Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Obvodní kolo McDonald´s Cup

20.04.2018

7:50 - 14:00

hřiště Na Františku, P1

4. - 5. roč.

účastní se žáci podle soupisky

Jarní školní bazar

20.04.2018

7:45 - 14:00

kuchyňka, vestibul