Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro celý první stupeň u příležitosti sv. Anděly Merici - připravují 4.AB

24.01.2018

8:00 - 8:50

kostel

1. stupeň

Obvodní kolo v košíkové (dívky)

24.01.2018

8:00 - 13:30

ZŠ Truhlářská, P1

8.AB, 9.A

účastní se žákyně podle soupisky

Ukázková lekce kriketu

24.01.2018

8:55, 11:55, 12:50

TV

3.A, 6.B, 8.B

Pedagogická rada (1. pololetí)

24.01.2018

14:15 - 16:00

učebna Ch

14:15 - 14:45 vyplňování prohlášení k dani z příjmu (mzdová účetní H. Komínková)

Pedagogické záležitosti: hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí, setkání předmětových komisí

Organizační záležitosti: průběh rekonstrukce, projekt Šablony, příprava školní ročenky, příprava školního roku 2018/2019