Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Postní duchovní obnova s přespáním na faře

02.03.2018

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

6.A

zahájení ve čtvrtek v 19 hodin

Preventivní program Problematika návykových látek (Policie ČR)

02.03.2018

8:00 - 9:40

učebna 7.A

7.A

Preventivní program Problematika návykových látek (Policie ČR)

02.03.2018

10:00 - 11:40

učebna HV

7.B