Sestry voršilky

Voršilské školy

Serviam

Mateřská škola sv. Voršily v Praze

Ostrovní 11, 110 00 Praha 1

www.mssvvorsily.cz

 

Základní škola sv. Voršily v Olomouci

Aksamitova 6, 779 00 Olomouc

www.zcsol.cz

 

Akce

Ročníkové testy z ČJ

30.05.2018

učebny 3.AB, 4.AB

3.AB, 4.AB

Beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou

30.05.2018

10:00 - 11:00

učebna 2.B

2.B

Ročníkový test z ČJ

30.05.2018

6.AB

Ročníkový test z ČJ

30.05.2018

9.AB

Jazyková zkouška DELF Prim A1

30.05.2018

FI, Štěpánská, P1

5.AB (FJ)

Informativní schůzka pro rodiče žáků budoucích prvních tříd

30.05.2018

16:00 - 17:00

učebna Fy

Hovory o víře s P. Benediktem na téma Petr z Prahy

30.05.2018

19:45 - 20:45

fara u sv. Vojtěcha