Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro první třídy a MŠ

10.01.2018

8:00 - 8:45

kaple

1.AB

Zkrácené vyučování z důvodu školení pedagogického sboru

10.01.2018

1. stupeň do 11:30

2. stupeň do 12:30

Školní družina v běžném provozu

10.01.2018

Školní klub v omezeném provozu - sledujte vývěsky

10.01.2018

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Brána k věčnému životu"

10.01.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha