupují na akademii, je nutno vyzvednout nejpozději v 15 hodin. Ostatní děti, které vystupují na akademii, budou odvedeny do divadla.

Zájmové kroužky školního klubu do 15 hodin proběhnou beze změny.

Začátek první části akademie v 16:17, druhé části akademie v 19:00.

Předpokládaný konec akademie ve 20:30.

Vyučování od 2. vyučovací hodiny

02.06.2017

od 8:55

1. a 2. stupeň

Začátek pátečního vyučování je posunutý z důvodu čtvrteční akademie.

Škola v přírodě (PÁ 2. 6. až ČT 8. 6.)

02.06.2017

Kamenice nad Lipou

5.A

Společná modlitba

05.06.2017

8:00 - 8:05

Školy v přírodě

05.06.2017

1.B, 2.B (NE až PÁ) - Jedlová v Orlických horách (DCŽM Vesmír) - Fen, Svo1, S.Be, Strm

5.A (PÁ až ČT) - Kamenice nad Lipou - Nav, MŠim, JN

5.B (PO až SO) - Hojsova Stráž - Kop, S.Ve, Div

8.AB (PO až SO) - Vyskeř - Nov, Ora, P.Filip

Školní výlet do Českého ráje (PO až ČT)

05.06.2017

9.A

Sjíždění řeky Vltavy (NE až ÚT)

05.06.2017

Český Krumlov, Dívčí kámen

9.B

Výstava Jeruzalémská bible

05.06.2017

13:40 - 15:25

Pražský hrad

7.B

Slovo na měsíc

06.06.2017

8:00 - 8:05

Třídnické hodiny

06.06.2017

8:00 - 8:45

2. stupeň

Výstava A. Borna a dílna

06.06.2017

8:00 - 12:00

Muzeum Kampa

2.A

Školní mše pro třetí třídy

07.06.2017

8:00 - 8:45

kaple

3.AB

Výlet do Modřanské rokle

08.06.2017

8:00 - 12:40

Modřany

2.A

Rada rodičů

08.06.2017

18:00 - 20:00

knihovna

Noc kostelů

09.06.2017

17:00 - 21:00

kostel sv. Voršily

Vybraní žáci a sbor Knoflíček mají v 17:30 zkoušku v učebně 2.A a v 18:30 vystupují v kostele sv. Voršily.

Setkání rodin IVz

10.06.2017

9:00 - 18:00

TV areál, kuch, 1. patro, učebna FJ

1.D - 5.D

Společná modlitba

12.06.2017

8:00 - 8:05

Seminář na Konzervatoři TCP (PO až PÁ)

12.06.2017

Praha - Žvahov

Arabeska (4.A, 6.B, 7.A, 9.A)

Exkurze do vodní elektrárny Štěchovice

12.06.2017

8:00 - 15:15

Štěchovice

9.AB

sraz v 8 hodin ve vestibulu metra Anděl - Na Knížecí

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

13.06.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Obvodní kolo turnaje ve vybíjené

13.06.2017

8:00 - 14:00

ZŠ Uhelný trh

žáci podle soupisky

Preventivní program První pomoc (Policie ČR)

13.06.2017

8:55 - 9:40

učebny 5.A, 5.B

5.AB

Vzdělávací program Dětská fantastická literatura

13.06.2017

9:30 - 12:30

Městská knihovna

4.B

Návštěva galerie Rudolfinum

13.06.2017

14:30 - 16:20

Rudolfinum

7.A

Obvodní kolo turnaje ve vybíjené

14.06.2017

8:00 - 14:00

ZŠ Uhelný trh

účastní se žáci podle soupisky

Exkurze do botanické zahrady

14.06.2017

8:00 - 11:40

1.A

Preventivní program První pomoc (Policie ČR)

14.06.2017

8:55 - 9:40

učebna 4.B

4.B

Preventivní program První pomoc (Policie ČR)

14.06.2017

10:00 - 10:45

učebna 4.A

4.A

Rada starostů - závěrečné setkání

14.06.2017

10:45 - 11:40

knihovna

2. až 9. ročník

Výstava Adolf Born

14.06.2017

12:00 - 13:30

Museum Kampa

6.AB

Provoz školní družiny zkrácen do 16:30

14.06.2017

1. - 4. ročník

Děti nutno vyzvednout do 16:30.

Děti, které vystupují ve Voršilském Teátru budou odvedeny vychovatelkami do divadla.

Voršilský Teátr na prádle

14.06.2017

17:00

Divadlo Na Prádle

od 15 hodin generálka (sbor Knoflíček, Arabesky)

prodej vstupenek u vrátné služby (70 Kč)

Školní mše pro celý první stupeň - Slavnost Těla a Krve Páně

15.06.2017

8:00 - 9:00

kostel

1. stupeň

Slavnostní předání cen soutěže AP

16.06.2017

10:00 - 11:00

Arcibiskupský palác

5.B

oceněna Markéta Vavřínová

Třídní výlet do Brd (PÁ, SO)

16.06.2017

Stříbrná Lhota

5.B

Společná modlitba

19.06.2017

8:00 - 8:05

Poznávací zájezd do Osvětimi (PO a ÚT)

19.06.2017

Osvětim

9.AB

Návštěva ZOO

19.06.2017

8:00 - 11:40

Trója

1.A

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

20.06.2017

8:00 - 8:05

kostel

2. stupeň

Projekt Čtenářský most Praha-Chicago (Školy bez hranic - Nina Rutová)

20.06.2017

8:00

učebna 2.B

2.B

Pískování

20.06.2017

9:00 - 13:00

Beach club Strahov

1.AB

Prohlídka Arcibiskupského paláce s výkladem

20.06.2017

10:00 - 13:30

Hradčany

6.B

Slavnostní předání ocenění nejlepších žáků z řad žadatelů o azyl a držitelů mezinárodní ochrany (UNHCR v ČR)

20.06.2017

13:00 - 17:00

MŠMT Karmelitská, P1

3.B, 6.A

ocenění žáci: Saimon Sakmn a Sámer Sakmn

Návštěva Galerie Rudolfinum

20.06.2017

14:30 - 16:20

Rudolfinum

7.B

Školní mše pro páté třídy

21.06.2017

8:00 - 8:05

kaple

5.AB

Fotografování tříd 1. stupně

21.06.2017

8:00 - 14:40

zahrada

1. stupeň

Divadelní představení Terezínské zvony

21.06.2017

8:00 - 10:45

Nádraží Bubny

6.AB

Prohlídka budovy baletu ND

21.06.2017

9:30 - 12:00

sv. Anna

2.B, 3.B

St Ursula´s Scrabble Cup (ST, ČT, PÁ)

21.06.2017

učebna AJ

7.AB, 8.AB, 9.AB

účastní se žáci podle rozpisu na nástěnce

Ukončení výuky podle rozvrhu

23.06.2017

1. a 2. stupeň

Filmový workshop (DDM Karlín)

23.06.2017

8:45 - 11:00

učebna HV

6.B

Zpovídání před prvním sv. přijímáním

24.06.2017

14:00 - 16:00

Kostel sv. Bartoloměje

1. stupeň

První svaté přijímání

25.06.2017

10:00 - 11:00

kostel

1. stupeň

AKCE TŘÍD podle rozpisu ve sborovně

26.06.2017

1. stupeň do 11:40

2. stupeň do 12:40

Piknik v oboře Hvězda

26.06.2017

8:45 - 12:00

Hvězda

9.A

Sjíždění řeky Sázavy

26.06.2017

8:00 - 18:00

Týnec

8.A

Vycházka na Vyšehrad

26.06.2017

8:00 - 11:40

Vyšehrad

1.A

Sportovní program

26.06.2017

10:00 - 12:00

B, TV

7.B

DUBLO 2017

26.06.2017

8:00 - 11:40

1. vyuč. hod. - první a druhé kolo pro druhé a třetí třídy

2. vyuč. hod. - semifinále a finále pro šesté a sedmé třídy ve školní knihovně

3. a 4. vyuč. hod. - semifinále a finále pro druhé a třetí třídy ve školní knihovně

Spaní ve škole (z PO na ÚT)

26.06.2017

17:00 - 8:00

učebna D, TV areál, kuch

8.B

Spaní ve škole (z PO na ÚT)

26.06.2017

17:00 - 8:00

učebny 3.A, 3.B

3.AB

AKCE TŘÍD podle rozpisu ve sborovně

27.06.2017

1. stupeň do 11:40

2. stupeň do 12:40

Snídaně v trávě zelené

27.06.2017

8:45 - 12:00

Park Ladronka

9.A

Výlet za řemesly aneb Tovaryšova cesta na zkušenou

27.06.2017

8:00 - 13:40

zámek Ctěnice

7.B

Návštěva misionářky z Tanzánie

27.06.2017

8:00 - 9:00

učebna 1.B

1.B

Repríza vystoupení Tři bratři, Krteček a tanec 3.A

27.06.2017

10:00 - 11:00

Divadlo na Prádle

vystupují 2.A, 3.B, 7.A, 8.A, 3.A

generálka: 8:30 (2.A, 3.B, 7.A), 9:00 (8.A), 9:30 (3.A)

diváci: 1.A, 2.B, 4.AB, 5.B, 6.A

Spaní ve škole (z ÚT na ST)

27.06.2017

19:00 - 12:00

učebna 7.B, TV areál, kuch

7.B

AKCE TŘÍD podle rozpisu ve sborovně

28.06.2017

1. stupeň do 11:40

2. stupeň do 12:40

Sportovní program

28.06.2017

8:00 - 11:00

B, TV

7.AB

Zápas prvních tříd v kopané

28.06.2017

8:50 - 9:40

hřiště

1.AB

Vyhodnocení soutěže DUBLO 2017

28.06.2017

9:00

knihovna

2. až 9. ročník

Možnost zpovědi

28.06.2017

12:50 - 14:00

oratoř

Provoz školní družiny do 14 hodin

28.06.2017

Spaní ve škole (ze ST na ČT)

28.06.2017

18:00 - 8:00

učebna 9.A, Z, VV, TV, kuch

9.A

AKCE TŘÍD podle rozpisu ve sborovně

29.06.2017

1. stupeň do 11:40

2. stupeň do 12:40

Laser game

29.06.2017

9:00 - 11:30

Nové Butovice

9.A

Výstava Adolfa Borna a výtvarná dílna

29.06.2017

11:00 - 14:00

Muzeum Kampa

2.B

Rozloučení žáků devátých tříd s učiteli

29.06.2017

12:30 - 13:30

učebna Ch

9.B

Možnost zpovědi

29.06.2017

12:50 - 14:00

oratoř

Ukončení činnosti školního klubu

29.06.2017

Celoškolní mše k ukončení školního roku 2016/2017

30.06.2017

8:15 - 9:15

kostel

1. a 2. stupeň

celebruje P. Benedikt, žáci 9. tříd půjdou v průvodu (sraz v 8 hodin v sakristii), čtení a obětní dary - žáci, přímluvy - jeden žák za každý ročník, schola - žáci a učitelé

Poslední zvonění pro žáky devátých tříd

30.06.2017

9:30 - 9:45

schodiště

1. a 2. stupeň

vytvořit špalír na schodišti (z přízemí do 4. patra) a přinést si zvonečky

Hlášení ŘŠ

30.06.2017

9:45 - 9:50

Vydávání vysvědčení, předání odměn a děkovných dopisů

30.06.2017

9:45 - 10:30

1. a 2. stupeň

Výdej objednaných obědů ve školní jídelně

30.06.2017

10:30 - 12:30

Školní družina v provozu do 12 hodin

30.06.2017

Duchovní obnova pro učitele na téma Svět skutečný a svět zdánlivý

01.09.2017

9:00 - 14:00

Kostel a fara u sv. Vojtěcha

vede P. Marek Miškovský

Uvítání žáků prvních tříd

04.09.2017

8:00 - 8:15

učebny 1.A, 1.B

1.AB

8:00 zahájení školního roku s třídními učiteli ve třídě za účasti rodičů

8:15 společný odchod žáků s aktovkami do sakristie kostela

Slavnostní zahájení školního roku mší svatou

04.09.2017

8:30 - 9:30

kostel sv. Voršily

1. a 2. stupeň

Celebruje školní kaplan P. Benedikt Hudema. Žáci prvních tříd půjdou v průvodu, ostatní žáci přicházejí samostatně. Dohled nad žáky zajištěn pouze v kostele. Účast rodičů je vítána.

Zahájení činnosti ve škole

04.09.2017

9:30 -10:30

1. a 2. stupeň

Přivítání žáků, kontrola docházky podle seznamu

9:45 hlášení ŘŠ k zahájení školního roku

Seznámení žáků s rozvrhem hodin a týdenním plánem

Informativní schůzka pro rodiče žáků 1.A a 1.B

04.09.2017

10:00 - 11:00

učebny 1.A, 1.B

1.AB

Dohled dětí zajišťují vychovatelky ŠD.

Zkrácený provoz školní družiny

04.09.2017

10:00 - 14:00

1. až 3. roč.

Školní jídelna nevaří

04.09.2017

Školní klub - zahájeno elektronické přihlašování na zájmové kroužky

04.09.2017

od 18:00

Vyučování pod vedením TU

05.09.2017

1. a 2. stupeň

1. stupeň do 11:30 (1.AB do 10:30)

2. stupeň do 12:00

Aktivity stmelující třídní kolektiv, seznámení žáků se školním řádem a řádem učebny, poučení o bezpečnosti, pravidla třídy, třídní samospráva, třídnické práce

Zahájení plného provozu školní družiny

05.09.2017

do 17:30

1. - 3. roč.

Zahájení provozu školní jídelny

05.09.2017

11:00 - 13:00

Informace v záložce Školní jídelna

Oběd nutno objednat na www.e-jidelnicek.cz

Spaní na faře (z ÚT na ST)

05.09.2017

Fara u sv. Vojtěcha

7.B

Vyučování pod vedením TU

06.09.2017

1. a 2. stupeň

1. stupeň do 11:30 (1.AB do 10:30)

2. stupeň do 12:00

Festival vědy

06.09.2017

9:00 - 12:00

Vítězné náměstí, P6

9.AB

Upravený provoz školní jídelny

06.09.2017

11:00 - 13:00

Školní klub - zahájen provoz školní knihovny

06.09.2017

12:00 - 16:00

knihovna

Odevzdat přihlášku do školní družiny

06.09.2017

1. - 3. roč.

Výuka podle rozvrhu bez odpoledního vyučování

07.09.2017

1. a 2. stupeň

vyučování v 1.AB do 10:30

Výuka podle rozvrhu

08.09.2017

1. a 2. stupeň

vyučování v 1.AB do 10:30

Společná modlitba

11.09.2017

8:00 - 8:05

Zahájení činnosti školního klubu

11.09.2017

dohledy v PC klubu a v suterénu, Klub MLHA, Čtenářský klub

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

12.09.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Školní mše pro páté třídy

13.09.2017

8:00 - 8:45

kostel

5.AB

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

13.09.2017

8:55 - 9:40

učebna 5.B

5.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

13.09.2017

10:00 - 10:45

učebna 5.A

5.A

Návštěva galerie a výtvarná dílna

14.09.2017

10:00 - 12:00

Topičův salón

3.B

Třídní schůzka FJ 3.AB

14.09.2017

16:10 - 16:30

učebna FJ

3.AB

Třídní schůzky

14.09.2017

16:30, 17:30

1. stupeň od 16:30

2. stupeň od 17:30

hlášení ŘŠ (16:35, 17:35)

představení nových učitelů (vyučujících ve třídě), školního kaplana v 1.AB

volba zástupců tříd do RR

nábor do skautu ve vestibulu

Společná modlitba

18.09.2017

8:00 - 8:05

Vzdělávací program Kamarád i šelma (Jak se chovat při styku se psem na ulici)

18.09.2017

10:00 - 10:45

učebna 5.A

5.AB

Ukončen letní režim nepřezouvání - všichni žáci se musí přezouvat podle pravidel školního řádu

18.09.2017

2. stupeň

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

19.09.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Trilopark - exkurze druhých tříd

19.09.2017

8:15 - 11:40

Nusle, P4

2.AB

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

19.09.2017

8:55 - 9:40

učebna 4.B

4.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

19.09.2017

10:00 - 10:45

učebna 3.B

3.B

Školní mše pro čtvrté třídy

20.09.2017

8:00 - 8:45

kostel

4.AB

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

20.09.2017

8:55 - 9:40

učebna 2.A

2.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

20.09.2017

10:55 - 11:40

učebna 3.A

3.A

Rada starostů - úvodní setkání

21.09.2017

10:00 - 10:45

knihovna

2. až 9. roč.

Preventivní program Sebevědomí (CPP Magdaléna)

22.09.2017

8:00 - 10:45

učebna 6.A

6.A

Setkání rodičů a dětí 2.B

22.09.2017

17:00 - 20:00

Kampa

2.B

"Jsi nástrojem v rukou Božích."

25.09.2017

Společná modlitba

25.09.2017

8:00 - 8:05

Zahájení činnosti zájmových kroužků školního klubu

25.09.2017

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

26.09.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Orientační hra v okolí školy

26.09.2017

8:00 - 12:00

okolí školy, PedF UK

3.B

Svatovojtěšská školní pouť pro třídy 1. stupně

27.09.2017

1. stupeň

sraz a návrat dle pokynů TU

1.AB   Kostel sv. Vojtěcha a okolí školy

2.AB   Katedrála sv. Víta, Vojtěcha a Václava

3.AB   Stará Boleslav

4.AB   Mníšek pod Brdy, Skalka

5.AB   Břevnovský klášter

Svatovojtěšská školní pouť pro třídy 2. stupně

27.09.2017

8:00 - 15:00

Neratovice - kostel sv. Vojtěcha

2. stupeň

sraz podle pokynů TU, návrat do 15 hodin, bez oběda ve ŠJ

program: pěší putování, mše svatá (9.AB - 9:30, 8.AB - 10:30, 7.AB - 11:30, 6.AB - 12:30), výklad o pamětihodnostech

Zájmové kroužky ŠK zrušeny z provozních důvodů

27.09.2017

Oprava komínů - odstávka kotelny

27.09.2017

Sv. Václav - státní svátek

28.09.2017

Ředitelské volno

29.09.2017

Nedělní výlet pro žáky

01.10.2017

13:40 - 18:00

Beroun

1. stupeň

Společná modlitba

02.10.2017

8:00 - 8:05

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

03.10.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Školní mše pro třetí třídy

04.10.2017

8:00 - 8:45

kostel

3.AB

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

05.10.2017

8:55 - 9:40

učebna 2.B

2.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

05.10.2017

10:00 - 10:45

učebna 3.A

3.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

05.10.2017

10:55 - 11:40

učebna 3.A

3.A

Rada rodičů

05.10.2017

18:00 - 20:00

knihovna

Preventivní program Tísňové volání (Policie ČR)

06.10.2017

8:00 - 9:40

učebna 6.A

6.A

Preventivní program (Policie ČR)

06.10.2017

10:00 - 11:40

učebna 6.B

6.B

Vzdělávací program Škola mladých archeologů

06.10.2017

10:00 - 13:35

Muzeum hl. m. Prahy

6.A

Společná modlitba

09.10.2017

8:00 - 8:05

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

10.10.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Školní mše pro druhé třídy

11.10.2017

8:00 - 8:45

kostel

2.AB

Obvodní kolo turnaje v minifotbale

11.10.2017

8:00 - 13:00

hřiště Na Františku

7.AB, 6.A

účastní se žáci (chlapci) podle soupisky

Výuka izraelských tanců

11.10.2017

8:55 - 11:40

TV

2.AB, 3.AB, 4.AB

vede lektor Gidi Eiko

Preventivní program Občanský průkaz (Policie ČR)

11.10.2017

8:00 - 9:40

učebna 9.A

9.A

Preventivní program Občanský průkaz (Policie ČR)

11.10.2017

10:00 - 11:40

učebna 9.B

9.B

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Dejte mi pevný bod a pohnu světem."

11.10.2017

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

rodiče

Obvodní kolo turnaje v minifotbale

12.10.2017

8:00 - 13:00

hřiště Na Františku

8.AB, 9.AB

účastní se žáci (chlapci) podle soupisky

Rada starostů

12.10.2017

9:55 - 10:25

knihovna

2. - 9. ročník

Beseda v knihovně - R. Dahl a jeho dílo

12.10.2017

10:00 - 12:00

Školská, P1

3.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

12.10.2017

10:00 - 10:45

učebna 1.B

1.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

12.10.2017

10:55 - 11:40

učebna 1.A

1.A

Vzdělávací program NM Český lev se probouzí

12.10.2017

11:55 - 13:35

Národní památník na Vítkově

6.A

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Co tam vlastně patří."

12.10.2017

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

rodiče

Preventivní program (CPP Magdalena)

13.10.2017

8:00 - 10:45

učebna 6.B

6.B

Preventivní program (CPP Magdalena)

13.10.2017

10:55 - 13:35

učebna 7.A

7.A

Vzdělávací program Škola mladých archeologů

13.10.2017

10:45 - 13:30

Muzeum hl. m. Prahy

6.B

Stavební práce v budově školy

16.10.2017

Vyučování prvních tříd ve školní družině (PO až PÁ)

16.10.2017

8:00 - 11:40

školní družina

1.AB

Program v Muzeu Policie ČR

16.10.2017

9:30 - 11:30

Ke Karlovu, P2

1.AB

Zkrácená výdejní doba školní jídelny

16.10.2017

11:30 - 12:30

Zkrácený provoz školní družiny

16.10.2017

do 16:30

1.AB

Školy v přírodě (PO až PÁ)

16.10.2017

2. až 8. ročník

2.A - Plavy (Smí, Mlá, S.Ve)

2.B - Skryje u Rakovníka (Fen, S.Ben, Pok)

3.AB - Nekoř (Ti, Vaš, M(sim, Svo1, Miš, Nov)

4.AB, 6.A - Soběšín u Sázavy (Šil, Maso, Pol, Hná, Str, Žád, Záh)

5.AB - Svatý Petr v Krkonoších (Šem, Drt, Kon, S.Ben, S.Ma)

6.B, 7.AB, 8.A - Nové Hutě na Šumavě (Bal, Fra, To, Hoj, Svo2, Brů, Had, Šká, Šim)

Výjezd s duchovní obnovou (PO až ST)

16.10.2017

Hájek u Prahy

9.AB

vede P. Filip Rathouský OFM

Školní mše pro první třídy a MŠ

18.10.2017

8:00 - 8:45

kostel

1.AB

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Výklad, interpretace a dezinterpretace."

18.10.2017

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

rodiče

Návštěva ZOO

19.10.2017

8:00 - 12:00

Troja

1.AB, 9.AB

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "V sedmi dnech? To nemůže nikdo myslet vážně."

19.10.2017

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

rodiče

Ředitelské volno - stavební práce v budově školy

23.10.2017

Ředitelské volno - stavební práce v budově školy

24.10.2017

Ředitelské volno - stavební práce v budově školy

25.10.2017

Podzimní prázdniny

26.10.2017

Podzimní prázdniny

27.10.2017

Společná modlitba

30.10.2017

8:00 - 8:05

Poslední rozloučení se sestrou Marií Reginou Kopeckou, OSU

30.10.2017

10:30

bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

Výstava Design Block

30.10.2017

9:00 - 12:40

Výstaviště Holešovice

4.B

Zeměpisná olympiáda

30.10.2017

11:55 - 13:35

učebna Fy

2. stupeň

přihlášení žáci podle seznamu

Školní soutěž TANGRAMIÁDA 2017

31.10.2017

8:00 - 10:00

učebna M

5.AB, 6.AB, 7.AB, 8.AB

účastní se žáci podle seznamu na nástěnce

8:00 - 9:00 kategorie sedmých a osmých tříd

9:00 - 10:00 kategorie pátých a šestých tříd

Přírodovědná exkurze

31.10.2017

8:00 - 13:00

Divoká Šárka

3.B

Akce se uskuteční pouze v případě příznivého počasí.

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

31.10.2017

8:55 - 9:40

učebna 3.B

4.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

31.10.2017

10:00 - 10:45

učebna 3.B

3.B

Školní mše pro celý první stupeň (připravují 5.AB) - Slavnost Všech svatých

01.11.2017

8:00 - 8:45

kostel

1. stupeň

Školní mše pro celý druhý stupeň (připravují 8.AB) - Slavnost Všech svatých

01.11.2017

10:00 - 10:45

kostel

2. stupeň

Předání diplomů DELF prim A1 (FI)

01.11.2017

10:00 - 11:00

Štěpánská, P1

6.AB (FJ1)

účastní se Bernolle, Bryndová, Pavlů

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Vím, komu jsem uvěřil?!"

01.11.2017

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Rada rodičů

02.11.2017

18:00 - 20:00

knihovna

Czech Trip - návštěva amerických studentů

03.11.2017

10:55 - 11:40

učebna HV, 6.B, AJ

8.AB

Hudebně-vizuální představení "Zázrak jménem Praha" (Potichounku)

04.11.2017

17:00

fara u sv. Vojtěcha - Foersterův sál

Společná modlitba

06.11.2017

8:00 - 8:05

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

07.11.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Příprava podzimního školního bazaru

07.11.2017

14:00 - 18:00

kuchyňka, vestibul

Školní mše pro čtvrté třídy

08.11.2017

8:00 - 8:45

kostel

4.AB

Prezentace Střední gastronomické školy

08.11.2017

10:00 - 11:40

učebna Ch

9.AB

Podzimní školní bazar

08.11.2017

7:45 - 15:00

kuchyňka, vestibul

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Všemohoucí? Tak udělej kruhový čtverec!"

08.11.2017

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Výstava Světlo a život

09.11.2017

10:00 - 12:40

Národní muzeum

3.A

Rada starostů

09.11.2017

9:50 - 10:20

knihovna

2. - 9. roč.

Podzimní školní bazar

09.11.2017

7:45 - 19:00

kuchyňka, vestibul

Setkání rodičů druhých tříd k výuce cizích jazyků

09.11.2017

16:00 - 16:30

učebna Ch

2.AB

Třídní schůzky

09.11.2017

16:30, 17:30

1. a 2. stupeň

16:35, 17:35 hlášení ŘŠ

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "A zase ta žena!"

09.11.2017

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Návštěva ZOO - výukové programy, prohlídka s průvodcem

10.11.2017

8:30 - 12:30

Trója

6.B, 8.A, 8.B

Preventivní program Kluci a holky (CPP Magdalena)

10.11.2017

8:00 - 10:45

učebna 7.B

7.B

Preventivní program Vztahy ve třídě (CPP Magdalena)

10.11.2017

10:55 - 13:35

učebna 6.A

6.A

Podzimní školní bazar

10.11.2017

7:45 - 14:00

kuchyňka, vestibul

Arcidiecézní ministrantské setkání

11.11.2017

9:00 - 16:00

Pražský hrad

1. a 2. stupeň

Společná modlitba

13.11.2017

8:00 - 8:05

Přírodovědný program Krkavcovití (Ornita)

13.11.2017

8:00 - 12:40

učebna 4.B

1. stupeň

1. vyuč. hodina - 5.AB

2. vyuč. hodina - 1.AB

3. vyuč. hodina - 3.AB

4. vyuč. hodina - 2.AB

5. vyuč. hodina - 4.AB

Preventivní program Zpackané životy (Policie ČR)

13.11.2017

8:00 - 9:40

učebna 8.A

8.A

Preventivní program Zpackané životy (Policie ČR)

13.11.2017

10:00 - 11:40

učebna Fy

8.B

Spaní ve škole (z PO na ÚT)

13.11.2017

17:30

učebny 6.A, Z, VV, kuch

6.A

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

14.11.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Setkání rodičů žáků IVz

14.11.2017

18:00 - 20:00

knihovna

IVz

Školní mše pro třetí třídy

15.11.2017

8:00 - 8:45

kaple

3.AB

Návštěva výstavy Krištof Kintera

15.11.2017

10:00 - 12:40

Rudolfinum

4.B

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Trojice - nejen muslimové nechápou."

15.11.2017

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Slavnostní předání cen - soutěž Vícejazyčnost je bohatství

16.11.2017

13:00 - 15:30

Dům národnostních menšin, P2

4.AB, 5.AB (NJ)

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Já, já, já... Svoboda, můj nejhorší nepřítel?"

16.11.2017

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Státní svátek

17.11.2017

Společná modlitba

20.11.2017

8:00 - 8:05

Preventivní program (KPPP)

20.11.2017

8:00 - 11:40

učebna 4.B

4.B

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

21.11.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Výstava Středověká Praha

21.11.2017

8:45 - 10:45

Muzeum hl. m. Prahy

7.A

Školní mše pro druhé třídy

22.11.2017

8:00 - 8:45

kaple

2.AB

Obvodní kolo ve florbalu

22.11.2017

7:30 - 13:00

Sportovní areál Hamr - Braník

6.AB, 7.AB

účastní se žáci podle soupisky

Výstava Středověká Praha

22.11.2017

10:30 - 12:40

Muzeum hl. m. Prahy

7.B

Zeměpisná hra (orientační běh skupin)

22.11.2017

11:55 - 13.35

okolí školy

7.AB

Školní kolo dějepisné olympiády

22.11.2017

12:50 - 13:35

učebna D

8. a 9. roč.

účastní se přihlášení žáci podle seznamu

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Stvořeni nebo evoluce? Špatně položená otázka."

22.11.2017

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Divadelní dílna "Emoce" (J. Hejnic)

23.11.2017

8:00 - 12:00

učebny 3.A, 3.B

3.AB

Schola Pragensis 2017 - veletrh středních škol

23.11.2017

10:00 - 13:30

Kongresové centrum, P4

9.AB

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Však On to s námi nevzdá."

23.11.2017

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Obvodní kolo ve florbalu

24.11.2017

7:30 - 13:00

Sportovní areál Hamr - Braník

8.AB, 9.AB

účastní se žáci podle soupisky

Preventivní program Problematika šikanování (Policie ČR)

24.11.2017

8:00 - 9:40

učebna 7.A

7.A

Preventivní program Problematika šikanování (Policie ČR)

24.11.2017

10:00 - 11:40

učebna HV

7.B

Schola Pragensis 2017 - veletrh středních škol

24.11.2017

9:00 - 13:00

Kongresové centrum, P4

8.AB

Společná modlitba

27.11.2017

8:00 - 8:05

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

28.11.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Předvánoční dílna s rodiči

28.11.2017

8:00 - 12:40

učebna 3.B

3.B

Projekt Ovoce do škol - návštěva maskota Bovýska ve třídách

28.11.2017

10:00 - 11:00

1. a 2. patro

1.AB, 2.AB, 3.AB

Školní mše pro první třídy a MŠ

29.11.2017

8:00 - 8:45

kaple

1.AB

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Andělé a neviditelný svět."

29.11.2017

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Tvoření na Vánoční trhy s rodiči

30.11.2017

15:00 - 18:00

učebna 3.A

3.A

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Rodina, stádečko a otroci."

30.11.2017

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Předvánoční dílna s rodiči

01.12.2017

15:00 - 18:00

učebna 3.B

3.B

Výroba adventních věnců

02.12.2017

15:00 - 18:00

klášter františkánů

Setkání rodin IVz

03.12.2017

9:00 - 18:00

1. patro, TV, kuch

Nedělní výlet pro žáky

03.12.2017

13:40 - 18:00

Obora Hvězda

1. stupeň

Společná modlitba - začátek adventní doby

04.12.2017

8:00 - 8:05

Žehnání adventních věnců tříd 1. stupně

04.12.2017

8:05, 8:15

1. a 2. patro

1. stupeň

8:05 - 1. patro

8:15 - 2. patro

Adventní duchovní obnova

04.12.2017

8:30 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

1.A

Interaktivní divadlo Fórum

04.12.2017

10:00 - 10:45

učebna VV

7.A

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

05.12.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

žehnání adventní věnců tříd 2. stupně

Divadlo Spejbla a Hurvínka

05.12.2017

9:00 - 11:40

Dejvická, P6

2.AB

Školní mše pro páté třídy

06.12.2017

8:00 - 8:45

kaple

5.AB

Návštěva Knihovny Václava Havla

06.12.2017

8:30 - 10:30

Ostrovní, P1

2.B

Tvoření na vánoční trhy

06.12.2017

10:00 - 12:40

učebna 4.B

4.B

Adventní duchovní obnova pro učitele

06.12.2017

14:30 - 17:45

fara u sv. Vojtěcha, kostel

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Muž a mužena. Svoboda a pád."

06.12.2017

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Roráty

07.12.2017

7:00 - 7:45

kostel

svíčky vzít s sebou

Adventní duchovní obnova s přespáním na faře

07.12.2017

do 12:00

fara u sv. Vojtěcha

8.B

zahájení programu ve středu v 19 hodin

Preventivní program Co je pro mě důležité? (CPP Magdalena)

07.12.2017

8:00 - 10:45

učebna 7.A

7.A

Rada starostů

07.12.2017

9:55 - 10:25

knihovna

2. až 9. ročník

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

07.12.2017

10:00 - 10:45

učebna 3.A

4.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

07.12.2017

10:55 - 11:40

učebna 3.A

3.A

Adventní zastavení (Potichounku)

07.12.2017

16:45

Foerstův sál na faře u sv. Vojtěcha

3.A, 4.B, Knoflíček

Rada rodičů

07.12.2017

18:00 - 20:00

knihovna

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Když to křiváci vezmou do svých rukou."

07.12.2017

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Adventní duchovní obnova

08.12.2017

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

5.A

Vánoční dílna s rodiči

08.12.2017

8:00 - 11:40

učebna 2.B

2.B

Preventivní program Co je pro mě důležité? (CPP Magdalena)

08.12.2017

8:00 - 10:45

učebna HV

7.B

Preventivní program Sebevědomí (CPP Magdalena)

08.12.2017

10:55 - 13:35

učebna 6.B

6.B

Adventní duchovní obnova pro rodiče

10.12.2017

15:00 - 18:00

kostel, fara u sv. Vojtěcha

Společná modlitba

11.12.2017

8:00 - 8:05

Adventní duchovní obnova "O dvou králích" (AP)

11.12.2017

8:00 - 11:30

Bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

3.A

Školní kolo olympiády NJ

11.12.2017

11:55 - 13:35

učebna NJ

6. a 7. ročník

Vánoční dílna s rodiči

11.12.2017

8:00 - 12:40

učebna 4.A

4.A

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

12.12.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Adventní duchovní obnova

12.12.2017

8:00 - 12:40

kostel sv. Jana Nepomuckého, Hradčany

3.B

vede vojenský kaplan P. Hudoušek

Školní kolo olympiády NJ

12.12.2017

11:55 - 13:35

učebna NJ

8. a 9. ročník

Školní mše pro čtvrté třídy

13.12.2017

8:00 - 8:45

kaple

4.AB

Vizitace Mons. Václava Malého

13.12.2017

9:30 - 12:30

9:30 uvítání v ředitelně

9:35 zdravice ve školním rozhlase

9:40 ocenění žáků

10:00 - 11:00 tisková konference v učebně VV

11:00 - 11:30 návštěva v prvních třídách

11:30 - 12:00 oběd ve školní jídelně

12:00 - 12:30 setkání se školním kaplanem a sestrami, rozloučení v ředitelně

Adventní koncert žáků, učitelů a přátel školy

13.12.2017

16:00 - 16:45

kostel

Dobrovolné vstupné bude použito na vybudování nové školní kaple.

Návštěva tanečního představení Ze života hmyzu s workshopem

13.12.2017

16:00 - 18:30

Taneční konzervatoř Duncan Centre

Arabeska

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Čekali a čekali..."

13.12.2017

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Roráty

14.12.2017

7:00 - 7:45

kostel

Adventní duchovní obnova s přespáním na faře

14.12.2017

do 12:00

fara u sv. Vojtěcha

8.A

zahájení programu ve středu v 19 hodin

Profitesty pro žáky pátých tříd (KPPP)

14.12.2017

8:00 - 10:00

učebna VV

5.AB

Divadelní představení Sluha dvou pánů

14.12.2017

8:00 - 12:00

Bohnice

7.AB

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Bratrská láska aneb sourozenecké konstalace."

14.12.2017

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Adventní duchovní obnova

15.12.2017

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

6.B

Výuka podle rozvrhu, zájmové kroužky ŠK jen do 14 hodin, provoz školní družiny do 14:30

15.12.2017

Děti, které si rodiče nevyzvednou, budou ve 14:30 převedeny do školy a vychovatelky je ohlídají (do 15 hodin).

VÁNOČNÍ TRHY

15.12.2017

15:00 - 18:00

škola

1. a 2. stupeň

- organizace dle pokynů na nástěnce (Maso, Ora, Záh)

Třídy 1. stupně mají možnost připravit stánky a rozvěsit plakáty během poslední vyučovací hodiny před odchodem do družiny (nerušit výuku jiných tříd).

Třídy 2. stupně připraví stánky a rozvěsí plakáty v poslední vyučovací hodině (třídnická).

- prodej (v učebnách) od 15 do 18 hodin

- úklid učeben a chodeb do 19 hodin

Společná modlitba

18.12.2017

Adventní duchovní obnova

18.12.2017

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

1.B

Zájmové kroužky ŠK po celý týden v běžném režimu

18.12.2017

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

19.12.2017

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Adventní duchovní obnova

19.12.2017

8:00 - 13:00

učebna 2.B

2.B

Adventní duchovní obnova

19.12.2017

8:00 - 11:40

SDB Kobylisy

2.A

Adventní duchovní obnova

19.12.2017

9:00 - 12:40

učebna 4.B

4.B

vede P. Antonín Krasucki

Návštěva zámeckého areálu Ctěnice - Praha v čase vánočním

19.12.2017

8:00 - 13:00

Ctěnice

3.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

19.12.2017

8:55 - 9:40

učebna 3.B

4.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

19.12.2017

10:00 - 10:45

učebna 3.B

1.B

Školní mše pro třetí třídy

20.12.2017

8:00 - 8:45

kaple

3.AB

Adventní duchovní obnova

20.12.2017

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

6.A

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Slovo se stalo (stane) tělem."

20.12.2017

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Roráty

21.12.2017

7:00 - 7:45

kostel

Adventní duchovní obnova

21.12.2017

9:00 - 12:40

učebna 4.A

4.A

vede P. Antonín Krasucki

Adventní duchovní obnova s přespáním na faře

21.12.2017

do 12:00

fara u sv. Vojtěcha

7.B

zahájení programu ve středu v 19 hodin

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Já, nemůžu. Já, neumím. Já, nechci!"

21.12.2017

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Vánoční besídky tříd

22.12.2017

1. a 2. stupeň

vyučování podle rozvrhu

besídky na 1. stupni podle programu TU (nenarušit výuku jazyků a plavání)

besídky na 2. stupni poslední vyučovací hodinu

Školní družina v běžném provozu

22.12.2017

PC klub a ŠK v TV areálu v omezeném provozu (sledujte vývěsku)

22.12.2017

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

25.12.2017

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

26.12.2017

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

27.12.2017

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

28.12.2017

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

29.12.2017

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY - Nový rok 2018

01.01.2018

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

02.01.2018

Školní mše pro celý první stupeň - připravují 2.AB

03.01.2018

8:00 - 9:00

kostel

1. stupeň

Školní mše pro celý druhý stupeň - připravují 8.AB

03.01.2018

10:00 - 11:00

kostel

2. stupeň

Tříkrálová sbírka

03.01.2018

probíhá od 3. 1. do 13. 1. 2018

koledníci podle rozpisu

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Odvaha hledat se vyplatí"

03.01.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Promítání videa z Jižní Ameriky

04.01.2018

8:00 - 10:00

KC Ládví

8.AB, 9.A

Preventivní program Kyberšikana (Vladimír Vácha, ACET ČR)

04.01.2018

8:00 - 9:40

učebna D

5.A

Preventivní program Kyberšikana (Vladimír Vácha, ACET ČR)

04.01.2018

10:00 - 11:40

učebna D

5.B

Preventivní program Bolest jménem šikana (Vladimír Vácha, ACET ČR)

04.01.2018

11:55 - 13:35

učebna D

6.A

Rada rodičů

04.01.2018

18:00 - 20:00

knihovna

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Odvaha hledat se vyplatí"

04.01.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Duchovní obnova

05.01.2018

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

7.A

Vyučování na 1. stupni zkráceno do 11:40

05.01.2018

1. stupeň (3.AB, 4.AB)

Společná modlitba

08.01.2018

8:00 - 8:05

Zimní škola v přírodě (PO až PÁ)

08.01.2018

Příchovice

2.B

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

09.01.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Tříkrálové koledování

09.01.2018

8:30 - 10:00

2.A

Interaktivní divadlo Fórum

09.01.2018

10:55 - 11:40

učebna VV

7.B

Školní mše pro první třídy a MŠ

10.01.2018

8:00 - 8:45

kaple

1.AB

Zkrácené vyučování z důvodu školení pedagogického sboru

10.01.2018

1. stupeň do 11:30

2. stupeň do 12:30

Školní družina v běžném provozu

10.01.2018

Školní klub v omezeném provozu - sledujte vývěsky

10.01.2018

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Brána k věčnému životu"

10.01.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Co člověk snese, aby nemusel"

11.01.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Duchovní obnova

12.01.2018

8:00 - 11:40

fara u sv. Vojtěcha

5.B

Setkání mladších ministrantů

13.01.2018

od 9:30, 14:00 - 16:00

kostel sv. Voršily a fara u sv. Vojtěcha, TV areál

1. - 7. roč.

Společná modlitba

15.01.2018

8:00 - 8:05

Literární dílna se spisovatelkou Terezou Říčanovou

15.01.2018

10:00, 10:55

3.A, 3.B

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

16.01.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Obvodní kolo dějepisné olympiády

16.01.2018

8:00 - 13:00

ZŠ Curie

účastní se Anderová (9.B), Potoček (8.B), Gruber (9.B)

Školní mše pro páté třídy

17.01.2018

8:00 - 8:45

kaple

5.AB

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Jak že je to s těmi dutými džbány?"

17.01.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Rada starostů

18.01.2018

9:55 - 10:25

knihovna

2. až 9. ročník

Výtvarná dílna v galerii

18.01.2018

10:00 - 12:00

Topičův salon

3.B

Porada ředitelů CŠ (AP)

18.01.2018

14:00 - 16:00

ZŠ sv. Augustina, P4

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Poušť, požehnané místo"

18.01.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Preventivní program Láska, sex... (Vladimír Vácha, ACET ČR)

19.01.2018

10:00 - 11:40

učebna D

9.B

Preventivní program Závislosti (Vladimír Vácha, ACET ČR)

19.01.2018

11:55 - 13:35

učebna D

7.B

Spaní ve škole - nácvik předtančení na školní ples (PÁ a SO)

19.01.2018

17:00

TV areál

9.A

Uzávěrka klasifikace a docházky za 1. pololetí - zapisovat známky podle pokynů ZŘ

19.01.2018

1. a 2. stupeň

Novoroční taneční odpoledne

20.01.2018

9:00 - 18:00

Saleziánské divadlo, P8

Arabesky

Společná modlitba

22.01.2018

8:00 - 8:05

Bruslení Na Františku

22.01.2018

8:30 - 11:30

hřiště Na Františku

1.B

Preventivní program Antisemitismus a holocaust (Vladimír Vácha, ACET ČR)

22.01.2018

8:00 - 9:40

učebna Ch

8.A

Preventivní program Antisemitismus a holocaust (Vladimír Vácha, ACET ČR)

22.01.2018

10:00 - 11:40

učebna Ch

8.B

Preventivní program Láska, sex... (Vladimír Vácha, ACET ČR)

22.01.2018

11:55 - 13:35

učebna M

9.B

Školní mše pro celý druhý stupeň u příležitosti sv. Anděly Merici - připravují 9.AB

23.01.2018

8:00 - 9:00

kostel

2. stupeň

Obvodní kolo v košíkové (chlapci)

23.01.2018

8:00 - 13:30

ZŠ Truhlářská, P1

8.AB, 9.AB

Bruslení Na Františku

23.01.2018

9:00 - 13:35

Na Františku, P1

8.AB

Školní kolo olympiády AJ (kategorie II.A) - písemná část

23.01.2018

11:55 - 12:40

učebna VV

8.AB, 9.AB

přihlášení žáci polde seznamu na nástěnce

Školní kolo olympiády AJ (kategorie I.A) - písemná část

23.01.2018

12:50 - 13:35

učebna VV

6.AB, 7.AB

přihlášení žáci podle seznamu

Nacvičování na školní ples (nástup)

23.01.2018

14:00 - 16:20

TV

9.AB

Školní mše pro celý první stupeň u příležitosti sv. Anděly Merici - připravují 4.AB

24.01.2018

8:00 - 8:50

kostel

1. stupeň

Obvodní kolo v košíkové (dívky)

24.01.2018

8:00 - 13:30

ZŠ Truhlářská, P1

8.AB, 9.A

účastní se žákyně podle soupisky

Ukázková lekce kriketu

24.01.2018

8:55, 11:55, 12:50

TV

3.A, 6.B, 8.B

Pedagogická rada (1. pololetí)

24.01.2018

14:15 - 16:00

učebna Ch

14:15 - 14:45 vyplňování prohlášení k dani z příjmu (mzdová účetní H. Komínková)

Pedagogické záležitosti: hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí, setkání předmětových komisí

Organizační záležitosti: průběh rekonstrukce, projekt Šablony, příprava školní ročenky, příprava školního roku 2018/2019

Školní kolo olympiády AJ (kategorie I.A) - ústní část

25.01.2018

8:00 - 8:45

učebna AJ

6.AB, 7.AB

účastní se nejlepší soutěžící z písemné části

Školní kolo olympiády AJ (kategorie II.A) - ústní část

25.01.2018

12:50 - 13:35

učebna AJ

8.AB, 9.AB

účastní se nejlepší soutěžící z písemné části

Školní kolo olympiády FJ

25.01.2018

8:55 - 9:40

učebna FJ

6. a 7. roč.

účastní se žáci podle seznamu

Stmelovací pobyt na horách (PO 26. 2. až ČT 1. 3.)

25.01.2018

Jizerské hory

7.A

odjezd v PO v 7 hodin, návrat ve ČT ve 21 hodin

Školní kolo olympiády FJ

25.01.2018

10:00 - 10:45

učebna FJ

8. a 9. roč.

účastní se žáci podle seznamu

Výtvarná dílna

25.01.2018

10:00 - 11:40

Topičův salon

4.A

Vzdělávací program Palacký, Rieger, život za časů národního obrození

26.01.2018

8:00 - 9:45

NM, Palackého 7, P1

8.A

Zkrácené vyučování pro žáky 9. ročníku - příprava na ples, sraz v 15:30

26.01.2018

do 11:40

9.AB

Školní ples

26.01.2018

18:30 - 23:30

hotel Belvedere, P7

9.AB

Společná modlitba

29.01.2018

8:00 - 8:05

Obvodní kolo olympiády z ČJ

29.01.2018

8:00 - 13:00

DDM Praha 2

9.AB

účastní se Růžena Kasalová, Kristina Bobková

Školní kolo biologické olympiády - kategorie D (6. a 7. ročník)

29.01.2018

9:00 - 12:00

učebna Ch

6.AB, 7.AB

přihlášení žáci podle seznamu na nástěnce

Školní kolo biologické olympiády - kategorie C (8. a 9. ročník)

29.01.2018

13:00 - 15:30

učebna Ch

8.AB, 9.AB

přihlášení žáci podle seznamu na nástěnce

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

30.01.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Bruslení Na Františku

30.01.2018

9:00 - 11:40

hřiště Na Františku

2.A

Vydávání vysvědčení

31.01.2018

8:00 - 8:45

1. a 2. stupeň

následný program pod vedením TU nebo netřídních učitelů podle domluvy

Filmové představení Milada Horáková

31.01.2018

9:00 - 12:30

Cinestar Anděl

8.AB, 9.AB

Filmové představení Paddington 2

31.01.2018

9:30 - 11:45

Cinestar Anděl

1.B, 2.AB, 3.AB, 6.A, 7.AB

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Není větší věci"

31.01.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

DUBLO - školní soutěž dvojic ve hře Blokus

01.02.2018

8:00 - 13:35

knihovna

4. až 9. ročník

účastníci podle seznamu - z každé třídy 4 soutěžní dvojice

1. a 2. vyuč. h. 6.AB, 7.AB

3. a 4. vyuč. h. 4.AB, 5.AB

5. a 6. vyuč. h. 8.AB, 9.AB

Regionální kolo 25. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR ZLATÝ ÁMOS

01.02.2018

9:00 - 15:00

MHMP, Jungmannova, P1

9.B

účastní se obhájci: Malvína Anderová, Vladimír Krucký, Michal Květák

Wokshop Základy animace (J. Hejnic)

01.02.2018

10:00 - 12:40

učebna 3.A

3.A

Školní kolo zeměpisné olympiády (8. a 9. roč.)

01.02.2018

10:55 - 11:40

učebna VV

8.AB, 9.AB

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Co všechno musím"

01.02.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

02.02.2018

JARNÍ PRÁZDNINY

05.02.2018

JARNÍ PRÁZDNINY

06.02.2018

JARNÍ PRÁZDNINY

07.02.2018

JARNÍ PRÁZDNINY

08.02.2018

JARNÍ PRÁZDNINY

09.02.2018

Společná modlitba

12.02.2018

8:00 - 8:05

Školní kolo Chemické olympiády

12.02.2018

učebna Ch

8.AB, 9.AB

Divadelní představení Gulliverovy cesty

12.02.2018

9:20 - 11:40

Divadlo D21, P2

7.A, 7.B, 8.A

Masopustní rej

13.02.2018

16:00 - 20:30

TV areál

1. a 2. stupeň

16:00 - 18:00   1. stupeň

18:30 - 20:30   2. stupeň

Popeleční středa - začátek postní doby

14.02.2018

Školní mše pro první stupeň - Popeleční středa (připravují 3.AB)

14.02.2018

8:00 - 9:00

kostel

1. stupeň

Návštěva kina Besuch v Goethe institutu

14.02.2018

10:00 - 12:00

Goethe institut

7.AB, 8.AB (NJ1)

31 žáků ze 7.AB, 7 žáků z 8.AB

Školní kolo recitační soutěže Poetické setkání

14.02.2018

11:00 - 13:35

učebna D

1. až 5. ročník

účastní se žáci podle seznamu

Školní mše pro celý druhý stupeň - Popeleční středa (připravují 7.AB)

14.02.2018

12:15 - 13:15

kostel

2. stupeň

po skončení mše žáci odcházejí na oběd do ŠJ

Vzdělávací projekt České spořitelny Abeceda peněz - finanční gramotnost

15.02.2018

10:00 -13:35

ČS, Rytířská, P1

4.AB

Školní kolo recitační soutěže Poetické setkání

15.02.2018

12:50 - 13:35

učebna D

6. až 9. ročník

Rada rodičů

15.02.2018

18:00 - 20:00

knihovna

Návštěva ZOO

16.02.2018

8:30 - 13:00

Trója

6.A, 7.A, 7.B

třída 6.A odchází ze školy po 1. vyuč. hodině

třídy 7.A a 7.B mají sraz na stanici metra C Nádraží Holešovice

návrat na oběd do školní jídelny

Preventivní program Nemoc jménem šikana (Vladimír Vácha, ACET ČR)

16.02.2018

8:00 - 9:40

učebna 6.B

6.B

Preventivní program Jak přežít dospívání (Vladimír Vácha, ACET ČR)

16.02.2018

10:00 - 11:40

učebna Ch

8.B

Preventivní program Jak přežít dospívání (Vladimír Vácha, ACET ČR)

16.02.2018

11:55 - 13:35

učebna Ch

8.A

Nácvičování tanečního vystoupení - Arabeska

16.02.2018

Gym

Nácvičování tanečního vystoupení - Arabeska

17.02.2018

9:00 - 16:00

Gym

Nedělní odpolední výlet

18.02.2018

13:40 - 18:00

Vyšehrad

žáci 1. stu.

Společná modlitba

19.02.2018

8:00 - 8:05

Postní duchovní obnova

19.02.2018

8:00 - 11:40

fara u sv. Vojtěcha

1.A

Obvodní kolo olympiády AJ

19.02.2018

8:00 - 13:00

9.A

účastní se M. Deodati a J. Frídl (9.A)

Bruslení Na Františku

19.02.2018

8:00 - 10:00

hřiště Na Františku

6.A

Preventivní program Policie ČR - dopravní výchova

19.02.2018

8:55 - 10:45

učebny 5.A, 5.B

5.AB

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

20.02.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Divadelní představení O princezně Máně

20.02.2018

9:15 - 11:30

Divadlo Korunní, P2

1.AB

Divadelní představení žáků Bratrské školy - Labyrint světa a ráj srdce

20.02.2018

9:30 - 11:40

Salesiánské divadlo, P8

3.A, 4.B

Školní mše pro druhé třídy

21.02.2018

8:00 - 8:45

kaple

2.AB

Postní duchovní obnova s přespáním na faře (ÚT a ST)

21.02.2018

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

8.B

zahájení v ÚT v 19 hodin

Bruslení na Nikolajce

22.02.2018

8:00 - 13:00

stadion Nikolajka

8.AB

Návštěva ZOO

22.02.2018

8:00 - 12:30

Trója

2.AB, 5.AB

Bruslení Na Františku

22.02.2018

10:55 - 12:40

hřiště Na Františku

7.B

Bruslení Na Františku

22.02.2018

10:55 - 13:35

hřiště Na Františku

7.B

Rada starostů

23.02.2018

10:00 - 10:45

Gym

2. až 9. ročník

Zkouška tanečního vystoupení (Arabeska)

24.02.2018

9:00 - 16:00

Gym

Společná modlitba

26.02.2018

8:00 - 8:05

Postní duchovní obnova

26.02.2018

8:00 - 11:40

fara u sv. Vojtěcha

1.B

Výjezd na hory - výuka lyžování

26.02.2018

Pec pod Sněžkou (Richterovy boudy)

4.AB

PO 26. 2. (8:00) až PÁ 2. 3. 2018 (19:00)

Výjezd na hory - výuka lyžování

26.02.2018

Jiřetín pod Bukovou

7.A

PO 26. 2. až ČT 1. 3.

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

27.02.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Bruslení Na Františku

27.02.2018

10:00 - 12:40

hřiště Na Františku

3.B

Školní mše pro první třídy

28.02.2018

8:00 - 8:45

kaple

1.AB

Obvodní kolo soutěže Pražské poetické setkání

28.02.2018

8:00 - 13:35

ZUŠ Biskupská, P1

účastní se Nela Trembuľaková (2.B), Marek Pacák (2.B), Viktorie Stehlíková (5.A), Kwami Kugblenu (4.B)

Setkání základních škol zapojených do hudebně-prožitkových programů

28.02.2018

10:00 - 11:40

fara u sv. Vojtěcha

3.A

Obvodní kolo soutěže Pražské poetické setkání

01.03.2018

8:00 - 13:35

ZUŠ Biskupská, P1

účastní se Petr Kokaisl (7.B), Viktorie Kuthanová (6.B), Malvína Anderová (9.B), Marie Dubská (9.B)

Postní duchovní obnova s přespáním na faře

01.03.2018

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

6.B

zahájení ve ST v 19 hodin

Návštěva galerie a výtvarná dílna

01.03.2018

10:00 - 12:00

Topičův salon

3.B

Bruslení Na Františku

01.03.2018

10:50 - 12:40

hřiště Na Františku

7.B

Postní duchovní obnova s přespáním na faře

02.03.2018

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

6.A

zahájení ve čtvrtek v 19 hodin

Preventivní program Problematika návykových látek (Policie ČR)

02.03.2018

8:00 - 9:40

učebna 7.A

7.A

Preventivní program Problematika návykových látek (Policie ČR)

02.03.2018

10:00 - 11:40

učebna HV

7.B

Postní duchovní obnova pro rodiče na téma Chceš-li, můžeš...

04.03.2018

15:00 - 18:00

fara u sv. Vojtěcha, kostel sv. Vojtěcha

vede P. Bendikt Hudema

příležitost ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru

15:00   Rozjímání

16:00   Promluva

16:30   Modlitba růžence

17:15   Adorace

Společná modlitba

05.03.2018

8:00 - 8:05

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

06.03.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Postní duchovní obnova

06.03.2018

8:00 - 12:00

Pedagogické centrum AP, Jindřišská a klášter premonstrátů

3.A

Duchovně formační den - svědectví o víře (focus.org)

06.03.2018

8:55 - 13:00

učebny D, M

9.AB

bez odpoledního vyučování

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

06.03.2018

8:00 - 8:45

učebna 3.B

3.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

06.03.2018

8:55 - 9:40

učebna 4.B

4.B

Bruslení na Nikolajce

06.03.2018

10:00 - 12:40

kluziště Smíchov

3.B

Školní mše pro páté třídy

07.03.2018

8:00 - 8:45

kaple

5.AB

Krajské kolo olympiády NJ

07.03.2018

8:00 - 14:00

G Nad Alejí, P6

9.A

účastní se Vojtěch Bulla

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Teď jsem Kristus!

07.03.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Postní duchovní obnova

08.03.2018

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

8.A

Návštěva Náprstkova muzea - Indiáni

08.03.2018

9:30 - 11:40

Náprstkovo muzeum

2.A

Návštěva Muzea Karlova mostu

08.03.2018

10:00 - 12:40

Křížovické nám. 3, P1

3.A

Veřejná prezentace projektu Příběhy našich sousedů (MČ Praha 1)

08.03.2018

13:00 - 18:00

Dům U Kamenného zvonu, P1

9.B

účastní se Beneš, Linka, Stodola, Čoltko, Steinbauer, Schuster

Rada rodičů

08.03.2018

18:00 - 20:00

knihovna

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Nevděčný úděl proroka

08.03.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Krajská postupová přehlídka dětského scénického tance (SO a NE)

10.03.2018

9:00 - 17:00

Saleziánské divadlo, P8

Arabesky

Společná modlitba

12.03.2018

8:00 - 8:05

Preventivní program Krádeže, loupeže, přepadení (Policie ČR)

12.03.2018

8:00 - 9:40

učebna 6.A

6.A

Preventivní program Krádeže, loupeže, přepadení (Policie ČR)

12.03.2018

10:00 - 11:40

učebna 6.B

6.B

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

13.03.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Duchovně formační den - svědectví o víře (focus.org)

13.03.2018

8:55 - 11:40

učebna Fy, Ch

8.AB

Preventivní program

13.03.2018

9:00 - 10:00

učebna 4.A

4.A

Preventivní program

13.03.2018

10:35 - 12:00

učebna 4.B

4.B

Návštěva dětí z MŠ

13.03.2018

9:40 - 10:45

učebna 2.A

2.A

Školní mše pro čtvrté třídy

14.03.2018

8:00 - 8:45

kaple

4.AB

Literární dílna se spisovatelkou T. Říčanovou

14.03.2018

10:00 - 11:40

knihovna

4.AB

3. vyuč. hodina - 4.A

4. vyuč. hodina - 4.B

Půl roku učitelem a cestovatelem v Indii - promítání Matouše Šimka

14.03.2018

14:30 - 15:45

učebna Ch

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Sám a sám

14.03.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

15.03.2018

8:55 - 9:40

učebna 2.B

2.B

Prohlídka Národního divadla

15.03.2018

9:45 - 11:40

ND

3.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

15.03.2018

10:00 - 10:45

učebna 2.A

2.A

Rada starostů

15.03.2018

10:00 - 10:30

knihovna

2. - 9. roč.

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Průvodce na cestách

15.03.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Matematický klokan 2018

16.03.2018

8:45 - 10:00

2. - 9. roč.

Žáci první stupně se účastní soutěže pod vedením TU.

Přihlášení žáci druhého stupně se účastní soutěže podle pokynů (8:45 - 10:00 učebny VV a HV).

Věra Chloubová organizuje soutěž pro žáky IVz (9:00 - 11:00 kuchyňka).

