Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Přijímací zkoušky na osmiletá a šestiletá gymnázia pro žáky 5. a 7. ročníku

13.04.2018

5.AB, 7.AB

Individuálně uvolněni žáci, kteří konají přijímací zkoušku, ostatní mají výuku podle rozvrhu.

Pracovní dílna - elektřina s panem Janáčem

13.04.2018

8:00 - 9:40

učebna 3.B

3.B