Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Duchovní obnova

05.01.2018

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

7.A

Vyučování na 1. stupni zkráceno do 11:40

05.01.2018

1. stupeň (3.AB, 4.AB)