Zkouška divadelního kroužku (PÁ a SO)

16.03.2018

18:00

G, učebna 2.B

do 11:30

Setkání rodin IVz

17.03.2018

9:00 - 18:00

1. patro, Tv areál, kuch

IVz

Nedělní výlet

18.03.2018

13:40 - 18:00

Strahov

1. stupeň

Společná modlitba

19.03.2018

8:00 - 8:05

Obvodní kolo v basketbalu (dívky)

19.03.2018

8:00 - 12:00

TV

6. a 7. roč.

účastní se žáci podle soupisky

Postní duchovní obnova

19.03.2018

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

5.A

Spaní ve škole

19.03.2018

16:30

učebna 3.A a TV areál

dívky 3.A

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

20.03.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Postní duchovní obnova

20.03.2018

8:00 - 11:40

SDB Kobylisy, P8

2.A

Postní duchovní obnova

20.03.2018

8:00 - 11:40

učebna 2.B, kostel

2.B

Obvodní kolo v basketbalu (chlapci)

20.03.2018

8:00 - 12:00

TV

6. a 7. roč.

účastní se žáci podle soupisky

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

20.03.2018

10:00 - 10:45

učebna 1.B

1.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

20.03.2018

10:55 - 11:40

učebna 1.A

1.A

Školní mše pro třetí třídy

21.03.2018

8:00 - 8:45

kaple

3.AB

Krajské kolo Olympiády ve FJ

21.03.2018

9:00 - 16:00

Suchdol

účastní se T. Potoček (8.B) a E. Bryndová (6.A)

Návštěva ZOO

21.03.2018

8:00 - 11:40 (12:40)

Trója

1.AB, 2.AB

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Koukej si udělat volno, zvu tě ke stolu

21.03.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

22.03.2018

škola

1. a 2. stupeň

organizace dle pokynů

7:55 - 11:55 možnost nahlédnout do výuky

15:00 - 17:00 komentovaná prohlídka školy

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Statečné ženy

22.03.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Postní duchovní obnova

23.03.2018

8:00 - 12:40

Klášter Kapucínů, Hradčany

4.AB

Postní duchovní obnova

23.03.2018

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

7.A

Czech Trip

23.03.2018

8:00 - 8:45

6.AB (AJ1)

Zkouška tanečního kroužku Arabeska

24.03.2018

9:00 - 12:00

Gym

Společná modlitba

26.03.2018

8:00 - 8:05

Postní duchovní obnova

26.03.2018

8:00 - 11:40

fara u sv. Vojtěcha

5.B

Divadelní představení Evžen Oněgin

26.03.2018

11:20 - 13:35

Skautský institut, Staroměstské nám., P1

8.A

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

27.03.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Školní mše pro druhé třídy

28.03.2018

8:00 - 8:45

kaple

2.AB

Postní duchovní obnova - druhá část

28.03.2018

8:00 - 10:00

kostel a fara u sv. Vojtěcha

3.B

Divadelní představení Od Osvobozeného divadla k Jiřímu Suchému

28.03.2018

8:00 - 11:00

Salesiánské divadlo, P8

5.AB, 7.AB, 8.A

Preventivní program (KPPP)

28.03.2018

8:00 - 11:40

učebna 4.B

4.B

Divadelní představení Zahrada

28.03.2018

9:00 - 12:40

Divadlo Minor

2.A

Křížová cesta

28.03.2018

12:00 - 13:30

Petřín - areál zahrady sester sv. Karla Boromejského

2. stupeň

sraz v kostele sv. Karla Boromejského ve 12.20

12:30 zahájení křížové cesty

13:15 předpokládané ukončení akce

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY - Zelený čtvrtek

29.03.2018

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY - Velký pátek

30.03.2018

Bílá sobota

31.03.2018

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

01.04.2018

Velikonoční pondělí

02.04.2018

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

03.04.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Poznávací zájezd do Itálie (NE 1. 4. až NE 8. 4.)

03.04.2018

Itálie

8.B

účastní se 12 žáků podle seznamu na nástěnce

Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové činnosti (PO 2. 4. až PÁ 7. 4.)

03.04.2018

Odry

4.B, 6.AB, 7.AB, 8.A

účastní se 23 žáků podle seznamu na nástěnce (Arabeska, divadelní kroužek)

Školní mše pro první třídy

04.04.2018

8:00 - 8:45

kaple

1.AB

Zkouška DELF A2

04.04.2018

9:00 - 16:00

FI Štěpánská, P1

účastní se Rozárie Borecká, Jasmína Bahová (8.A), Klára Brožková (9.A)

Obvodní kolo biologické olympiády (kategorie D)

05.04.2018

8:00 - 16:00

učebna Ch

Rada rodičů

05.04.2018

18:00 - 20:00

knihovna

Společná modlitba

09.04.2018

8:00 - 8:05

Divadelní představení v německém jazyce Der Turm

09.04.2018

8:00 - 11:00

Salesiánské divadlo, P8

7.AB (NJ1)

sraz před divadlem, návrat do školy

účastní se Fiřtová, Sakmn, Daly, Husáková, Ivankiv, Kokaisl, Mazurová, Pacáková, Procházka, Sobotová, Vorel

Divadelní představení v německém jazyce

09.04.2018

11:00 - 13:00

Salesiánské divadlo, P8

6.AB

účastní se J. Lipka, M. Pudlovský, O. Řeřicha, V. Kuthanová, L. Kamišová, T. Cardoselli, K. Šmoldas

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

10.04.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Ročníkový test z ČJ

10.04.2018

učebna D

9.AB

Školní mše pro páté třídy

11.04.2018

8:00 - 8:45

kaple

5.AB

Přijímací zkoušky na střední školy pro žáky 9. ročníku

12.04.2018

9.AB

Všichni žáci 9. ročníku jsou uvolněni na přijímací zkoušky - nemají výuku.

Přijímací zkoušky na osmiletá a šestiletá gymnázia pro žáky 5. a 7. ročníku

13.04.2018

5.AB, 7.AB

Individuálně uvolněni žáci, kteří konají přijímací zkoušku, ostatní mají výuku podle rozvrhu.

Pracovní dílna - elektřina s panem Janáčem

13.04.2018

8:00 - 9:40

učebna 3.B

3.B

ZÁPIS do 1. ročníku

14.04.2018

8:30 - 16:00

Společná modlitba

16.04.2018

8:00 - 8:05

Přírodovědná exkurze do botanické zahrady

16.04.2018

8:00 - 11:40

Albertov

3.B

Přijímací zkoušky na střední školy pro žáky 9. ročníku

16.04.2018

9.AB

Všichni žáci 9. ročníku jsou uvolněni na přijímací zkoušky - nemají výuku.

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

17.04.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Přijímací zkoušky na osmiletá a šestiletá gymnázia pro žáky 5. a 7. ročníku

17.04.2018

5.AB, 7.AB

Individuálně uvolněni žáci, kteří konají přijímací zkoušku, ostatní mají výuku podle rozvrhu.

Obvodní kolo Matematické olympiády (kategorie Z6, Z7, Z8)

17.04.2018

8:00 - 11:00

ZŠ Uhelný trh, P1

6.A, 7.AB

účástní se N. Čanda (6.A), M. Neruda (7.A), J. Marisko (7.B)

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

17.04.2018

8:55 - 9:40

učebna 4.B

4.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

17.04.2018

10:00 - 10:45

učebna 3.B

3.B

Příprava školního bazaru

17.04.2018

14:00 - 18:00

kuchyňka

Školní mše pro čtvrté třídy

18.04.2018

8:00 - 8:45

kaple

4.AB

Výstava Labyrintem dějin českých zemí

18.04.2018

10:00 - 13:35

Pražský hrad

8.B

Jarní školní bazar

18.04.2018

7:45 - 15:00

kuchyňka, vestibul

Obvodní kolo McDonald´s Cup

19.04.2018

7:50 - 14:00

hřiště Na Františku, P1

2. - 3. roč.

účastní se žáci podle soupisky

Rada starostů

19.04.2018

10:00 - 10:30

knihovna

2. - 9. roč.

Jarní škoní bazar

19.04.2018

7:45 - 19:00

kuchyňka, vestibul

Třídní schůzky

19.04.2018

16:30, 17:30

od 16:30 třídy 1. stupně

od 17:30 třídy 2. stupně

v 16:35, 17:35 hlášení ŘŠ

Obvodní kolo McDonald´s Cup

20.04.2018

7:50 - 14:00

hřiště Na Františku, P1

4. - 5. roč.

účastní se žáci podle soupisky

Jarní školní bazar

20.04.2018

7:45 - 14:00

kuchyňka, vestibul

Společná modlitba

23.04.2018

8:00 - 8:05

Preventivní program - trestní odpovědnost (Policie ČR)

23.04.2018

8:00 - 9:40

učebna ČJ

8.A

Preventivní program - trestní odpovědnost (Policie ČR)

23.04.2018

10:00 - 11:40

učebna ČJ

8.B

Exkurze do botanické zahrady

23.04.2018

8:00 - 11:40

Albertov

3.B

Obvodní kolo biologické olympiády (kategorie C)

23.04.2018

8:00 - 16:00

učebna Ch

8.B

účastní se T. Kotek, T. Potoček, E. Sedešová

Zahájen letní režim nepřezouvání pro žáky 2. stupně

23.04.2018

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

24.04.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Beseda o holocaustu s Danou Nachtigalovou

24.04.2018

10:00 - 12:00

učebna 3.B

3.B

Školní mše pro třetí třídy

25.04.2018

8:00 - 8:45

kaple

3.AB

Setkání ředitelů voršilských škol

25.04.2018

10:00 - 14:00

Preventivní program - trestní odpovědnost (Policie ČR)

27.04.2018

8:00 - 9:40

učebna M

9.A

Preventivní program - trestní odpovědnost (Policie ČR)

27.04.2018

10:00 - 11:40

učebna D

9.B

Ředitelské volno

30.04.2018

Státní svátek

01.05.2018

Školní mše pro čtvrté třídy

02.05.2018

8:00 - 8:45

kaple

4.AB

Kvalifikace do krajského finále McDonald´s Cup

02.05.2018

8:00 - 12:00

Areál Na Pražačce

3.AB

účastní se žáci podle soupisky

Zkrácené vyučování z důvodu školení pedagogického sboru

02.05.2018

1. stupeň do 11:30

2. stupeň do 12:30

Rada rodičů

03.05.2018

18:00 - 20:00

knihovna

Výstava Labyrintem českých dějin

04.05.2018

10:00 - 13:35

Pražský hrad

9.B

Ředitelské volno

07.05.2018

Státní svátek

08.05.2018

Školní mše pro první třídy

09.05.2018

8:00 - 8:45

kaple

1.AB

Testy studijních předpokladů pro žáky 8. ročníku (KPPP - dr. Hanušová)

09.05.2018

9:00 - 12:00

učebna VV

8.AB

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

09.05.2018

učebna 2.A

2.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

09.05.2018

učebna 2.B

2.B

Spaní ve škole

09.05.2018

16:00 - 8:00

učebna 3.A a TV areál

3.A (chlapci)

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Kus hovězího

09.05.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Přírodovědná exkurze (ČT a PÁ)

10.05.2018

ST 17:30 - PÁ 18:30

Třeboň

7.B, 8.A

Setkání rodičů dětí připravujících se na první svaté přijímání

10.05.2018

20:00 - 21:00

knihovna

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Malí", ale zajímaví

10.05.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Prohlídka Rudolfina

11.05.2018

8:00 - 11:40

Rudolfinum

2.A

Škola v přírodě (PO až PÁ)

14.05.2018

DCŽM Vesmír

3.AB

Projekt divadla Fórum - žákovské vystoupení

14.05.2018

10:00 - 11:40

učebna VV

7.A, 4.B

Obvodní kolo turnaje v přehazované

16.05.2018

7:00 - 15:00

TV areál

6.AB, 7.AB (dívky)

účastní se žáci podle soupisky

Úrovňové testy AJ (A2)

16.05.2018

7:55 - 9:40, 11:50 - 13:35

učebna VV

9.AB

7:55 - 9:40   žáci 9.B

11:50 - 13:35   žáci 9.A

Obvodní kolo turnaje v přehazované

17.05.2018

7:00 - 15:00

TV areál

6.AB, 7.AB (chlapci)

účastní se žáci podle soupisky

Projekt Duševní zdraví (M. Poláková)

17.05.2018

13:00 - 15:20

park Pankrác

7.B

Společná modlitba

21.05.2018

8:00 - 8:05

Škola v přírodě (21. 5. až 25. 5.)

21.05.2018

Špindlerův Mlýn

9.AB

Ročníkové testy z M

21.05.2018

7.AB, 8.AB

Školní mše pro druhý stupeň

22.05.2018

8:00 - 8:45

kostel

7.AB

Pohostinný pobyt pro zájemce o přestup do 3. ročníku (ÚT a ST)

22.05.2018

8:00 - 12:40

učebny 2.AB

2.AB

Preventivní program Kyberšikana (Vl. Vácha ACET ČR)

22.05.2018

8:00 - 9:40

učebna 4.A

4.A

Preventivní program Kyberšikana (Vl. Vácha ACET ČR)

22.05.2018

10:00 - 11:40

učebna 4.A

4.B

Úrovňový test AJ (A1)

22.05.2018

11:55, 12:50

5.A, 5.B

4. vyuč. hodina 5.B

5. vyuč. hodina 5.A

Školní mše pro páté třídy

23.05.2018

8:00 - 8:45

kaple

5.AB

Vstupní testy pro zájemce o přestup do 6. ročníku

23.05.2018

8:00 - 12:30

knihovna, kuchyňka, učebna VV a HV

organizace dle pokynů na nástěnce

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Já nesu ovoce, aneb nekopu sám za sebe

23.05.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Projekt České spořitelny Abeceda peněz - závěrečné vystoupení Cirkus v bance (s Kavárnou)

24.05.2018

15:00 - 19:00

pobočka ČS, Rytířská, P1

4.B

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Naplnění Zákona

24.05.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Ročníkový test z M

25.05.2018

6.AB

Noc kostelů

25.05.2018

Program v kostel sv. Voršily

18:00 - 19:00  Vystoupení žáků naší školy

19:30 - 20:30  Koncert židovské klezmerové hudby (Šarbilach)

Únikovka

28.05.2018

8:00 - 12:40

DDM Ulita, P3

2.A

Společná modlitba

28.05.2018

8:00 - 8:05

Poznávací zájezd do Paříže (NE až ST)

28.05.2018

Paříž

2. stupeň

odjezd v NE 27. 5. v 19 hodin z Vítězné ul.

návrat ve ST 30. 5. dopoledne

40 žáků podle seznamu

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

29.05.2018

8:00 - 8:45

učebna 3.A

3.A

Ročníkové testy z M

29.05.2018

učebny 3.AB, 4.AB

3.AB, 4.AB

Soutěž Matematické putování

29.05.2018

8:30 - 12:00

PedF UK

4.A, 5.A

účastní se K. Menšíková, J. Tomáš, F. Tuka (4.A), V. Menšíková, Zelenková (5.A)

Ročníkové testy z ČJ

30.05.2018

učebny 3.AB, 4.AB

3.AB, 4.AB

Beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou

30.05.2018

10:00 - 11:00

učebna 2.B

2.B

Ročníkový test z ČJ

30.05.2018

6.AB

Ročníkový test z ČJ

30.05.2018

9.AB

Jazyková zkouška DELF Prim A1

30.05.2018

FI, Štěpánská, P1

5.AB (FJ)

Informativní schůzka pro rodiče žáků budoucích prvních tříd

30.05.2018

16:00 - 17:00

učebna Fy

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Petr z Prahy

30.05.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Slavnost Těla a Krve Páně - školní mše pro celý druhý stupeň - připravují 6.AB

31.05.2018

8:00 - 9:00

kostel

2. stupeň

Slavnost Těla a Krve Páně - školní mše pro celý první stupeň - připravují 4.AB

31.05.2018

10:00 - 11:00

kostel

1. stupeň

Mezinárodní den dětí

01.06.2018

Duchovní obnova pro děti připravující se na první svaté přijímání (s přespáním na faře)

01.06.2018

18:30 - 15:00

fara u sv. Vojtěcha

1. stupeň

Baletní představení Giselle

03.06.2018

17:00 - 19:00

tělocvična

Společná modlitba

04.06.2018

8:00 - 8:05

Vodácký kurz (PO až ST)

04.06.2018

řeka Vltava

9.AB

odjezd v PO 6:30, návrat ve ST 15:00

Škola v přírodě (PO až PÁ)

04.06.2018

DCŽM Vesmír

2.B

Úrovňový test NJ1

04.06.2018

8:55 - 9:40

učebna VV

5.AB

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

05.06.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Ročníkový test ČJ

05.06.2018

12:50 - 13:35

učebna HV

7.B

Literární odpoledne

05.06.2018

15:30 - 17:30

učebna 3.B

6.AB

Školní mše pro třetí třídy

06.06.2018

8:00 - 8:45

kaple

3.AB

Obvodní kolo ve vybíjené (dívky)

06.06.2018

8:00 - 14:00

ZŠ Uhelný trh

6. a 7. roč.

Muzikál Scheherazade

06.06.2018

8:00 - 11:00

Divadlo Hybernia

7.B

vystupuje žákyně A. Sunková

Svěcení školní kaple sv. Voršily p. kardinálem Dominikem Dukou

06.06.2018

10:00 - 12:00

4. patro

účastní se ministranti podle seznamu (8:00 - 12:00) a starostové (zástupci) tříd (9:40 - 12:00)

zájemci o účast se hlásí u ŘŠ - kapacita omezena

celé 4. patro vyhrazeno pozvaným hostům, občerstvení v nové učebně AJ a v učebně HV

Ročníkový test ČJ

06.06.2018

12:50 - 13:35

učebna HV

7.A

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Jak poznat Boží vůli

06.06.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Obvodní kolo ve vybíjené (chlapci)

07.06.2018

8:00 - 14:00

ZŠ Uhelný trh

6. a 7. roč.

Veletrh vědy

07.06.2018

10:00 - 13:15

Výstaviště Letňany

7.AB

Nesoutěžní přehlídka dětského scénického tance (ČT 7. 6. až NE 10. 6.)

07.06.2018

Varnsdorf

Arabeska

účastní se vybrané děti ze 4.A, 5.A, 7.B, 8.A podle seznamu

Spaní ve škole

07.06.2018

od 18:00

učebny Fy, Ch

8.AB

Rada rodičů

07.06.2018

18:00 - 20:00

knihovna

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Odpuštění hříchů

07.06.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Poznávací zájezd do Salzburgu

08.06.2018

Salzburg (Rakousko)

2. stupeň

účastní 40 žáků podle seznamu

Veletrh vědy

08.06.2018

9:40 - 13:00

Výstaviště Letňany

8.AB

Spaní ve škole

08.06.2018

17:00 - 11:00

učebna 6.B

6.B

Setkání mladších ministrantů

09.06.2018

9:30 - 16:00

Svatý Jan pod Skalou

První svaté přijímání

10.06.2018

11:00 - 12:00

kostel

1. stupeň

Společná modlitba

11.06.2018

8:00 - 8:05

Návštěva výstavy Bezobratlí v botanické zahradě

11.06.2018

9:00 - 11:50

Albertov

3.B

Úrovňový test NJ

11.06.2018

5.AB

Přihlašování na školní projekt podle pokynů organizátorů

11.06.2018

1. a 2. stupeň

PO 25. 6. - 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 4.A, 4.B

ÚT 26. 6. - 5.A, 5.B, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B

Poznávací zájezd do Osvětimi - prohlídka tábora

12.06.2018

6:00 - 24:00

Osvětim (Polsko)

9.AB

po návratu přespání ve škole

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

12.06.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Ověřování počítačových miniher k vyhledávání nadaných žáků

12.06.2018

8:00 - 8:45, 10:00 - 13:35

učebna PC

1.A, 4.B

Preventivní program Policie ČR

12.06.2018

8:00 - 8:45

učebna 1.A

1.A

Preventivní program Policie ČR

12.06.2018

8:55 - 9:40

učebna 2.B

2.B

Preventivní program Policie ČR

12.06.2018

10:00 - 10:45

učebna 1.B

1.B

Preventivní program Policie ČR

12.06.2018

10:55 - 11:40

učebna 2.A

2.A

Preventivní program První pomoc

12.06.2018

10:00 - 11:40

učebna 5.B

5.B

Preventivní program První pomoc

12.06.2018

11:50 - 13:35

učebna 5.A

5.A

Školní mše pro druhé třídy

13.06.2018

8:00 - 8:45

kaple

2.AB

Výlet do Berouna

13.06.2018

8:00 - 14:30

Beroun

3.A

Pražské židovské památky

13.06.2018

8:00 - 12:00

Praha

9.AB

Školní knihovna v době nepřítomnosti paní knihovnice v omezeném provozu (ST 13. 6. až PÁ 22. 6.)

13.06.2018

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Co mám dělat?"

13.06.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Hudebně-prožitkový program (O. Tichý)

14.06.2018

10:00 - 11:40

učebna 3.B

3.AB

Prohlídka Národního divadla

14.06.2018

10:50 - 12:20

ND

3.B, 4.B

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Slepota"

14.06.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Multikulturní workshop

15.06.2018

8:00 - 10:45

učebna 2.A

2.AB

Uzávěrka klasifikace a docházky za 2. pololetí

15.06.2018

1. a 2. stupeň

do ÚT 19. 6. (16:00 hodin) zapsat známky do systému Škola OnLine podle pokynů ZŘ

Setkání rodin IVz

16.06.2018

Společná modlitba

18.06.2018

8:00 - 8:05

Německý piknik na ostrově

18.06.2018

10:00 - 10:45

Slovanský ostrov

9.AB (NJ2)

Koncert pěveckého sboru Bruncvík

18.06.2018

8:45 - 10:30

Hlahol, P1

3.A

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

19.06.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Návštěva Krokodýlí ZOO

19.06.2018

8:00 - 11:40

P7

1.AB

Návštěva muzea v Říčanech - Za trilobity a dinosaury

19.06.2018

8:00 - 14:00

Říčany

3.B

Školní turnaj ve fotbale pro 1. stupeň

19.06.2018

8:15 - 12:00

hřiště, TV

4.AB, 5.AB

St Ursula´s Scrabble Cup 2018 (ÚT, ST, ČT)

19.06.2018

učebna AJ

5. až 9. roč.

účastní se 24 soutěžních dvojic podle seznamu

realizační tým - žáci 8.B

1. kolo v ÚT 19. 6. 1. až 4. v.h.

2. kolo ve ST 20. 6. 1. až 6. v.h.

finále ve ČT 1. až 3. v.h., po 4. v.h. předání cen v knihovně

Školní mše pro první třídy a MŠ

20.06.2018

8:00 - 8:45

kaple

1.AB

Školní turnaj ve fotbale pro 1. stupeň

20.06.2018

8:15 - 12:00

hřiště, TV

2.AB, 3.AB

Program u Pražského Jezulátka

20.06.2018

11:30 - 13:30

Karmelitská, P1

7.B

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Pořád a neustále"

20.06.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Život vojáka - beseda s vojenským kaplanem

21.06.2018

8:30 - 12:30

Pastorační středisko AP, Kolejní, P6

3.A

Stmelovací aktivity na vodě (ČT, PÁ, SO)

21.06.2018

9:00 - 12:00

Kotva Braník

7.A

Návštěva galerie

21.06.2018

10:00 - 12:00

Topičův salon

3.B

Přehlídka Teátr na Prádle

21.06.2018

17:00 - 19:00

Divadlo Na Prádle

Knoflíček, Arabeska, Dramatický kroužek

2. stupeň - generálka 5. vyuč. hodinu v gymnastickém sále

1. stupeň - generálka odpoledne v divadle

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Podobenství, aneb odpověz si sám"

21.06.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Lanové centrum Proud

22.06.2018

8:00 - 13:35

P9 - Vysočany

6.B

Výjezd do Kutné Hory - Stříbření (PÁ, SO, NE, PO)

22.06.2018

Kutná Hora

8.B

Nedělní výlet

24.06.2018

Kunratice

Školní projekt "Už se neučíme?!" pro 1. až 4. třídy

25.06.2018

8:00 - 11:40

1.AB, 2.AB, 3.A, 4.AB

Divadelní představení

25.06.2018

9:00 - 12:40

Divadlo Kampa

3.B

Výjezd do Hájku (PO, ÚT, ST)

25.06.2018

9.AB

Výjezd do Ostrova (PO, ÚT, ST, ČT)

25.06.2018

6.A

Park Mirakulum

25.06.2018

8:00 - 14:00

Milovice

6.B

Školní projekt "Už se neučíme?!" pro 5. až 8. třídy

26.06.2018

9:00 - 12:40

5.AB, 6.B, 7.AB, 8.AB

Celodenní výlet

26.06.2018

7:45 - 16:00

ZOO Chleby, Poděbrady

1.AB

Vzdělávací program Na jedné lodi s Janem Zrzavým

26.06.2018

9:00 - 12:30

Museum Kampa

2.A

Slavnostní mše pro církevní školy AP v katedrále

27.06.2018

8:00 - 12:00

Pražský hrad - Katedrála sv. Víta

2.AB, 3.AB, 6.B, 7.B, 8.B

8:30 sraz na Hradčanském náměstí

8:40 - 9:00 kontrolovaný vstup do areálu Pražského hradu z Hradčanského náměstí (speciální vstup pro kontrolu účastníků mše, minimalizovat zavazadla, nebrat s sebou zakázané předměty)

9:00 - 9:30 shromáždění účastníků před katedrálou

9:30 - 9:45 zaujímání míst podle pokynů organizátorů - hlásit se pořadatelské službě u vchodu, zdravotnický dohled (příp. doprovod na toaletu) zajištěn

9:45 - 10:00 hudební úvod a videoprojekce, rozdání zpěvníků

10:00 - 11:00 mše svatá - celebruje p. biskup Václav Malý, přijímání u školního kaplana

11:00 - 11:30 odchod z katedrály

Závěrečná mše pro celý první stupeň

28.06.2018

8:00 - 8:45

kostel

1. stupeň

Laser Game

28.06.2018

8:00 - 9:30

Merkuria Holešovice, Argentinská 38, P7

6.B

Poslední školní den - vysvědčení (1. stupeň)

29.06.2018

8:00 - 10:00

1. stupeň

8:05 hlášení ŘŠ pro žáky 1. stupně

rozdávání vysvědčení

9:30 poslední zvonění

Poslední školní den - mše, poslední zvonění, vysvědčení (2. stupeň)

29.06.2018

8:15 - 10:30

kostel, škola

2. stupeň

8:15 - 9:15 závěrečná mše pro celý druhý stupeň v kostele

9:30 poslední zvonění ve škole

9:45 hlášení ŘŠ pro žáky 2. stupně

rozdávání vysvědčení

Uvítání všech žáků prvního stupně ve třídách

03.09.2018

8:00 - 8:15

1. stupeň

8:00 zahájení školního roku s třídními učiteli ve třídě (v 1.AB za účasti rodičů)

8:10 hlášení ŘŠ

8:15 společný odchod do kostela, žáci 1.AB s aktovkami do sakristie kostela

po mší (9:30 - 10:30) program s třídními učiteli ve třídě

Slavnostní zaháhení školního roku mší svatou pro žáky 1. stupně

03.09.2018

8:30 - 9:30

kostel

1. stupeň

Celebruje školní kaplan P. Benedikt Hudema. Žáci 1.AB půjdou v průvodu, žehnání aktovek. Účast rodičů je vítána.

Uvítání žáků druhého stupně ve třídách

03.09.2018

9:00 - 9:45

2. stupeň

9:00 zahájení školního roku s třídními učiteli

9:05 hlášení ŘŠ

seznámení žáků s týdenním plánem a rozvrhem hodin

9:45 společný odchod do kostela

Slavnostní zahájení školního roku mší svatou pro žáky 2. stupně

03.09.2018

10:00 - 11:00

kostel

2. stupeň

Celebruje školní kaplan P. Benedikt Hudema. Účast rodičů je vítána.

Informativní schůzka pro rodiče 1.A a 1.B

03.09.2018

10:00 - 11:00

učebny 1.A, 1.B

1.AB

Dohled nad dětmi zajišťují vychovatelky ŠD.

Zkrácený provoz školní družiny

03.09.2018

10:30 - 14:00

ŠD

1. až 3. roč.

