Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

16.01.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Obvodní kolo dějepisné olympiády

16.01.2018

8:00 - 13:00

ZŠ Curie

účastní se Anderová (9.B), Potoček (8.B), Gruber (9.B)