Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Obvodní kolo soutěže Pražské poetické setkání

01.03.2018

8:00 - 13:35

ZUŠ Biskupská, P1

účastní se Petr Kokaisl (7.B), Viktorie Kuthanová (6.B), Malvína Anderová (9.B), Marie Dubská (9.B)

Postní duchovní obnova s přespáním na faře

01.03.2018

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

6.B

zahájení ve ST v 19 hodin

Návštěva galerie a výtvarná dílna

01.03.2018

10:00 - 12:00

Topičův salon

3.B

Bruslení Na Františku

01.03.2018

10:50 - 12:40

hřiště Na Františku

7.B