Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

22.03.2018

škola

1. a 2. stupeň

organizace dle pokynů

7:55 - 11:55 možnost nahlédnout do výuky

15:00 - 17:00 komentovaná prohlídka školy

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Statečné ženy

22.03.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily