Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro čtvrté třídy

20.09.2017

8:00 - 8:45

kostel

4.AB

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

20.09.2017

8:55 - 9:40

učebna 2.A

2.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

20.09.2017

10:55 - 11:40

učebna 3.A

3.A