Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 7.AB

09.01.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Tříkrálové koledování

09.01.2018

8:30 - 10:00

2.A

Interaktivní divadlo Fórum

09.01.2018

10:55 - 11:40

učebna VV

7.B