Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Postní duchovní obnova pro rodiče na téma Chceš-li, můžeš...

04.03.2018

15:00 - 18:00

fara u sv. Vojtěcha, kostel sv. Vojtěcha

vede P. Bendikt Hudema

příležitost ke svátosti smíření a duchovnímu rozhovoru

15:00   Rozjímání

16:00   Promluva

16:30   Modlitba růžence

17:15   Adorace