Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhý stupeň - připravují 6.AB

17.04.2018

8:00 - 8:45

kostel

2. stupeň

Přijímací zkoušky na osmiletá a šestiletá gymnázia pro žáky 5. a 7. ročníku

17.04.2018

5.AB, 7.AB

Individuálně uvolněni žáci, kteří konají přijímací zkoušku, ostatní mají výuku podle rozvrhu.

Obvodní kolo Matematické olympiády (kategorie Z6, Z7, Z8)

17.04.2018

8:00 - 11:00

ZŠ Uhelný trh, P1

6.A, 7.AB

účástní se N. Čanda (6.A), M. Neruda (7.A), J. Marisko (7.B)

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

17.04.2018

8:55 - 9:40

učebna 4.B

4.B

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

17.04.2018

10:00 - 10:45

učebna 3.B

3.B

Příprava školního bazaru

17.04.2018

14:00 - 18:00

kuchyňka