Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

DUBLO - školní soutěž dvojic ve hře Blokus

01.02.2018

8:00 - 13:35

knihovna

4. až 9. ročník

účastníci podle seznamu - z každé třídy 4 soutěžní dvojice

1. a 2. vyuč. h. 6.AB, 7.AB

3. a 4. vyuč. h. 4.AB, 5.AB

5. a 6. vyuč. h. 8.AB, 9.AB

Regionální kolo 25. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR ZLATÝ ÁMOS

01.02.2018

9:00 - 15:00

MHMP, Jungmannova, P1

9.B

účastní se obhájci: Malvína Anderová, Vladimír Krucký, Michal Květák

Wokshop Základy animace (J. Hejnic)

01.02.2018

10:00 - 12:40

učebna 3.A

3.A

Školní kolo zeměpisné olympiády (8. a 9. roč.)

01.02.2018

10:55 - 11:40

učebna VV

8.AB, 9.AB

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Co všechno musím"

01.02.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily