Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Postní duchovní obnova

08.03.2018

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

8.A

Návštěva Náprstkova muzea - Indiáni

08.03.2018

9:30 - 11:40

Náprstkovo muzeum

2.A

Návštěva Muzea Karlova mostu

08.03.2018

10:00 - 12:40

Křížovické nám. 3, P1

3.A

Veřejná prezentace projektu Příběhy našich sousedů (MČ Praha 1)

08.03.2018

13:00 - 18:00

Dům U Kamenného zvonu, P1

9.B

účastní se Beneš, Linka, Stodola, Čoltko, Steinbauer, Schuster

Rada rodičů

08.03.2018

18:00 - 20:00

knihovna

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Nevděčný úděl proroka

08.03.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily