Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Setkání mladších ministrantů

13.01.2018

od 9:30, 14:00 - 16:00

kostel sv. Voršily a fara u sv. Vojtěcha, TV areál

1. - 7. roč.