Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Výstava Světlo a život

09.11.2017

10:00 - 12:40

Národní muzeum

3.A

Rada starostů

09.11.2017

9:50 - 10:20

knihovna

2. - 9. roč.

Podzimní školní bazar

09.11.2017

7:45 - 19:00

kuchyňka, vestibul

Setkání rodičů druhých tříd k výuce cizích jazyků

09.11.2017

16:00 - 16:30

učebna Ch

2.AB

Třídní schůzky

09.11.2017

16:30, 17:30

1. a 2. stupeň

16:35, 17:35 hlášení ŘŠ

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "A zase ta žena!"

09.11.2017

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily