Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro celý první stupeň (připravují 5.AB) - Slavnost Všech svatých

01.11.2017

8:00 - 8:45

kostel

1. stupeň

Školní mše pro celý druhý stupeň (připravují 8.AB) - Slavnost Všech svatých

01.11.2017

10:00 - 10:45

kostel

2. stupeň

Předání diplomů DELF prim A1 (FI)

01.11.2017

10:00 - 11:00

Štěpánská, P1

6.AB (FJ1)

účastní se Bernolle, Bryndová, Pavlů

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Vím, komu jsem uvěřil?!"

01.11.2017

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha