Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Obvodní kolo McDonald´s Cup

19.04.2018

7:50 - 14:00

hřiště Na Františku, P1

2. - 3. roč.

účastní se žáci podle soupisky

Rada starostů

19.04.2018

10:00 - 10:30

knihovna

2. - 9. roč.

Jarní škoní bazar

19.04.2018

7:45 - 19:00

kuchyňka, vestibul

Třídní schůzky

19.04.2018

16:30, 17:30

od 16:30 třídy 1. stupně

od 17:30 třídy 2. stupně

v 16:35, 17:35 hlášení ŘŠ