Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní soutěž TANGRAMIÁDA 2017

31.10.2017

8:00 - 10:00

učebna M

5.AB, 6.AB, 7.AB, 8.AB

účastní se žáci podle seznamu na nástěnce

8:00 - 9:00 kategorie sedmých a osmých tříd

9:00 - 10:00 kategorie pátých a šestých tříd

Přírodovědná exkurze

31.10.2017

8:00 - 13:00

Divoká Šárka

3.B

Akce se uskuteční pouze v případě příznivého počasí.

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

31.10.2017

8:55 - 9:40

učebna 3.B

4.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

31.10.2017

10:00 - 10:45

učebna 3.B

3.B