Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Duchovní obnova pro učitele na téma Svět skutečný a svět zdánlivý

01.09.2017

9:00 - 14:00

Kostel a fara u sv. Vojtěcha

vede P. Marek Miškovský