Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Postní duchovní obnova

23.03.2018

8:00 - 12:40

Klášter Kapucínů, Hradčany

4.AB

Postní duchovní obnova

23.03.2018

8:00 - 12:00

fara u sv. Vojtěcha

7.A

Czech Trip

23.03.2018

8:00 - 8:45

6.AB (AJ1)