Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro čtvrté třídy

14.03.2018

8:00 - 8:45

kaple

4.AB

Literární dílna se spisovatelkou T. Říčanovou

14.03.2018

10:00 - 11:40

knihovna

4.AB

3. vyuč. hodina - 4.A

4. vyuč. hodina - 4.B

Půl roku učitelem a cestovatelem v Indii - promítání Matouše Šimka

14.03.2018

14:30 - 15:45

učebna Ch

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Sám a sám

14.03.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha