Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro druhý stupeň

22.05.2018

8:00 - 8:45

kostel

7.AB

Pohostinný pobyt pro zájemce o přestup do 3. ročníku (ÚT a ST)

22.05.2018

8:00 - 12:40

učebny 2.AB

2.AB

Preventivní program Kyberšikana (Vl. Vácha ACET ČR)

22.05.2018

8:00 - 9:40

učebna 4.A

4.A

Preventivní program Kyberšikana (Vl. Vácha ACET ČR)

22.05.2018

10:00 - 11:40

učebna 4.A

4.B

Úrovňový test AJ (A1)

22.05.2018

11:55, 12:50

5.A, 5.B

4. vyuč. hodina 5.B

5. vyuč. hodina 5.A