Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 8.AB

06.03.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Postní duchovní obnova

06.03.2018

8:00 - 12:00

Pedagogické centrum AP, Jindřišská a klášter premonstrátů

3.A

Duchovně formační den - svědectví o víře (focus.org)

06.03.2018

8:55 - 13:00

učebny D, M

9.AB

bez odpoledního vyučování

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

06.03.2018

8:00 - 8:45

učebna 3.B

3.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

06.03.2018

8:55 - 9:40

učebna 4.B

4.B

Bruslení na Nikolajce

06.03.2018

10:00 - 12:40

kluziště Smíchov

3.B