Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Společná modlitba

26.03.2018

8:00 - 8:05

Postní duchovní obnova

26.03.2018

8:00 - 11:40

fara u sv. Vojtěcha

5.B

Divadelní představení Evžen Oněgin

26.03.2018

11:20 - 13:35

Skautský institut, Staroměstské nám., P1

8.A