Školní jídelna nevaří

03.09.2018

Školní klub - zahájeno elektronické přihlašování na zájmové kroužky

03.09.2018

od 16:00

Vyučování pod vedením TU

04.09.2018

1. a 2. stupeň

1. stupeň 8:00 - 11:30 (1.AB do 10:45)

2. stupeň 8:00 - 12:00

Aktivity stmelující třídu, seznámení žáků se školním řádem a řádem učebny, poučení o bezpečnosti, pravidla třídy, třídní samospráva, třídnické práce

Slavnostní otevření prostor ve 4. patře

04.09.2018

8:00

4. patro

1. a 2. stupeň

hlášení ŘŠ, prohlídka prostor podle rozpisu

Zahájení provozu školní jídelny

04.09.2018

11:00- 13:00

Informace na webových stránkách školy

Obědy nutno objednat na www.e-jidelnicek.cz

Vyučování pod vedením TU

05.09.2018

1. a 2. stupeň

1. stupeň 8:00 - 11:30 (1.AB do 10:45)

2. stupeň 8:00 - 12:00

Festival vědy

05.09.2018

8:00 - 12:30

Dejvice

6.AB

Návštěva ředitele v prvních třídách

05.09.2018

10:00 - 10:45

učebny 1.A, 1.B

1.AB

10:00 - 10:20 návštěva 1.A

10:20 - 10:40 návštěva 1.B

Zahájení činnosti školního klubu

05.09.2018

od 12:00

hřiště

Odevzdat přihlášky do školní družiny

05.09.2018

Výuka podle rozvrhu

06.09.2018

1. a 2. stupeň

Zpřístupnění zrekonstruovaných prostor ve 4. patře rodičům

06.09.2018

16:00 - 19:00

4. patro

možnost prohlédnout si nové učebny, školní kapli a nahlédnout do kabinetů

Třídní schůzky AJ

06.09.2018

učebna AJ

4.B, 5.AB, 6.A

16:00 - 16:10 schůzka pro rodiče 4.B - AJ

16:15 - 16:25 schůzka pro rodiče 5.AB - přípravný kurz AJ

17:10 - 17:25 schůzka pro rodiče 6.A - AJ1 (Žád)

Třídní schůzky

06.09.2018

16:30, 17:30

učebny

1. a 2. stupeň

1. stupeň od 16:30

2. stupeň od 17:30

hlášení ŘŠ a RR (16:35, 17:35)

představení učitelů (nových vyučujících ve třídě)

volba zástupců tříd do RR

Výuka podle rozvrhu

07.09.2018

1. a 2. stupeň

Společná modlitba

10.09.2018

8:00 - 8:05

1. a 2. stupeň

Zahájení činnosti školního klubu

10.09.2018

školní hřiště, knihovna, PC klub/klubovna Sutroš/stolní tenis + gym (PO až ČT do 16 hodin PÁ do 14:00/15:30) - nutno sledovat vývěsku

Klub MLHA (PO), Čtenářský klub (ČT)

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

11.09.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Školní mše pro páté třídy

12.09.2018

8:00 - 8:45

kostel

5.AB

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

12.09.2018

8:55 - 9:40

učebna 2.B

2.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

12.09.2018

10:00 - 10:45

učebna 4.A

4.A

Návštěva galerie a výtvarná dílna

13.09.2018

10:00 - 11:30

Topičův salon

4.B

Rada rodičů

13.09.2018

18:00 - 20:00

knihovna

Mše svatá za školu

14.09.2018

7:15 - 7:45

školní kaple

účast učitelů, žáků a jejich rodičů vítána

organizovaný příchod v 7 hodin ve vestibulu školy

Společná modlitba

17.09.2018

8:00 - 8:05

Přírodovědný kurz - příroda v okolí školy

17.09.2018

10:00 - 12:40

okolí školy

4.B

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 8.AB)

18.09.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

18.09.2018

8:00 - 8:45

učebna 3.B

3.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

18.09.2018

8:55 - 9:40

učebna 3.A

3.A

Školní mše pro čtvrté třídy

19.09.2018

8:00 - 8:45

kostel

4.AB

Divadelní představení Řeka, která teče pozpátku

19.09.2018

10:00 - 12:40

Nádraží Bubny

5.B

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Slovo stále živé

19.09.2018

19:45 - 20:30

fara u sv. Vojtěcha

Program Neslyšící pro slyšící

20.09.2018

10:45 - 13:00

Muzeum hl. m. Prahy

7.A

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Historie - učitelka života

20.09.2018

18:30 - 19:15

sakristie kostela sv. Voršily

Mše svatá za školu

21.09.2018

7:15 - 7:45

školní kaple

účast učitelů, žáků a jejich rodičů vítána

organizovaný příchod v 7 hodin ve vestibulu školy

Školní klub - zahájení činnosti zájmových kroužků

21.09.2018

Výstava her a hlavolamů

21.09.2018

11:00 - 13:00

Novoměstská radnice

7.AB

Spaní ve škole (PÁ a SO)

21.09.2018

17:00 - 12:00

škola

9.AB

Společná modlitba

24.09.2018

8:00 - 8:05

Rada starostů

25.09.2018

8:00 - 8:45

knihovna

první setkání starostů a místostarostů tříd

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Co vlastně chci

26.09.2018

19:45 - 20:30

fara u sv. Vojtěcha

Celoškolní pouť (1. stupeň)

27.09.2018

1. stupeň

1.AB (Šem, Drt, SMa, JVaš) 8:00 - 11:40 kostel sv. Voršily

2.AB (Chal, Kop, SAl) 8:00 - 12:00 kostel sv. Ignáce

3.AB (Smí, Fen, SBen) 8:00 - 12:15 Loreta

4.AB (Mác, Svo1, SVe, Miš, MŠim) 8:00 - 12:40 Katedrála sv. Víta

5.AB (Šil, Maso, SAn, Svo2) 8:00 - 12:40 Hájek u Prahy

Celoškolní pouť (2. stupeň)

27.09.2018

8:00 - 15:15

Svatý Jan pod Skalou

2. stupeň

doprava vlakem ze Smíchovského nádraží podle rozpisu

6.AB (Nov, Ora)   Srbsko - mše (10:30-11:30) - Vráž u Berouna

7.A (Str, Žád)   Loděnice - mše (11:30-12:30) - Vráž u Berouna

7.B (Bal, Pfe, ŘŠ)   Vráž u Berouna - mše (10:30-11:30) - Loděnice

8.A (To, Hoj)   Srbsko - mše (11:30-12:30) - Vráž u Berouna

8.B (Bat, Fej, Brů)   Vráž u Berouna - mše (10:30-11:30) - Srbsko

9.A (Šká, Šim)   Loděnice mše (11:30-12:30) - Srbsko

9.B (Ša, Fra)   Vráž u Berouna - mše (10:30-11:30) - Srbsko

Státní svátek - sv. Václav

28.09.2018

Společná modlitba

01.10.2018

8:00 - 8:05

Prezentace knihy Jak se Ťukťuk skamarádil s rybičkami

01.10.2018

10:00 - 11:30

Slovenský insitut, P1

3.B

Ukončen letní režim nepřezouvání

01.10.2018

2. stupeň

Všichni žáci jsou povinni se přezouvat (viz bod 2.3.5 ŠŘ).

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 7.AB)

02.10.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Beseda se spisovatelem Danielem Hevierem

02.10.2018

10:00 - 11:30

3.B, 4.B

Průzkum dopravního chování (Technická správa komunikací hl. m. Prahy)

02.10.2018

1. a 2. stupeň

8:55 informativní hlášení ŘŠ

TU 1. a 2. stupně rozdají všem přítomným žákům dotazník pro žáky a jejich rodiče (doprovod)

DOTAZNÍK (anonymní záznam všech cest do školy a ze školy) vyplňují všichni (žáci, rodiče, zaměstnanci školy, návštěvníci aj.), kteří v úterý přišli do školy. K vyplnění dotazníku je třeba si poznamenat čas příchodu a odchodu ze školy. Zaznamenává se každá cesta do školy i ze školy, tzn. i cesta na oběd, do školní družiny, na zájmové kroužky, na odpolední vyučování apod. Žáci odevzdají vyplněné dotazníky třídnímu učiteli, zaměstnanci školy do přihrádky ředitele školy.

Školní mše pro třetí třídy

03.10.2018

8:00 - 8:45

kostel

3.AB

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Bůh nebo nic

03.10.2018

19:45 - 20:30

fara u sv. Vojtěcha

Vzdělávací program MK Seznámení s knihou

04.10.2018

8:00 - 10:00

Školská, P1

1.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

04.10.2018

8:55 - 9:40

učebna 5.B

5.B

Vzdělávací program MK Seznámení s knihou

04.10.2018

9:40 - 11:40

Školská, P1

1.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

04.10.2018

10:00 - 10:45

učebna 4.B

4.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

04.10.2018

10:55 - 11:40

učebna 5.A

5.A

Rada rodičů

04.10.2018

18:00 -20:00

knihovna

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Židovský svět

04.10.2018

18:30 - 19:15

sakristie kostela sv. Voršily

Mše sv. za školu

05.10.2018

7.15 - 7:45

školní kaple

účast učitelů, žáků a jejich rodičů vítána

organizovaný příchod v 7 hodin ve vestibulu školy

Společná modlitba

08.10.2018

8:00 - 8:05

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 6.AB)

09.10.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Školní mše pro druhé třídy

10.10.2018

8:00 - 8:45

školní kaple

2.AB

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Jméno je vždycky klíčem

10.10.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Vzdělávací program MK Lidová pohádka

11.10.2018

8:00 - 10:00

Školská, P1

1.A

Aquapalace

11.10.2018

8:00 - 13:35

Čestlice

5.B

Vzdělávací program MK Lidová pohádka

11.10.2018

9:40 - 11:40

Školská, P1

1.B

Spaní ve škole

11.10.2018

18:00 - 7:30

škola

8.B

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Kdo koho pronásleduje

11.10.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Mše sv. za školu

12.10.2018

7:15 - 7:45

školní kaple

Společná modlitba

15.10.2018

8:00 - 8:05

Německé divadlo

15.10.2018

8:00 - 10:15

Salesiálské divadlo, Kobylisy

6.AB(NJ1), 8.AB(NJ2), 9.AB(NJ1)

Návštěva Francouzského institutu

15.10.2018

8:45 - 11:00

Štěpánská, P1

7.AB(FJ1), 8.AB(FJ1), 9.AB(FJ1)

Návštěva francouzské stážistky Morgane Jeaneau (PO až PÁ)

15.10.2018

Podzimní sportování

15.10.2018

11:00 - 13:35

Krejcárek, P3

7.A

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 9.AB)

16.10.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Duchovně-zážitkově-formační pobyt (ÚT a ST)

16.10.2018

Hájek u Prahy

6.AB

Multikulturní program Kulturní rozmanitost (Dům národnostních menšin)

16.10.2018

Vocelova, P2

4.A

Školní mše pro první třídy a MŠ

17.10.2018

8:00 - 8:45

školní kaple

1.AB

Preventivní program (Magdalena)

17.10.2018

8:00 - 10:45

učebna 7.A

7.A

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Nauč se slavit

17.10.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Obvodní kolo Prahy 1 v malé kopané (chlapci)

18.10.2018

7:30 - 13:30

hřiště Na Františku

8. a 9. roč.

účastní se žáci podle soupisky

Obvodní kolo Prahy 1 v malé kopané (dívky)

18.10.2018

7:30 - 13:30

hřiště Na Františku

6. - 9. roč.

účastní se žákyně podle soupisky

Prohlídka Valdštejnského paláce

18.10.2018

9:00 - 12:40

Valdštejnský palác, P1

5.B

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Ateisté a nepřátelé lidského pokolení

18.10.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Mše sv. za školu

19.10.2018

7:15 - 7:45

školní kaple

Sv. Voršila

21.10.2018

Koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů

21.10.2018

15:30

kostel sv. Voršily

z díla J. B. Foerstera a A. Dvořáka ke cti sv. Voršily

Společná modlitba a relace o sv. Voršile - Voršilský týden

22.10.2018

8:00 - 8:05

Výstava v DOXu

22.10.2018

14:40 - 16:20

Popětova, P7

9.A

Školní mše pro celý druhý stupeň - sv. Voršila (připravují 8.AB)

23.10.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Relace o sv. Voršile

23.10.2018

9:35 - 9:40

Školní kolo zeměpisné olympiády Pražský globus

23.10.2018

14:15 - 15:25

učebna HV

8. a 9. ročník

vybraní žáci podle soupisky

Školní mše pro celý první stupeň - sv. Voršila (připravují 5.AB)

24.10.2018

8:00 - 8:45

kostel

1. stupeň

Relace o sv. Voršile

24.10.2018

9:35 - 9:40

Konzultační den dr. Michalové (PPP)

25.10.2018

8:00

sborovna

Relace o sv. Voršile

25.10.2018

8:00 - 8:05

Preventivní program (Magdaléna o.p.s.)

25.10.2018

8:00 - 10:45

učebna 7.B

7.B

Rada starostů

25.10.2018

8:55 - 9:40

knihovna

2. - 9. roč.

Výstava Design Blok

25.10.2018

9:00 - 12:40

Výstaviště Holešovice

5.B

Setkání absolventů

25.10.2018

17:00 - 20:00

kostel, škola

17:00 mše sv. v kostele sv. Voršily

18:00 setkání absolventů a učitelů ve škole, prohlídka školy

Mše sv. za školu

26.10.2018

7:15 - 7:45

Relace o sv. Voršile

26.10.2018

8:00 - 8:05

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

29.10.2018

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

30.10.2018

Školní mše pro čtvrté třídy

31.10.2018

8:00 - 8:45

kostel

4.AB

Školní soutěž Tangramiáda 2018

31.10.2018

7:55 - 8:55, 11:45 - 12:45

učebna M

5. až 9. ročník

přihlášené trojčlenné týmy podle soupisky

Slavnost všech svatých

01.11.2018

Rada rodičů

01.11.2018

18:00 - 20:00

knihovna

Památka zesnulých

02.11.2018

Duchovní obnova

02.11.2018

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

8.A

Spaní ve škole

02.11.2018

18:00 - 12:00

učebna 8.A, TV areál

8.A

Nedělní výlet s P. Benediktem a sestrami

04.11.2018

13:40 - 18:00

1. stupeň

Společná modlitba

05.11.2018

8:00 - 8:05

Návštěva ZOO

05.11.2018

8:00 - 13:00 (13:35)

Troja

2.AB, 3.A, 4.AB, 5.AB

Výstava fotografií Emily Medkové

05.11.2018

14:30 - 16:30

Galerie U Betlémské kaple

9.A

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 7.AB)

06.11.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Preventivní program Sebepojetí (KPPP)

06.11.2018

8:00 - 12:00

učebna 4.B

4.B

Výstava Jiřího Petrboka

06.11.2018

14:30 - 16:30

NG Veletržní palác

8.B

Školní mše pro třetí třídy

07.11.2018

8:00 - 8:45

kostel

3.AB

Krajské kolo turnaje v minifotbale

07.11.2018

8:00 - 14:00

hřiště Na Pražačce

2. stupeň

Účastní se žákyně podle soupisky

Vzdělávací program Česko-německé vztahy - Sudety

07.11.2018

9:00 - 12:00

Goethe Institut

9.AB

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Taková normální rodinka

07.11.2018

19:45 - 20:45

fara sv. Vojtěcha

Multikulturní program

08.11.2018

8:00 - 9:30, 10:00 - 11:30

učebna 3.A, 3.B

3.AB

Předání diplomů DELF a filmové představení

08.11.2018

9:40 - 12:30

FI Štěpánská, P1

4.AB, 5.AB, 6.AB (FJ1,FJ2)

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Jak obstát. Zrada a odpuštění

08.11.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Mše sv. za školu

09.11.2018

7:15 - 7:45

školní kaple

Děkovná mše k 363. výročí příchodu sester voršilek do Prahy (1655)

09.11.2018

17:00

kostel sv. Voršily

Setkání rodin IVz

10.11.2018

9:00 - 18:30

1. patro, TV areál, kuch

IVz

Společná modlitba

12.11.2018

8:00 - 8:05

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 6.AB)

13.11.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Vzdělávací program O ochraně země, odvaze, cti a odpovědnosti (Pedagogické centrum AP)

13.11.2018

10:00 - 11:00

učebna 4.A

4.A

Školní mše pro druhé třídy

14.11.2018

8:00 - 8:45

školní kaple

2.AB

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

14.11.2018

8:00 - 8:45, 8:55 - 9:40

učebna 1.A, 1.B

1.AB

Podzimní školní bazar (ST až PÁ)

14.11.2018

vestibul, kuchyňka

ST 7:45 - 15:00

ČT 7:45 - 19:00

PÁ 7:45 - 14:00 výprodej za poloviční ceny

PÁ od 14:00 likvidace zbylých věcí - vše zdarma

Fyzikální soutěž Dopplerova vlna

15.11.2018

8:00 - 12:15

Dopplerovo gymnázium

8.AB, 9.B

účastní se žáci podle soupisky

Návštěva galerie a výtvarná dílna

15.11.2018

10:00 - 12:30

Topičův salon

4.B

Třídní schůzky

15.11.2018

16:30, 17:30

1. a 2. stupeň

16:35, 17:35 hlášení ŘŠ

Schůzka rodičů dětí připravujících se na první sv. přijímání

15.11.2018

17:30

knihovna

1. stupeň

Mše sv. za školu

16.11.2018

7:15 - 7:45

školní kaple

Preventivní program Prevence závislostí a posilování pozitivních životních hodnot (KPPP)

16.11.2018

8:00 - 12:00

učebna 5.A

5.A

Spaní ve škole

16.11.2018

18:00 - 12:00

3. patro, TV areál

6.AB

Den boje za svobodu a demokracii

17.11.2018

Společná modlitba

19.11.2018

8:00 - 8:05

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 9.AB)

20.11.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

20.11.2018

8:00 - 8:45, 8:55 - 9:40

učebny 2.B, 4.A

2.B, 4.A

Školní mše pro první třídy a MŠ

21.11.2018

8:00 - 8:45

školní kaple

1.AB

Pražské Jezulátko - exkurze s programem

21.11.2018

9:00 - 11:30

kostel P.M. Vítězné

2.B

Projekt Příběhy našich sousedů - Karel Sidon (Post Bellum)

21.11.2018

10:00 - 13:00

Maislova, P1

9.B

Nahrávání s pamětníkem se účastní vybraní žáci 9.B: D. Blažek, V. Bořek-Dohalský, P. Karlík, M. Lada, M. Lisý, A. Zamojski

Rada starostů

21.11.2018

10:00 - 10:45

knihovna

2. až 9. roč.

Školní kolo dějepisné olympiády

21.11.2018

12:50 - 13:35

učebna D

8.AB, 9.AB

účastrní se žáci podle soupisky na nástěnce

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Politika, to je pěkná špína!

21.11.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Exkurze do Unijazzu (projekt Práce mých rodičů)

22.11.2018

8:00 - 12:00

Jindřišská, P1

5.B

Návštěva ZOO

22.11.2018

8:15 - 11:40 (12:40)

Troja

1.AB, 3.B

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Jak jednat s kacíři?

22.11.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Mše sv. za školu

23.11.2018

7:15 - 7:45

školní kaple

Veletrh škol - Schola Pragensis

23.11.2018

8:00 - 12:30

Kongresové centrum

8.AB

Workshop - Bicí

23.11.2018

10:00 -12:00

učebna 5.B

5.B

Spaní ve škole

23.11.2018

18:00 - 8:00

učebny 7.A, Z, VV, kuch, TV

7.A

Společná modlitba

26.11.2018

8:00 - 8:05

Tvoření na vánoční trhy s rodiči

26.11.2018

10:00 - 12:40

učebna 3.A

3.A

Děkovná mše - sestra Magdalena děkuje za 30 let od zasvěcení se Bohu

26.11.2018

17:00

kostel sv. Voršily

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 8.AB)

27.11.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Sestra Magdalena obnoví své sliby, které tajně složila v roce 1988.

118. výročí založení Římské unie sester voršilek

28.11.2018

Školní mše pro čtvrté třídy - změna

28.11.2018

8:00 - 8:45

kostel

4.AB

Profitesty pro žáky 5. ročníku (KPPP - dr. Hanušová)

28.11.2018

8:00 - 10:45

učebna VV

5.AB

Preventivní program Vztahy ve třídě (Magdalena)

28.11.2018

8:00 - 10:45

učebna 6.B

6.B

Školská rada

28.11.2018

18:00

knihovna

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Zaslouží si žít

28.11.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Myšlenky nebezpečnější než zbraně

29.11.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Mše sv. za školu

30.11.2018

7:15 - 7:45

školní kaple

Duchovní obnova

30.11.2018

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

9.A

Adventní dílna s rodiči

30.11.2018

15:00 - 18:00

učebna 4.B

4.B

Spaní ve škole - nácvik předtančení

30.11.2018

17:30 -12:00

učebna Ch, 7.B, kuch, G

9.A

Setkání rodin domácí školy - předvánoční dílna

01.12.2018

9:00 - 16:00

učebny 5.A, 5.B, 1. patro, TV areál, kuch

IVz

Výroba adventních věnců

01.12.2018

15:00 - 18:00

klášter františkánů u P. Marie Sněžné

První adventní neděle

02.12.2018

Odpolední výlet s P. Benediktem a sestrami

02.12.2018

13:40 - 18:00

Společná modlitba - začátek adventní doby

03.12.2018

8:00 - 8:05

Žehnání adventních věnců

03.12.2018

8:05, 8:15

1. a 2. patro

1. stupeň

8:05 - třídy na 2. patře

8:15 - třídy na 1. patře

Adventní duchovní obnova

03.12.2018

8:30 - 11:40

Františkánský klub

1.AB

Adventní duchovní obnova

03.12.2018

8:30 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

2.A

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 7.AB)

04.12.2018

8:00 - 8:45

kostel sv. Voršily

2. stupeň

Na začátku mše budou požehnány adventní věnce tříd druhého stupně.

Obvodní kolo ve florbale

04.12.2018

7:30 - 13:30

hala HAMR, P4 - Braník

6.B, 7.AB

účastní se žáci podle soupisky na nástěnce

Adventní duchovní obnova

04.12.2018

8:00 - 12:00

Františkánský klub

5.B

Školní mše pro páté třídy

05.12.2018

8:00 - 8:45

školní kaple

5.AB

Adventní duchovní obnova

05.12.2018

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

7.A

Školní kolo dějepisné olympiády z ČJ

05.12.2018

11:55 - 13:30

učebna D

8. a 9. roč.

účastní se žáci podle soupisky

Synoda o mládeži - přednáška a beseda s otcem biskupem Tomášem Holubem

05.12.2018

19:00

sál kláštera

vstup do sálu z Národní třídy přes Endokrinologický ústav

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Proč se trápit?

05.12.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Roráty pro žáky, rodiče a učitele

06.12.2018

7:00 - 7:45

kostel

1. a 2. stupeň

Přinést si vlastní svíčku v obalu (nekapající) nebo lucernu.

Vánoční dílna s rodiči

06.12.2018

9:00 - 12:30

učebna 3.B

3.B

Výstava Středověká Praha

06.12.2018

10:45 - 12:40

Muzeum hl. m. Prahy

7.A

Rada rodičů - volba zástupců do školské rady

06.12.2018

18:00 - 20:00

knihovna

Rorátní mše za školu

07.12.2018

7:10 - 7:45

školní kaple

Sraz v 7:00 hodin ve vestibulu

Adventní duchovní obnova

07.12.2018

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

9.B

Adventní dílna s rodiči

07.12.2018

8:00 - 11:40

učebna 2.B

2.B

Setkání mladších ministrantů

08.12.2018

9:15 - 16:00

škola, TV areál, fara u sv. Vojtěcha

Druhá adventní neděle

09.12.2018

Adventní duchovní obnova pro rodiče

09.12.2018

15:00 - 18:00

kostel sv. Vojtěcha, fara

Společná modlitba

10.12.2018

8:00 - 8:05

Adventní duchovní obnova

10.12.2018

8:00 - 11:40

fara u sv. Vojtěcha

2.B

Adventní dílna s rodiči

10.12.2018

8:00 - 12:40

učebna 2.A

2.A

Divadelní představení

10.12.2018

9:00 - 12:00

Skautský institut

4.B

Zeměpisná hra

10.12.2018

12:50 - 14:30

okolí školy

7.AB

Bude se konat pouze za příznivého počasí.

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 6.AB)

11.12.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Vánoční divadelní představení

11.12.2018

9:30 - 11:00

sál kláštera sester voršilek

1.AB

Školní kolo německé olympiády - písemná část

11.12.2018

10:55 - 12:40

učebna NJ, knihovna

6.AB, 7.AB, 8.AB, 9.AB

Účastní se žáci podle soupisky.

Výstava Středověká Praha

11.12.2018

13:35 - 15:30

Muzeum hl. m. Prahy

7.B

Obvodní kolo ve florbalu

12.12.2018

6:30 - 14:00

Braník

8.AB, 9.AB

Účastní se žáci podle soupisky.

Preventivní program Prevence závislostí a posilování pozitivních životních hodnot

12.12.2018

8:00 - 11:40

učebna 5.B

5.B

Školní mše pro třetí třídy

12.12.2018

8:00 - 8:45

kostel

3.AB

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

12.12.2018

8:55 - 9:40

učebna 2.B

2.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

12.12.2018

10:00 - 10:45

učebna 3.A

3.A

Po stopách pastýřů

12.12.2018

11:00 - 11:45

Pražské Jezulátko

2.A

Školní kolo německé olympiády - ústní část

12.12.2018

10:55 - 12:40

učebna NJ, knihovna

6.AB, 7.AB, 8.AB, 9.AB

Účastní se žáci podle soupisky.

Adventní duchovní obnova pro učitele

12.12.2018

14:30 - 18:00

sál kláštera sester voršilek, kostel

"Čtyři slova do adventu na cestu k Vánocům, totiž ticho, vzpomínání, očekávání a obdarování."

Vede Mons. Aleš Opatrný.

14:30 - 16:30  krátké úvahy s reflexí v tichu

od 16:30  příležitost ke svátosti smíření a rozhovoru pro zájemce

od 17:00  společná mše sv. v kostele sv. Voršily

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Mohu zabít?

12.12.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Roráty pro žáky, rodiče a učitele

13.12.2018

7:00 - 7:45

kostel

Přinést si vlastní svíčku v obalu (nekapající) nebo lucernu.

Konzultační den dr. Michalové (PPP)

13.12.2018

8:00

sborovna

Rada starostů

13.12.2018

8:55 - 9:40

knihovna

2. až 9. ročník

Porada vedení

13.12.2018

10:00 - 11:30

ředitelna

Bruslení na Františku

13.12.2018

10:55 - 13:35

hřiště Na Františku

6.AB

Klub mladých diváků - divadelní představení Čapek

13.12.2018

19:00

Divadlo Rokoko

Účastní se žáci podle soupisky na nástěnce.

Hovory o víře s p. Benediktem na téma Světci, zločinci a hrdinové na cestě

13.12.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Adventní duchovní obnova

14.12.2018

8:00 - 12:00

Salesiánské středisko, Kobylisy

3.A

Adventní duchovní obnova

14.12.2018

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

8.B

návrat do školy - příprava na vánoční trhy

Provoz školní družiny a školního klubu do 15 hodin

14.12.2018

Zájmové kroužky ŠK se konají (některé přemístěny do 4. patra).

Děti ve školní družině, které si rodiče nevyzvednou do 15 hodin, budou převedeny do školy.

Příprava na Vánoční trhy

14.12.2018

1. a 2. stupeň

řídit se pokyny organizátorů VT (Maso, Ora)

1. stupeň - příprava v režii TU možná během vyučování (ne v hodinách jazyků, plavání, náboženství), plakáty rozvěsit až během poslední vyučovací hodiny (nerušit výuku ostatních tříd) 

2. stupeň - výuka podle rozvrhu do 11:40, během 5. a 6. vyučovací hodiny příprava v kmenových učebnách pod vedením TU - odchod na oběd je možný nejdříve ve 13 hodin

Netřídní učitelé nabídnou třídním učitelům svou pomoc během příprav (např. dohled).

Vánoční trhy

14.12.2018

15:00 - 18:00

škola

1. a 2. stupeň

řídit se pokyny organizátorů (Maso, Ora)

prodej od 15 do 18 hodin

úklid učeben a chodeb do 19 hodin

Setkání starších ministrantů

15.12.2018

14:00 - 16:00

TV

Třetí adventní neděle

16.12.2018

Společná modlitba

17.12.2018

8:00 - 8:05

Školská rada

17.12.2018

16:00 - 17:30

knihovna

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 9.AB)

18.12.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Adventní duchovní obnova

18.12.2018

8:00 - 12:00

sál kláštera

5.A

Školní mše pro druhé třídy

19.12.2018

8:00 - 8:45

kostel

2.AB

Adventní duchovní obnova

19.12.2018

8:00 - 12:40

fara u sv. Ludmily

4.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

19.12.2018

8:55 - 9:40

učebna 4.B

5.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

19.12.2018

10:00 - 10:45

učebna 4.B

4.B

Setkání pod Betlémskou hvězdou

19.12.2018

10:00 - 11:00

Pražské Jezulátko

2.A

Bruslení Na Františku

19.12.2018

10:55 - 13:35

hřište Na Františku

8.B

Astronomická olympiáda

19.12.2018

14:05 - 14:50

učebna PC

8.B

účastní se Tomáš Brada, Jakub Marisko, Kryštof Bergman

Provoz školní družiny a školního klubu do 15 hodin

19.12.2018

Zájmové kroužky v omezeném provozu - sledujte vývěsku. 

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Už je to tady

19.12.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Roráty pro žáky, rodiče a učitele

20.12.2018

7:00 - 7:45

kostel

Přinést si vlastní svíčku v obalu (nekapající) nebo lucernu.

Bruslení na Františku

20.12.2018

8:00 - 11:40

hřiště Na Františku

7.B

Výstava Mezi barvami - František Kupka

20.12.2018

9:40 - 12:40

Valdštejnská jízdárna

4.A

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Bylo to opravdu v prosinci?

20.12.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Rorátní mše za školu

21.12.2018

7:10 - 7:45

školní kaple

Vánoční besídky tříd

21.12.2018

1. a 2. stupeň

1. stupeň - výuka podle rozvrhu a program pod vedením TU, zachovat výuku jazyků a plavání (po domluvě s vyučujícími změna možná)

2. stupeň - výuka podle rozvrhu do 11:40, 5. a 6. vyučovací hodina vyhrazena na program pod vedením TU

Školní družina v běžném provozu

21.12.2018

Školní klub v omezeném provozu - sledujte vývěsku

21.12.2018

Čtvrtá adventní neděle

23.12.2018

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

24.12.2018

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

25.12.2018

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

26.12.2018

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

27.12.2018

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

28.12.2018

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

31.12.2018

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

01.01.2019

Přejeme všem požehnaný rok 2019

01.01.2019

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

02.01.2019

Ředitelské volno

03.01.2019

Ředitelské volno

04.01.2019

Společná modlitba - Nový rok 2019

07.01.2019

8:00 - 8:05

Tříkrálové žehnání - třídy 1. stupně

07.01.2019

8:00 - 9:00

škola

1. stupeň

Duchovní obnova

07.01.2019

9:00 - 12:00

fara u sv. Ludmily

3.B

Preventivní program (Vl. Vácha)

07.01.2019

8:55 - 10:45, 10:55 - 12:40

učebna D

5.AB

Šermířské vystoupení

07.01.2019

11:55 - 13:35

TV

6.AB, 7.AB

Tříkrálová sbírka (2. 1. až 12. 1.)

07.01.2019

skupiny koledníků podle rozpisu

Školní mše pro celý 2. stupeň (připravují 8.AB)

08.01.2019

8:00 - 9:00

kostel

celý 2. stupeň

Tříkrálové žehnání - třídy 2. stupně

08.01.2019

9:00 - 10:00

škola

2. stupeň

Školní mše pro první třídy a MŠ

09.01.2019

8:00 - 8:45

školní kaple

1.AB

Taneční představení Petr Pan

09.01.2019

9:30 - 11:40

Divadlo Hybernia

2.B

Zkrácené vyučování z důvodu školení pedagogického sboru

09.01.2019

1. stupeň do 11:30

2. stupeň do 12:30

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Hvězda nebo konjunkce

09.01.2019

19:45 - 20:30

fara u sv. Vojtěcha

Duchovní obnova

10.01.2019

8:00 - 12:00

fara u sv. Ludmily

4.B

Rada rodičů

10.01.2019

18:00 - 20:00

knihovna

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Hvězda nebo konjunkce

10.01.2019

18:30 - 19:15

sakristie kostela sv. Voršily

Mše svatá za školu

11.01.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

sraz v 7 hodin ve vestibulu

Duchovní obnova

11.01.2019

8:00 - 12:30

fara u sv. Vojtěcha

7.B

Společná modlitba

14.01.2019

8:00 - 8:05

Projekt Abeceda peněz - návštěva České spořitelny

14.01.2019

8:00 - 11:00

Rytířská, P1

4.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

15.01.2019

8:00 - 8:45

učebna 2.A

2.A

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 7.AB)

15.01.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Obvodní kolo německé olympiády

15.01.2019

12:30 - 16:00

ZŠ Kladská

2. stupeň

účastní se Hynek Trnka (6.A), Vincent Schuster (7.A), Viktorie Kuthanová (7.B)

Školská rada

15.01.2019

16:00 - 18:00

knihovna

Zahájení přezkoušení žáků IVz

15.01.2019

Klub mladého diváka - představení Někdo to rád horké

15.01.2019

19:00 - 21:30

Divadlo Na Fidlovačce

7.A, 8.AB, 9.AB

Školní mše pro páté třídy

16.01.2019

8:00 - 8:45

školní kaple

5.AB

Preventivní program (Magdalena)

16.01.2019

8:00 - 10:45

učebna 7.A

7.A

Preventivní program (Magdalena)

16.01.2019

10:55 - 13:35

učebna 7.B

7.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

16.01.2019

8:00 - 8:45

učebna 4.B

4.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

16.01.2019

8:55 - 9:40

učebna 4.B

5.B

Divadlo Bratrské školy

16.01.2019

9:40 - 11:40

Saleziánské divadlo, P8

4.B, 5.B, 9.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

16.01.2019

10:55 - 11:40

učebna 4.A

4.A

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Spravedlivá válka

16.01.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Obvodní kolo dějepisné olympiády

17.01.2019

8:00 - 12:00

ZŠ Curie

účastní se M. Mazurová (8.B), T. Potoček (9.B), I. Linka (8.A)

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Jsi katolík? Uteč nebo umři!

17.01.2019

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Mše svatá za školu

18.01.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

sraz v 7 hodin ve vestibulu školy

Video workshop (Post Bellum)

18.01.2019

8:00 - 10:00

Vodičkova

9.B

účastní se M. Lada, M. Lisý, A. Zamojski, V. Dohalský, D. Blažek, P. Karlík

Uzávěrka klasifikace a docházky za 1. pololetí

18.01.2019

Nedělní výlet s P. Benediktem a sestrami

20.01.2019

13:40 - 18:00

kostel Panny Marie andělské

1. stupeň

Společná modlitba

21.01.2019

8:00 - 8:05

Zimní škola v přírodě (NE 20. 1. až PÁ 25. 1.)

21.01.2019

DCŽM Křižovatka, Příchovice

3.B

Nácvik nástupu na školní ples

21.01.2019

7:00 - 8:00

TV

9.AB

Fotografování žáků do školní ročenky (PO, ÚT, ST)

21.01.2019

8:00 - 13:35

gymnastický sál

1. a 2. st.

třídy podle rozpisu

PO 1.B, 4.B, 1.A, 8.B, 9.A, 7.A

ÚT 2.A, 6.B, 5.A, 2.B, 5.B, 8.A

ST 7.B, 6.A, 4.A, 9.B, 3.A

Preventivní program Policie ČR

21.01.2019

8:55 - 9:40

učebny 2.AB, 3.A, 5.AB

2.AB, 3.A, 5.AB

Školní kolo olympiády AJ - písemná část

21.01.2019

10:00 - 11:40

učebna Z

2. stupeň

účastní se přihlášení žáci podle soupisky

10:00 - 10:45 kategorie IA (6. a 7. roč.)

10:55 - 11:40 kategorie IIA (8. a 9. roč.)

Setkání rodičů s ředitelem k financování školy

21.01.2019

16:30 - 17:30

TV

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 6.AB)

22.01.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Bruslení v Karlíně

22.01.2019

8:30 - 11:40

Karlínská kasárna

4.B

akce se uskuteční v případě příznivého počasí

Obvodní kolo německé olympiády

22.01.2019

12.30 - 16:00

ZŠ Kladská

2. stupeň

účastní se Magdaléna Mazurová (8.B), Marie Husáková (8.B), Sofie Gucfová (9.B)

Nácvik nástupu na školní ples

22.01.2019

15:00 - 16:00

TV

9.AB

Školní mše pro čtvrté třídy

23.01.2019

8:00 - 8:45

školní kaple

4.AB

Školní kolo olympiády z francouzského jazyka

23.01.2019

8:00 - 9:40

knihovna

2. stupeň

účasrní se žáci podle soupisky

Preventivní program Vztahy v kolektivu (Vl. Vácha)

23.01.2019

8:00 - 9:40

učebna 4.A

4.A,

Preventivní program Fake news (Vl. Vácha)

23.01.2019

10:00 - 11:40

učebna Ch

9.A

Preventivní program Fake news (Vl. Vácha)

23.01.2019

11:55 - 13:35

učebna Ch

9.B

Preventivní program Reprodukční zdraví a antikoncepce (Vl. Vácha)

24.01.2019

8:00 - 9:40

učebna 7.A

8.A

Preventivní program Tabák jako legální droga (Vl. Vácha)

24.01.2019

10:00 - 11:40

učebna 7.A

7.A

Preventivní program Tabák jako legální droga (Vl. Vácha)

24.01.2019

11:55 - 13:35

učebna 7.B

7.B

Školní kolo olympiády AJ - ústní část

24.01.2019

8:55 - 10:45

2. stupeň

účastní se postupující žáci podle soupisky

8:55 - 9:40 kategorie IA (6. a 7. roč.)

10:00 - 10:45 kategorie IIA (8. a 9. roč.)

Mše svatá za školu

25.01.2019

7:15 - 7:45

Relace o sv. Anděle Merici

25.01.2019

8:00 - 8:10

Preventivní program Reprodukční zdraví a antikoncepce (Vl. Vácha)

25.01.2019

8:00 - 9:40

učebna 6.A

8.B

Preventivní program Závislosti (Vl. Vácha)

25.01.2019

10:00 - 11:40

učebna 6.A

6.A

Preventivní program Závislosti (Vl. Vácha)

25.01.2019

11:55 - 13:35

učebna 6.B

6.B

Zkrácené vyučování pro žáky 9. ročníku do 11:40 z důvodu přípravy na školní ples

25.01.2019

9.AB

Školní ples

25.01.2019

18:30 - 00:00

hotel Belveder

Sv. Anděla Merici

27.01.2019

Sestry zvou na slavnost sv. Anděly Merici v kostele sv. Voršily od 17 hodin.

Společná modlitba

28.01.2019

8:00 - 8:05

Bruslení Na Františku

28.01.2019

8:00 - 11:40

hřiště na Františku

4.B

Šachový přebor školních družstev

28.01.2019

8:00 - 16:00

ZŠ Štěpánská, P1

1. stupeň

účastní se A. Mores, Š. Bradáč, T. Kvaltín (4.A), Fr. Kliman (3.A), J. Konáš (3.B), K. Moresová (2.A)

Putování po židovských památkách (PO a ÚT)

28.01.2019

Třebíč, Osvětim, Holešov

9.AB

odjezd v PO v 7 hodin, návrat v ÚT v 19 hodin

Setkání rodičů s ředitelem školy k financování školy

28.01.2019

16:30 - 17:30

TV

Celostupňová mše pro druhý stupeň - slavnost sv. Anděly Merici

29.01.2019

8:00 - 9:00

kostel

celý 2. stupeň

Obvodní kolo olympiády z českého jazyka

29.01.2019

8:00 - 12:00

DDM Praha 2

účastní se M. Mazurová, J. Peroutková (8.B)

Vzdělávací program Prostor jako plátno (NG)

29.01.2019

14:40  16:20

Veletržní palác, P7

8.B

Celostupňová mše pro první stupeň - slavnost sv. Anděly Merici (připravují třídy 3.AB)

30.01.2019

8:00 - 9:00

kostel

celý 1. stupeň

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Věrnost

30.01.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Vydávání vysvědčení - výpis za 1. pololetí

31.01.2019

1. a 2. stupeň

1. stupeň - podle programu TU

2. stupeň - první vyučovací hodinu (8:00 - 8:45), následuje program pod vedením TU

Aqua palace Praha

31.01.2019

9:00 - 13:00

Čestlice

6.AB

Bruslení Na Františku

31.01.2019

8:45 - 11:40

hřiště Na Františku

8.B

POLOLETNÍ PRÁZDNINY

01.02.2019

Společná modlitba

04.02.2019

8:00 - 8:05

Promítání a přednáška o Myanmaru

04.02.2019

8:00 - 10:00

KC Ládví, P8

8.AB

Bruslení Na Františku

04.02.2019

8:00 - 10:45

hřiště Na Františku

2.B

Školní kolo biologické olympiády

04.02.2019

9:00 - 12:00, 14:00 - 16:30

učebna Ch

2. stupeň

účastní se přihlášení žáci podle soupisky

9:00 - 12:00  6. a 7. ročník

14:00 - 16:30  8. a 9. ročník 

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 8.AB)

05.02.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Preventivní program Emoce (Magdalena)

05.02.2019

8:55 - 11:40

učebna 6.B

6.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

05.02.2019

8:55 - 9:40

učebna 2.B

2.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

05.02.2019

10:00 - 10:45

učebna 3.B

3.B

Školní kolo zeměpisné olympiády

05.02.2019

14:25 - 15:25

učebna M

7. až 9. ročník

účastní se přihlášení žáci podle soupisky

Školní mše pro druhé třídy

06.02.2019

8:00 - 8:45

školní kaple

2.AB

Bruslení Na Františku

06.02.2019

8:00 - 10:45

hřiště Na Františku

3.A

Obvodní kolo anglické olympiády (kategorie IIA)

06.02.2019

8:00 - 12:00

DDM Praha 2

účastní se Š. Janský, K. Korčák (9.A)

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Muž, žena, máme jinou variantu?

06.02.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Bruslení Na Františku

07.02.2019

8:00 - 10:45

hřiště Na Františku

7.A

Rada rodičů

07.02.2019

18:00 - 20:00

knihovna

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Reformace, deformace nebo obnova?

07.02.2019

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Mše svatá za školu

08.02.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Rada starostů (změna termínu)

08.02.2019

8:55 - 9:40

knihovna

2. až 9. ročník

Vyhlášení výsledků Svatováclavské výtvarné soutěže

08.02.2019

9:35

ředitelna

JARNÍ PRÁZDNINY

11.02.2019

JARNÍ PRÁZDNINY

12.02.2019

JARNÍ PRÁZDNINY

13.02.2019

JARNÍ PRÁZDNINY

14.02.2019

JARNÍ PRÁZDNINY

15.02.2019

Divadelní představení Přišli jsme k vám na koledu

17.02.2019

10:00 - 12:40

Divadlo Hybernie

3.B

Společná modlitba

18.02.2019

8:00 - 8:05

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 7.AB)

19.02.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Exkurze Jak žijí lidé v jiných zemích

19.02.2019

9:00 - 11:00

Muzeum hl.m. Prahy

7.A

Školní mše pro první třídy a MŠ

20.02.2019

8:00 - 8:45

školní kaple

1.AB

Hovory o víře s p. Benediktem na téma Kam směřuje moje srdce?

20.02.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Být čistý - "chca, nechca!"

21.02.2019

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Mše svatá za školu

22.02.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Bruslení

22.02.2019

8:55 - 13:30

stadion Nikolajka

9.AB

Masopustní rej

22.02.2019

16:00 - 18:00, 18:30 - 20:30

TV

1. a 2. stupeň

Společná modlitba

25.02.2019

8:00 - 8:05

Škola v přírodě (PO 25. 2. až PÁ 1. 3.)

25.02.2019

Příchovice

4.A

odjezd v PO v 8 hodin z Černého Mostu

návrat v PÁ ve 12 hodin na Černý Most

Návštěva dětí z MŠ sv. Voršily

25.02.2019

9:40 - 10:45

učebna 3.A

3.A

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

26.02.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Bruslení v Karlíně

26.02.2019

8:30 - 12:30

kluziště Karlín

4.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

26.02.2019

8:00 - 8:45

učebna 1.A

1.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

26.02.2019

8:55 - 9:40

učebna 3.A

3.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

26.02.2019

10:00 - 10:45

učebna 1.B

1.B

Beseda s reprezentantkou ve snowboardingu Kateřinou Vojáčkovou

26.02.2019

10:00 - 10:45

učebna 2.A

2.A

Zkrácené vyučování pro žáky 7. a 8. ročníku

26.02.2019

do 13:35

7.AB, 8.AB

Z důvodu přípravy na lyžařský výcvik odpadá odpolední vyučování.

Lyžařský výcvik (ÚT 26. 2. až NE 3. 3.)

26.02.2019

Hochzillertal-Kaltenbach (Rakousko)

7.AB, 8.AB

účastní se přihlášení žáci podle soupisky

odjezd v úterý ve 23:00, návratv neděli ve 23:00

Školní mše pro páté třídy

27.02.2019

8:00 - 8:45

školní kaple

5.AB

Preventivní program Vztahy ve třídě (Magdalena)

27.02.2019

8:00 - 10:45

učebna 6.A

6.A

Třídy 7.A a 7.B jsou spojeny a mají výuku podle rozvrhu 7.B (ST, ČT, PÁ)

27.02.2019

7.AB

Třídy 8.A a 8.B jsou spojeny a mají výuku podle rozvrhu 8.B (ST, ČT, PÁ)

27.02.2019

8.AB

Návštěva Goethe institutu - promítání pohádky

27.02.2019

10:00 - 11:15

Goethe institut

3.AB, 4.B

Recitační soutěž Poetické setkání pro žáky 1. stupně

27.02.2019

12:00 - 13:30

učebna 6.B

1. stupeň

účastní se přihlášení žáci podle soupisky

Hovory o víře s P. Benediktem na téma To je moje!

27.02.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Divadelní představení

28.02.2019

9:00 - 11:15

Divadlo Minor

3.A

Autorská pohádka - program v MK

28.02.2019

9:00 - 10:00

MK

1.A

Autorská pohádka - program v MK

28.02.2019

10:00 - 11:00

MK

1.B

Recitační soutěž Poetické setkání pro žáky 2. stupně

28.02.2019

12:00 - 13:00

učebna 6.B

2. stupeň

účastní se přihlášení žáci podle soupisky

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Jezuité - ničitelé nebo záchranci?

28.02.2019

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Mše sv. za školu

01.03.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Společná modlitba

04.03.2019

8:00 - 8:05

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

05.03.2019

10:00 - 10:45

učebna 4.A

4.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

05.03.2019

10:55 - 11:40

učebna 5.A

5.A

Návštěva pana biskupa Václava Malého

05.03.2019

10:15 - 12:15

ředitelna, 1. patro, uč. HV, kaple

1. a 2. stupeň

10:15 - 10:30 setkání s vedením a sestrami v ředitelně

10:30 - 10:45 nahlédnutí do tříd 1. stupně (4.A, 4.B, příp. další)

10:50 - 11:30 beseda s žáky 2. stupně v učebně HV

11:30 - 11:40 společná modlitba ve školní kapli

11:45 - 12:15 oběd ve školní jídelně a rozloučení

Úrovňový test FJ

05.03.2019

11:55 - 12:40

učebna FJ

9.AB (FJ2)

Celostupňová mše pro druhý stupeň - Popeleční středa

06.03.2019

8:00 - 9:00

kostel

celý 2. stupeň

Celostupňová mše pro první stupeň - Popeleční středa

06.03.2019

10:00 - 11:00

kostel

celý 1. stupeň

Obvodní kolo recitační soutěže Poetické setkání

06.03.2019

8:15 - 12:45

ZUŠ Biskupská

1. stupeň

účastní se N. Trembľaková, M. Pacák, J. Pösslová (3.B), T. Rehák (4.B), J. Fiřtová (5.A), M. Kokaislová (5.B)

Divadelní představení KMD Shakespeare ve 120 minutách

06.03.2019

19:00 - 21:30

Divadlo v Dlouhé

7.A, 8.AB, 9.AB

Fotografování do ročenky (J. Šilar)

07.03.2019

7:45 - 10:45

Gym

1. a 2. stupeň

Týká se žáků i učitelů, kteří se neúčastnili fotografování v lednu.

8:15 - 8:55 žáci 3.B

9:00 - 10:45 ostatní

Obvodní kolo recitační soutěže Poetické setkání

07.03.2019

8:15 - 14:30

ZUŠ Biskupská

2. stupeň

účastní se Š. Prouza (6.A), Š. Kroupa (6.B), A. Blažková (7.B), A. Ilievová, M. Sobotová (8.B), K. Mišejková (9.A)

Rada starostů

07.03.2019

8:55 - 9:40

knihovna

2. až 9. ročník

Rada rodičů

07.03.2019

18:00 - 20:00

knihovna

Mše sv. za školu

08.03.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Postupová přehlídka dětského scénického tance pro Prahu

10.03.2019

10:00 - 17:00

Saleziánské divadlo

Velká Arabeska

Společná modlitba

11.03.2019

Společná modlitba

Návštěva ZOO

11.03.2019

8:00 - 13:00

Troja

2.AB, 3.A

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

12.03.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Bruslení na Nikolajce

12.03.2019

9:00 - 14:30

stadion Nikolajka

9.AB

Školní mše pro třetí třídy

13.03.2019

8:00 - 8:45

školní kaple

3.AB

Úrovňový test FJ1

13.03.2019

8:00 - 8:45

učebna FJ

9.AB

Exkurze do České televize

13.03.2019

9:00 - 13:35

Kavčí hory

8.B

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Pravda, zámlka, lež

13.03.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Návštěva galerie a výtvarná dílna

14.03.2019

10:00 - 11:40

Topičův salon

5.A

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Osvícenství - konec kontemplace

14.03.2019

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Mše sv. za školu

15.03.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Postní duchovní obnova 8.A

15.03.2019

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

8.A

Preventivní program (Magdalena)

15.03.2019

8:00 - 10:45

učebna M

6.A

Preventivní program Přátelství, láska ... a tak trochu sex (Vl. Vácha)

15.03.2019

9:00 - 10:45

učebna 7.A

7.A

Preventivní program Přátelství, láska ... a tak trochu sex (Vl. Vácha)

15.03.2019

10:55 - 12:40

učebna 7.B

7.B

Návštěva galerie a výtvarná dílna

15.03.2019

10:00 - 11:40

Topičův salon

4.B

Postní duchovní obnova pro rodiče

17.03.2019

15:00 - 18:00

kostel a fara u sv. Vojtěcha

Téma: Jak společně putovat postní dobou?

15:00 sraz v kostele sv. Vojtěcha

15:15 rozjímání

16:30 promluva

17:30 adorace v kostele

18:00 ukončení

Společná modlitba

18.03.2019

8:00 - 8:05

Obvodní kolo turnaje v basketbalu - chlapci

18.03.2019

8:00 - 14:00

ZŠ Truhlářská, P1

8. a 9. roč.

účastní se žáci podle soupisky

Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti (PO až PÁ)

18.03.2019

16:00

Odry

5.B, 6.A, 9.A

odjezd v PO v 16 hodin, návrat v PÁ ve 12 hodin

účastní seTereza Hrušková, Samuel Kuthan, Tomáš Ryba, Matěj Wernisch (5.B), Eliška Květáková, Kateřina Vorlíčková (6.A), Katarína Mišejková, Anna Negodujko (9.A)

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

19.03.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Školní mše pro druhé třídy

20.03.2019

8:00 - 8:45

školní kaple

2.AB

Obvodní kolo turnaje v basketbalu - dívky

20.03.2019

8:00 - 14:00

TV areál

6. a 7. roč.

účastní se žákyně podle soupisky

Návštěva Národního muzea

20.03.2019

8:00 - 10:30

NM

4.A

Výstava Revoluční Praha 1848

20.03.2019

10:45 - 13:35

Muzeum hl. m. Prahy

8.A

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Proč tu je církev?

20.03.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

21.03.2019

7:55 - 11:55, 15:00 - 17:00

viz pokyny na nástěnce

Zahájení elektronické registrace zájemců do 1. ročníku

21.03.2019

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Volnost, rovnost, bratrství

21.03.2019

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Mše sv. za školu

22.03.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Matematický klokan 2019

22.03.2019

1. stupeň - podle pokynů TU

2. stupeň  - pro přihlášené žáky podle soupisky (8:45 - 10:00)

Divadelní představení Přírodního gymnázia - Petr Ginz: Cesta do pravěku

22.03.2019

10:30 - 13:35

Salesiánské divadlo

8.AB

Setkání rodin IVz

23.03.2019

10:00 - 17:00

1. patro, TV areál, kuch

IVz

Nedělní výlet s P. Benediktem a sestrami

24.03.2019

13:40 - 18:00

1. stupeň

Společná modlitba

25.03.2019

8:00 - 8:05

Postní duchovní obnova 7.A

25.03.2019

8:00 - 12.00

fara u sv. Vojtěcha

7.A

Návštěva ZOO

25.03.2019

8:00 - 12:40 (13:35)

Troja

3.B, 4.B, 5.AB

DELF A1

25.03.2019

8:30 - 14:00

FI Štěpánská, P1

8.A

účastní se Johana Peroutová (8.A)

Barvy a tóny Františka Kupky aneb workshop o abstraktním umění

25.03.2019

12:00 - 13:30

Muzeum Kampa

6.A

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

26.03.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Obvodní kolo turnaje v basketbalu - mladší žáci

26.03.2019

8:00 - 12:30

TV areál

6.AB, 7.AB

účastní se žáci podle soupisky

DELF A2

26.03.2019

8:30 - 14:00

FI Štěpánská, P1

9.B

účastní se Tomáš Potoček (9.B)

Školní mše pro první třídy a MŠ

27.03.2019

8:00 - 8:45

školní kaple

1.AB

Preventivní program Nemoc jménem šikana (Vl. Vácha)

27.03.2019

8:00 - 9:40

učebna 6.B

6.B

Preventivní program Život v závislosti (Vl. Vácha)

27.03.2019

10:00 - 11:40

učebna 8.B

8.B

Preventivní program Život v závislosti (Vl. Vácha)

27.03.2019

11:55 - 13:35

učebna 8.A

8.A

Voršilské LA-DĚ-NÍ (Hudební setkání s Ondřejem Tichým)

27.03.2019

16:00

sál kláštera

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Hierarchie - Božský řád

27.03.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Preventivní program Nemoc jménem šikana (Vl. Vácha)

28.03.2019

8:00 - 9:40

učebna M

6.A

Preventivní program Přátelství, láska ... a tak trochu sex (Vl. Vácha)

28.03.2019

10:00 - 11:40

učebna Ch

9.B

Preventivní program Přátelství, láska ... a tak trochu sex (Vl. Vácha)

28.03.2019

11:55 - 13:35

učebna Ch

9.A

Úrovňové testy AJ

28.03.2019

10:00 - 11:40, 11:55 - 13:35

učebna VV

9.AB

3. - 4. vyuč. hod. - třída 9.A

5. - 6. vyuč. hod. - třída 9.B

Pořad o Astrid Lindgrenové

28.03.2019

8:30 - 10:30

Městská knihovna

1.A

Pořad o Astrid Lindgrenové

28.03.2019

9:30 - 11:30

Městská knihovna

1.B

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Volnost, rovnost, bratrství

28.03.2019

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Mše sv. za školu

29.03.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Postní duchovní obnova 3.A

29.03.2019

8:00 - 11:40

Salesiánské středisko Kobylisy

3.A

Postní duchovní obnova 7.B

29.03.2019

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

7.B

Spaní ve škole (PÁ a SO)

29.03.2019

17:00 - 10:00

učebny D, M, TV areál

6.AB

Společná modlitba

01.04.2019

8:00 - 8:05

Postní duchovní obnova 2.A

01.04.2019

8:00 - 11:40

fara u sv. Vojtěcha

2.A

Divadelní představení Na zdi a za zdí (v rámci prevence - Vl. Vácha)

01.04.2019

8:00 - 10:45

Divadlo Mana Vršovice

6.AB, 7.AB

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

02.04.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Postní duchovní obnova 5.AB

02.04.2019

8:00 - 12:40

Strahov

5.AB

Krajské kolo konverzační soutěže ve francouzštině

02.04.2019

8:00 - 16:00

ZŠ M. Alše, P6 - Suchdol

8.A, 9.B

účastní se Nikki Caettano (8.A), Tomáš Potoček (9.B)

Školní mše pro páté třídy

03.04.2019

8:00 - 8:45

školní kaple

5.AB

Ročníkový test M

03.04.2019

9.AB

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Bez křtu není spásy!

03.04.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Postní duchovní obnova 3.B

04.04.2019

9:00 - 12:00

fara u sv. Ludmily

3.B

Rada starostů

04.04.2019

8:55 - 9:40

knihovna

2. až 9. roč.

Třídní schůzky 5.B

04.04.2019

16:30

učebna 5.B

5.B

Rada rodičů

04.04.2019

18:00 - 20:00

knihovna

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Největší noc

04.04.2019

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Mše sv. za školu

05.04.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Postní duchovní obnova 4.B

05.04.2019

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

4.B

Ročníkový test ČJ

05.04.2019

9.AB

ZÁPIS dětí do 1. ročníku

06.04.2019

9:00 - 15:00

Nedělní odpolední výlet s P. Benediktem a sestrami

07.04.2019

13:40 - 18:00

1. stupeň

Společná modlitba

08.04.2019

8:00 - 8:05

Postní duchovní obnova 2.B

08.04.2019

8:00 - 11:40

fara u sv. Vojtěcha

2.B

Postní duchovní obnova 4.A

08.04.2019

9:15 - 12:40

fara u sv. Ludmily

4.A

Obvodní kolo anglické olympiády

08.04.2019

8:30 - 13:00

DDM Praha 2

6.A, 7.A

účastní se Anna Monestier (6.A), Amálie Kellerová (7.A)

Divadelní představení Zahrada

08.04.2019

9:40 - 11:40

Divadlo Na Prádle

3.B, 5.B

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

09.04.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Postní duchovní obnova 1.AB

09.04.2019

9:00 - 12:00

sál kláštera sester

1.AB

Čtenářská dílna

09.04.2019

8:45 - 11:00

MK

3.B

Nahlížení do spisu (zápis do 1. ročníku)

09.04.2019

12:00 - 16:00

ředitelna

Jarní školní bazar - příprava

09.04.2019

14:00 - 18:00

kuchyňka, vestibul

Školní mše pro čtvrté třídy

10.04.2019

8:00 - 8:45

školní kaple

4.AB

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

10.04.2019

8:00 - 8:45

učebna 2.B

2.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

10.04.2019

8:55 - 9:40

učebna 4.B

4.B

Obvodní kolo biologické olympiády (6. a 7. ročník)

10.04.2019

8:00 - 16:00

učebna Ch

Slavnostní veřejná prezentace projektu Příběhy našich sousedů

10.04.2019

17:00 - 19:00

Brožíkův sál Staroměstské radnice

9.B

Jarní školní bazar

10.04.2019

7:45 - 15:00

vestibul, kuchyňka

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Největší noc

10.04.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Jarní školní bazar

11.04.2019

7:45 - 19:00

kuchyňka. vestibul

Tajuplná řeč vody - Mindfulness pro děti

11.04.2019

8:00 - 9:40

učebna 3.A

3.A

Návštěva Městské knihovny

11.04.2019

8:30 - 10:30

Městská knihovna

1.A

Návštěva Městské knihovny

11.04.2019

9:30 - 11:30

Městská knihovna

1.B

Nahlížení do spisu (zápis do 1. ročníku)

11.04.2019

12:00 - 16:00

ředitelna

Autorské čtení Transsibiřská odysea

11.04.2019

15:00 - 16:00

Třídní schůzky

11.04.2019

16:30, 17:30

1. a 2. stupeň

16:35, 17:35 hlášení ŘŠ

od 18 hodin informace jednotlivých vyučujících ve třídě (dle domluvy s TU)

ve vestibulu nábor dívek do skautského oddílu (E. Jurčeková)

Mše sv. za školu

12.04.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Postní duchovní obnova 8.B

12.04.2019

8:00 - 12:40

fara u sv. Vojtěcha

8.B

Přijímací zkoušky na střední školy pro žáky 9. ročníku

12.04.2019

9.AB

Všichni žáci 9. ročníku jsou uvolněni na přijímací zkoušky - nemají výuku.

Výprava na Nový Hrádek

12.04.2019

8:00 - 13:35

Kunratický les

7.AB

Akce Ukliďme Česko - Sběr odpadků v nivě Rokytky

12.04.2019

15:00 - 18:30

Dolní Počernice a Kyje

sraz ve 14:10 před školou nebo ve 14:30 na Hlavním nádraží u pokladen (odjezd ve 14:44)

s sebou oblečení do terénu a rukavice

Květná neděle

14.04.2019

Společná modlitba

15.04.2019

8:00 - 8:05

Přijímací zkoušky na střední školy pro žáky 9. ročníku

15.04.2019

9.AB

Všichni žáci 9. ročníku jsou uvolněni - nemají výuku.

