Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Společná modlitba

19.03.2018

8:00 - 8:05

Obvodní kolo v basketbalu (dívky)

19.03.2018

8:00 - 12:00

TV

6. a 7. roč.

účastní se žáci podle soupisky

Postní duchovní obnova

19.03.2018

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

5.A

Spaní ve škole

19.03.2018

16:30

učebna 3.A a TV areál

dívky 3.A