Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro páté třídy

07.03.2018

8:00 - 8:45

kaple

5.AB

Krajské kolo olympiády NJ

07.03.2018

8:00 - 14:00

G Nad Alejí, P6

9.A

účastní se Vojtěch Bulla

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Teď jsem Kristus!

07.03.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha