Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Rada starostů

18.01.2018

9:55 - 10:25

knihovna

2. až 9. ročník

Výtvarná dílna v galerii

18.01.2018

10:00 - 12:00

Topičův salon

3.B

Porada ředitelů CŠ (AP)

18.01.2018

14:00 - 16:00

ZŠ sv. Augustina, P4

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Poušť, požehnané místo"

18.01.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily