Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Společná modlitba

19.02.2018

8:00 - 8:05

Postní duchovní obnova

19.02.2018

8:00 - 11:40

fara u sv. Vojtěcha

1.A

Obvodní kolo olympiády AJ

19.02.2018

8:00 - 13:00

9.A

účastní se M. Deodati a J. Frídl (9.A)

Bruslení Na Františku

19.02.2018

8:00 - 10:00

hřiště Na Františku

6.A

Preventivní program Policie ČR - dopravní výchova

19.02.2018

8:55 - 10:45

učebny 5.A, 5.B

5.AB