Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Společná modlitba

11.09.2017

8:00 - 8:05

Zahájení činnosti školního klubu

11.09.2017

dohledy v PC klubu a v suterénu, Klub MLHA, Čtenářský klub