Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhé třídy

21.02.2018

8:00 - 8:45

kaple

2.AB

Postní duchovní obnova s přespáním na faře (ÚT a ST)

21.02.2018

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

8.B

zahájení v ÚT v 19 hodin