Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Co člověk snese, aby nemusel"

11.01.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily