Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro celý první stupeň - připravují 2.AB

03.01.2018

8:00 - 9:00

kostel

1. stupeň

Školní mše pro celý druhý stupeň - připravují 8.AB

03.01.2018

10:00 - 11:00

kostel

2. stupeň

Tříkrálová sbírka

03.01.2018

probíhá od 3. 1. do 13. 1. 2018

koledníci podle rozpisu

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Odvaha hledat se vyplatí"

03.01.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha