Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Vyučování pod vedením TU

05.09.2017

1. a 2. stupeň

1. stupeň do 11:30 (1.AB do 10:30)

2. stupeň do 12:00

Aktivity stmelující třídní kolektiv, seznámení žáků se školním řádem a řádem učebny, poučení o bezpečnosti, pravidla třídy, třídní samospráva, třídnické práce

Zahájení plného provozu školní družiny

05.09.2017

do 17:30

1. - 3. roč.

Zahájení provozu školní jídelny

05.09.2017

11:00 - 13:00

Informace v záložce Školní jídelna

Oběd nutno objednat na www.e-jidelnicek.cz

Spaní na faře (z ÚT na ST)

05.09.2017

Fara u sv. Vojtěcha

7.B