Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Uvítání žáků prvních tříd

04.09.2017

8:00 - 8:15

učebny 1.A, 1.B

1.AB

8:00 zahájení školního roku s třídními učiteli ve třídě za účasti rodičů

8:15 společný odchod žáků s aktovkami do sakristie kostela

Slavnostní zahájení školního roku mší svatou

04.09.2017

8:30 - 9:30

kostel sv. Voršily

1. a 2. stupeň

Celebruje školní kaplan P. Benedikt Hudema. Žáci prvních tříd půjdou v průvodu, ostatní žáci přicházejí samostatně. Dohled nad žáky zajištěn pouze v kostele. Účast rodičů je vítána.

Zahájení činnosti ve škole

04.09.2017

9:30 -10:30

1. a 2. stupeň

Přivítání žáků, kontrola docházky podle seznamu

9:45 hlášení ŘŠ k zahájení školního roku

Seznámení žáků s rozvrhem hodin a týdenním plánem

Informativní schůzka pro rodiče žáků 1.A a 1.B

04.09.2017

10:00 - 11:00

učebny 1.A, 1.B

1.AB

Dohled dětí zajišťují vychovatelky ŠD.

Zkrácený provoz školní družiny

04.09.2017

10:00 - 14:00

1. až 3. roč.

Školní jídelna nevaří

04.09.2017

Školní klub - zahájeno elektronické přihlašování na zájmové kroužky

04.09.2017

od 18:00