Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Školní mše pro páté třídy

23.05.2018

8:00 - 8:45

kaple

5.AB

Vstupní testy pro zájemce o přestup do 6. ročníku

23.05.2018

8:00 - 12:30

knihovna, kuchyňka, učebna VV a HV

organizace dle pokynů na nástěnce

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Já nesu ovoce, aneb nekopu sám za sebe

23.05.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha