Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Přírodovědná exkurze (ČT a PÁ)

10.05.2018

ST 17:30 - PÁ 18:30

Třeboň

7.B, 8.A

Setkání rodičů dětí připravujících se na první svaté přijímání

10.05.2018

20:00 - 21:00

knihovna

Hovory o víře s P. Benediktem na téma "Malí", ale zajímaví

10.05.2018

18:30 - 19:30

sakristie kostela sv. Voršily