Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhé třídy

11.10.2017

8:00 - 8:45

kostel

2.AB

Obvodní kolo turnaje v minifotbale

11.10.2017

8:00 - 13:00

hřiště Na Františku

7.AB, 6.A

účastní se žáci (chlapci) podle soupisky

Výuka izraelských tanců

11.10.2017

8:55 - 11:40

TV

2.AB, 3.AB, 4.AB

vede lektor Gidi Eiko

Preventivní program Občanský průkaz (Policie ČR)

11.10.2017

8:00 - 9:40

učebna 9.A

9.A

Preventivní program Občanský průkaz (Policie ČR)

11.10.2017

10:00 - 11:40

učebna 9.B

9.B

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Dejte mi pevný bod a pohnu světem."

11.10.2017

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha

rodiče