Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Matematický klokan 2018

16.03.2018

8:45 - 10:00

2. - 9. roč.

Žáci první stupně se účastní soutěže pod vedením TU.

Přihlášení žáci druhého stupně se účastní soutěže podle pokynů (8:45 - 10:00 učebny VV a HV).

Věra Chloubová organizuje soutěž pro žáky IVz (9:00 - 11:00 kuchyňka).

Zkouška divadelního kroužku (PÁ a SO)

16.03.2018

18:00

G, učebna 2.B

do 11:30