Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Společná modlitba

29.01.2018

8:00 - 8:05

Obvodní kolo olympiády z ČJ

29.01.2018

8:00 - 13:00

DDM Praha 2

9.AB

účastní se Růžena Kasalová, Kristina Bobková

Školní kolo biologické olympiády - kategorie D (6. a 7. ročník)

29.01.2018

9:00 - 12:00

učebna Ch

6.AB, 7.AB

přihlášení žáci podle seznamu na nástěnce

Školní kolo biologické olympiády - kategorie C (8. a 9. ročník)

29.01.2018

13:00 - 15:30

učebna Ch

8.AB, 9.AB

přihlášení žáci podle seznamu na nástěnce