Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Obvodní kolo turnaje v přehazované

17.05.2018

7:00 - 15:00

TV areál

6.AB, 7.AB (chlapci)

účastní se žáci podle soupisky

Projekt Duševní zdraví (M. Poláková)

17.05.2018

13:00 - 15:20

park Pankrác

7.B