Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Společná modlitba

16.04.2018

8:00 - 8:05

Přijímací zkoušky na střední školy pro žáky 9. ročníku

16.04.2018

9.AB

Všichni žáci 9. ročníku jsou uvolněni na přijímací zkoušky - nemají výuku.

Přírodovědná exkurze do botanické zahrady

16.04.2018

8:00 - 11:40

Albertov

3.B