Setkání pedagogického sboru se sestrou Moekti OSU - beseda o voršilském školství

15.04.2019

14:30 - 16:00

učebna Ch

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

16.04.2019

8:00 - 8:45

kostel

7.AB

Obvodní kolo biologické olympiády (8. a 9. ročník)

16.04.2019

8:00 - 16:00

učebna Ch

Přijímací zkoušky na střední školy pro žáky 5. a 7. ročníku

16.04.2019

5.AB, 7.AB

Žáci, kteří konají přijímací zkoušky, jsou uvolněni z vyučování.

Školní mše pro třetí třídy

17.04.2019

8:00 - 8:45

kostel

3.AB

Přijímací zkoušky na střední školy pro žáky 5. a 7. ročníku

17.04.2019

5.AB, 7.AB

Žáci, kteří konají přijímací zkoušky, jsou uvolněni z vyučování.

Katecheze sv. týdne (vede G. Suchlová)

17.04.2019

9:00 - 12:30

kostel sv. Václava, Smíchov

3.A

Křížová cesta na Petříně

17.04.2019

12:00 - 13:30

Petřín

2. stupeň

výuka na 2. stupni do 11:40

sraz u prvního zastavení křížové cesty na Petříně ve 12:20

12:30 zahájení křížové cesty

13:15 předpokládané ukončení akce

Velikonoční prázdniny - Zelený čtvrtek

18.04.2019

Společné prožití Velikonočního třídenní (ČT až NE)

18.04.2019

ČT 7:30 - NE 11:00

fara u sv. Vojtěcha

8. a 9. roč.

Velký pátek

19.04.2019

Bílá sobota

20.04.2019

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

21.04.2019

Velikonoční pondělí

22.04.2019

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

23.04.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Den Země

23.04.2019

8:15 - 12:15

Vyšehrad

3.B

Školní mše pro druhé třídy

24.04.2019

8:00 - 8:45

školní kaple

2.AB

Úrovňové testy NJ

24.04.2019

8:00 - 8:45

učebna NJ

9.AB (NJ1)

Fotbalový turnaj McDonald´s Cup

24.04.2019

hřiště Na Františku

2. a 3. ročník

účastní se žáci podle soupisky

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

24.04.2019

8:00 - 8:45

učebna 4.A

4.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

24.04.2019

8:55 - 9:40

učebna 2.A

2.A

Adorace s přímluvnou modlitbou

24.04.2019

19:00 - 20:30

kostel sv. Voršily

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Proč se zpovídat?

24.04.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Fotbalový turnaj McDonald´s Cup

25.04.2019

hřiště Na Františku

4. a 5. ročník

účastní se žáci podle soupisky

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Konec papežství?

25.04.2019

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Mše sv. za školu

26.04.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Duchovní obnova 4.B

26.04.2019

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

4.B

Exkurze v rámci projektu Práce mých rodičů

26.04.2019

8:00 - 11:40

VŠZ Suchdol

5.B

Úrovňové testy NJ

26.04.2019

11:55 - 12:40

učebna NJ

9.AB (NJ2)

Spaní ve škole (PÁ a SO)

26.04.2019

17:00

učebna 7.B

7.B

Národní pochod pro život a rodinu

27.04.2019

10:30 - 16:00

Pražský hrad - Klárov - Národní třída - Václavské náměstí

https://hnutiprozivot.cz/pochod-pro-zivot

Společná modlitba

29.04.2019

8:00 - 8:05

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

30.04.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Státní svátek

01.05.2019

Rada starostů

02.05.2019

8:00 - 8:45

knihovna

2. až 9. roč.

Rada rodičů

02.05.2019

18:00 - 20:00

knihovna

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Neomylnost? To snad ne!

02.05.2019

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Duchovní obnova 9.A

03.05.2019

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

9.A

Společná modlitba

06.05.2019

8:00 - 8:05

Fotbalový turnaj McDonald´s Cup - kvalifikace

06.05.2019

8:00 - 14:00

Na Pražačce, P3

4.AB, 5.AB

účastní se žáci podle soupisky

Natáčení videoprezentace o voršilkách (Matyáš Lada, 9.B)

06.05.2019

7:00 - 18:00

Olomouc

Příjem žádostí o přestup do 6. ročníku

06.05.2019

kancelář

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

07.05.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Preventivní program 4.A (KPPP)

07.05.2019

10:00 - 11:40

učebna 4.A

4.A

Generálka na školní akademii

07.05.2019

9:00 - 13:00

Divadlo Na Prádle

6.AB, 7.AB, 9.AB

9:00 - 13:00 třídy 6.AB, 9.AB (bez odpoledního vyučování)

9:00 - 9:30 třída 7.A (návrat do škola a výuka do 6. vyuč. hodiny)

9:30 - 10:15 třída 7.B (návrat do školy a výuka do 6. vyuč. hodiny)

Školní akademie pro 2. stupeň

07.05.2019

17:00 - 18:00, 18:30 - 19:30

Divadlo Na Prádle

6.AB, 7.AB, 9.AB

Státní svátek

08.05.2019

Návštěva Kanceláře prezidenta republiky

09.05.2019

10:00 - 13:30

Pražský hrad

6.A, 9.B

Mše svatá za školu

10.05.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Vzdělávací program ORNITA

10.05.2019

8:00 - 11:40

učebna 5.B

1. stupeň

1. vyuč. h. 1.AB

2. vyuč. h. 2.A, 3.AB

3. vyuč. h. 2.B, 5.AB

4. vyuč. h. 4.AB

Návštěva Kanceláře prezidenta republiky

10.05.2019

10:00 - 13:30

Pražský hrad

6.B

Spaní ve škole

10.05.2019

PÁ 17:00 - SO 11:00

učebna 8.A, 8.B, TV areál

8.A

Přehlídka dětského scénického tance (STAP)

11.05.2019

10:00 - 18:00

Saleziánské divadlo, P8

Arabesky

Společná modlitba

13.05.2019

8:00 - 8:05

Školy v přírodě (PO až PÁ)

13.05.2019

2.B, 3.A, 8.B, 9.AB

2.B - Šumava, Javorník 13. 5. - 17. 5. (Kop, S.Ve, S.Ma)

3.A - Krkonoše, Špindlerův Mlýn 13. 5. - 17. 5 (Smí, Mlá)

8.B - Zruč/Světlá nad Sázavou 13. 5. - 17. 5. (Bat)

9.A - Ostaš u Police nad Metují 13. 5. - 17. 5. (Šká, Šim)

9.B - Janov nad Nisou 13. 5. - 17. 5. (Ša, Zem, Fra)

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

14.05.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Divadelní představení

14.05.2019

9:30 - 11:30

Divadlo Na Prádle

2.A

Školní mše pro první třídy a MŠ

15.05.2019

8:00 - 8:45

školní kaple

1.AB

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvních tříd

15.05.2019

16:00 - 17:00

učebna Ch

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Svátost největší lásky

15.05.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Prezentace církevních škol (MHMP)

16.05.2019

13:00 - 17:00

AP

Jarmark - prezentace projektu Abeceda peněz

16.05.2019

15:00 - 18:00

ČS Na Perštýně, P1

4.A

Mše sv. za školu

17.05.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Výprava na Jenštejn

17.05.2019

8:00 - 13:35

Jenštejn

7.A

Společná modlitba

20.05.2019

8:00 - 8:05

Biologicko-zeměpisná exkurze na Třeboňsko (NE až ÚT)

20.05.2019

sportkemp Doubí, Třeboň

7.B, 8.A

účastní se přihlášení žáci podle soupisky

odjezd v NE 19.5. v 17:30 z Hlavního nádraží

návrat v ÚT 21. 5. v 18:30 na Hlavní nádraží

Zahájení závěrečného přezkoušení žáků IVz

20.05.2019

IVz

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

21.05.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Úrovňové testy AJ (A1)

21.05.2019

8:00 - 9:40

učebna 7.A

5.AB

1. vyuč. h. 5.A

2. vyuč. h. 5.B

Preventivní program 4.A (KPPP)

21.05.2019

8:00 - 9:40

učebna 4.A

4.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

21.05.2019

8:55 - 9:40

učebna 3.A

3.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

21.05.2019

10:00 - 10:45

učebna 4.A

4.A

Školská rada

21.05.2019

16:00 - 18:00

knihovna

Školní mše pro páté třídy

22.05.2019

8:00 - 8:45

školní kaple

5.AB

Testování ČŠI - TIMSS 2019

22.05.2019

8:55 - 12:40

učebna 4.A

4.A

Vstupní testy pro zájemce o přestup do 6. ročníku

22.05.2019

8:00 - 12:00

knihovna, učebna

Generálka na školní akademii

22.05.2019

9:00 - 12.00

Divadlo Na Prádle

1.AB, 2.AB, 3.AB, 4.B

vystoupení tříd podle rozpisu

Dějepisná exkurze: Pražské jaro, okupace, Jan Palach

22.05.2019

8:55 - 12:40

NM - Památník na Vítkově

9.A

Školní akademie žáků 1. stupně - 1. část

22.05.2019

16:00 - 16:45

Divadlo Na Prádle

1.AB, 4.B

Školní akademie žáků 1. stupně - 2. část

22.05.2019

17:15 - 18:00

Divadlo Na Prádle

2.AB

Školní akademie žáků 1. stupně - 3. část

22.05.2019

18:30 - 19:15

Divadlo Na Prádle

3.AB

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Skutečně prázdný kostel

22.05.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Testování ČŠI - TIMSS 2019

23.05.2019

8:55 - 12:40

učebna 4.B

4.B

Pověsti

23.05.2019

8:00 - 10:00

Městská knihovna

1.A

Pověsti

23.05.2019

9:30 - 11:30

Městská knihovna

1.B

Ročníkové testy M

23.05.2019

6.AB

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Katolíci si svá práva musí zasloužit!

23.05.2019

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Mše sv. za školu

24.05.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Preventivní program 5.B

24.05.2019

8:00 - 11:40

učebna 5.B

5.B

Ročníkové testy M

24.05.2019

7.AB

Noc kostelů

24.05.2019

kostel sv. Voršily

18:00 - 19:00 vystoupení žáků ZŠ sv. Voršily v Praze

19:30 - 20:00 koncert Hudební perly baroka - smyčcové Duo ECO

program na www.nockostelu.cz

Nedělní výlet pro 1. stupeň s P. Benediktem a sestrami

26.05.2019

13:40 - 18:00

1. stupeň

Společná modlitba

27.05.2019

8:00 - 8:05

Preventivní program Šikana a násilí v dětských kolektivech (Městská policie)

27.05.2019

10:00 - 10:45

učebna 6.A, 6.B

6.AB

Preventivní program Kriminalita dětí (Městská policie)

27.05.2019

10:00 - 10:45

učebna 7.A

7.A

Preventivní program Kriminalita dětí (Městská policie)

27.05.2019

10:55 - 11:40

učebna 7.B

7.B

Preventivní program Drogy a zákon (Městská policie)

27.05.2019

10:55 - 11:40

učebna 8.A, 8.B

8.AB

Ročníkové testy ČJ (5. ročník) a M (4. ročník)

27.05.2019

5.AB, 4.AB

Vzdělávací program "Umění v kapse" k výstavě Evy Jiřičné

27.05.2019

13:45 - 16:20

Galerie DOX, P7

9.B

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

28.05.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Preventivní program Základy právního vědomí (Městská policie)

28.05.2019

10:00 - 11:40

učebna Fy, Ch

9.AB

Preventivní program 4.A (KPPP)

28.05.2019

10:00 - 11:40

učebna 4.A

4.A

Ročníkové testy ČJ (8. ročník)

28.05.2019

8.AB

Komentovaná prohlídka výstavy Možnosti dialogu

28.05.2019

14:10 - 16:00

Salmovský palác, P1

8.A

Školní mše pro čtvrté třídy

29.05.2019

8:00 - 8:45

kostel

4.AB

Obvodní kolo turnaje v přehazované (dívky 6. a 7. ročník)

29.05.2019

7:00 - 11:40

TV

Ročníkové testy M (5. ročník)

29.05.2019

učebny 5.A, 5.B

5.AB

Zkrácené vyučování z důvodu školení pedagogického sboru

29.05.2019

1. stupeň do 11:40

2. stupeň do 12:40 (učitel může zkrátit hodinu o 10 minut kvůli obědu)

Profitesty - konzultace pro rodiče (Ing. Mácová)

29.05.2019

kuch

8.AB

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Jsem dospělý

29.05.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Obvodní kolo turnaje v přehazované (chlapci 6. a 7. ročník)

30.05.2019

7:00 - 11:40

TV

6.AB, 7.AB

účastní se žáci podle soupisky

Pasování na čtenáře

30.05.2019

8:00 - 10:00

Městská knihovna

1.A

Pasování na čtenáře

30.05.2019

9:30 - 11:30

Městská knihovna

1.B

DELF Prim A1

30.05.2019

8:30 - 12:00

FI Štěpánská, P1

5.AB (FJ)

účastní se 14 žáků podle seznamu

Sportovní den

30.05.2019

8:00 - 11:40

Letná

2.B

Duchovně poznávací pobyt pro učitele (ČT až NE)

30.05.2019

Kostelní Vydří

odjezd ve ČT odpoledne podle pokynů řidičů

Mše sv. za školu

31.05.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Preventivní program 5.A

31.05.2019

8:00 - 11:40

učebna 5.A

5.A

Ročníkové testy M (8. ročník)

31.05.2019

8.AB

Ročníkové testy ČJ (4. ročník)

31.05.2019

učebna 4.A, 4.B

4.AB

Společná modlitba

03.06.2019

8:00 - 8:05

Divadelní představení

03.06.2019

8:00 - 11:00

Skautský institut

4.B

Třídenní výlet do Sloupu (PO, ÚT, ST)

03.06.2019

Sloup u České Lípy

9.B

odjezd v PO v 8:00, návrat ve ST v 17:30

Ročníkový test ČJ (3. ročník)

03.06.2019

3.AB

Cirkus v divadle

03.06.2019

10:30, 16:30

Divadlo Na Prádle

5.B

10:30 - 13:30 generálka

16:30 vystoupení

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

04.06.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Vlastivědná vycházka Po stopách Karla IV.

04.06.2019

8:00 - 12:40

centrum Prahy

4.A

Ročníkový test M (3. ročník)

04.06.2019

3.AB

Školní mše pro třetí třídy

05.06.2019

8:00 - 8:45

kaple v kostele

3.AB

Úrovňové testy NJ (5.AB)

05.06.2019

5.AB

Ročníkový test ČJ (7. ročník)

05.06.2019

7.AB

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Jsem dospělý

05.06.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Rada starostů

06.06.2019

8:00 - 8:45

knihovna

2. - 9. roč.

Návštěva sester voršilek ze zahraničí - prohlídka školy

06.06.2019

10:00 - 12:00

Zkrácené vyučování a výdej obědu ve ŠJ do 13:30 z důvodu přerušení dodávky el. energie ve školní jídelně a družině

06.06.2019

ŠJ, ŠD

1. a 2. stupeň

vyučování na 1. stupni do 11:40

vyučování na 2. stupni do 12:40

výdej obědů ve ŠJ do 13:30

odpolední provoz ŠD přemístěn do školy (kmenových učeben 1.AB, 2.AB, 3.AB)

Informativní schůzka k zájezdu do Švýcarska

06.06.2019

9:40 - 10:00

TV

7. - 9. roč.

Rada rodičů

06.06.2019

18:00 - 20:00

knihovna

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Hrdina nebo kolaborant

06.06.2019

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily

Mše sv. za školu

07.06.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Škola v přírodě 7. 6. - 16. 6.

07.06.2019

13:00 odjezd Roztyly

Živogošče, Chorvatsko

5.AB

Vystoupení žáků 9.A pro sestry voršilky ze zahraničí

07.06.2019

13:00

9.A

Školní jídelna mimo provoz z důvodu přerušení dodávky el. energie

07.06.2019

Provoz školní družiny přemístěn do školy z důvodu přerušení dodávky el. energie

07.06.2019

kmenové učebny

1.AB, 2.AB, 3.AB

Děti ŠD zůstávají po vyučování v kmenových učebnách.

Rodiče vyzvedávají své děti v učebnách.

Společná modlitba

10.06.2019

8:00 - 8:05

Školy v přírodě

10.06.2019

2.A  10. 6. - 16. 6. Dolní Maxov (Chal, Hná, S.Al)

4.AB  10. 6. - 14. 6. Lučany nad Nisou (Svo1, Mác, VZem, Fry)

5.AB  7. 6. - 16. 6. Zivogošče - Chorvatsko (Maso, Šil, Fra, Kut, Pol)

6.AB  9. 6. - 13. 6. Troskovice (Ora, Nov, P.Filip)

7.A  10. - 13. 6. Český Ráj (Str, Žád, Kou)

7.B  10. 6. 14. 6. Strážné (Bal, Had, Šim, Pel, Pfe)

8.A  10. 6. - 14. 6. Rynoltice (To, Svo2, Hoj)

Výlet do hornického skanzenu

10.06.2019

8:00 - 15:00

Důl Mayrau

2.B, 3.A

Muzikál Sound of music

10.06.2019

9:00 - 11:40

Divadlo Hybernia

8.B

Spaní ve škole

10.06.2019

17:30 - 7:30

8.B

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.B

11.06.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

To je ta krásná země - hymna

11.06.2019

9:00 - 12:00

Jindřišská, P1

3.A

Školní mše pro první třídy

12.06.2019

8:00 - 8:45

kaple v kostele

1.AB

Sjíždění řeky Ohře (ST, ČT, PÁ)

12.06.2019

9.AB

Výtvarná vycházka

12.06.2019

9:00 - 12:00

park Folimanka

2.B

Program v Triloparku

13.06.2019

9:00 - 11:00

Praha 4

2.B

Spaní ve škole (ze ČT na PÁ)

13.06.2019

17:00

učebna 5.B

5.B

Mše sv. za školu

14.06.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Orientační hra po Praze

14.06.2019

8:30 - 12:30

Praha

6.AB

Výlet

14.06.2019

8.B

Uzávěrka klasifikace a docházky za 2. pololetí

14.06.2019

Setkání rodin IVz

15.06.2019

9:00 - 18:00

1. patro, TV areál, kuchyňka

IVz

Duchovní obnova pro děti k prvnímu sv. přijímání

16.06.2019

15:00 - 19:00

fara u sv. Vojtěcha

1. stupeň

Společná modlitba

17.06.2019

8:00 - 8:05

Poznávací zájezd Švýcarsko - Rakousko - Německo (NE až ÚT)

17.06.2019

4. až 9. roč.

účastní se žáci podle seznamu na nástěnce

Vzdělávací program v Knihovně Václava Havla

17.06.2019

8:45 - 11:00

Ostrovní, Praha 1

5.B

Program "Pižďuchové" v Knihovně Václava Havla

18.06.2019

9:00 - 10:30

Ostrovní, P1

3.A

Duchovní obnova pro děti připravující se na první sv. přijímání a přijetí svátosti smíření

18.06.2019

15:00 - 19:00

fara u sv. Vojtěcha

1. stupeň

Prohlídka Arcibiskupského paláce

19.06.2019

8:00 - 10:45

Hradčanské nám., P1

3.A

St Ursula´s Scrabble Cup (ST až PÁ)

19.06.2019

učebna AJ

2. stupeň

ST 3. - 6. vyuč. h.

ČT 3. - 6. vyuč. h.

PÁ 1. - 3. vyuč. h., 11:40 vyhlášení výsledků v knihovně

Slavností vyhodnocení soutěží MŠMT a předání cen vítězům

19.06.2019

14:00

DDM Praha 2, Slezská

Jiří Ježek (3.B), Keisa Granátová (5.DV), Josef Bartošek (6.A), Hynek Trnka (6.A), Viktorie Kuthanová (7.B), Tomáš Potoček (9.B), Dominik Moučka (9.B)

Mše pro celý druhý stupeň - Slavnost Těla a Krve Páně

20.06.2019

8:00 - 9:00

kostel

2. stupeň

Mše pro celý první stupeň - Slavnost Těla a Krve Páně

20.06.2019

10:00 - 11:00

kostel

1. stupeň

Aquapalace

20.06.2019

9:00 - 13:35

Čestlice

5.B

Výstava Lékaři bez hranic zblízka

20.06.2019

11:00 - 12:40

nám. Míru, P1

3.A

Mše sv. za školu

21.06.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Ukončení výuky podle rozvrhu

21.06.2019

Kněžské svěcení Františka Čecha

22.06.2019

10:00

katedrála sv. Víta

První svaté přijímání

23.06.2019

11:00

kostel sv. Voršily

1. stupeň

sraz v 10 hodin v sakristii

Zkrácené vyučování (PO až ČT)

24.06.2019

1. a 2. stupeň

1. stupeň do 11:40

2. stupeň do 12:40

Duchovně formační pobyt pro šesté třídy (PO až ST)

24.06.2019

Hájek

6.AB

Sportování ve Stromovce

24.06.2019

8:00 - 14:00

Stromovka

4.A, 5.AB

Hop arena Čestlice

24.06.2019

8:00 - 12:30

Čestlice

9.B

Vycházka do přírody

24.06.2019

8:00 - 12:00

4.B

Vycházka na Vyšehrad

24.06.2019

8:45 - 12:30

Vyšehrad

7.A

Školní turnaj v minifotbale pro 1. stupeň

25.06.2019

8:00 - 12:30

hřiště

3.AB, 4.AB, 5.AB

organizace turnaje dle propozic

Filmové představení v Goethe institutu a hry v němčině

25.06.2019

8:45 - 10:30 (12:00)

GI

7.AB, 8.AB

sraz v 8:45 před GI

Po shlédnutí filmu mají němčináři následný program, ostatní žáci se vrací do školy.

Exkurze u hasičů

25.06.2019

8:30 - 11:30

Waltrovka

2.B

Rozloučení 9.B

25.06.2019

17:30 

endo. sál v klášteře

9.B

Školní turnaj v minifotbale pro 2. stupeň

26.06.2019

8:00 - 12:00

hřiště

9.AB

Hrátky na Vyšehradě

26.06.2019

8:00 - 11:40

Vyšehrad

4.A, 5.AB

Beseda s architektem J. Brožem

26.06.2019

8:00 - 12:30

učebna 4.B a pražské ulice

4.B

Vycházka na Vyšehrad

26.06.2019

8:45 - 12:30

Vyšehrad

7.B

Piknik a bowling na Ladronce

26.06.2019

9:00 - 12:00

Ladronka

8.B

Provoz školní družiny a školního klubu do 14 hodin

26.06.2019

Závěrečná mše pro celý první stupeň

27.06.2019

8:00 - 9:00

kostel

1. stupeň

Snídaně v trávě

27.06.2019

8:00 - 12:00

Stromovka

6.AB

Cyklistická botanicko-geologická exkurze

27.06.2019

8:00 - 16:00

Beroun-Praha

9.AB

sraz na Hl.nádraží, vybavení dle pokynů

Vycházka na Petřín - hry v přírodě

27.06.2019

9:00 - 11:40

Petřín

8.B

Poslední školní den

28.06.2019

8:00 - 9:00 mše pro druhý stupeň

8:00 - 9:30 rozdávání vysvědčení na prvním stupni

9:30 hlášení ŘŠ

9:40 poslední zvonění

do 10:30 rozdávání vysvědčení na druhém stupni

Závěrečná mše pro celý druhý stupeň

28.06.2019

8:00 - 9:00

kostel

2. stupeň

Provoz školní družiny do 12 hodin

28.06.2019

ŠD

1. stupeň

Výdej objednaných obědů

28.06.2019

10:30 - 12:00

ŠJ

PRÁZDNINY

29.06.2019

Zahájení školního roku ve třídách

02.09.2019

8:00 - 9:00

1. a 2. stupeň

v 8:05 hlášení ŘŠ

Celoškolní mše k zahájení školního roku

02.09.2019

9:30 - 10:30

Týnský chrám

1. a 2. stupeň

v 9 hodin odchod ze školy na Staroměstské náměstí, s doprovodem pomáhají vychovatelky, asistenti, netřídní učitelé

žáci 1.AB a IVz půjdou v průvodu, žehnání aktovek

účast rodičů vítána

po mši žáci odcházejí domů

žáci 1.AB a žáci, kteří chodí do družiny, budou odvedeny vychovatelkami a asistentkami do družiny

Informativní schůzka pro rodiče žáků 1.AB

02.09.2019

11:00 - 12:00

učebny 1.A, 1.B

1.AB

Zkrácený provoz školní družiny

02.09.2019

11:00 - 14:00

ŠD

1.-3. roč.

Školní jídelna nevaří

02.09.2019

Školní klub - zahájeno elektronické přihlašování na zájmové kroužky

02.09.2019

od 16:00

Vyučování pod vedením TU

03.09.2019

1. a 2. stupeň

1. stupeň 8:00 - 11:30 (1. AB do 10:45)

2. stupeň 8:00 - 12:00

Aktivity stmelující třídní kolektiv, seznámení žáků se školním řádem a řádem učebny, poučení o bezpečnosti, pravidla třídy, třídní samospráva, třídnické práce

Zahájení provozu školní jídelny

03.09.2019

11:00 - 13:00

Zahájení činnosti školního klubu

03.09.2019

12:00 - 16:00

hřiště, knihovna

Vyučování pod vedením TU

04.09.2019

1. a 2. stupeň

1. stupeň 8:00 - 11:30 (1. AB do 10:45)

2. stupeň 8:00 - 12:00

Festival vědy

04.09.2019

9:00 - 12:00

Vítězné nám., P6

6.A

Festival vědy

04.09.2019

8:30 - 12:00

Vítězné nám., P6

7.AB

Provoz školní jídelny od 11 do 13 hodin

04.09.2019

Rada rodičů

04.09.2019

18:00 - 20:00

knihovna

Výuka podle rozvrhu

05.09.2019

1. a 2. stupeň

Třídní schůzky

05.09.2019

16:30, 17:30

1. a 2. stupeň

1. stupeň od 16:30

2. stupeň od 17:30

hlášení ŘŠ a RR v 16:35 a 17:35

představení vyučujících ve třídách - koncepce výuky předmětu, požadavky a pravidla hodnocení

volba zástupců tříd do RR

Výuka podle rozvrhu

06.09.2019

1. a 2. stupeň

Společná modlitba

09.09.2019

8:00 - 8:05

Adaptační kurz 6.A (PO až PÁ)

09.09.2019

Janov nad Nisou

6.A

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 9.AB)

10.09.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Prožitkový hudebně-vzdělávací program Hudbou k sobě (Ondřej Tichý)

10.09.2019

8:55 - 9:40

učebna 1.B

4.B

Přírodovědná vycházka (Vít Zeman)

10.09.2019

8:00 - 13:50

přírodní zákoutí Prahy

5.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program Hudbou k sobě (Ondřej Tichý)

10.09.2019

10:00 - 10:45

učebna 1.B

1.B

Školní mše pro páté třídy

11.09.2019

8:00 - 8:45

kaple v kostele

5.AB

Výstava Cestou uměleckých slohů

11.09.2019

10:00 - 12:40

NM Lapidárium, Praha 7

8.A

Výstava Legionáři a vznik ČSR

12.09.2019

9:30 - 11:55

Národní památník na Vítkově, Praha 3

9.A

Mše sv. za školu

13.09.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Preventivní program na téma kyberšikana (Vl. Vácha)

13.09.2019

učebny 5.A, 5.B

5.AB

Výstava Legionáři a vznik ČSR

13.09.2019

11:40 - 13:35

Národní památník na Vítkově, Prah a3

9.B

Nedělní odpolední výlet s P. Benediktem a sestrami

15.09.2019

13:40 - 18:00

1. stupeň

Den církevních škol - svátek sv. Ludmily

16.09.2019

Školní poutě pro 1. stupeň

16.09.2019

8:00 - 11:40 (12:40)

1. stupeň

1.AB   8:00 - 11:40 Petřín   Šil, Maso, Pol, NNov, S.Al

2.AB   8:00 - 11:40 Týnský chrám   Šem, Drt, S.Ma

3.AB   8:00 - 12:40 Hradčany   Chal, Kop, Jan, S.Ben

4.AB   8:00 - 12:40 Katedrála sv. Víta   Smí, Div, S.Ve

5.AB   8:00 - 12:40 Strahov   Mác, Svo1, MŠim

Školní poutě pro 2. stupeň

16.09.2019

8:00 - 16:00

Tetín

2. stupeň

sraz dle pokynů TU, trasa poutě a čas mše a programu podle rozpisu

s sebou turistickou obuv, oblečení podle počasí a pláštěnku, svačinu, oběd a pití

doprovod:

6.A   OFra, Ša

7.A   Nov, Bud

7.B   Mrz, Pík

8.A   Str, Brů

8.B   Vaš, Had, Pfe

9.A   To, Svo2

9.B   Bat,

Adaptační kurz pro 6.B (PO až ST)

16.09.2019

Kněžice, Penzion Český Ráj

6.B

Výstava Cestou uměleckých slohů

18.09.2019

10:00 - 12:40

NM Lapidárium, P7

8.B

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Modlitba k čemu a proč

18.09.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Mše sv. za školu

20.09.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Výtvarná dílna v Topičově salonu

20.09.2019

10:00 - 11:40

Topičův salon

1.A

Výstava Praha barokní

20.09.2019

10:00 - 12:40

Muzeum hl.m. Prahy

8.A

Společná modlitba

23.09.2019

8:00 - 8:05

1. a 2. stupeň

Preventivní program Řešení konfliktů (Vl. Vácha)

23.09.2019

8:00 - 9:40

učebna 6.A

6.A

Preventivní program Fake news (Vl. Vácha)

23.09.2019

10.00 - 11:40

učebna 8.A

8.A

Preventivní program Řešení konfliktů (Vl. Vácha)

23.09.2019

11:55 - 13:35

učebna 6.B

6.B

Zahájení činnosti zájmových kroužků ŠK

23.09.2019

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 8.AB)

24.09.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Prožitkový hudebně-vzdělávací program "Hudbou k sobě" (O. Tichý)

24.09.2019

8:55 - 9:40

učebna 3.B

3.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program "Hudbou k sobě" (O. Tichý)

24.09.2019

10:00 - 10:45

učebna 3.B

4.A

Tangramiáda 2019

24.09.2019

8:55 - 9:40

učebna M

5.AB, 6.AB

účastní se žáci podle soupisky

Tangramiáda 2019

24.09.2019

12:50 - 13:35

učebna M

7.AB, 8.AB

účastní se žáci podle soupisky

soutěžící ze 7.B jsou uvolněni na oběd z části 7. vyuč. hodiny

Školská rada

24.09.2019

16:00 - 18:00

knihovna

Školní mše pro čtvrté třídy

25.09.2019

8:00 - 8:45

kaple v kostele

4.AB

Návštěva galerie a výtvarná dílna

25.09.2019

Topičův salon

5.B

Rada starostů

26.09.2019

8:55 - 9:40

knihovna

2. - 9. roč.

Mše sv. za školu

27.09.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Škola mladých archeologů

27.09.2019

10:00 - 13:35

Muzeum hl.m. Prahy

6.B

Preventivní program Vztahy v kolektivu (Vl. Vácha)

27.09.2019

8:00 - 9:40

učebna 7.A

7.A

Preventivní program Fake news (Vl. Vácha)

27.09.2019

10:00 - 11:40

učebna 8.B

8.B

Preventivní program Vztahy v kolektivu (Vl. Vácha)

27.09.2019

11:55 - 13:35

učebna 7.B

7.B

Svátek sv. Václava

28.09.2019

Společná modlitba

30.09.2019

8:00 - 8:05

1. a 2. stupeň

Ukončen letní režim nepřezouvání

30.09.2019

2. stupeň

Všichni žáci jsou povinni se řádně přezouvat (viz bod 2.3.5 školního řádu).

Prezentace SOŠ gastronomické a hotelové

30.09.2019

 

učebna Ch

9.AB

během hodin Ch

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 7.AB)

01.10.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Exkurze do IQlandia

01.10.2019

8:00 - 17:30

Liberec

5.AB

Školní mše pro třetí třídy

02.10.2019

8:00 - 8:45

kaple v kostele

3.AB

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Pane, nauč nás modlit se!

02.10.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Dobrodružná výprava po stopách pražského Jezulátka

03.10.2019

9:00 - 12:00

Karmelitská, P1

4.A

Slavnost škol Paměti národa - prezentace čtyř neúspěšnějších týmů v projektu Příběhy našich sousedů

03.10.2019

18:00

HAMU - sál B. Martinů

bývalí žáci 9.B

od 16 hodin zkouška prezentace v učebně D

Rada rodičů

03.10.2019

18:00 - 20:00

knihovna

Mše sv. za školu

04.10.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Škola mladých archeologů

04.10.2019

10:30 - 13:35

Muzeum hl.m. Prahy

6.A

Společná modlitba

07.10.2019

8:00 - 8:05

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 6.AB)

08.10.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Obvodní kolo v minifotbalu (chlapci)

08.10.2019

8:00 - 14:00

hřiště Na Františku

6. a 7. roč.

účastní se žáci podle soupisky

Exkurze Renesanční a barokní Praha

08.10.2019

8:00 - 13:00

Belveder, chrám sv. Mikuláše

5.B

Školní mše pro druhé třídy

09.10.2019

8:00 - 8:45

kostel

2.AB

odchod ze školy v 7:50

Obvodní kolo v minifotbalu (chlapci)

09.10.2019

8:00 - 14:00

hřiště Na Františku

8. a 9. ročník

účastní se žáci podle soupisky

Hovory o víře s. P. Benediktem na téma Jaký Bůh není

09.10.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Školní soutěž DUBLO - turnaj dvojic ve hře Blokus

10.10.2019

8:00 -14:00

knihovna

4. až 9. roč.

Mše sv. za školu

11.10.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Společná modlitba

14.10.2019

8:00 - 8:05

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 9.AB)

15.10.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Exkurze do vodní elektrárny Libčice

15.10.2019

8:00 - 14:00

Libčice

5.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program "Hudbou k sobě" (O. Tichý)

15.10.2019

10:00 - 10:45

učebna 1.B

1.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program "Hudbou k sobě" (O. Tichý)

15.10.2019

10:55 - 11:40

učebna 1.B

5.A

Školní mše pro první třídy a MŠ

16.10.2019

8:00 - 8:45

školní kaple

1.AB

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Mami, proč vznikl svět?

16.10.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Filmové představení v němčině

17.10.2019

9:40 - 12:00

Lucerna

skupina NJ 8.AB

Mše sv. za školu

18.10.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Výstava Desigblok

18.10.2019

9:40 - 12:00 (12:40)

Výstaviště Holešovice

1.B, 4.AB, 6.B

1.B, 6.B - 3. a 4. vyuč. hodina

4.AB - 3. až 5. vyuč. hodina

SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ

18.10.2019

17:00 - 19:00

kostel, škola

17:00 mše sv. v kostele sv. Voršily

18:00 prohlídka školy a setkání absolventů s učiteli

Nedělní výlet s P. Benediktem a sestrami

20.10.2019

13:40 - 18:00

1. stupeň

sraz ve 13:40 před školou

Slavnost sv. Voršily

20.10.2019

17:00

kostel sv. Voršily

hlavní celebrant otec nuncius

VORŠILSKÝ TÝDEN - svátek sv. Voršily, patronky naší školy

21.10.2019

Společná modlitba a relace o sv. Voršile

21.10.2019

8:00 - 8:10

Rada starostů

21.10.2019

8:55 - 9:40

knihovna

Školní mše pro celý druhý stupeň (připravují 8.AB)

22.10.2019

8:00 - 9:00

kostel

celý druhý stupeň

VORŠILOHRANÍ

22.10.2019

14:00 - 17:00

učebna M

1. a 2. stupeň

Všichni žáci i učitelé jsou zváni na společné hraní deskových her pro radost.

Školní kolo zeměpisné olympiády Pražský globus

22.10.2019

14:15 - 15:15

učebna Z

7. až 9. ročník

přihlášení žáci podle soupisky

Školní mše pro celý první stupeň (připravují 5.AB)

23.10.2019

8:00 - 9:00

kostel

celý 1. stupeň

Projekt Zvířátko naživo (Spolek Darwin)

23.10.2019

10:00 - 12:40

učebny 1.AB, 5.AB

1.AB, 5.AB

3. vyuč. hod. - 5.B

4. vyuč. hod. - 1.A + 5.A

5. vyuč. hod. - 1.B

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Teorie, hypotéza, fakta?

23.10.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Školní turnaj DUBLO 2019

24.10.2019

8:00 - 13:45

knihovna

4. a ž 9. ročník

Turnaj dvojic ve hře Blokus. Přihlašování soutěžních dvojic do 22. 10.

1. a 2. vyuč. hod. 6.AB + 7.AB

3. a 4. vyuč. hod. 4.AB + 5.AB

5. a 6. vyuč. hod. 8.AB + 9.AB

Mše sv. za školu

25.10.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Czech Trip - návštěva zahraničních studentů

25.10.2019

7:55 - 8:45

AJ mezipatro

5.B (AJ)

Státní svátek

28.10.2019

Podzimní prázdniny

29.10.2019

Podzimní prázdniny

30.10.2019

Ředitelské volno

31.10.2019

Ředitelské volno

01.11.2019

Společná modlitba

04.11.2019

8:00 - 8:05

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 7.AB)

05.11.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Kulturní rozmanitosti Austrálie a Oceánie

05.11.2019

14:30 - 16:20

Náprstkovo muzeum, P1

8.A

Školní mše pro čtvrté třídy

06.11.2019

8:00 - 8:45

kaple v kostele

4.AB

Preventivní program Emoce (Magdalena)

06.11.2019

10:55 - 13:35

učebna 7.B

7.B

Divadelní představení

06.11.2019

8:45 - 11:00

Divadlo Minor

3.A

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Proč se něco učit zpaměti?

06.11.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Sametový Havel

07.11.2019

9:00 - 10:00

Knihovna Václava Havla

5.A

Rada rodičů

07.11.2019

18:00 - 20:00

knihovna

Mše sv. za školu

08.11.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Návštěva ZOO

08.11.2019

8:00 - 12:30

Troja

3.AB, 4.AB

Kulturní rozmanitosti Austrálie a Oceánie

08.11.2019

11:40 - 13:35

Náprstkovo muzeum, P1

8.B

Spaní ve škole (PÁ - SO)

08.11.2019

18:00 - 10:00

1. patro, TV areál

5.AB

Setkání rodin IVz

09.11.2019

10:00 - 18:00

1. patro, TV areál, kuch

IVz

Společná modlitba a relace o listopadu 1989

11.11.2019

8:00 - 8:10

V tomto týdnu si připomínáme 30. výročí sametové revoluce

11.11.2019

Návštěva editorů OUP - English Plus v hodině

11.11.2019

10:55 - 11:40

učebna 7.B

7.AB (AJ2)

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 6.AB)

12.11.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Školní mše pro třetí třídy

13.11.2019

8:00 - 8:45

kaple v kostele

3.AB

Galerie a výtvarná dílna

13.11.2019

10:00 - 11:30

Topičův salon

5.B

Rada starostů

13.11.2019

11:55 - 12:40

knihovna

2. až 9. ročník

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Kam vlastně patřím?

13.11.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Týden vědy a techniky AV ČR - Od vynálezu knihtisku po současnost

14.11.2019

8:00 - 9:40

Národní, P1

9.A

Mše sv. za školu

15.11.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Mše sv. na poděkování za dar svobody

17.11.2019

17:00

kostel sv. Voršily

Společná modlitba

18.11.2019

8:00 - 8:05

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 9.AB)

19.11.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Přírodovědná exkurze Chystání přírody na zimu (Spolek Darwin)

19.11.2019

8:00 - 13:35

5.A

Školní mše pro druhé třídy

20.11.2019

8:00 - 8:45

školní kaple

2.AB

Podzimní školní bazar

20.11.2019

7:45 - 16:00

kuch, vestibul

Preventivní program (KPPP)

20.11.2019

8:00 - 11:40

učebna 4.A

4.A

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Umře, umřeš, umřeme!

20.11.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Podzimní školní bazar

21.11.2019

7:45 - 19:00

kuch, vestibul

Konzultační den dr. Michalové (PPP)

21.11.2019

sborovna

Beseda se spisovatelem Vojtěchem Matochou

21.11.2019

8:00 - 11:00

5.AB, 6.B, 7.AB, 8.AB

1. vyuč. h. - pro třídy 7.A, 8.A, 8.B

2. vyuč. h. - pro třídy 5.A, 5.B

3. vyuč. h. - pro třídy 7.B, 6.B

Třídní schůzky

21.11.2019

16:30, 17:30

učebny

1. a 2. stupeň

1. stupeň od 16:30

2. stupeň od 17:30

promítání videoreportáže v učebně VV

Mše sv. za školu

22.11.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Podzimní školní bazar

22.11.2019

7:45 - 14:00 (15:30)

kuch, vestibul

Duchovní obnova

22.11.2019

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

8.A

Spaní ve škole (PÁ - SO)

22.11.2019

18:00 - 9:00

3. patro, TV areál

7.AB

Společná modlitba

25.11.2019

8:00 - 8:05

Projekt Bankéři jdou do škol - přednáška Základy finanční gramotnosti

25.11.2019

14:40 - 16:20

učebna Ch

9.AB

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 8.AB)

26.11.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Obvodní kolo ve stolním tenisu

26.11.2019

7:00 - 15:00

ZŠ Josefská, P1

6.AB

účastní se přihlášení žáci podle soupisky

Program Adventní čekání (AP)

26.11.2019

10:00 - 11:30

Jindřišská, P1

3.B

Projekt Bankéři jdou do škol - přednáška Základy finanční gramotnosti

26.11.2019

14:20 - 16:00

učebna Ch

8.AB

Školská rada

26.11.2019

16:00 - 18:00

knihovna

Školní mše pro první třídy a MŠ

27.11.2019

8:00 - 8:45

školní kaple

1.AB

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Jak dát najevo, že mám rád

27.11.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Prožitkový hudebně-vzdělávací program "Hudbou k sobě" (O. Tichý)

28.11.2019

8:55 - 10:45

učebna 1.A, 1.B

1.AB

2. vyuč. hodina 1.A

3. vyuč. hodina 1.B

Školní kolo dějepisné olympiády

28.11.2019

12:50 - 13:35

učebna D

8. a 9. roč.

účastní se přihlášení žáci podle soupisky

Beseda "Po revoluci? Jak jsme začínali? Sametově?"

28.11.2019

16:30 - 18:00

endo. sál

Beseda se sestrami, učiteli, rodiči a žáky - společné vzpomínání na začátky naší školy

Všichni jsou srdečně zváni.

Mše sv. za školu

29.11.2019

7:15 - 7:45

školní kaple

Duchovní obnova třídy 9.B

29.11.2019

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

9.B

Duchovní obnova třídy 4.A

29.11.2019

8:00 - 12:40

Saleziáni Kobylisy

4.A

Návštěva ZOO - prohlídka s průvodcem na téma Etologie zvířat

29.11.2019

8:00 - 13:00

Troja

6.AB

Preventivní program (KPPP)

29.11.2019

8:00 - 11:40

učebna 5.B

5.B

Preventivní program (KPPP)

29.11.2019

8:00 - 11:40

učebna 5.A

5.A

První adventní neděle

01.12.2019

Společná modlitba

02.12.2019

8:00 - 8:05

Žehnání adventních věnců (1. stupeň)

02.12.2019

8:05 a 8:15

1. a 2. patro

1. stupeň

8:05 třídy na 2. patře

8:15 třídy na 1. patře

Obvodní kolo ve florbale (chlapci)

02.12.2019

7:00 - 15:00

Hamr Braník

7.AB

účastní se žáci podle soupisky

Duchovní obnova třídy 9.A

02.12.2019

9:00 - 13:00

fara u sv. Vojtěcha

9.A

Preventivní program Vztahy ve třídě (Magdalena)

02.12.2019

8:00 - 10:45

učebna 6.B

6.B

Preventivní program Vztahy ve třídě (Magdalena)

02.12.2019

10:55 - 13:35

učebna 6.B

6.A

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 7.AB) a žehnání adventních věnců

03.12.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Pedagogická praxe PedF UK - prvopočáteční čtení a psaní (dr. Ronková)

03.12.2019

8:00 - 8:45

učebny 1.A, 1.B

1.AB

Duchovní obnova třídy 3.B

03.12.2019

8:00 - 12:40

klášter františkánů

3.B

vede P. Bonaventura

Profitesty pro páté třídy (Ing. Mácová, KPPP)

03.12.2019

5.AB

Školní mše pro páté třídy

04.12.2019

8:00 - 8:45

kaple v kostele

5.AB

Obvodní kolo ve florbale (chlapci)

04.12.2019

7:00 - 15:00

Hamr Braník

8. a 9. roč.

účastní se žáci podle soupisky

Duchovní obnova třídy 6.B

04.12.2019

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

6.B

Preventivní program Vztahy ve třídě (Magdalena)

04.12.2019

8:00 - 10:45

učebna 7.B

7.B

Preventivní program Vztahy ve třídě (Magdalena)

04.12.2019

10:55 - 13:35

učebna 7.A

7.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program "Hudbou k sobě" (O. Tichý)

04.12.2019

8:55, 10:00, 10:55

učebny 3.A, 5.B

3.A, 5.AB

2. vyuč. hodina třída 3.A

3. vyzč. hodina třída 5.B

4. vyuč. hodina třída 5.A

Předávání diplomů DELF A1

04.12.2019

9:30 - 12:30

IFP, Štěpánská

6.AB (FJ1)

Duchovní obnova pro všechny učitele

04.12.2019

14:30 - 17:00

sál kláštera

obnovu téma Víra, naděje a láska vede P. Benedikt Hudema

14:30 zahájení v sále kláštera (vstup přes endokrinologii z Národní třídy), I. promluva

15:30 II. promluva

16:15 III. promluva

během duchovní obnovy příležitost ke Svátosti síření a duchovnímu rozhovoru, bude přítomen P. ThDr. Ondřej Pánek

zajištěno drobné občerstvení

17:00 mše sv. v kostele sv. Voršily - celebruje P. Ondřej Pánek

Rada rodičů

04.12.2019

18:00 - 20:00

knihovna

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Oheň vzplanul

04.12.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Adventní mše s rorátními zpěvy

05.12.2019

7:00 - 7:40

kostel

Prosíme s sebou lucernu nebo svíčku v obalu.

Školní kolo olympiády z českého jazyka

05.12.2019

11:55 - 13:35

učebna 7.B

8. a 9. roč.

účastní se přihlášení žáci podle soupisky ve sborovně

Adventní mše s rorátními zpěvy

06.12.2019

7:10 - 7:45

školní kaple

Duchovní obnova třídy 8.B

06.12.2019

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

8.B

Duchovní obnova třídy 2.A

06.12.2019

8:00 - 11:40

sál kláštera

2.A

vede pí Suchlová

Vánoční dílna s rodiči

06.12.2019

8:00 - 11:40

učebna 1.B

1.B

Beseda s panem Mikulášem Vymětalem na téma Jižní Korea - svoboda a demokracie

06.12.2019

8:00 - 10:00

učebna 5.B

5.B

Spaní ve škole (PÁ a SO)

06.12.2019

17:00 - 9:00

3. a 4. patro, TV areál

9.AB

Setkání rodin žáků IVz ve škole

07.12.2019

9:00 - 18:00

1. patro, TV areál, kuch

IVz

Druhá adventní neděle

08.12.2019

Duchovní bnova pro rodiče a přátele školy

08.12.2019

15:00 - 18:00

fara u sv. Vojtěcha

vede P. ThDr. Pavel Frýdlantský

zahájení v 15 hodin v kostele sv. Vojtěcha

hlídání dětí zajištěno

s sebou Bibli, příp. něco malého k občerstvení

Společná modlitba

09.12.2019

8:00 - 8:05

Představení Kytice

09.12.2019

8:00 - 11:40

Salesiánské divadlo

3.A

Divadelní představení Sněhová královna

09.12.2019

8:30 - 11:30

Skautský institut

5.B

Filmové představení ve francouzštině Z Paříže do Paříže

09.12.2019

10:30 - 13:15

FI, Štěpánská, P1

8.AB, 9.AB (FJ)

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 6.AB)

10.12.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Krajské kolo turnaje ve florbale

10.12.2019

7:45 - 13:30

Stadion mládeže, P6

6.A, 7.AB

účastní se žáci podle soupisky ve sborovně

Adventní dílna s rodiči

10.12.2019

8:00 - 13:35

učebna 5.A

5.A

Vzdělávací program Počátky písemnictví

10.12.2019

8:00 - 10:00

Klementinum

3.B

Duchovní obnova třídy 2.B

10.12.2019

9:00 - 11:40

sál kláštera

2.B

vede pí Suchlová

Školní mše pro čtvrté třídy

11.12.2019

8:00 - 8:45

kaple v kostele

4.AB

Depistáž (KPPP - ing. Mácová)

11.12.2019

8:00

učebny 2.A, 2.B

2.AB

Vánoční dílna s rodiči

11.12.2019

učebna 3.A

3.A

Školní kolo olympiády NJ

11.12.2019

10:55 - 12:40

učebna NJ

8. a 9. roč.

účastní se přihlášení žáci dle soupisky ve sbortovně

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Nikdy nepochopím!

11.12.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Adventní mše s rorátními zpěvy

12.12.2019

7:00 - 7:40

kostel

Duchovní obnova třídy 1.B

12.12.2019

9:00 - 11:40

sál kláštera

1.B

Rada starostů

12.12.2019

8:55 - 9:40

knihovna

2. - 9. roč.

Porada vedení

12.12.2019

10:00 - 11:30

ředitelna

Školní kolo olympiády NJ

12.12.2019

11:55 - 13:35

učebna NJ

6. a 7. roč.

účastní se přihlášení žáci dle soupisky ve sborovně

Adventní mše s rorátními zpěvy

13.12.2019

7:10 - 7:45

školní kaple

Duchovní obnova třídy 5.A

13.12.2019

8:00 - 12:00

Salesiáni, Kobylisy

5.A

vede P. V. Sivek

VÁNOČNÍ TRHY

13.12.2019

15:00 - 18:00

škola

1. a 2. stupeň

dodržovat pokyny organizátorů (Maso, Ora, Kut)

prodej od 15 do 18 hodin

úklid učeben a chodeb do 19 hodin

Třetí adventní neděle

15.12.2019

Nedělní výlet s P. Benediktem a sestrami

15.12.2019

13:40 - 18:00

1. stupeň

sraz ve 13:40 před školou

Společná modlitba

16.12.2019

8:00 - 8:05

Adventní duchovní obnova třídy 4.B

16.12.2019

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

4.B

Návštěva nunciatury

16.12.2019

10:00

Voršilská, P1

5.B

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 9.AB)

17.12.2019

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Pedagogická praxe PedF UK - prvopočáteční čtení a psaní (dr. Ronková)

17.12.2019

8:00 - 8:45

učebny 1.A, 1.B

1.AB

Vzdělávací program Vánoční mír na frontě

17.12.2019

8:00 - 9:30

Jindřišská 30, P1

3.B

Adventní duchovní obnova třídy 5.B

17.12.2019

8:30 - 12:30

kostel sv. Jana Nepomuckého, Hradčany

5.B

vede kaplan hradní stráže Jan Kupka

Vánoční příběh

17.12.2019

9:00 - 10:00

sál kláštera

1.AB+MŠ

Duchovní obnova třídy 6.A s přespáním na faře

17.12.2019

18:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

6.A

Školní mše pro třetí třídy

18.12.2019

8:00 - 8:45

kaple v kostele

3.AB

Provoz školní družiny a školního klubu do 15 hodin

18.12.2019

zájmové kroužky v omezeném provozu - sledujte vývěsku

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Už je to tady

18.12.2019

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Adventní mše s rorátními zpěvy

19.12.2019

7:00 - 7:40

kostel

Adventní duchovní obnova třídy 3.A

19.12.2019

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

3.A

Adventní duchovní obnova třídy 1.A

19.12.2019

8:30 - 11:40

sál kláštera

1.A

Adventní mše s rorátními zpěvy

20.12.2019

7:10 - 7:45

školní kaple

Vánoční besídky tříd

20.12.2019

1. a 2. stupeň

1. stupeň - výuka podle rozvrhu a program pod vedením TU, zachovat výuku plavání a jazyků (po domluvě s vyučujícími změna možná)

2. stupeň - výuka podle rozvrhu do 11:40, 5. a 6. vyuč. hod. vyhrazeny na program pod vedením TU

Školní družina v běžném provozu

20.12.2019

Školní klub v omezeném provozu - sledujte vývěsku

20.12.2019

Čtvrtá adventní neděle

22.12.2019

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

23.12.2019

Školní mše pro celý druhý stupeň (připravují 8.AB)

06.01.2020

8:00 - 9:00

kostel

celý 2. stupeň

Školní mše pro celý první stupeň (připravují 2.AB)

06.01.2020

10:00 - 11:00

kostel

celý 1. stupeň

Tříkrálové žehnání školy

06.01.2020

po mši

škola

Tříkrálové koledování (PO až ČT)

06.01.2020

účastní se koledníci podle rozpisu na nástěnce

Tříkrálové koledování na nunciatuře

07.01.2020

10:00 - 10:45

nunciatura

3.B

Hudební představení Baltazar

08.01.2020

9:00 - 13:35

Salesiánské divadlo

8.AB

Rada rodičů

09.01.2020

18:00 - 20:00

knihovna

Mše sv. za školu

10.01.2020

7:10 - 7:40

školní kaple

Spaní ve škole (z PÁ na SO)

10.01.2020

18:00 - 10:00

3. patro, TV

8.B

Společná modlitba

13.01.2020

8:00 - 8:05

Lyžařský výcvik (PO až PÁ)

13.01.2020

8:00 - 19:00

Příchovice, Jizerské hory

4.B

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 7.AB)

14.01.2020

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Návštěva předškoláků z voršilské MŠ v 1.B

14.01.2020

10:00 - 10:45

učebna 1.B

1.B

Obvodní kolo německé olympiády

14.01.2020

12:40 - 16:00

ZŠ Kladská

7.AB

účastní se Šimon Prouza (7.A), Kristýna Hocková (7.A), Kamila Frídlová (7.B)

Školní mše pro první třídy a MŠ

15.01.2020

8:00 - 8:45

školní kaple

1.AB

Rada starostů

15.01.2020

10:00 - 10:45

knihovna

2. - 9. roč.

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Co nic nestojí...

15.01.2020

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Obvodní kolo olympiády z dějepisu

16.01.2020

8:00 - 12:30

ZŠ Curie, P1

8.AB, 9.A

účastní se Cyril Severýn (8.B), Norbert Čanda (8.A), Zbyněk Hanuš (9.A)

Hudební program Hudbou k sobě

16.01.2020

9:00 - 11:00

Rudolfinum

2.AB, 3.B, 4.A

Diskuzní večer pro rodiče, učitele a přátele školy k aktuálnímu tématu legalizace eutanázie

16.01.2020

18:00 - 20:00

sál kláštera

Mše sv. za školu

17.01.2020

7:15 - 7:45

školní kaple

Divadelní představení Klapzubova jedenáctka

17.01.2020

9:00 - 12:00

Divadlo Minor

4.A

Uzávěrka klasifikace a docházky za 1. pololetí

17.01.2020

1. a 2. stupeň

Setkání rodin žáků IVz ve škole

18.01.2020

9:00 - 17:00

1. patro, TV areál

IVz

Nedělní odpolední výlet s P. Benediktem a sestrami

19.01.2020

13:40 - 18:00

1. stupeň

sraz před školou ve 13:40, návrat ke škole v 18:00

Společná modlitba

20.01.2020

8:00 - 8:05

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce (písemná část)

20.01.2020

8:00 - 8:55

učebna VV

6.AB, 7.AB

účastní se přihlášení žáci podle seznamu na nástěnce

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce (písemná část)

20.01.2020

11:55 - 12:40

učebna VV

8.AB, 9.AB

účastní se přihlášení žáci podle seznamu na nástěnce

Bruslení Na Františku

20.01.2020

10:00 - 12:30

hřiště Na Františku

5.B

Školní mše pro celý druhý stupeň u příležitosti svátku patronky školy sv. Anděly Merici (připravují 6.AB)

21.01.2020

8:00 - 9:00

kostel

celý 2. stupeň

Bruslení Na Nikolajce

21.01.2020

9:00 - 12:00

Stadion Nikolajka

6.A

Divadelní představení

21.01.2020

9:30 - 11:00

Divadlo Minor

3.A

Obvodní kolo olympiády z českého jazyka

21.01.2020

9:00 - 12:00

DDM Slezská, P2

8.B, 9.A

účastní se Tereza Lišková (9.A), Viktorie Kuthanová (8.B)

Obvodní kolo olympiády v německém jazyce

21.01.2020

12:40 - 16:00

ZŠ Kladská

8.B, 9.B

účastní se Marie Husáková (9.B), Viktorie Kuthanová (8.B)

Školní mše pro celý první stupeň u příležitosti svátku patronky školy sv. Anděly Merici (připravují 5.AB)

22.01.2020

8:00 - 9:00

kostel

celý 1. stupeň

Školní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce

22.01.2020

8:00 - 9:40

učebna FJ

2. stupeň

účastní se přihlášení žáci podle seznamu na nástěnce

Prožitkový hudebně vzdělávací program Hudbou k sobě (O. Tichý)

22.01.2020

10:00, 10:55, 11:55

4.B, 1.A, 5.B

Návštěva galerie a výtvarná dílna

22.01.2020

10:00 - 11:50

Topičův salon

5.B

Hovory o víře s P.Benediktem na téma On sám je dar

22.01.2020

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Seminář Chování v kolektivu žáků

23.01.2020

8:55 - 10:45

učebna 3.A

3.A

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce (ústní část)

23.01.2020

10:00 - 10:45

učebna AJ

6.AB, 7.AB

účastní nejúspěšnější z písemné části (viz seznam)

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce (ústní část)

23.01.2020

10:55 - 11:40

učebna AJ

8.AB, 9.AB

účastní se nejúspěšnější žáci z písemné části (viz seznam)

Mše sv. za školu

24.01.2020

7:15 - 7:45

školní kaple

Vyučování v 9. ročníku zkráceno do 11:40 z důvodu přípravy na školní ples

24.01.2020

9.AB

ŠKOLNÍ PLES

24.01.2020

18:30

KZ Domovina, Holešovice

Mše sv. ke cti sv. Anděly Merici se sborovým zpěvem

26.01.2020

17:00

kostel sv. Voršily

Společná modlitba - sv. Anděla Merici

27.01.2020

8:00 - 8:05

Putování za židovskými památkami (PO a ÚT)

27.01.2020

7:00 - 20:00

Třebíč, Holešov, Osvětim

9.AB

odjezd z Vítězné ulice, návrat tamtéž

Preventivní program (Magdalena)

27.01.2020

8:00 - 10:45

učebna 6.B

6.B

Preventivní program (Magdalena)

27.01.2020

10:55 - 13:35

učebna 6.B

6.A

Oslava svátku sv. Anděly Merici

27.01.2020

11:00 - 12:40

Cukrárna Studánka

4.A

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 8.AB)

28.01.2020

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Bruslení na Nikolajce

28.01.2020

8:00 - 11:30

kluziště Nikolajka

5.B

Preventivní program (Magdalena)

28.01.2020

8:55 - 11:40

učebna 7.A

7.A

Obvodní kolo matematické olympiády (Z5, Z9)

29.01.2020

8:00 - 10:00 (12:30)

ZŠ Uhelný trh

4.AB, 5.B, 9.A

účastní se tito žáci: Anežka Sedláčková (4.A), Lukáš Gronát (4.B), Jiří Ježek (4.B), Nela Tremuľaková (4.B), Šimon Hladík (5.B), Barbora Jelínková (5.B), Julie Malečková (5.B), Matyáš Neruda (9.A)

Dějepisná vycházka: Historie v terénu - Karlův most

29.01.2020

8:00 - 10:45

Staré Město

7.B

Bruslení Na Františku

29.01.2020

9:00 - 11:40

hřiště Na Františku

3.B

Bruslení Na Františku

29.01.2020

10:55 - 13:35

hřiště Na Františku

8.A

Setkání pana kardinála Dominika Duky s tříkrálovými koledníky

29.01.2020

12:00

Arcibiskupský palác

Vydávání pololetního vysvědčení (výpisu)

30.01.2020

1. a 2. stupeň

Divadelní představení O lišce podšité (divadelní společnost AndMar)

30.01.2020

9:00 - 10:40

učebna 1.B

1.AB

v 9:20  třída 1.A

v 10:00  třída 1.B

Aquapark Čestlice

30.01.2020

9:00 - 13:00

Čestlice

7.AB

Divadelní představení Kniha džunglí - Mauglího poslední boj

30.01.2020

9:00 - 11:50

Divadlo Gong

3.B

Filmové představení Trabantem tam a zase zpět

30.01.2020

10:15 - 12:15

Cinestar Anděl

6.AB, 8.AB, 9.AB

Pololetní prázdniny

31.01.2020

Společná modlitba

03.02.2020

8:00 - 8:05

Školní kolo biologické olympiády

03.02.2020

8:00 - 16:00

učebna Ch

2. stupeň

účastní se přihlášení žáci podle seznamu na nástěnce

8:00 - 12:00  žáci 6. a 7. ročníku

13:30 - 16:00  žáci 8. a 9. ročníku (oběd během 6. vyučovací hodiny)

Divadelní představení 137 úhlů pohledu

03.02.2020

9:15 - 12:15

Divadlo Na Fidlovačce

3.B

Školská rada

03.02.2020

16:00 - 18:00

knihovna

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 9.AB)

04.02.2020

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Program o odpadech Tonda Obal na cestách

04.02.2020

8:00 - 12:40

učebna VV

2.B, 2.A, 1.B, 1.A, 4.A

účastní se třídy podle rozpisu

Prezentace nového kroužku ROBOT

04.02.2020

9:45 - 10:00

školní knihovna

6. až 8. ročník

Beseda s meteorologem M. Müllerem: Klima v souvislostech

04.02.2020

10:55 - 12:40

učebna 5.B

5.B

Školní kolo zeměpisné olympiády

04.02.2020

14:10 - 15:25

učebna Z

7.AB, 9.AB

účastní se přihlášení žáci podle seznamu na nástěnce

Bruslení na Letné

04.02.2020

14:40 - 16:20

Letná

8.A

Bruslení na Letné

04.02.2020

14:40 - 16:20

Letná

8.B

Školní mše pro třetí třídy

05.02.2020

8:00 - 8:45

kostel

3.AB

Obvodní kolo olympiády AJ

05.02.2020

7:45 - 12:30

DDM Slezská, P2

8.B, 9.B

účastní se K. Wernisch (8.B), M. Sobotová (9.B)

Program o odpadech Tonda Obal na cestách

05.02.2020

8:00 - 11:40

učebna VV

6.B, 7.B, 3.B, 8.A

účastní se třídy podle rozpisu

Návštěva divadelního představení Cesta kolem světa za 80 dní (Bratrská škola)

05.02.2020

8:55 - 11:50

Salesiánské divadlo

4.A, 5.A, 6.B, 7.A

Výstava Petra Síse a výtvarná dílna

05.02.2020

10:00 - 13:00

Galerie DOX

5.B

Hovory o víře s P. Benediktem na téma On sám je dar

05.02.2020

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Program o odpadech Tonda Obal na cestách

06.02.2020

8:55 - 13:35

učebna VV

3.A, 4.B, 8.B, 6.A, 7.A

účastní se třídy podle rozpisu

Recitační soutěž Poetické setkání

06.02.2020

11:00 - 13:35

učebna 7.B

1. - 9. roč.

účastní se vybraní žáci

11:00 - 12:40 žáci 1. stupně

12:50 - 13:35 žáci 2. stupně

Rada rodičů

06.02.2020

18:00 - 20:00

knihovna

Mše sv. za školu

07.02.2020

7:15 - 7:45

školní kaple

Uzávěrka soutěže Zamyšlení se svatou Andělou Merici

07.02.2020

1. a 2. stupeň

soutěžní práce odevzdat do krabice u vrátné služby

Rada starostů

07.02.2020

9:00 - 9:40

školní knihovna

2. až 9. ročník

Masopustní rej

07.02.2020

16:00, 18:30

TV areál

1. a 2. stupeň

16:00 - 18:00   1. stupeň

18:30 - 20:30   2. stupeň

Děti, které mají být převedeny ze ŠD do školy na Masopustní rej, odevzdají své vychovatelce lísteček od rodičů.

Společná modlitba

10.02.2020

8:00 - 8:05

Divadelní představení Malá čarodějnice

10.02.2020

9:30 - 12:00

Divadlo Alta

1.A

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 7.AB)

11.02.2020

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Fotografování do školní ročenky

11.02.2020

8:15 - 13:35

gym

4.A, 2.A, 4.B, 8.A, 3.B, 6.A

8:15 - 8:55   třída 4.A 

9.00 - 9:40   třída 2.A

10:00 - 10:45   třída 4.B

10:55 - 11:40   třída 8.A

11:55 - 12:40   třída 3.B

12:50 - 13:35   třída 6.A

Projekt "Heraldika aneb Co se dozvíš z erbu" a beseda s p. Jelínkem

11.02.2020

8:00 - 12:00

učebna 5.B

5.B

Školní mše pro druhé třídy

12.02.2020

8:00 - 8:45

školní kaple

2.AB

Fotografování do školní ročenky

12.02.2020

8:15 - 13:35

gym

5.B, 1.B, 5.A, 9.B, 6.B, 8.B

8:15 - 8:55   třída 5.B 

9.00 - 9:40   třída 1.B

10:00 - 10:45   třída 5.A

10:55 - 11:40   třída 9.B

11:55 - 12:40   třída 6.B

12:50 - 13:35   třída 8.B

Preventivní program - dopravní výchova (Městská policie)

12.02.2020

8:55 - 11:40

učebny 2.A, 2.B, 4.A, 4.B

2.AB, 4.AB

8:55 - 9:40   třídy 2.AB

10:00 - 11:40   třídy 4.AB

Obvodní kolo recitační soutěže Poetické setkání

12.02.2020

8:00 - 12:00

ZUŠ Biskupská

účastní se A. Kalinová (3.B), J. Konáš (4.B), D. Mokrejš (2.A), T. Pešek (2.A), T. Rehák (5.B), N. Trembuľaková (4.B)

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Jak se vzepřít smrti

12.02.2020

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Fotografování do školní ročenky

13.02.2020

8:15 - 23:35

gym

1.A, 2.B, 3.A, 7.B, 9.A, 7.A

8:15 - 8:55   třída 1.A 

9.00 - 9:40   třída 2.B

10:00 - 10:45   třída 3.A

10:55 - 11:40   třída 7.B

11:55 - 12:40   třída 9.A

12:50 - 13:35   třída 7.A

Preventivní program - dopravní výchova (Městská policie)

13.02.2020

8:55 - 11:40

učebny 1.A, 1.B, 3.A, 3.B, 5.A, 5.B

1.AB, 3.AB, 5.AB

8:55 - 9:40   třídy 1.AB, 3.A

10:00 - 10:45   třída 3.B

10:00 - 11:40   třídy 5.AB 

Obvodní kolo recitační soutěže Poetické setkání

13.02.2020

8:00 - 13:00

ZUŠ Biskupská

účastní se B. Dědková (6.A), T.Hrušková (6.B), A. Ilieová (9.B), A. Kellerová (8.A), S. Kuthan (6.B), A. Seitlová (9.B)

Mše sv. za školu

14.02.2020

7:15 - 7:45

školní kaple

Dějepisná vycházka

14.02.2020

8:30 - 12:30

Pražský hrad

7.B

Vzdělávací program Kolumbie (Projekt Planeta Země 3000)

14.02.2020

10:55 - 13:35

KD Ládví

8.AB

JARNÍ PRÁZDNINY

17.02.2020

JARNÍ PRÁZDNINY

18.02.2020

JARNÍ PRÁZDNINY

19.02.2020

JARNÍ PRÁZDNINY

20.02.2020

JARNÍ PRÁZDNINY

21.02.2020

Společná modlitba

24.02.2020

8:00 - 8:05

Mše sv. pro celý druhý stupeň - Popeleční středa

26.02.2020

8:00 - 9:00

kostel

2. stupeň

Mše sv. pro celý první stupeň - Popeleční středa

26.02.2020

10:00 - 11:00

kostel

1. stupeň

Mše sv. za školu

28.02.2020

7:15 - 7:45

školní kaple

Dějepisná vycházka

28.02.2020

8:00 - 10:40

Karlův most

7.A

Beseda s paní Kateřinou Kubínovou - Karel IV. stavitel

28.02.2020

11:15 - 13:15

učebna 7.B

7.A

Setkání mladších ministrantů

29.02.2020

9:00 - 16:00

škola

Společná modlitba

02.03.2020

8:00 - 8:05

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 9.AB)

03.03.2020

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Duchovní obnova 3.B

03.03.2020

8:00 - 12:00

Klášter františkánů

3.B

vede P. Bonaventura OFM

Školní mše pro páté třídy

04.03.2020

8:00 - 8:45

kaple v kostele

5.AB

Obvodní kolo olympiády AJ

04.03.2020

8:30 - 12:30

DDM P2, Slezská

účastní se Miriam Totonchi (7.B), Julie Záhorská (6.B)

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Jak se vzepřít smrti

04.03.2020

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Filmové představení s besedou V síti

05.03.2020

8:00 - 13:00

kino Cinestar

7.AB

Rada rodičů

05.03.2020

18:00 - 20:00

knihovna

Mše sv. za školu

06.03.2020

7:15 - 7:45

školní kaple

Duchovní obnova 1.A

06.03.2020

8:00 - 12:00

sál kláštera

1.A

vede P. Cyril Havel

Duchovní obnova 4.B

06.03.2020

8:15 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

4.B

Ursuline Conference (PÁ 6. 3. až ÚT 10. 3.)

06.03.2020

Londýn

Setkání rodin žáků IVz ve škole

07.03.2020

9:00 - 17:00

TV areál, 1. patro, kuch

Duchovní obnova pro rodiče a přátele školy

08.03.2020

15:00 - 18:00

fara u sv. Vojtěcha

téma: Jak neztratit naději?

vede P. Benedikt Hudema

Společná modlitba

09.03.2020

8:00 - 8:05

Beseda s reprezentantem ve skatebordingu Martinem Pekem

09.03.2020

8:55 - 9:40

učebna 4.A

4.A

Školní mše pro druhý stupeň (připravují 8.AB)

10.03.2020

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Preventivní program (KPPP)

10.03.2020

8:00 - 11:40

učebny 4.A, 4.B

4.AB

Návštěva ZOO

10.03.2020

8:00 - 12:00 (14:00)

Trója

1.AB, 5.AB

Školní mše pro čtvrté třídy

11.03.2020

8:00 - 8:45

kaple v kostele

4.AB

Návštěva ZOO - program Primáti

11.03.2020

8:00 - 13:30

Trója

7.AB

Výstava Voda

11.03.2020

12:50 - 13:35

AV ČR

9.A

Ročníkové testy z FJ

11.03.2020

8:00 - 8:45, 12:55 - 13:35

učebna FJ

9.AB

Postní duchovní obnova pro učitele

11.03.2020

14:30 - 16:30

sál kláštera

vede P. Kliment Mikulka

téma Obrazy u sv. Hyppolyta

zakončení mší svatou v kapli sester

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Jedno tělo

11.03.2020

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

Krajské kolo olympiády NJ

12.03.2020

8:00 - 14:00

Gym Nad Alejí

účatní se Marie Husáková (9.B)

Rada starostů

12.03.2020

9:00 - 9:40

knihovna

2. až 9. ročník

Vyhodnocení soutěže o sv. Ludmile

12.03.2020

9:40

ředitelna

1. stupeň

Mše sv. za školu

13.03.2020

7:15 - 7:45

školní kaple

Generálka divadelního kroužku na přehlídku v Odrách

14.03.2020

10:00 - 13:00

učebna HV

Nedělní výlet s P. Benediktem a sestrami

15.03.2020

13:40 - 18:00

1. stupeň

Distanční vzdělávání

18.05.2020

1. a 2. stupeň

Příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku

19.05.2020

8:00-11:20, 11:50-15:00

3. a 4. patro

9.AB

skupina 9X (učebna Ch): 8:00-9:30 M, 9:50-11:20 ČJ

skupina 9Y (učebna HV): 8:00-9:30 ČJ, 9:50-11:20 M

skupina 9Z (učebna 8.A): 11:50-13:20 ČJ, 13:30-15:00 M

Distanční vzdělávání

19.05.2020

1. a 2. stupeň

Distanční vzdělávání

20.05.2020

1. a 2. stupeň

Příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku

21.05.2020

8:00-11:20, 11:50-15:00

3. a 4. patro

9.AB

skupina 9X (učebna Ch): 8:00-9:30 M, 9:50-11:20 ČJ

skupina 9Y (učebna HV): 8:00-9:30 ČJ, 9:50-11:20 M

skupina 9Z (učebna 8.A): 11:50-13:20 ČJ, 13:30-15:00 M

Distanční vzdělávání

21.05.2020

1. a 2. stupeň

Distanční vzdělávání

22.05.2020

1. a 2. stupeň

Společná modlitba a hlášení ŘŠ

25.05.2020

8:00-8:05

Školní skupiny

25.05.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

organizace podle pokynu ŘŠ

8:00-12:00 dopolední blok

12:00-16:00 odpolední blok

Distanční vzdělávání

25.05.2020

1. a 2. stupeň

Školní skupiny

26.05.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

Příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku

26.05.2020

9:00-12:20, 13:00-16:10

3. a 4. patro

9.AB

skupina 9X (učebna Ch): 9:00-10:30 M, 10:50-12:20 ČJ

skupina 9Y (učebna HV): 9:00-10:30 ČJ, 10:50-12:20 M

skupina 9Z (učebna 8.A): 13:00-14:30 ČJ, 14:40-16:10 M

Distanční vzdělávání

26.05.2020

1. a 2. stupeň

Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvních tříd

26.05.2020

16:00 - 17:00, 17:00 - 18:00

videokonference

Školní skupiny

27.05.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

Distanční vzdělávání

27.05.2020

1. a 2. stupeň

Školní skupiny

28.05.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

Příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku

28.05.2020

9:00-12:20, 13:00-16:10

3. a 4. patro

9.AB

skupina 9X (učebna Ch): 9:00-10:30 M, 10:50-12:20 ČJ

skupina 9Y (učebna HV): 9:00-10:30 ČJ, 10:50-12:20 M

skupina 9Z (učebna 8.A): 13:00-14:30 ČJ, 14:40-16:10 M

Distanční vzdělávání

28.05.2020

1. a 2. stupeň

Školní skupiny

29.05.2020

8:00-16.00

1. a 2. patro

1. stupeň

Distanční vzdělávání

29.05.2020

1. a 2. stupeň

Společná modlitba

01.06.2020

8:00-8:05

Školní skupiny

01.06.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

Mezinárodní den dětí - zábavný program pro školní skupiny

01.06.2020

8:05-11:25

hřiště

1. stupeň

Distanční vzdělávání

01.06.2020

1. a 2. stupeň

Školní skupiny

02.06.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

Příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku

02.06.2020

9:00-12:20, 13:00-16:10

učebny CH, HV, 8.A

9.AB

skupina 9X (učebna Ch): 9:00-10:30 M, 10:50-12:20 ČJ

skupina 9Y (učebna HV): 9:00-10:30 ČJ, 10:50-12:20 M

skupina 9Z (učebna 8.A): 13:00-14:30 ČJ, 14:40-16:10 M

Distanční vzdělávání

02.06.2020

1. a 2. stupeň

Školní skupiny

03.06.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

Distanční vzdělávání

03.06.2020

1. a 2. stupeň

Školní skupiny

04.06.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

Příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku

04.06.2020

9:00-12:20, 13:00-16:10

učebny Ch, HV, 8.A

9.AB

skupina 9X (učebna Ch): 9:00-10:30 M, 10:50-12:20 ČJ

skupina 9Y (učebna HV): 9:00-10:30 ČJ, 10:50-12:20 M

skupina 9Z (učebna 8.A): 13:00-14:30 ČJ, 14:40-16:10 M

Distanční vzdělávání

04.06.2020

1. a 2. stupeň

Školní skupiny

05.06.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

Distanční vzdělávání

05.06.2020

1. a 2. stupeň

30. výročí zřízení školy

07.06.2020

Plánované oslavy 30. výročí zřízení školy se uskuteční 11. 10. 2020.

Společná modlitba

08.06.2020

8:00-8:05

Školní skupiny

08.06.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

Distanční vzdělávání

08.06.2020

1. a 2. stupeň

Přijímací zkoušky na střední školy

08.06.2020

9.AB

Školní skupiny

09.06.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

Distanční vzdělávání

09.06.2020

1. a 2. stupeň

Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia

09.06.2020

5.AB, 7.AB

Školní skupiny

10.06.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

Distanční vzdělávání

10.06.2020

1. a 2. stupeň

Slavnost Těla a Krve Páně

11.06.2020

Školní skupiny

11.06.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

Distanční vzdělávání

11.06.2020

1. a 2. stupeň

Školní skupiny

12.06.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

Distanční vzdělávání

12.06.2020

1. a 2. stupeň

Noc kostelů

12.06.2020

18:30-20:45

kostel sv. Voršily

18:30-19:30   Chválíme Boha hudbou a tancem (Adam Němec, učitelé a žáci ZŠ sv. Voršily)

20:00-20:45   Krásy hudby tří staletí (Smyčcové Duo ECO, Eva Franců a Pavla Roubíčková Franců)

Společná modlitba

15.06.2020

8:00 - 8:05

Školní skupiny

15.06.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

Distanční vzdělávání

15.06.2020

1. a 2. stupeň

Vybírání učebnic podle pokynů TU

15.06.2020

do PÁ 19. 6.

2. až 8. ročník

Úklid učeben a šaten 2. stupně

15.06.2020

do PÁ 19. 6.

6., 7. a 8. roč.

Školní skupiny

16.06.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

Konzultace pro žáky osmých tříd

16.06.2020

9:00-10:30, 11:00-12:30

učebny 8.A, 8.B

8.AB

Distanční vzdělávání

16.06.2020

1. a 2. stupeň

Školní skupiny

17.06.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

Konzultace pro žáky šestých tříd

17.06.2020

9:00-10:30, 11:00-12:30

učebny 6.A, 6.B

6.AB

Distanční vzdělávání

17.06.2020

1. a 2. stupeň

Školní skupiny

18.06.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

Konzultace pro žáky sedmých tříd

18.06.2020

9:00-10:30, 11:00-12:30

učebny 7.A, 7.B

7.AB

Distanční vzdělávání

18.06.2020

1. a 2. stupeň

Školní skupiny

19.06.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

Ukončení distančního vzdělávání

19.06.2020

1. a 2. stupeň

Uzávěrka klasifikace za 2. pololetí

19.06.2020

1. a 2. stupeň

Společná modlitba

22.06.2020

8:00-8:05

Školní skupiny

22.06.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

4. a 5. ročník pouze dopolední blok do 12 hodin

Cykloexkurze pro 9. ročník s trochou geologie a botaniky

22.06.2020

8:20-17:00

Beroun

9.AB

Školní skupiny

23.06.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

4. a 5. ročník pouze dopolední blok do 12 hodin

Vstupní testy pro zájemce o přestup do 6. ročníku

23.06.2020

8:05-11:30

3. patro

8:05-8:25 prezence ve vestibulu

8:30-11.30 vstupní testy z ČJ, M, VZ

Výlet třídy 6.B

23.06.2020

8:25-13:15

Černošice

6.A

Školní skupiny

24.06.2020

8:00-15:00

1. a 2. patro

1. stupeň

4. a 5. ročník pouze dopolední blok

odpolední blok zkrácen do 15 hodin

Školní skupiny

25.06.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

4. a 5. ročník pouze dopolední blok do 12 hodin

Celodenní výlet

25.06.2020

6.B

Snídaně v trávě

25.06.2020

9:00-11:00

Stromovka

7.AB

Školní skupiny

26.06.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

4. a 5. ročník pouze dopolední blok do 12 hodin

Školní skupiny

29.06.2020

8:00-16:00

1. a 2. patro

1. stupeň

Vydávání vysvědčení

30.06.2020

1. a 2. stupeň

8:00-9:30   třídy 1. stupně

9:00-10:30   třídy 2. stupně

8:00, 9:00   hlášení ŘŠ

PRÁZDNINY

01.07.2020

Zahájení školního roku pro žáky 1. stupně

01.09.2020

8:00-10:00

škola, kostel

1. stupeň, IVz

8:00-8:15 zahájení ve třídách (možnost v prvních třídách s rodiči)

8:05 hlášení ŘŠ

8:30-9:30 mše sv. pro 1. st. (žáci 1.AB půjdou v průvodu, žehnání aktovek)

9:30-10:00 program ve třídě

Zahájení školního roku pro žáky 2. stupně

01.09.2020

9:00-11:00

škola, kostel

2. stupeň

9:00-9:45 program s TU ve třídách

9:05 hlášení ŘŠ

10:00-11:00 mše sv. pro 2. stupeň

Informativní schůzka pro rodiče žáků 1.AB

01.09.2020

10:00-11:00

učebny 1.A, 1.B

1.AB

Zkrácený provoz školní družiny

01.09.2020

10:00-14:00

ŠD

1.-3. roč.

Školní jídelna nevaří

01.09.2020

Vyučování pod vedením TU

02.09.2020

8:00-11:30

1. stupeň

výuka v 1.AB do 10:45, návštěva ředitele v 1.AB

Vyučování pod vedením TU

02.09.2020

8:00-12:00

2. stupeň

Oslavy 30 let školy s žáky - společné tvoření "Vzkaz škole"

02.09.2020

8:00-8:45

1. a 2. stupeň

Provoz školní jídelny od 11 do 13 hodin

02.09.2020

ŠJ

Rada rodičů

02.09.2020

18:00-20:00

knihovna

Školní klub - zahájení el. přihlašování na zájmové kroužky

02.09.2020

od 16:00

Zahájení výuky podle rozvrhu

03.09.2020

1. a 2. stupeň

Odevzdat přihlášky do ŠD

03.09.2020

1.-3. roč.

Běžný provoz školní jídelny od 11:30 do 14:30

03.09.2020

Třídní schůzky

03.09.2020

16:30, 17:30

učebny

1. a 2. stupeň

1. stupeň od 16:30

2. stupeň od 17:30

hlášení ŘŠ a RR v 16:35, 17:35

představení vyučujících ve třídách  koncepce výuky předmětu, požadavky a pravidla hodnocení

volba zástupců tříd do RR

Mše sv. za školu

04.09.2020

7:15-7:45

školní kaple

Společná modlitba

07.09.2020

8:00-8:05

Škola v přírodě 3.AB (PO 7. 9. až PÁ 11. 9.)

07.09.2020

Špindlerův Mlýn

3.AB

žáci, kteří neodjíždějí na ŠvP, jsou zařazeni do 2.AB

odjezd v PO 7. 9. 2020 v 8 hodin z ul. Stroupežnického na Smíchově

návrat v PÁ 11. 9. kolem 14. hodiny tamtéž

Škola v přírodě 4.B, 5.A (PO 7. 9. až PÁ 11. 9.)

07.09.2020

Josefův Důl

4.B, 5.A

žáci, kteří neodjíždějí na ŠvP, jsou zařazeni do 4.A, 5.B

odjezd v PO 7. 9. v 10 hodin z ul. Resslova

návrat v PÁ 11. 9. ve 12 hodin tamtéž

Zahájeny volně přístupné aktivity školního klubu

07.09.2020

knihovna, školní hřiště, gymnastický sál, PC klub, klub deskových her

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 9.AB

08.09.2020

8:00-8:45

kostel

2. stupeň

Školní mše pro 4.A a 5.B

09.09.2020

8:00-8:45

kostel

4.A, 5.B

Mše sv. za školu

11.09.2020

7:00-7:45

školní kaple

Zájmové kroužky školního klubu

11.09.2020

přihlašování na zájmové kroužky do ČT 10. 9. 2020

zahájení činnosti zájmových kroužků od PO 14. 9. 2020

Společná modlitba

14.09.2020

8:00-8:05

Adaptační kurz pro šesté třídy (SO 12. 9. až ST 16. 9.)

14.09.2020

Mladějov

6.AB

odjezd v SO 12. 9. ve 13:30 z Masarykova nádraží

příjezd ve ST 16. 9. ve 16:30 na Hlavní nádraží

Pouť do Hájku - odjezd ve 14 hodin

14.09.2020

8.AB

žáci 8.AB mají vyučování do 4. vyučovací hodiny

Zahájení činnosti zájmových kroužků ŠK

14.09.2020

Školní poutě k příležitosti Dne církevních škol

15.09.2020

1. a 2. stupeň

1.AB - sv. Voršila, Mác, Svo1, S.Ben, Žád

2.AB - Vyšehrad, Šil, Maso, S.Ma, Pol, NNov

3.AB - Loreta, Šem, Drt, S.An, Vaš, Miš

4.A - Břevnov, Chal, S.Al

4.B - Tetín, Kop, Jan

5.AB - Emauzy, Smí, Div, S.Ve

6.AB - na adaptačním kurzu v Mladějově

8.AB - Hájek, od PO 14 hodin do ÚT 15 hodin, P.Fi, Ora, Nov

7.AB - Stará Boleslav, od 8:00 do 15:00, OFra, Ša, Šká, ...

9.AB - Stará Boleslav, Str, Bal, ...

netřídní učitelé jako doprovod

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Bible

16.09.2020

19:50-20:45

fara sv. Vojtěcha

Mše sv. za školu

18.09.2020

7:00-7:45

školní kaple

Společná modlitba

21.09.2020

8:00-8:05

Sportování na Ladronce

21.09.2020

13:45-16:20

Ladronka

9.A

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

22.09.2020

8:00-8:45

kostel

2. stupeň

Návštěva výstavy Sluneční králové a prohlídka dalších expozic muzea

22.09.2020

9:00-13:35

Národní muzeum

7.B

návrat na odpoledné vyučování

Školní mše pro 5.A a 4.B

23.09.2020

8:00-8:45

kaple v kostele

5.A, 4.B

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Jak vznikl svět

23.09.2020

18:50-19:45

fara u sv. Vojtěcha

Rada starostů

24.09.2020

9:00-9:40

knihovna

2.-9. roč.

Mše sv. za školu

25.09.2020

7:15-7:45

školní kaple

Školní soutěž Tangramiáda 2020

25.09.2020

10:45-12:45

knihovna

5.-8. ročník

účastní se přihlášené trojčlenné týmy

10:45-11:45 týmy 5.AB, 6.AB

11:45-12:45 týmy 7.AB, 8.AB

přihlášky odevzdat ŘŠ do ČT 24. 9.

Státní svátek - sv. Václav

28.09.2020

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

29.09.2020

8:00-8:45

kostel

2. stupeň

Povinné přezouvání pro všechny žáky

29.09.2020

1. a 2. stupeň

Letní režim nepřezouvání byl ukončen, všichni žáci jsou povinni se přezouvat (viz pravidlo 2.3.5 ve školním řádu).

Školní mše pro třetí třídy

30.09.2020

8:00-8:45

kaple v kostele

3.AB

Duchovně formační pobyt v Hájku (ST a ČT)

30.09.2020

8:00-17:00

Hájek

7.B

Škola mladých archeologů

30.09.2020

10:00-13:35

Dům U Zlatého prstenu

6.A

Večer přímluvné modlitby PříMo

30.09.2020

19:00-20:30

kostel sv. Voršily

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Co tam vlastně patří?

30.09.2020

19:50-20:45

fara u sv. Vojtěcha

Katedrála jako duchovní centrum země

01.10.2020

7:40-10:30

Katedrála sv. Víta

4.B

Rada rodičů

01.10.2020

18:00-20:00

knihovna

Mše sv. za školu

02.10.2020

7:15-7:45

školní kaple

Oznámení - Oslavy 30 let školy v neděli 11.10.2020

02.10.2020

předběžný program na webu školy

Společná modlitba

05.10.2020

8:00-8:05

Prezentace SŠHG Branik

05.10.2020

9:20-10:20

učebna Ch

9.AB

Úrovňový test AJ1 (A1)

05.10.2020

11:55-12:40

učebna 9.B

6.A

Úrovňový test AJ1 (A1)

05.10.2020

10:55-11:40

učebna D

6.A

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

06.10.2020

8:00-8:45

kostel

2. stupeň

Úrovňový test AJ1 (A1)

06.10.2020

12:50-13:35

učebna Fy

6.A

Školní mše pro druhé třídy

07.10.2020

8:00-8:45

kaple v kostele

2.AB

Škola mladých archeologů

07.10.2020

10:00-10:45

Dům U Zlatého prstenu

6.B

Hovory o víře s P. Benediktem na téma V sedmi dnech? To nemůže nikdo myslet vážně.

07.10.2020

19:50-20:45

fara u sv. Vojtěcha

Mše sv. za školu

09.10.2020

7:15-7:45

školní kaple

Divadelní představení Tam, kde žijí divočiny (DAMM)

09.10.2020

10:00-11:00

sál kláštera

2.AB

Divadelní představení Tatínek není k zahození

23.10.2020

10:00-11:30

Divadlo v Dlouhé

2.AB

Na představení budou v celém divadle jen naše dvě třídy.