Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro první třídy

09.05.2018

8:00 - 8:45

kaple

1.AB

Testy studijních předpokladů pro žáky 8. ročníku (KPPP - dr. Hanušová)

09.05.2018

9:00 - 12:00

učebna VV

8.AB

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

09.05.2018

učebna 2.A

2.A

Prožitkový hudebně-vzdělávací program (O. Tichý)

09.05.2018

učebna 2.B

2.B

Spaní ve škole

09.05.2018

16:00 - 8:00

učebna 3.A a TV areál

3.A (chlapci)

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Kus hovězího

09.05.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha